Vincas Jokimas : „policininkai“ bandė pakarti, teisėjai tik juokėsi“

Vincas Jokimas : „policininkai“ bandė pakarti, teisėjai tik juokėsi“

Kaunietis Vincas Jokimas reikalauja, kad būtų pradėti tyrimai dėl praktiškai visų Kauno apylinkės ir apygardos teismo teisėjų galimai nusikalstamų veiksmų.

Jis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą „Dėl Kauno apylinkės teisme teisėjais įdarbintų asmenų Birutės Drozdienės, Živilės Janavičienės, Dalios Kursevičienės, Virginijaus Kalkausko, Violetos Miceikienės, Alvydo Rimkevičiaus, Laimos Šeputienės, Broniaus Varsackio, Aušros Vingilės, Danės Vogulienės, Sigitos Bružienės ir Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintų asmenų: Kęstučio Dargužio, Evaldo Gražio, Algirdo Jaliniausko, Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Jurgio Kiškio, Reginos Majauskienės, Danguolės Šiugždinytės, Svetlanos Jurgaitienės, Valdo Vitunsko, Nerijaus Meilučio veiksmų, turinčių nusikaltimų požymių, – teigia V.Jokimas, – šie asmenys savo poelgiais pažemino teisėjo vardą, šiurkščiai pažeidė Konstituciją, sulaužė teisėjo priesaiką. Paaiškėjo, kad jie padarė nusikaltimus, todėl šie teisėjais įdarbinti asmenys yra pašalintini iš teisėjo pareigų apkaltos proceso tvarka ar kita teisės aktų nustatyta tvarka“.

V.Jokimas 2010-08-19 10.00 val. atvyko į administracinės bylos svarstymą Garliavos policijos nuovadoje Liepų g. 15, Garliavoje, Kauno rajone. Toliau viskas klostėsi taip (pasakoja pats nukentėjęs V.Jokimas) :

„Policijos pareigūnas„ Vadim Fedotov „ svarstyme„ atsisakė priimti pareiškėjo skundą, pareiškėją nukreipė pas Garliavos policijos nuovados sekretorę, prie sekretorės durų pareiškėją pamatęs „viršininkas„ Sergej Lemziakov pareiškėjo pareikalavo ateiti pas jį į kabinetą, nustūmė ant kėdės, į kabinetą sukvietė visus „policijos pareigūnus„ ir jų akivaizdoje 15-20 minučių kumščiu daužė pareiškėjo krūtinę, rankos plaštaka – galvą. Po to Sergej Lemziakov pareiškėjui pareiškė, jog dabar pareiškėjas „karsis„, o „policijos pareigūnai „ pareiškėją „gelbės„. „Postinis „ Skirmantas Kazlauskas su „tyrėju„ Gyčiu Pužausku„ prievarta iš pareiškėjo kelnių išvėrė diržą, S. Kazlauskas padarė kilpą ir pareiškėją diržu smaugė, kol šis diržas trūko, pareiškėjo delne liko jam bandant nuplėšti diržą nuo kaklo trūkusio diržo vidurinė dalis (Vėliau „tarnybiniuose pranešimuose„ vieni „policijos pareigūnai„ ( Sergej Lemziakov) aiškino, jog jie iš pareiškėjo diržą atėmė ir suplėšė, kiti – ( Gytis Pužauskas) – jog diržas trūko „policijos pareigūnams„ stengiantis jį atimti iš pareiškėjo. Po to „policijos pareigūnai„ melagingai iškvietė greitąją pagalbą ir Kauno rajono greitosios pagalbos gydytojui Daliui Skupeikai suklastojus duomenis iškvietimo kortelėje lydint „policijos pareigūnams„ Skirmantui Kazlauskui bei Robertui Kumetai išvežtas į psichikos priežiūros įstaigą kaip „bandęs kartis„, šie „policijos pareigūnai„ medikams aiškino, jog pareiškėjas „bandė kartis„ „nuovados areštinėje„, nors Sergej Lemziakov teigė, kad jis „korėsi„ „kabinete„. Tą pačią dieną prieš kankinimą Garliavos policijos nuovados „viršininko„ Sergej Lemziakov kabinete kitas rusas Vadim Fedotov suklastojo jo 10.05 val. priimto nutarimo pareiškėjui sufabrikuotoje teisės pažeidimo byloje Nr. F 069368 surašymo datas – įrašė „2010-08-06„ ir iki pakartotinio liudijimo 2010-06-14 Kauno miesto apylinkės prokuratūroje vykdytame ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje slėpė faktą, jog suklastotas datas įrašė pats Vadim Fedotov bei suklastotą dokumentą beveik metus naudojo prieš pareiškėją Vincą Jokimą Kauno apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme – dengiant LR Policijos departamentui, Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, Kauno apskrities VPK trukdydamas pareiškėjui skųsti neteisėtą ir nepagrįstą nutarimą. Kauno miesto apylinkės prokuratūra, Kauno miesto apylinkės teismas, Kauno apygardos teismas V. Fedotov nuo atsakomybės už tyčinį nutarimo F 069368 klastojimą išsuko“.

