Visa Mažeikių bendruomenė mūru stojo už apšmeižtą „valstietį”

PAREIŠKIMAS DĖL MELO IR ŠMEIŽTO PANEIGIMO

Straipsnyje „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui” („Laisvas laikraštis” elektroninėje erdvėje 2018-01-31)

Mes, Mažeikių rajono neformalųjį mokinių ugdymą vykdančių mokyklų vadovai, esame pasipiktinę dėl jūsų laikraščio internetiniame puslapyje išplatintos neteisybės, šlamšto ir atvirų patyčių apie rajono švietimo skyriaus vedėją Apolinarą Stonkų bei vyriausiąją specialistę Nijolę Zakalskienę. Su visu atsakingumu pareiškiame, kad pateikti faktai visai neatitinka tikrovės: tai yra melas, paremtas šmeižtu, nepagarba žmogui.

Šią niekingą rašliavą pasirašo anonimas, prisidengęs švietimo bendruomenės vardu. Įdomu būtų sužinoti, kur ši bendruomenė įsikūrusi, kas jos nariai, kokiais nuostatais ir principais ji vadovaujasi?

Mes, rajone dirbantys jau senokai, apie tai nesame nieko girdėję. Įdomu, kas įpareigojo Juos pateikti šį melą? Straipsnyje pateikti teiginiai visai neatitinka tikrovės. Be to, jie rodo, kad vadinamoji „bendruomenė” visiškai neturi supratimo apie neformaliojo ugdymo organizavimą jo veiklą reglamentuojančius dokumentus, principus bei veiklą.

Samprotaudami, kad „Dainų dainelės” konkursą laimi tik muzikos mokyklos mokiniai ar miesto moksleiviai, o N. Zakalskienės balsas yra visa lemiantis, kalba netiesą. Norime priminti, jog šis konkursas organizuojamas, remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais nuostatais. N. Zakalskienei, kaip švietimo skyriaus vyriausiai specialistei, pagal jos pareigybinį aprašą priklauso tik organizaciniai dalykai: numatyti konkurso vietą laiką, sudaryti vertinimo komisiją. Į komisiją visada įtraukiami geriausi rajono muzikos pedagogai, Respublikoje žinomų ansamblių vadovai. Jų balsavimo sprendimu renkami nugalėtojai. Norėtume priminti, kad pasirašiusieji švietimiečių vardu turėtų žinoti, jog nėra buvę metų, kad rajono mokiniai nepatektų į Respublikinį konkurso turą netaptų laureatais. Mūsų rajono moksleiviai visada kviečiami dainuoti baigiamajame koncerte. Šie faktai rodo, jog šis konkursas rajone organizuojamas gerai, objektyviai vertinama, visai nesivadovaujama sąvokomis kaimo ar miesto vaikai. Tai rodo ir šių metų rajono nugalėtojų geografija. O apie pinigus čia niekada nėra buvę nė užuominos. Tai šlykštus melas.

Visiškas melas skleidžiamas ir apie neformaliojo vaikų švietimo programų tvirtinimą ir vykdymą savivaldybėje. Minėtas programas galėjo teikti visi tiekėjai, pristatę savo ugdymo programas, užregistravę vaikus Mokinių registre. N. Zakalskienė tik konsultavo ugdomųjų programų tiekėjus įgyvendinimo klausimais. Pačias programas vertina Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos bei Mažeikių savivaldybės patvirtintas tvarkas lėšos tiesiogiai pervedamos tik programų vykdytojams. Jos visai nepriklauso nuo N. Zakalskienės. Rašiusieji šį melą galėjo bent pasidomėti, kiek buvo pateikta programų ir kiek jų gavo finansavimą. Su visu atsakingumu pareiškiame, kad gavo visi, norintieji vykdyti šias programas. Apie kyšininkavimą ar „atsegimą”, kaip teigia parašę šį straipsnį, naivu net kalbėti, nes specialistei teko tik skatinti visus, kad turintys idėjų, paruošę programas, dalyvautų šioje veikloje. Žinoma , N. Zakalskienė ir kiti švietimo skyriaus specialistai tikrai prižiūrės jų vykdymą nes tai yra priskirta funkcija švietimo skyriui.

Mums neformaliojo ugdymo institucijų vadovams, gėda skaityti apie vedėjo Apolinaro Stonkaus išvaizdos apibūdinimą Tai akivaizdi patyčių leksika, akivaizdžios patyčios bei Lietuvos Konstitucijos pažeidimas. Ir tai rašo „švietimiečių bendruomenė” tada, kai visa šalis, visa visuomenė, Prezidentė paskelbusi kovą su patyčiomis, o ši akcija aktyviai vykdoma.

Gerai pažinodami N. Zakalskienę, daug metų bendradarbiaudami su ja, galime tik teigti , jog ji stropiai vykdė ir vykdo savo pareigas, numatytas jos pareigybiniuose aprašuose. Visada nuoširdžiai pataria, paskatina, pasidžiaugia įstaigų pasiekimais, gražiomis iniciatyvomis. Ji -aukštos kompetencijos specialistė. O kalbėti apie kažkokius gaunamus pinigus – protu nesuvokiama, nes tai grynas melas. Pagal jos kompetenciją ji jokių pinigų nevaldo, jokiomis lėšomis nedisponuoja. Mes su visa atsakomybe neigiame tokius šmeižikiškus kaltinimus. O ir visa rašliava – tai tarsi žodinis genocidas prieš žmones: apspjaudyti, sutrypti, pamurdyti nematant, ką žmonės padarė rajono labui, švietimui. Ir visa tai „aprašyta” remiantis niekuo nepatvirtintais šmeižikiškais ir pilnais patyčių sakiniais.

Todėl mes reikalaujame ir prašome paneigti Nijolei Zakalskienei mestus kaltinimus, neturinčius jokių įrodymų, ir kad būtų atšsiprašyta švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus už patyčias ir už straipsnio antraštėje supolitikuotą sakinį. Jis žmogus, pedagogas ir vadovaudamas Mažeikių rajono švietimo skyriui savo politinių įsitikinimų niekam nebruka. Manome, kad Jūsų laikraščio tinklapyje patalpintas straipsnis visiškai neatitinka ir žurnalistų etikos kodekso principų, tuo pačiu kreipiamės ir į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kad būtų apsvarstytas šį melagingą ir pilną patyčių straipsnį sukurpęs žurnalistas.

Mes neprašome paviešinti jo pavardės, nes niekada nenorėtume bendrauti su žmogumi, besislepiančiu krūmuose, ir iš tos pozicijos, sugebančiu apdrėbti žmones melo purvu.

Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro direktorė Vjy^^v)     Biruta Milienė

Kontaktinis telefonas

Mažeikių sporto mokyklos direktorius

Mažeikių moksleivių namų direktorė_-fį& tMįf  ,_Rasa Jurgaitienė

Mažeikių choreografijos mokyklos direktorė_^7/~ _Jolanta Tendienė

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos direktorius  Vaida Mikalauskienė

Mažeikių dailės mokyklos direktorius Zenonas Steponavičius

Algis Pocevičius

Facebook komentarai
});}(jQuery));