Vincas Jokimas : KAIP JIE MANE PAKORĖ

0jokimas

0jokimas

 

Vincas  Jokimas 2016-09-25

 

KAIP JIE MANE PAKORĖ

 

„Gelbėjimas„

 0jokimas

Giedrą, saulėtą 2010-08-19 rytą išvykau į Kauno rajono policijos komisariato padalinį Liepų g. 15 – 205 Garliavoje. Ten Kauno rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Kelių policijos poskyrio viršininku įdarbintas Vadim Fedotov (Lietuvoje pasivadinęs „Vadimas Fedotovas„) turėjo „svarstyti„ mano „administracinį teisės pažeidimą„. – Pagal mano pranešimą telefonu 2010-08-06 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčiajam, jog kolektyvinio sodo kaimynė Janė Pakonienė užstačiusi automobilį bendro naudojimo keliuke man atsisako leisti įvažiuoti į mano sodo sklypą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyr. patrulis Gintaras Pranaitis man 2010-08-06 23.00 val. man surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. F069368 (priedas Nr. 1), nes mano automobilis „trukdė, kliudė kitai transporto priemonei„. Po „svarstymo„ automobiliu reikėjo vykti į žmonos tėvo šermenis Šiauliuose. 

Vadim Fedotov 2010-08-19 apie 10.05 val. man surašė administracinio teisės pažeidimo nutarimą Nr. F069368. Man jį pasirašius, jame man nepastebimai įrašė atgalinę surašymo datą „2010-08-06„ – kad nutarimo negalėčiau skųsti (šį faktą neigė, kol nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas). Mano atsinešto skundo Vadim Fedotov nepriėmė, jį nurodė nešti registruoti pas Garliavos policijos nuovados  sekretorę pirmame pastato aukšte.

      Prieš sekretorės kabinetą įsikūręs Garliavos policijos nuovados viršininkas Sergej Nikolajevič Lemziakov ( atvykęs į Lietuvą pasivadinęs „Sergejus Lemziakovas„) plačiai prasivėręs savo kabineto duris manęs jau laukė. Jis dar prieš kelis mėnesius į  Garliavos policijos nuovadoje, kai buvau atvykęs paklausti, kada prie nuovados bus įrengtos automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems (po chuliganų užpuolimo buvau patyręs sunkią kojos sąnario traumą)  man buvo pagrasinęs: „Jokimai, daugiau čia nesirodyk !„. Viršininkas man sukomandavo: „Jokimai, ateik čia !„ Paklusdamas žengiau žingsnį link viršininko kabineto slenksčio, tačiau jis prišoko, griebė mane už krūtinės, jėga įsitraukė į kabinetą,  nustūmė ant šalia durų stovinčios ir kėdės iš mano rankų išplėšė nešamą registruoti skundą bei kuprinę. Tuoj pat per duris viršininkas iš kabineto į koridorių pradėjo rėkti: „Visi ateikit čia !, Visi greit ateikit čia!„. 

Į kabinetą tuoj pat sugužėjo Sergej Nikolajevič Lemziakov pavaldiniai: Robertas Kumeta, Skirmantas Kazlauskas,   Neringa Ivanauskaitė, Benita Milytė,  Gytis Pužauskas. Sergej Nikolajevič Lemziakov jų akivaizdoje iškratė mano kišenes, apžiūrėjo drabužius, išrausė kuprinės turinį (ieškojo garso įrašymo įrangos). Nieko jam pavojingo ir įtartino neradęs pradėjo „aktyvų tardymą„, kuris primena stribų pokario metais vykdytus prieš partizanus ar jų ryšininkus.  – Sergej Nikolajevič Lemziakov nerimastingai vaikštinėjo po kabinetą ir periodiškai rankos plaštaka man skaldė antausius arba kumščiu smūgiavo į krūtinę nuolatos kartodamas tą patį klausimą „Jokimai, kodėl tyčiojiesi iš policijos ?„.  