V.Jokimas pasakoja, kad dėl „policijos pareigūnų„ kankinimo metu galvos sumušimo pasekmių jis ilgą laiką buvo nedarbingas. Kauno apskrities VPK ir Policijos departamentas atsisakė grąžinti pareiškėjui nusikaltimo įrankį – diržo dalis. Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą dėl galvos sumušimo įrašymo į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus 2011-01-11 išvadą Nr. G 135/11 (02) ir taip slėpė nusikalstamos S. Lemziakov garliavinių „policijos pareigūnų„ grupuotės padarytą žalą pareiškėjo sveikatai. 

Kauno apygardos prokuratūra (Rasa Verdnikovienė), Kauno rajono apylinkės teismas, jame teisėja įdarbinta Živilė Janavičienė ir Kauno apygardos teismo „teisėjas„ Valdas Vitunskas nusikalstamos grupuotės Garliavos policijos nuovadoje, Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Kauno rajono policijos komisariate veikiančių organizuotų nusikalstamų grupuočių narių veiksmus nusikalstamai dengė ir juos nuo baudžiamosios atsakomybės išsuko, Kauno apygardos teismas posėdį paskyrė 2011-01-25 , kai pareiškėjas dalyvavo teismo posėdyje Kauno apygardos administraciniame teisme byloje, iš pareiškėjo atėmė teisę pateikti papildomus įrodymus (apie 2010-08-19 „policijos pareigūnų„ įvykdytą jo sveikatos sužalojimą, pareiškėjo užpuolimą automobilyje 2011-01-11 bei sužalojimą ir kt. ).

Po to, kai V.Jokimas kreipėsi į prokuratūrą dėl policininkų smurto, jį vėl patykojo „tvarkos sregėtojai“.

„2011-01-11 pakeliui į darbą Garliavos nuovados policijos „pareigūnai„ Egidijus Raudys, Arvydas Ežerskis su mane diržu smaugusiu „pareigūnu„ Skirmantu Kazlausku priešakyje pareiškėją dėl tariamai nerodyto posūkio tiesiame kelyje Garliava – Kaunas ir dėl tariamai turimos „psichinės negalios„, ištraukė iš automobilio kaip tariamai nepaklususį „policijos pareigūnams„, atėmė daiktus, telefoną, Garliavos policijos nuovadoje sužalojo, sužeidė ranką, pateikė nepagrįstus kaltinimus važiavus neužsisegus saugos diržo bei „nepaklusus policijos pareigūnams„, – pasakojo kaunietis, – Kauno rajono apylinkės prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūra, Kauno rajono apylinkės teismas Garliavos policijos nuovadoje, Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Kauno rajono policijos komisariate veikiančių organizuotų nusikalstamų grupuočių narių veiksmus dengė ir juos nuo baudžiamosios atsakomybės ikiteisminiame tyrime Nr. 65-2-00002-11 laikinai išsuko, vilkino ikiteisminį tyrimą, rusų kolonisto Sergej Lemziakov ir jo nusikalstamos grupuotės narių nepripažino įtariamaisiais, kaltinamaisiais, neteisė. Prieš tai 2011-01-05/06 Garliavos nuovados policijos „pareigūnas„ Vidmantas Burba Mastaičių mokykloje prieš pareiškėją kurstė ir be išankstinio pranešimo mokyklos direktorei, A. Jokimienei bei KAVPK apklausinėjo pareiškėjo žmoną Aldoną Jokimienę, ji nuo 2011-08-30 dėl garliavinių grupuotės veiksmų buvo iš esmės priversta atsisakyti mokytojos darbo“.

