Vincas Jokimas : POLICIJA PERSEKIOJA NET CIVILINĖSE BYLOSE

atjokimo

atjokimo

 

Vincas  Jokimas 2016-10-11

 

POLICIJA PERSEKIOJA NET CIVILINĖSE BYLOSE 

 

Policijos pasala civilinėje byloje 

 

2011-10-11  8.55 val. atvykau į parengiamąjį 9.00 val. paskirtą teismo posėdį Kauno apylinkės teismo 235 salėje civilinėje byloje Nr. 2-21835-713/2016, kurioje esu ieškovas dėl mano garbės ir orumo pažeminimo, tikrovės neatitinkančių duomenų paskleidimo Garliavos policijos nuovadaoje įdarbintiems asmenims. Salėje manęs jau laukė Karmėlavos policijos komisariato policijos pareigūnai Romas Statkevičius ir Audrius Gajauskas. Salėje buvo ir teismo posėdžių sekretorė Jūratė Žvinklė, atsakovė Laima Stefanija Zibolienė bei jos sutuoktinis. Pareigūnas Romas Statkevičius man pranešė, kad po teismo posėdžio jis su manimi norės pabendrauti. Aš sutikau ir pradėjau rengtis posėdžiui.

9.00 val. atvykusiai teisėjai pareigūnas Romas Statkevičius teismo posėdžių sekretorės, atsakovės ir jos sutuoktinio akivaizdoje dar net nepradėjus daryti teismo posėdžio garso įrašą pareiškė, kad man civilinės bylos nagrinėjimo metu turi surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą. Teisėja sutiko ir pasišalino iš salės sekretorei net nepradėjus daryti teismo posėdžio garso įrašą. 

Pareigūnui R. Statkevičiui pareiškiau, kad jis savo neteisėtais veiksmais civilinėje byloje žemina mano garbę ir orumą atsakovės ir kitų asmenų akivaizdoje, trukdo man rengtis teismo posėdžiui, man sukelia neigiamas teisines pasekmes, viešai kenkia mano reputacijai prieš bylos dalyvius ir teisėją. 9.03 val. apie policijos vykdomus mano teisių pažeidimus civilinėje byloje, trukdymą teisėjos darbui civilinėje byloje, mano garbės ir orumo žeminimą telefonu Nr. 85-2717967 pranešiau policijos departamento budinčiajam Kęstučiui Miliukšiui, 9.07 val. bandžiau pranešti Kauno apylinkės teismo pirmininkui (buvo nepasiekiamas), 9.10 val. bandžiau pranešti Kauno apygardos teismo pirmininkui (buvo nepasiekiamas), 9.10 val. tel. nr. 490942 pranešiau Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėjui Mariui Janaičiui. Ši nurodė, jog Kauno apygardos teismo pirmininkas pažeistų mano teisių apginti ir policijos pareigūnams uždrausti daryti neteisėtą poveikį teisėjai, siekiant turėti įtakos civilinės bylos eigai ar baigčiai ( LR Teismų įstatymo 46 str.), trukdyti teisėjai atlikti su civilinės bylos nagrinėjimu susijusias pareigas (BK 231 str. 1 d.) negali, – tuo turinti pasirūpinti pati teisėja.      

 atjokimo

Už teisėjos nušalinimą – grasinimas bauda iki EUR 5.792,- 

 

Į teismo salę sugrįžusiai teisėjai pareiškiau nušalinimą dėl jos leidimo policijos pareigūnams jai daryti neteisėtą poveikį, jai trukdyti atlikti su civilinės bylos nagrinėjimu susijusias pareigas, žeminti mano garbę, orumą ir pakirsti reputaciją teisėjos, posėdžio sekretorės ir atsakovės akivaizdoje.

Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms Lina Žemaitienė atmetė mano prašymą nušalinti teisėją. Teisėja jai paaiškino, kad:

1) „Karmėlavos PN policijos pareigūnai Audrius Gajauskas ir Romas Statkevičius prisistatė ir prieš parengiamąjį teismo posėdį ieškovui norėjo įteikti procesinius dokumentus, kurie nesusiję su teisėjos nagrinėjama civiline byla„.

2) „Pareigūnai administracinio teisės protokolo kitų asmenų akivaizdoje ieškovui neketino rašyti, buvo sprendžiamas klausimas dėl protokolo, atsisakius priimti įteikiamus dokumentus, surašymo klausimas.„

Todėl Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms Lina Žemaitienė 2016-10-11 nutartyje Nr. 2-21835-713/2016 nustatė:

1) „Parengiamojo teismo posėdžio garso įrašu nenustatyta, kad kokie nors pašaliniai asmenys trukdytų teismo posėdžio eigą, taip pat nenustatyta, kad policijos pareigūnams prieš parengiamąjį teismo posėdį vykdant jiems duotą pavedimą įteikti dokumentus, nesusijusius su teisme nagrinėjama byla, būtų kaip nors sutrikdyta parengiamojo teismo posėdžio eiga„;

2) „aplinkybė, kad prieš civilinėje byloje paskirtą parengiamąjį posėdį policijos pareigūnai kitų proceso dalyvių akivaizdoje bandė ieškovui įteikti su nagrinėjama byla nesusijusius dokumentus, negali būti vertinama kaip teisminio proceso civilinėje byloje eigos sutrukdymas ar teisėjos leidimas žeminti ieškovo garbę ir orumą kitų asmenų akivaizdoje„; 