Kokį tyčiojimąsi Lemziakov turi galvoje, jis nepasakė. Galiu tik spėlioti: mano aktyvią paramą policijai pranešinėjant apie pažeidžiant KET reikalavimus Mastaičiuose, Mokslo g. statomus automobilius (dėl to  2010 m. birželio  mėn. Kauno kolegijos bendrabučio gyventojai metaliniais strypais sudaužė mano automobilį VW PASSAT, valst Nr. TKD 754, [atvykę policijos patruliai „pagelbėjo„ – pareiškė, jog ne jų reikalas vykti į bendrabutį ir nusikaltimą įvykdžiusius asmenis sulaikyti bei apklausti] (priedas Nr. 2), mano raštiškus reikalavimus Kauno apskrities VPK prie Garliavos policijos nuovados  pažymėti stovėjimo vietas neįgaliesiems (viename jų teiravausi, ar neįgaliesiems skirtinas automobilių stovėjimo vietas užėmę Garliavos policijos nuovados pareigūnai yra neįgalesni už neįgaliuosius), mano skundus Kauno apygardos administraciniam teismui administracinėse bylose Nr. I-883-402/2010; Nr. I-903-422/2010; Nr. I- 921-423 / 2010, kuriose atsakovas –  Kauno apskrities VPK.  Už pagalbą policijai  Kauno apskrities VPK Kauno rajono policijos komisariatas 2010-04-06/14 raštu Nr. 20-65-2-S-2444 (priedas Nr. 3) man pasiūlė, „kaip Lietuvos Respublikos piliečiui, pagal asmenines ir moralines savybes tinkančiam būti policijos rėmėju, Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymo nustatyta tvarka tapti policijos rėmėju„, o šį siūlymą dar pakartojo ir 2010-04-19 raštu Nr. 20-65-2-S- 2621 (priedas Nr. 4).

Mano galva nuo Lemziakov smūgių svirdavo tai į vieną, tai į kitą pusę. Duris dešinėje  savo kūnu buvo užrėmęs Gytis Pužauskas, langai buvo grotuoti, be to nuo lango pusės iš kairės savo „poste„ mane saugojo nepamainomas Sergej Nikolajevič Lemziakov postinis Skirmantas Kazlauskas – nebuvo jokios galimybės pabėgti. Todėl nesulaukdamas smūgių pabaigos po kiek laiko pradėjau garsiai rėkti „Gelbėkit ! Gelbėkit ! Gelbėkit !„ Benita Milytė stovėjo šalia viršininko stalo susitraukusi ir išsigandusi. Viršininko kėdę besimatuojantis tyrėjas Robertas Kumeta išsiėmė savo mobilųjų telefoną ir džiaugsmingai tarė: „Gerai, gerai, dainuok, aš įrašysiu„. Tyrėjas Gytis Pužauskas, matyt, buvo ypač muzikalus, jis nuo mano „dainavimo„ buvo lyg ekstazėje – tiesiog krykštė iš džiaugsmo. Vienu metu pertraukoje tarp smūgių bandžiau nuraminti  Sergej Nikolajevič Lemziakov, klausiau jo, kas jam atsitiko. Jis tylėjo. Kitos pertraukos tarp smūgių metu,  Sergej Nikolajevič Lemziakov paklausiau, ar jie panašiai susidorojo ir su Drąsium Kedžiu. Viršininkas atsakė: „Ne mes, – kiti.„. 

Ilgainiui ( po kokių 15 minučių )  „policijos pareigūnų„ auditorijai mano „dainavimas„ ir ramus sėdėjimas (turėjau paklusti įstatymams ir leistis būti „aktyviai tardomas„ – juk buvau kandidatas į policijos rėmėjus) įkyrėjo. Tada    Sergej Nikolajevič Lemziakov tarė: „Dabar, Jokimai, tu karsiesi, o me stave gelbėsim !„. Be jokio atskiro nurodymo Gytis Pužauskas prišokęs laikė mano sėdinčio rankas, o Skirmantas Kazlauskas atsegė mano kelių diržą, jį išvėrė, padarė kilpą, uždėjo ant kaklo ir iš visų jėgų pradėjo smaugti. Instinktyviai išsivadavau kairę ranką, griebiau už diržo, jį nutraukiau. Vidurinė diržo dalis liko mano delne (priedas Nr. 5), ją paslapčia įsikišau į kelnių kišenę, galinės dalys liko karoti S. Kazlausko rankose. „Policijos pareigūnai„ nebuvo pasiruošę tokiai įvykių eigai –  Skirmantas Kazlauskas klausimai sužiuro į  Sergej Nikolajevič Lemziakov. Šis sukomandavo: „Šaukite greitąją pagalbą, Jokimas bandė pasikarti !„.

