Vokietija ant slenksčio

384
ross douthat

Dienraščio „The New York Times“ komentatoriaus Ross Douthat straipsnio vertimas, 2016 m. sausio 9 d.

Naujųjų metų išvakarėse, Kelno katedros šešėlyje minios Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų vyrų sulaikė moteris švenčiančias Naujuosius metus. Jie apsupo, apčiupinėjo ir apvogė jas. Pranešama, kad dvi moterys buvo išžagintos.

 
Nors panašūs incidentai įvyko kituose miestuose, pareigūnai iš pradžių nutylėjo šiuos išpuolius, nes tai galėjo būti nepatogu Angelos Merkel masinio prieglobsčio politikai. Įvykių nutylėjimas dabar privertė Kelno policijos vadą atsistatydinti. Bet Vokietijos valdžia atrodo daugiau rūpinasi, kaip pažaboti nerimstančius autochtonus, nei masinę imigraciją. Štai valdžia neseniai susitarė su Facebook ir Google, kad pastarieji apribotų skelbiamą neigiamą informaciją apie imigrantus. Tik prieš savaitę Merkel atmetė pasiūlymą šiais metais nustatyti viršutinę 200 000 priimamų pabėgėlių ribą (kurių praeitais metais atvyko daugiau nei vienas milijonas).
Nesutarimai šiuo klausimu nėra nauji. Konservatoriai abiejose Atlanto pakrantėse jau dešimtmečius įspėja, jog Europos liberali imigracijos politika, kuri dažnai įgyvendinama prieš paprastų europiečių valią, gali destabilizuoti Europos žemyną. Savo argumentuose konservatoriai pabrėždavo, kad sunku integruoti imigrantus, kad didėja radikalizacijos pavojus ir, kad gali pasikartoti Paryžiaus ir Kelno tipo smurtas Europos miestuose. Bet jie mėgindavo pagąsdinti piliečius ir šiek tiek mažiau įtikinančiomis apokaliptinėmis vizijomis, pavyzdžiui, kad Europa virs Eurabija arba, kad Europa patirs masinę islamizaciją. Dar ne taip seniai Europos imigracijos iššūkis atrodė nemalonus, bet valdomas, o tikimybė, kad Europoje gims Jugoslavijos tipo balkanizacija buvo gana menka.

 

 

Tačiau dabartiniai migracijos srautai mus nutempė į nepažįstamą teritoriją. Esmė ne tame, kad dabar atvyksta šimtai tūkstančių o ne keliasdešimt tūkstančių imigrantų. Esmė tame, kad didžiulė proporcija atvykėlių yra vyriškos lyties paaugliai ir dvidešimtmečiai. Pavyzdžiui, Švedijoje, kuri panašiai kaip Vokietija vykdo atvirų sienų politiką, 2015 metais 71 proc. visų prieglobsčio prašytojų buvo vyrai. Kaip pažymėjo Valerie Hudson, rašydama svarbią studiją “Politico” portale, “proporcija tarp atvykusių 17-19 metų paauglių be tėvų priežiūros lyčių kategorijoje buvo dar didesnis disbalansas: vienai mergaitei teko 11,3 berniuko.”

 
Kaip rašo Hudson, tokios demografinės tendencijos iš karto paveikia pilietinę tvarką, kadangi jauni vyrai, na visgi yra jauni vyrai. Visuomenėse, kuriose proporcijos tarp lyčių yra išbalansuotos, vyrauja nestabilios sąlygos. Be to daugelis tų vyrų turi išankstinių nusistatymų dėl moters vietos visuomenėje, kurie visiškai priešingi modernios Europos vertybėms.
Bet reikia atsižvelgti į dar vieną klausimą, kurio reikšmė bus suvokiama žymiai vėliau. Negana įtikinti naujai atvykusius, taip kaip daro norvegų vadovėlis migrantams, kad Europoje “nėra leistina priversti kitą žmogų užsiimti seksu, jei jis/ji to nenori.” Kai imigracija vyksta pastoviais, bet kukliais tempais, gilūs pokyčiai ateina lėtai ir užtenka laiko integracijos procesams veikti. Iki šiol musulmonų gyventojų procentas Europoje augo tiktai vienu procentu kas dešimt metų ir todėl daugelis turkų ir Šiaurės Afrikos imigrantų gana sėkmingai sueuropėjo. Bet jeigu per trumpą laiką įsileisime milijoną (arba milijonus) žmonių, kurių dauguma jauni vyrai, patirsime visai kitokius pokyčius.

 
Vokietijos atveju svarbus skaičius nėra šalies gyventojų visuma (šiuo metu 82 milijonai). Reikšmingesnis skaičius yra dvidešimtmečių gyventojų visuma (2013 m. mažiau nei 10 milijonų, tarp kurių įskaičiuotas didelis imigrantų skaičius). Šioje demografinėje kategorijoje ir visose kitose ateityje, dabartinis antplūdis gali turėti toli siekiančių pasekmių.
Kokie bus tie pokyčiai priklausys nuo to, ar šie vyrai suras būdus kaip atsivežti nuotakas ir šeimas į Europą. Norint išsaugoti pilietinę taiką netolimoje ateityje, verta leisti šeimoms susijungti, kadangi vyrai su žmonomis ir vaikais bus mažiau linkę čiupinėti besilinksminančius arba išterlioti grafičiais sinagogas arba ieškoti solidarumo radikaliose grupėse. Kita vertus, šitaip galima padvigubinti ar patrigubinti demografinį poveikį. Tokiu atveju pusė jaunesnių nei 40 metų Vokietijos gyventojų skaičiaus sudarytų imigrantai iš Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių, bei jų vaikai.
Jeigu manote, kad senstanti, pasaulietiška ir iki šiol beveik homogeniška visuomenė ramiai sutiktų tokio dydžio imigraciją, tokius radikaliai skirtingus imigrantus, tai jūsų laukia šviesi ateitis, kaip dabartinės Vokietijos vyriausybės spaudos atstovo.

 

 

Bet tokiu atveju būtumėte kvailas. Tokie pokyčiai žada didėjančius konfliktus tarp vietinių gyventojų ir naujai atvykusių. Jie galėtų sukelti ne tik padažnėjusį terorizmą, bet ir atgaivinti 1930-ųjų stiliaus politinį smurtą. Dar vis sugalvotas personažas France Michel Houellebecq, figuruojantis romane “Pasidavimas,” kuriame autochtonai ir islamistai kaunasi tarpusavyje gatvėse, turėtų puikias galimybes realizuoti save Vokietijos ateityje.

 
Nebūtina, kad taip įvyktų. Bet sveikas protas reikalauja, kad darytumėm viską, kad to nebūtų. Tai reiškia, kad kuriam laikui reikia uždaryti Vokietijos sienas naujai atvykstantiems. Tai reiškia, kad reikia pradėti tvarkingą iškeldinimo procesą jauniems, sveikiems vyrams. Reikės atsisakyti mielos iliuzijos, kad galima atpirkti praeities Vokietijos nuodėmes, pasiduodant pavojingiems humanitariniams impulsams.

 
Tai reiškia, kad Angela Merkel turi išeiti. Ji turi atsistatydinti, kad jos šalis ir žemynas, kurio viduryje yra Vokietija, galėtų išvengti per didelių nuostolių dėl jos kilmingo pamišimo.

 

 

Vertėjo komentaras: JAV valdantis elitas, ypač jo liberalus sparnas, iki šiol buvo gana teigiamai nusiteikęs Merkel migrantų politikos atžvilgiu. Bet paskutiniu metu yra pastebimas didėjantis susirūpinimas dėl tokios masinės imigracijos pasekmių Europos politiniam stabilumui. Panašios, kaip šio autoriaus, mintys jau pasirodė “Los Angeles Times” straipsniuose ir daugelyje nesisteminių žinių portalų. Plačiai nuskambėjo vieno iš pirmaujančių respublikonų kandidatų į JAV prezidentus Trump žodžiai, kad Merkel imigracijos politika yra pamišusi. Vokietijoje artėja rinkimai į regioninius parlamentus (pirmieji numatyti kovo mėnesį) ir kaskart didėja tikimybė, kad anti-imigracinės ir anti-sisteminės jėgos žymiai išaugins savo elektoratą krikščionių demokratų ir socialdemokratų koalicjos partijų sąskaita. Merkel migrantų politika yra labai nepopuliari tarp vokiečių. Pagal vieną plačiai paskelbtą apklausą, tik 5 proc apklaustųjų pritarė Kanclerės Merkel atvirų sienų politikai, 95 proc buvo prieš.
Vertė Algis Avižienis

Facebook komentarai
});}(jQuery));