Visuose teisėsaugos įstaigose – visiška, absoliuti savivalė, didžiausia nekompentencija

Visuose teisėsaugos įstaigose – visiška, absoliuti savivalė, didžiausia nekompentencija 

 

Iki seimo rinkimų likus dviem mėnesiams Lietuvoje pasidarė nejauki tyluma, lyg tai būtų laidotuvės arba tyla prieš didelę audrą. Greičiausiai tai ir bus didžiausia audra Lietuvoje, kurios nebuvo visus 26 metus po kovo 11-osios – tai bus spalio 9 d. rinkimai į seimą. Juk visa Lietuva, gydytojai bei mokytojai, kurie niekaip negali atsikratyti komunizmo  simbolius: Grybauskaitės portreto ir yra visiškai nepatenkinti dėl numetamų algos trupinių, protestuoja prieš visas dabartines valdžias ir ypač visą teisėsaugą, kuri pasikeitė iš “vsio zakonno”, kurią pagimdė Vilniaus miesto garbės pilietis A.Brazauskas (už ką A.Zuokas suteikė jam garbės piliečio vardą dar ir dabar neaišku!!!) pasikeitė į “Naše dielo”- išvertus reiškia mūsų reikalas!!! Kada paklausi prokurorų ir teisėjų, kodėl pasodinote visiškai nekaltą žmogų (pvz: Mihailovą iš Medininkų bylos), jie tiesiog šaukdami atsako – tai mūsų reikalas!!!

Lietuvos Respublikos teisingumas jau tapo ne Lietuvos baudžiamasis kodeksas, bet visų šitų išsigimėlių „mūsų reikalas“. Štai keletas pavyzdžių iš tūkstančių: Medininkų ir sausio 13d.. žudynių bylos tai visiškas teisėjų ir prokurorų reikalas, net ir ne teisėsaugos specialistams aišku, kad viskas yra apgaudinėjama ir klastojama – tai yra jų reikalas! Toliau Darbo partijos juodoji buhalterija – tai ne teisingumo, ne Lietuvos tautos noras žinoti tiesą apie valstybės vagis, bet yra jų reikalas „Naše dielo“. Toks įspūdis, kad visi prokurorai ir teisėjai yra arba visiškai prasigėrę, arba neakivaizdiniu būdu baigę aukštąją komunistų partinę mokyklą prezidentūroje. Kad „vsio zakonno“ tai yra žinoma jau seniai, bet to negana. Dabar jokių pretenzijų jiems negalima reikšti, nes tai yra „Naše dielo“!!! Kol teisingumas bus jų reikalas, tai greitai iš Lietuvos dings ir paskutinis darbingas pilietis. Dings visiems laikams!!! Darosi labai baisu ir šlykštu, matant visišką nebaudžiamumą vagystėms, mokesčių mokėtojų pinigams. Tai jau tapo ne žmonių, ne tautos reikalas, bet prokurorų ir teisėjų reikalas, tai jau tapo „Naše dielo”.

Norint išsiaiškinti, kaip tai galėjo atsitikti Lietuvoje, reikia grįžti į 1990 metus, kada V.Landsbergis padavė į teismą tautos mylimą rašytoją Vyt. Petkevičių, kuris knygoje „Durnių laivas“ jo tėvą Žemkalnį pavadino kolaborantu. Iš dalies juk koks galėjo būti Žemkalnis kolaborantas, jeigu dirbo Rusijos NKVD sistemoje ir bendravo su Lietuvos tautos žudikais Dušanskiu ir Slavinu. Neveltui A.Sniečkui skambino iš Maskvos, kad kuo skubiausiai Žemkalniui būtų surastas butas Kauno centre. Maskva vertino savo tarnus, Lietuvos išdavikus.

Net į sąrašą lietuvių kovotojų už nepriklausomybę, kurį sudarė Burokevičius su kitais perversmininkais, ir kurie turėjo būti teisiami kaip tarybiniai išdavikai, nebuvo įtrauktas V.Landsbergis su savo šeima. Visiems turėtų būti aišku, ką tai galėtų reikšti: laimėjus Maskvoje pučistams, visi kovo 11-osios signatarai būtų teisiami, išskyrus Vytautą Landsbergį. Tai štai šitas „patriotas“ paduoda į teismą Vytautą Petkevičių, kuris pirmas Lietuvos istorijoje priima neteisingą sprendimą pataikaujant aukščiausios tarybos pirmininkus V. Landsbergiui. Nuo to viskas ir prasidėjo. Prie ABM vietoje konstitucijos ir baudžiamojo kodekso buvo „vio zakonno“, o toliau iki dabar tapo tiesiog nusikaltėlių,? prokurorų ir teisėjų „naše dielo“. „

Jeigu ne laikraščiai „Laisvas Lietuvai“ ir karštas komentaras, tai tikrai visa Lietuva nežinotų kas darosi valstybės teisinėje sistemoje. Visa sistema pavirto į nusikaltėlių prokurorų ir teisėjų susivienijimą, kuris vadovaujasi ne įstatymais, ne konstitucija, ne baudžiamuoju kodeksu, bet savo „mūsų reikalas“ — „naše dielo“!!! Jeigu yra jų reikalas, jų viršininkų reikalas, tai jie gali pasodinti visiškai nekaltą žmogų, gali išteisinti nužudymą pedofilų, kaip Kauno pedofilijos byloje, gali apkaltinti mergaitės senelius jos tvirkinimu; apkaltinti melavimu garbingą medikę. O kiek dar jie nutraukia tyrimų, dėl aiškių vagysčių Valdovų rūmuose, B.Vėsaitės pareiškimus dėl ūkio ministerijos vagysčių, A.Skardžiaus pareiškimų dėl didžiausių vagysčių SGD terminalo statyboje!!! Prokurorai ir teisėjai jau tapo vagių bendrininkai, nes ne kaltina nusikaltėlius, o juos gina. Paimkite, kad ir redaktorių A.Dryžių, kuris įrodo, kad tai yra juoda ir net labai smirdi, bet jam teisėjai sako, kad tai balta ir labai kvepia!

Tiesiog negalima kalbėti apie Lietuvos teisėsaugą, nėra apie ką kalbėti, nes jos paprasčiausiai nėra!!! Tai jeigu teisėsaugos nėra, tai kas tada yra??? O yra tai, ką mato eilinis pilietis: visiška, absoliuti savivalė, didžiausia nekompetencija visuose teisėsaugos organuose. Ir tai mato prezidentūra, seimas ir vyriausybė!!! Baisu net pagalvoti, kad jiems tai patinka. Dar baisiau, kad jie taip nori ir daro, kad taip būtų!!! Jeigu taip yra iš tikrųjų, tai kas jie tokie yra??? Nejaugi tokie pat nusikaltėliai, kaip prokurorai bei teisėjai, kurie turi juos ginti. Nori nenori tenka prisiminti Prancūziją po karo, kuri buvo tokia pat/kaip dabar Lietuva. Generolas de Golis nebeiškentęs visų nesąmonių surado du teisingus prokurorus ir teisėjus davė jiems rimtą apsaugą ir liepė vykdyti teisingumą. Ilgai laukti nereikėjo: už mėnesio buvo teisiami du ministrai už korupciją, vagystes iš valstybės iždo ir nuteisti abu po 15 metų kalėjimo be jokių apskundimų teismo nuosprendžio. Ir įvyko stebuklas – korupcija dingo lyg jos nebūtų. Aišku,  dar buvo daug teismų, bet tų dviejų prokurorų ir teisėjų pavyzdys atgaivino teisėsaugą, kuri pradėjo teisti valstybės vardu, o ne nusikaltėlių prašymais. Bet neužmirškime, kad iniciatyvos ėmėsi Prancūzijos prezidentas, o Lietuvoje juk tarybinis – komunistinis prezidentas, kuris gyvena dar Brežnevo laikais ir balansuoja ant nusikaltimų ribos. Na o nesenas prezidentės interviu Lietuvos ryto televizijoje D. Žeimytei parodė, koks žmogus vadovauja valstybei ir daugelis mokytojų ir gydytojų jau nesakys, kad tai mūsų prezidentė. D. Žeimytė po interviu suprato, kokie žmonės gali dirbti patarėjais (pritarėjais) prezidentūroje. Visi, matę šį interviu suprato, kodėl Lietuvoje net nekvepia demokratija ir kodėl visiškai nėra teisingumo. O mums pasirodė taip, kad ką kalbėjo prezidentė ji ir pati visiškai nieko nesuprato. Gal dabar mokytojai ir gydytojai nukabins nuo sienų komunizmą šlovinančius portretus. Įsivaizduojate/kokie yra konservatoriai, kada jų tikroji komjaunuolė dg. Juknevičienė pasakė, „štai čia tai mūsų žmogus“. Didesnės nelaimės Lietuvai net ir pats velnias negalėtų palinkėti!!!

Kadangi visa teisėsauga ir slaptosios tarnybos visiškai priklauso Grybauskaitei, tai esant dabartinei prezidentei negali būti jokios kalbos apie tvarką valstybėje ir tikrą demokratinį teisingumą. Jeigu jau seimas nepajėgus sukurti laikinosios komisijos dėl prezidentūros nusikaltimų išaiškinimo motyvuodamas, kad bus pažeistas politinis valstybės stabilumas (didžiausios vagystės SGD terminale ir dar didesnės saugumo departamento statyboje, kuris tikrai aplenkė Valdovų rūmų statybas). O kur dar JAV CŽV kalėjimo statyba ir kalimų kalėjusių (kankintų) Lietuvoje liudijimai – net JAV senatas geriau žino, kas dedasi bananinėje Lietuvoje.

Lietuvos žmonėms belieka vienintelė viltis, pakeisti Lietuvą tik seimo rinkimų spalio 9 dieną. Kaip reikės rinkti partijas, kurių reitingai paskutinėje vietoje? Juk Konservatoriai ir Darbo partija tapo visiškai išsigimusiomis, tiesiog vagimis mokesčių mokėtojų pinigų, kuriuos slepia, maskuoja visa teisėsauga ir specialiosios tarnybos. Kad ir pvz. Mazuronio komisijos išvados dėl “Snoro” banko arba A.Skardžiaus komisijos išvados dėl SGD terminalo 400 milijonų vagysčių. Kaip reikės balsuoti už partijas, jeigu pasitikėjimas yra visiškai nulinis?! Vienintelė išeitis, kad nepatektų dabartiniai nusikaltėliai ir vagys (vagys todėl, kad gauna per didelius atlyginimus ir įvairiausios kanceliarijos bei parlamentinės išlaidos), reikia reitinguoti visas partijas įrašant viršuje žmones iš galo. Taip padaryti su visomis partijomis. Pvz. pil. Graužinienė sąraše yra 7 tai reikia, kad būtų sukeista su 67 kandidatu. Bendrai už visus darbus seime Graužinienė turėtų būti teisiama po seimo rinkimų. Vien tik už akto SGD terminalo vagysčių slėpimą. Didelis klausimas, TAI UŽ KĄ BALSUOTI? Šiandieniniame seime yra tik keletas, kuriais dar galima pasitikėti. Mes siūlome rinkti St. Brundzą ir į jį panašins žmones. Jis neišleido nei cento iš išlaidų parlamentinei veiklai ir jam jų nereikia. Jam užtenka seimo nario algos ir kelių litrų degalų nusipirkimui. Jis siūlė atsisakyti kanceliarinių išlaidų, atsisakyti 3 padėjėjų: kanceliarijoje būtų 10 sekretorių, kurie aptarnautų seimo narius. Na o seimo narių turi būti daugiausiai 101, o protingiausiai būtų 71 ir visi renkami vienmandatinėse komisijose. Štai tada tikrai nebūtų tokių nesąmonių kaip dabar.

Tai štai brangūs Lietuvos piliečiai, dėl savo geresnio gyvenimo mes turime visi eiti į rinkimus spalio 9 dieną (ypač pensininkai) ir visuose partijų sąrašuose išreitinguoti atsibodusius nusikaltėlius, nustumiant juos į sąrašo galą. O vienmandatinėse balsuoti už tokius kaip S.Brundza!!! Tiktai už tokius!!! Pamatysime kaip viskas pasikeis į gerą. Būtinai!!! Ir tai tik pradžia.!!!

Bet yra dalykai, kurie visiškai nepriklauso nuo mūsų norų ir elgesio. Tai rugsėjo mėnesį vykstantys Rusijos rinkimai, Mes norim, kad būtinai laimėtų Putino partija, bet ne todėl, kad mums reiktų rusiškų žalių žmogeliukų, bet kad Putinas padėtų nugalėti „grybauskinę-landsberginę“gaują paviešindamas Grybauskaitės ir Žemkalnio slaptąsias bylas. Na o visai žmonijai svarbiausi įvykiai bus lapkričio mėn. JAV prezidento rinkimai. Jeigu laimės Trampas, tai pasaulis ir Europa bus išgelbėti, o bus blogai tokiems karo kurstytojams kaip Grybauskaitė, bet jei laimės Clinton, tai greitai įvyks didelis karas, o gal ir branduolinis. Juk Clinton yra Grybauskaitės lygio. Tai pasaulio nelaimė!!!

Pensininkas Arvydas 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));