 

Greitoji pagalba padeda „gelbėti„

 

Kauno rajono rajono Greitosios medicinos pagalbos stoties gydytojas Dalius Skupeika po

10.25 val. pranešimo gavimo automobiliu atvyko per septynias minutes. Jam Sergej Nikolajevič Lemziakov asmeniškai pranešė: „Ligonis Jokimas bandė kartis, yra gulėjęs„.  Gydytojas visia nesiklausė mano aiškinimo, jog mane „policijos pareigūnai„ smaugė diržu, daužė galvą, krūtinę. Skirmantas Kazlauskas ir Robertas Kumeta tuoj pat mane  nulydėjo ir saugojo Greitosios medicinos pagalbos automobilyje.   

Greitosios pagalbos kvietimo kortelėje Nr. 9065  gydytojas Dalius Skupeika neatlikęs jokios mano apžiūros ar apklausos įrašė tą, kas reikalinga mano „gydymui„ stacionare: „Kvietimo priežastis: bandė kartis„, „Priežastis: ūmi liga„, „Išvykimo rezultatai: teikta pagalba„ ( atsisakyta nurodyti, jog melagingas iškvietimas),  „Nusiskundimai, anamnezė. Art. spaud.: 130/80,  Policijos pareigūnų žodžiais vyras atvykęs į policijos nuovadą rašyti skundą, staiga išsivėręs kelnių diržą bandė kartis. Ligonis teigia, kad jam diržą ant kaklo užmovė policininkai ir bandė imituoti pasikorimą. Obj.: sąmoningas, sudirgęs. Oda drėgna, prakaituota. Žvilgsnio nefiksuoja, vengia žiūrėti į akis. Kalba daug, pavienėmis frazėmis. Mintis dėsto padrikai, kartais be prasmės. Stebimas rankų tremoras. Nuo detalios apžiūros ligonis atsisakė. Nusiskundimų dėl sveikatos sutrikimų ar sumušimų neišsakė. Nuvežus į ligoninę, pacientas perduotas budinčiojo psichiatro konsultacijai. 18. Diagnozė, šifras: F20. Įtariamas šizofrenijos paūmėjimas.„ 

„Brigados sudėtis: gydytojas Skupeika, vairuotojas Mykolaitis. Vyresnysis dispečeris: Dzetaveckienė.„ (priedas Nr. 5)

Greitosios pagalbos automobilyje Skirmanto Kazlausko ir Roberto Kumetos paklausiau, ar iš Žiegždrių jie turės kuo grįžti, Robertas Kumeta atsakė: „Mes tai grįšim„. Supratau, kad jie man būnant sveikam grįžti iš psichiatrijos ligoninės galimybės neplanuoja.    

 

Psichiatrijos ligoninė  gelbsti „gelbėtojus„ – „tavo gyvenimas trumpas„

 0pazyma

Marių psichiatrijos ligoninės priimamajame pagal apsauginio akivaizdoje „policijos pareigūnų„  Skirmanto Kazlausko ir Roberto Kumetos gydytojai Romai Bruzgienei išsakytus teiginius, ši gydytoja psichiatrė į mano priėmimo lapą įrašė:

„Pacientas atvežtas Kauno rajono GMP ( gyd D. Skupeika), lydimas tyrėjo Roberto Kumetos ir postinio Skirmanto Kazlausko. Jų teigimu pacientas ryte atėjo į policijos nuovadą dėl skundo nagrinėjimo, buvo neramus, priekabus, konfliktiškas. Uždarytas į areštinę, kur bandė pasikarti. Kilpą pasidarė iš nuosavo diržo.„

Gydytoja psichiatrė Roma Bruzgienė priimamajame man iš karto pakišo pasirašyti lapą, jog aš sutinku būti gydomas stacionare. Jai atsakiau, kad stacionare reikia gydyti ne mane, o mane atvežusius „policijos pareigūnus„. Tai girdėdamas priimamojo apsaugos darbuotojas man pasakė: „tavo gyvenimas trumpas„. 