Vincas Jokimas yra rezistentas, atsisakęs tarnauti okupacinėje kariuomenėje, už tai tai buvo pasiųstas į „spichuškę“. Tačiau „nepriklausomojoje“ Lietuvoje iš jo tyčiojosi jau „laisvos“ Lietuvos pareigūnai – „dėl atsisakymo tarnauti Rusijos imperijos okupantų armijoje šmeižė mane kaip „psichinę negalią„ turintį asmenį“.

V.Jokimą tie patys policininkai Skirmantas Kazlauskas (net be uniformos), Egidijus Raudys, Arvydas Ežerskis sulaikę net po teismo Kauno rajono apylinkės teisme vykusio posėdžio, kuriame jie melagingai liudijo apie jų 2011-01-11 įvykdytą V.Jokimo užpuolimą bei sužalojimą, ir iš teismo pastato išeinantį neteisėtai sulaikė „administracinio teisės pažeidimo„ protokolo surašymui už pareiškėjo dėl judėjimo negalios Kauno mieste apmokamoje vietoje pastatytą automobilį.

Kauno rajono apylinkės teismas – „teisėjas„ , „teismo pirmininkas„ Virginijus Kalkauskas atsisakė pareiškėjui pateikti vaizdo kamerų įrašus neteisėtam pareiškėjo sulaikymui įrodyti.

 

2011-06-22 Garliavos nuovados policijos „pareigūnai„ Skirmantas Kazlauskas ir Egidijus Raudys be pranešimo atvykę į Kauno apygardos administracinį teismą po teismo posėdžio einantį V.Jokimą teismo pirmojo aukšto laukiamajame neteisėtai sulaikė „potokolo surašymui„, už pareiškėjo automobilio VW PASSAT stovėjimą nepažeidžiant KET prie V.Jokimo namo Mokslo g. Nr. 5, Mastaičiuose, Kauno rajone.

Tačiau tuo V.Jokimo bėdos nesibaigė – kaip jis pats sako, jį sužaloję ir bandę pasmaugti policininkai Skirmantas Kazlauskas, Egidijus Raudys, Arvydas Ežerskis prasimanė, jog 2011-05-16 V.Jokimas Kauno rajono apylinkės teisme pasakodamas apie incidentą apie šių asmenų nusikalstamas veikas pareiškėjo atžvilgiu juos „įžeidė„.

Kauno miesto apylinkės prokuratūra V.Jokimo atžvilgiu noriai ir nepalyginamai greičiau nei „pareigūno„ Vadim Fedotov„ atžvilgiu pradėjo ikiteisminį tyrimą ir pateikė jam kaltinimus.

„Ši nusikalstama organizuota garliavinių „policijos pareigūnų„ grupuotė siekia neteisėtai piktnaudžiauti psichiatrija ir su manimi susidoroti kaip su psichiškai nesveiku asmeniu – be jokio teisinio pagrindo sistemingai reikalavo atvykti „psichiatriniam tyrimui„, – pasakojo V.Jokimas.

Policijos viršininkas įsižeidė pavadintas „rusų kolonistu“

Policija suorganizavo V.Jokimui visą eilę naujų bylų, kad žinotų, ką reiškia skųstis dėl policijos smurto.

Viename ikiteisminiame tyrime rusų kolonistas Sergej Lemziakov „įsižeidė„ todėl, kad jis yra rusų kolonistas. „Molotov – Ribbentrop 1939 m. pakto pagrindu į rusų nuo 1940-06-15 okupuotą Lietuvą iš sovietinės Rusijos vietoj išžudytų, ištremtų, išvytų lietuvių atvykęs asmuo ir todėl, kad būdamas rusų kolonistu mane 2010-08-19 Garliavos policijos nuovadoje kankino pats ir kankinimą bei vėlesnį persekiojimą organizavo dėl pareiškėjo antiokupacinių, antikolonijinių, antisovietinių įsitikinimų bei atsisakymo 1986 m. tarnauti okupacinėje rusų armijoje“, – pasakojo V.Jokimas.

Kitas policininkas Vidmantas Burba „įsižeidė„ dėl to, kad jis 2011-01-05/06 Mastaičių mokykloje neteisėtai ir nepagrįstai apklausinėjo, prieš pareiškėją kurstė pareiškėjo žmoną Aldoną Jokimienę, bet tai melagingai neigia.

Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbinti asmenys dėl savo nusikalstamų / neteisėtų veikų prieš pareiškėją taip pat „įsižeidė„ ir jaučiasi „nukentėję„: Kęstutis Dargužis, Jonas Egidijus Grigaravičius, Regina Majauskienė, Svetlana Jurgaitienė. „Jų „įsižeidimą„ ir „nukentėjimą„ atkakliai bei valingai organizavo Kauno apygardos teisme teisėju įdarbintas Nerijus Meilutis ir Kauno apygardos prokuratūra bei Kauno apygardos prokuratūra“, – teigia V.Jokimas.

—————————————————————————————————————–

Pareiškėjas ir jo žmona labai daug kartų nesėkmingai kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininką, Policijos departamentą, Kauno rajono apylinkės prokuratūrą, Kauno miesto apylinkės prokuratūrą, Kauno apygardos prokuratūrą, Generalinę prokuratūrą, Generalinį prokurorą, prašydamas imtis veiksmų konstitucinės santvarkos bei pareiškėjo pilietinių bei žmogaus teisių apgynimui nuo neteisėtų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais įdarbintų asmenų ir / ar šio komisariato atsakomybės ir įgaliojimų ribose veikiančių asmenų sistemingų bei atkaklių veikų, turinčių nusikaltimo ir / ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

„Netgi jei liudininkų ir būtų, jie bijotų liudyti prieš melagingus Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Kauno rajono policijos komisariate, Garliavos policijos nuovadoje įdarbintus asmenis kaip „pareigūnus„ bijodami keršto, – mano V.Jokimas, – visi advokatai atsisako pareiškėją ginti nuo melagingų Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate, Kauno rajono policijos komisariate, Garliavos policijos nuovadoje įdarbintų asmenų kaip „pareigūnų„ bijodami keršto“.

Pasak V.Jokimo, aukščiau minėtos valstybės institucijos nepagrįstai slepia vienintelę pareiškėjo atsigulimo 1986-04-24 į Žiegždrių psichoneurologinę ligoninę priežastį – atsisakymą tarnauti okupacinėje Rusijos imperijos armijoje, todėl susidarė paradoksalios aplinkybės ir padėtis, kai rusų kolonisto Sergej Lemziakov „Nepriklausomoje Lietuvoje„ organizuota nusikalstamos garliavinių „policijos pareigūnų„ grupuotė atkakliai siekia padaryti psichiškai nesveiku bei „turinčiu psichinę negalią„ asmeniu, paversti „pažeidėju„ bei „nusikaltėliu„.

V.Jokimas pasakoja, kad dar Rusijos imperijos okupacinės armijos Kauno rajono komisariato komisaro siųsti rusų kareiviai 1986-04-24 jį bandė prievarta išsivežti iš Žiegždrių psichoneurologinės ligoninės kaip simuliuojantį ligą ir vengiantį tarnauti Sovietinėje armijoje, o Kauno rajono komisariato komisaras T. Dolotov 1986-04-24 Žiegždrių psichoneurologinei ligoninei atvežtoje pažymoje pareiškėją teisingai pripažino simuliuojančiu ligą ir vengiančiu tarnauti Sovietinėje armijoje.

Facebook komentarai
});}(jQuery));