3) „policijos pareigūnai, vykdydami jiems pavestas užduotis, vadovaujasi jų tarnybinę veiklą reglamentuojančiomis instrukcijomis, o bylą nagrinėjantis tesiėjas neturi įgaliojimų kontroliuoti jų įgyvendinimo„;

4) „Aplinkybė, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių kitų asmenų akivaizdoje teismo posėdžių salėje policijos pareigūnai ketino surašyti protokolą apie tai, kad ieškovas nepriėmė jam įteikiamų dokumentų, negali būti vertinama, kaip teisėjos leidimas žeminti ieškovo garbę ir orumą kitų asmenų akivaizdoje, kadangi, kaip minėta anksčiau, toks policijos pareiginų pavedimo vykdymas netrikdė teismo posėdžio eigos, be to, aptariamos aplinkybės susiklostė dėl paties ieškovo elgesio.„

5) „Ieškovas įspėjamas, kad nepagrįstų nušalinimų reiškimas gali būti kvalifikuojamas kaip piktnaudžiavimas procesinemis teisėmis, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti paskirta iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda (CPK 95 straipsnis).„ (priedas Nr. 1)

 

Pareigūnai 9.00 val. „bandė įteikti„ 9.05 val. išspausdintą protokolą

 

Parengiamojo posėdžio civilinėje byloje pertraukos (svarstant nušalinimą) metu pareigūnas Romas Statkevičius man įteikė 2016-10-11 9.05 val. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 65P-74329591-16 (priedas Nr. 2). 9.05 val. surašymo laikas ir turinys kaip nepagrįstus paneigia ir teisėjos ir Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms 2016-10-11 nutarties teiginius: 

policijos pareigūnai prieš civilinėje byloje 9.00 val. paskirtą parengiamąjį posėdį negalėjo „bandyti įteikti„ vėliau – 9.05 val. – jų automobilyje ant faksinio popieriaus lapo išspausdinto protokolo, nes teisėja atėjo ir teismo posėdis faktiškai prasidėjo 9.00 val. Taigi, teismo posėdžiui faktiškai prasidėjus 9.00 val. nebuvo sprendžiamas klausimas dėl ATP protokolo, „atsisakius priimti įteikiamus dokumentus.„

Teismo posėdžių salėje 9.00 val. policijos pareigūnai man neketino surašyti protokolo apie tai, kad aš nepriėmiau man neteikiamų 9.05 val. policijos automobilyje išspausdintų dokumentų. – Tai turi būti vertinama, kaip teisėjos leidimas žeminti mano kaip  ieškovo garbę ir orumą kitų asmenų akivaizdoje.

 

Rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov kerštas ?

 

Teisėja atsisakė priimti į civilinę bylą man 2016-10-11 9.05 val. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 65P-74329591-16 kaip mano procesinių teisų pažeidimo, garbės ir orumo žeminimą prieš proceso dalyvius įrodymą kaip „nesusijusį su byla„. Tačiau protokolas yra labia susijęs su civiline byla Nr. 2-21835-713/2016 ir mano ieškiniu. – ATP protokolu Nr. 65P-74329591-16  esu kaltinamas, jog man rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov sufabrikuotoje baudžiamojoje politinėje genocido byloje Nr. 1-23-749/2015  2015-03-05 Panevėžio miesto apylinkės teisme viešojo  teismo posedžio  nagrinejimo metu, daviau parodymus teismui apie Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio viršininku įdarbinto  rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov buvimą rusų kolonistu (iš sovietinės Rusijos atvyko į okupuotą Lietuvą)  bei organizuotos grupės nariu, jo organizuotus bei įvykdytus mano užpuolimus bei sužalojimus. 

Rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov nurodymu po jo organizuoto mano užpuolimo automobilyje 2011-01-11 Garliavoje ir sužalojimo Garliavos policijos nuovadoje jo pavaldinys Vidmantas Burba iš atsakovės 2011-01-19 ir pareikalavo duoti „paaiškinimą„ neegzistuojančioje „administracinio teisės pažeidimo byloje„, kuriame atsakovė Laima Stefanija Zibolienė Garliavos policijos nuovadai apie mane paskleidė tikrovės neatitinkančią, mano garbę ir orumą žeminančią informaciją, jog aš esu „neprognozuojamas asmuo„, su manimi „susikalbėti neįmanoma„, su manimi „pavojinga kalbėtis„, prašė „imtis priemonių, kad jis su mumis nesusidorotų„ ir pan. Šią informaciją Sergej Nikolajevič Lemziakov ar jo vadovaujami organizuotos grupės nariai pateikė į dėl mano sužalojimo 2011-01-12 pradėtą ikiteisminį tyrimą Nr. 65-2-00002-11, todėl šį ikiteisminį tyrimą Kauno apylinkės prokurorė Rita Poškienė nutraukė. 

Todėl teisėjos leidimas man civilinėje byloje surašyti ATP protokolą turi būti vertinamas kaip Kauno apylinkės teismo leidimas Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir  rusų kolonistui Sergej Nikolajevič Lemziakov keršyti man už civilinio ieškinio pareiškimą atsakovei L. S. Zibolienei, leidimas žeminti mano garbę ir orumą kitų asmenų akivaizdoje, leidimas daryti neteisėtą poveikį teismui, siekiant turėti įtakos civilinės bylos eigai ar baigčiai.

 

Priedai:

 

1. 2016-10-11 9.05 val. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 65P-74329591-16 ( 2 psl.);

2. Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms Linos Žemaitienės 2016-10-11 nutartis Nr. 2-21835-713/2016 ( 2 psl.);

 

Vincas Jokimas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));