„Policijos pareigūnų„ psichologiškai smarkiai paveikta  gydytoja psichiatrė Roma Bruzgienė toliau dar įrašė ir kitas mano garbę bei orumą žeminančius teiginius: „Jokiai korekcijai nepasiduoda. Gydytis stacionare atsisako„, o taip pat melagingą teiginį: „Lūpų gleivinėje pažeidimų nekonstatuota„ – Sergej Nikolajevič Lemziakov buvo prakirtęs vidinę lūpos gleivinę, tačiau gydytojų psichiatrių R. Mazaliauskienės, D. Gudeikienės komisija šį nedidelį, bet svarbų,  sužalojimą nustatyti atsisakė.

Visgi, psichiatrė Roma Bruzgienė po komisijos apžiūros į priėmimo lapą tarp eilučių dar įspraudė: Hamiltono skalė 5 balai – nėra depresinės simptomatikos. Respublikinė Kauno ligoninė ir jos padalinys Marių ligoninė iki šiol man neatsako į klausimus, kokiai „korekcijai„ turėjau pasiduoti ir kodėl bei nuo ko turėjau sutikti būti gydomas stacionare, atsisako man pateikti gydytojų paaiškinimus, kuriuos 2010-12-22 rašte Nr. S3-4425 (priedas Nr. 6) nurodė tuometinė Marių psichiatrijos ligoninės direktorė dr. Valdonė Matonienė. 

Vadinasi, Marių psichiatrijos ligoninės gydytojos Roma Bruzgienė, Dalia Gudeikienė, Ramunė Mazaliauskienė suprato, jog nesant depresinės simptomatikos priimamajame, jos negalėjo būti ir prieš pusvalandį Garliavos policijos nuovados „areštinėje„ (, kuri net neegzistavo). Tačiau jos nesikreipė į prokuratūrą ir tyliu pritarimu padėjo Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuotiems „policijos pareigūnams„, jų sunkų nusikaltimą dengusiems „prokurorams„, „teisėjams„  nebaudžiamiems tęsti mano persekiojimą bei piktnaudžiavimą psichiatrija – tame tarpe man sufabrikuoti politines baudžiamąsias bylas Nr. 1-576-738/2015 (už parodymų davimą ir įrodymų teikimą Sergej Nikolajevič Lemziakov man sufabrikuotoje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.  A2.11-302-540-2011  Kauno rajono apylinkės teisme 2011-05-16 vykusiame teismo posėdyje Kauno apylinkės teisme teisėja įdarbintos Birutės Drozdienės 2015-04-30 nuosprendžiu  buvau nuteistas EUR 2862,16 bauda, per tris kartus 44 paras kalintas Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertiniame skyriuje, vieną parą praleidęs Kauno VPK areštinėje), Nr. 1-14-749/2016 ( už Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintų asmenų Kęstučio Dargužio, Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Svetlaną Jurgaitienė, Reginos Majauskienės, Danguolės Šiugždinytės, Valdo Vitunsko pasveikinimą Molotov – Ribbentrop pakto 74-ųjų metinių proga ir prašymą Kauno apygardos teismo pirmininkui siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei aukščiau išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose Panevėžio apylinkės teismo teisėjo Vytauto Krikščiūno esu nuteistas EUR 1.129,00 bauda, buvau 15 parų kalinamas Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertiniame skyriuje, vieną parą praleidęs areštinėje). 

 Tą atmintiną 2010 metų rugpjūčio 19 dieną likau gyvas ir prievarta nepatalpintas į psichiatrijos ligoninę  tik dėl atsitiktinumo: mano diržas buvo iš dirbinės odos, todėl kakle nepaliko stranguliacinės vagos, kurios įdėmiai ieškojo Marių psichiatrijos ligoninės psichiatrai.  

 

„Gelbėjimo„ pasekmės

 

Sumuštos galvos skausmai ir svaigimas prasidėjo tik iš Marių psichiatrijos ligoninės grįžtant į Kauną. Valstybinės Teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Kauno skyrius Kęstučio gatvėje jau nedirbo, todėl Kauno apygardos administraciniame teisme į administracines bylas parašęs prašymus atidėti administracinių bylų Nr. I-883-402/2010; Nr. I-903-422/2010; Nr. I- 921-423 – 2010, kuriose atsakovas – Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, procesinių veiksmų terminus nusigavau į Garliavos polikliniką, kurios gydytoja Aldona Noreikienė dėl galvos sumušimo Garliavos policijos nuovadoje man iškvietė greitosios pagalbos automobilį ir išrašė siuntimą greitosios pagalbos automobiliu būti pristatytu į Kauno medicinos universiteto klinikas. Atvykęs tas pats gydytojas Dalius Skupeika klausiamai sužiuro į gydytoją A. Noreikienę, bet ji tik dar kartą patvirtino, jog jis mane privalo nugabenti į Kauno medicinos universiteto klinikas. Kauno medicinos universiteto klinikos po atlikto gavos tyrimo 2010-08-19  išraše Nr.  A-933930 nustatė diagnozę: Contusio capitis ( galvos sumušimas) (priedas Nr. 7). 

Valstybinės Teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Kauno skyrius Kauno medicinos universiteto klinikų diagnozuotą  galvos sumušimą atsisakė įtraukti į specialistės S. Makšimaitės 2010-08-23 pradėto ir 2011-01-11 atlikto tyrimo išvadą Nr. G-35-11 (02): „Galvos sumušimas nepatvirtintas objektyviais klinikiniais duomenimis ir kaip sužalojimas nekvalifikuojamas„. – Tokia išvada patvirtina aukštą ir nepriekaištingą Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo organizuotų „gelbėtojų„ darbo kokybę.

Nuo 2010-09-25 iki 2010-10-04 dėl galvos sumušimo buvau nedarbingas (priedas Nr. 8), po „gelbėjimo„ dar du mėnesius nuolat spengė ausyse, bet gydytojai niekuo padėti negalėjo.

 

„Gelbėtojų„ narsos įrodymai

 

Garliavos policijos nuovados „gelbėtojai„ prieštaringai vaizdavo savo nuopelnus ir narsą mano gelbėjimo operacijoje:

Gytis Pužauskas 2010-09-28 paaiškinime nurodė:

„Pastebėjau, kad vyriškis apsivyniojęs ant kaklo diržą, kurį laiko su rankomis. Tuo momentu nuovados viršininkas su postiniu Kazlausku bandydami iš vyriškio atimti diržą, suėmė jam, už rankų ir paguldė ant kabinete esančių kėdžių. Vienas iš pareigūnų traukė iš vyriškio diržą, bet vyriškis nenorėjo jo paleisti ir todėl diržas perplyšo„.

Skirmantas Kazlauskas 2010-09-19 tarnybiniame pranešime Nr. 20-65-8-5PR-678 Kauno rajono policijos komisariato viršininkui Romui Oželiui rašė:

„Skubiai užėjęs į viršininko kabinetą pamačiau stovintį, gerai visiems žinomą, pil V. Jokimą, kuris buvo aplink savo kaklą apsivyniojęs diržą ir kuris sakė, kad jam nieko nebeliko kita, kaip nusižudyti. Tada aš kartu su viršininku S. Lemziakovu sugriebėme V. Jokimą už rankų, paguldėme ant kėdžių ir bandydami nuo V. Jokimo kaklo diržą jį suplėšėme„.  

Skirmantas Kazlauskas 2010-10-07 paaiškinime nurodė:

„Mes V. Jokimą gelbėjome, jog šis nepasidarytų sau žalos, o medikai buvo iškviesti suteikti V. Jokimui pagalbą„.

Robertas Kumeta 2010-09-19 tarnybiniame pranešime Nr. 20-65-8-5PR-678 Kauno rajono policijos komisariato viršininkui Romui Oželiui rašė:

„Be to pastenėjau, kad V. Jokimas ant kaklo buvo apsivyniojęs diržą, ir sakė, kad jam nėra jokios kitos išeities tik nusižudyti. Šalia jo buvo viršininkas Lemziakovas ir postinis Kazlauskas, kurie sugriebę V. Jokimą už rankų bandė atimti diržą, o galiausiai jį nutraukė ir laikė V. Jokimą suėmę už rankų ant kėdžių.„

Sergej Nikolajevič Lemziakov 2010-09-19 tarnybiniame pranešime Nr. 20-65-8-5PR-674 Kauno rajono policijos komisariato viršininkui Romui Oželiui rašė:

„Pranešu, kad 2010-08-19, apie 10.00 val., Kauno r. Garliavoje, Liepų g. 15, Garliavos policijos nuovadoje, man žinomas pilietis V. Jokimas atėjo prie nuovados raštinės durų ir paklausė, kur yra raštvedė. Aš jam atsakiau, kad ji šiuo metu atostogauja ir paklausiau kuo galime padėti. Pil V. Jokimas, minėdamas, kad nubaustas neteisėtai kelių policijos, kad nepatenkintas valdžia, policija ir kitais valdžios organais, svajoja būti deportuotas iš Lietuvos. Mano žiniomis pil. V. Jokimas turėjo psichinę negalią, todėl bandžiau jį nuraminti, į ką V. Jokimas atsakė, kad jis nemato kitos išeities kaip nusižudyti policijos akivaizdoje. Išgirdęs šiuos grasinimus aš sukviečiau kitus nuovadoje buvusius policijos pareigūnus. Tuo metu V. Jokimas išsivėrė iš kelnių diržą ir apsivyniojo aplink kaklą. Aš kartu su postiniu Kazlausku suėmėm V. Jokimą už rankų, paguldėme ant kabinete esančių kėdžių ir, bandydami nuimti nuo V. Jokimo kaklo diržą jį suplėšėme.„

Benita Milytė 2010-09-19 tarnybiniame pranešime Nr. 20-65-8-5PR-675 Kauno rajono policijos komisariato viršininkui Romui Oželiui rašė:

„Aš nuėjusi pamačiau vyr. tyrėją gytį Pužauską, pro kurį praėjusi įėjau į kabinetą, kuriame aš pamačiau man nepažįstamą vyriškį, kuris stovėdamas ant savo kaklo buvo užsivyniojęs diržą, tačiau viršininkas ir postinis S. Kazlauskas staigiu judesiu paguldė minėtą pilietį ant kėdžių ir bandė nutraukti aplink kaklą apvyniotą diržą, kuris kažkuriuo momentu perplyšo.„ 

Romas Oželis patikėjo.

Tokie „gelbėtojų„ paistalai prieštarauja vienas kitam ir laiko ir vietos ir aplinkybių požiūriu, kelia daug ikiteisminiam tyrimui pribrendusių klausimų: 

1) S. Lemziakov aiškina, kad  V. Jokimas išsivėrė iš kelnių diržą ir apsivyniojo aplink kaklą jam sukvietus „policijos pareigūnus, o  Skirmantas Kazlauskas, Gytis Pužauskas, Benita Milytė ir kiti nurodo, kad jiems įėjus aš diržą jau buvau apsivyniojęs aplink kaklą.

2) Marių ligoninei S. Kazlauskas su R. Kumeta nurodė, jog aš „koriausi„ pasidaręs kilpą, tačiau paaiškinimuose ir tarnybiniuose pranešimuose jie visi kaip vienas rašo apie apsivyniotą aplink kaklą diržą.  

3) Kokiu būdu galėjau „pasidaryti sau žalos„, kurią mini S. Kazlauskas, tarp tokių šaunių ir tiek daug  „gelbėtojų„ ?  

4) Ar protingi „gelbėtojų„ nuogastavimai, jog „apsivyniojęs aplink kaklą diržą„ galėjau „nusižudyti policijos akivaizdoje„ ir ar protingas žmogus galėtų jais patikėti?

5) Kodėl „gelbėtojams„ reikėjo „bandant nuimti nuo V. Jokimo kaklo diržą„ jį „suplėšyti„ ar „nutraukti„? Kodėl „gelbėtojai„ jo nenuvyniojo, jei mane „laikė suėmę už rankų„? Kaip galėjau diržo „nepalesiti„, jei „gelbėtojai mane laikė už rankų„ ?

6) Kodėl R. Kumetos pranešimu „gelbėtojams„ reikėjo  „bandyti atimti diržą, o galiausiai jį nutraukti„, jei jie laikė „sugriebę V. Jokimą už rankų„ ?

7) Kodėl V. Fedotov mane siuntė pas sekretorę, kuri atostogavo ? 

8) Kurio „gelbėtojo„ rankose liko dvi galinės diržo dalys po to kai jie jį suplėšė ? Ar teisėtai ir kurių teisės aktų pagrindu S. Lemziakov ir jo „gelbėtojai„ dviejų iš trijų diržo dalių iškart negrąžino man ? 

9) