Visi migracijos kritikai bus teisiami ir sėdės kalėjime

boatpeople

boatpeople

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui 

 

2018-12-17 

 

boatpeople

 

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija nustato, kad svarbūs Valstybei ir Tautai klausimai sprendžiami referendumu. 2018m. liepos mėnesį buvo paskelbtas Jungtinių Tautų (toliau – JT) „Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, kuriam pritarti pasiūlyta ir Lietuvai.  

Lietuvoje iki 2018 m. lapkričio mėn. šia tema nebuvo jokių kalbų. Dėl JT migracijos pakto svarstymo 2018 m. lapkričio mėn. pabaigoje į valstybės vadovus kreipėsi Nepriklausomybės Akto signatarai

2018-12-04 LR Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 21 buvus prieš ir tiek pat susilaikius, priėmė rezoliuciją dėl šio susitarimo, nors visiškai akivaizdu, kad paties dokumento niekas netyrė, jis net nėra oficialiai išverstas į lietuvių kalbą. Nors aiškaus pritarimo Visuotiniam JT susitarimui Seimas neišreiškė, tik nurodė, kad  Seimas:  “kviečia  LR  Vyriausybę  detaliai  išanalizuoti  diskusijos  dėl  susitarimo  eigą  bei  rezultatus“  ir „skatina LR Vyriausybę plėtoti dialogą su visuomene ir LR Seimu”, LR Vyriausybė įgaliojo LR Vidaus reikalų ministrą E.Misiūną 2018 m. gruodžio 10-11 dienomis vykti į Maroką pritarti minėtam paktui, kuriuo įteisinama tai, kas iki šiol buvo nelegalu, įtvirtinamos nelegalių migrantų teisės, peraugančios net priimančios  šalies  piliečių  teises,  o  už  šios  naujos  sistemos  kritiką  numatyta  baudžiamoji  atsakomybė.  Pagal šios konferencijos nuostatas pritarimas tolygus pasirašymui. Pritarus minėtam JT susitarimui dėl migracijos, automatiškai pritariama ir jį lydinčiam kitam dokumentui – „Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių perkėlimo“ , kurio esmė – pabėgėlių naštos paskirstymas proporcingai tarp tam dokumentui pritarusių valstybių.  

Lietuvos Visuomenės Tarybos (toliau – LVT) Valdyba 2018-12-05 kreipėsi į LR Prezidentę, Premjerą, VR ministrą, Seimą dėl JT sutarčių dėl migracijos ir pabėgėlių nepasirašymo, įgaliojimų pasirašyti šias sutartis panaikinimo. Į Seimą dėl nepritarimo JT iniciatyvai įteisinti nelegalius migrantus ir paskirstyti tarp valstybių pabėgėlius Seimo posėdyje kreipėsi seimo narys M.Puidokas. Penki LVT Valdybos atstovai 2018 m. gruodžio 7 d. konstruktyvioje diskusijoje su VR ministru E.Misiūnu, prisipažinusiu, kad jis šiuo klausimu iš esmės nieko nežino, argumentuotai paragino ministrą nevykti į Maroką ir nepritarti valstybei žalingoms JT iniciatyvoms. Peticiją dėl nepritarimo minėtiems JT susitarimams š.m. gruodžio 7 d. jau buvo pasirašę 7000 Lietuvos piliečių.  

Tačiau nepaisant to, gruodžio 10 d. Marakeše vykusioje konferencijoje E.Misiūnas kartu su kitų šalių atstovais priėmė migracijos paktą, nors jam pritarti atsisakė 20 pasaulio valstybių, tame tarpe Latvija ir Lenkija. Tokį savo poelgį ministras teisino tuo, kad priimtas susitarimas niekaip nevaržo valstybių teisės savarankiškai apsispręsti dėl migracijos politikos. Būtent tokie teiginiai – 1) patvirtina, kad ministras E.Misiūnas dokumento, kurį priėmė Lietuvos vardu, net neskaitė; 2) ministras pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis – minimo visuotinio susitarimo 15 punktas aiškiai sako, kad migracija yra globalus reiškinys ir kiekviena valstybė pati viena nepajėgi išspręsti migracijos problemų, todėl kuriama viršvyriausybinė organizacija, kurios sprendimų atskiros valstybės iš esmės negalės įtakoti. Primename – šis dokumentas (Globalus Paktas), kuriame žodis (migrantų) „teisė“ kartojasi 112 kartų, žodis „pareiga“ nėra pavartotas nė karto ir 100 kartų įvairiomis formomis jame pasikartoja žodis „įsipareigojame“ (angl. commit, commitment, t.t.), nors skelbiama, kad dokumentas nėra įpareigojantis, į nacionalinę – lietuvių kalbą oficialiai nėra išverstas.  

2018 gruodžio mėn. 10 d.  Seimo nariai M.Puidokas ir N.Puteikis kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, reikalaudami pripažinti Seimo rezoliucijos „Dėl Jungtinių Tautų visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ priėmimą Seime neteisėtu, tačiau Seimo Etikos ir procedūrų komisija tai atmetė. 2018-12-10 LVT Valdyba ir Nepriklausomybės Akto Signatarai pakartotinai kreipėsi į valdančiuosius dėl atliktų veiksmų pripažinimo negaliojančiais ir atšaukimo, klausimų apsvarstymo Lietuvos visuomenėje ir Lietuvos Respublikos Seime. 

Konstruktyvią kritiką dėl minėtų Valdančiųjų veiksmų išreiškė Prezidentas Rolandas Paksas. 

Valdančiųjų tylėjimas ir neveiksnumas pražūtingas valstybei. 

Todėl, mes, Lietuvos piliečiai, turintys konstitucinę teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme, pritardami Seimo narių M.Puidoko ir N.Puteikio, Nepriklausomybės akto signatarų bei kitų politinių ir visuomenių jėgų iniciatyvai, reikalaujame nedelsiant oficialiai paskelbti, kad Lietuva nepritaria „Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, atšaukti visų pareigūnų įgaliojimus bet kokiems tolimesniems veiksmams šio JT Pakto atžvilgiu ir visus su šiais reiškiniais susijusius klausimus svarstyti viešai, priimant sprendimus atsiklausti Visuomenės. 

Pasirašo  organizacija

 

Atstovai

 

Kontaktai

 

parašas

 

                                                           

1

 https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact 

2

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/nepriklausomybes_akto_signatarai_del_jt

_migracijos_pakto_kreipesi_i_valstybes_vadovus/ 

3

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=263176 

4

http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf 

5

https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compact-refugees.html 

6

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/e-misiunas-tikina-kad-jt-migracijos-paktas-neapribos-

saliu-suvereniteto-892606 

7

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/seimo_balsavima_del_jt_migracijos_pakt

o_reikalauja_pripazinti_neteisetu/ 

8

http://alkas.lt/2018/12/11/z-vaisvila-ismokime-susikalbeti-jto-visuotinis-susitarimas-del-saugios-

tvarkingos-ir-reguliarios-migracijos-video/ 

9

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7774:prezidentas-rolandas-

paksas-is-musu-jau-pavogta-valstybe-tauta-nebeitakoja-valdzios-priimamu-

sprendimu&catid=31&Itemid=101  

                                                                                                                                                                                                      

Mes, Lietuvos piliečiai, turintys konstitucinę teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme, pritardami Seimo 

narių M.Puidoko ir N.Puteikio, Nepriklausomybės akto signatarų bei kitų politinių ir visuomenių jėgų ini-

ciatyvai,  reikalaujame  nedelsiant  oficialiai  paskelbti,  kad  Lietuva  nepritaria  „Visuotiniam  susitarimui  dėl 

saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, atšaukti visų pareigūnų įgaliojimus bet kokiems tolimesniems 

veiksmams šio JT Pakto atžvilgiu ir visus su šiais reiškiniais susijusius klausimus svarstyti viešai, priimant 

sprendimus atsiklausti Visuomenės. 

O

rganizacija

 

Atstovai

 

Kontaktai

 

parašas

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Mes, Lietuvos piliečiai, turintys konstitucinę teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme, pritardami Seimo narių M.Puidoko ir N.Puteikio, Nepriklausomybės akto signatarų bei kitų politinių ir visuomenių jėgų iniciatyvai,  reikalaujame  nedelsiant  oficialiai  paskelbti,  kad  Lietuva  nepritaria  „Visuotiniam  susitarimui  dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, atšaukti visų pareigūnų įgaliojimus bet kokiems tolimesniems veiksmams šio JT Pakto atžvilgiu ir visus su šiais reiškiniais susijusius klausimus svarstyti viešai, priimant sprendimus atsiklausti Visuomenės. 

Organizacija

 

Atstovai

 

Kontaktai

 

parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 m. gruodžio 17 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Visuomenės nota Lietuvos valdžiai dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių

Dalyvauja išrinktos Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Kęstutis Eiva ir kitų organizacijų atstovai.

 

Lietuvos valdžia ne tik ignoruoja visuomenės nuomonę dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių, bet ir slepia savo veiksmus nuo Lietuvos piliečių.

Š.m. gruodžio 4 d. Lietuvos Seimas pritarė (ar nepritarė?) JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos – priėmė dėl jo Seimo deklaraciją. Seimo nariai balsavo be šio susitarimo vertimo į lietuvių kalbą, be Seimo Teisės departamento išvados dėl šio susitarimo ir išvis be jokių dokumentų, t.y. turėdami tik dviejų puslapių Seimo deklaracijos projektą.

Lietuvos Respublikos vardu JTO Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos š.m. gruodžio 10 d. Marokeše pritarė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Šios iniciatyvos autoriai nebeslepia, kas JTO Visuotinis susitarimas dėl migracijos yra įpareigojantis ir viešai džaigiasi, kad masinė migarcija prilyginta žmogaus teisei, o bet kokios šioms nuostatoms nepritariančios nuomonės reiškimas tampa kriminaline veika ( https://voiceofeurope.com/2018/12/they-lied-the-un-migration-pact-is-legally-binding-and-could-be-valid-for-all-countries/ ).

 

Lietuvos valdžia neatsakinėja į raštus dėl šių klausimų ir neskelbia, kokia jos nuomonė dėl  š.m. gruodžio 18 – 19 d.d. Ženevoje planuojamo pritarimo JTO Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių, kuriuo susitariama dėl nuolat veikiančios virš vyriausybinės institucijos Tarptautinio Pabėgėlių Forumo, kuriam rašytiniais susitarimais jau 2019 m. valstybės įsipareigos finansiškai, materialiai, techniškai, susitars dėl teritorijų, į kurias bus organizuotai perkeliami pabėgėliai ir jų perkėlimo maršrutų.

Spaudos konferencijoje bus paskelbta visuomeninių organizacijų nota Lietuvos Prezidentei, Seimo Pirmininkui ir Ministrui Pirmininkui.

 

Dėl leidimų į Seimą rašyti: zv.seimas@gmail.com

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));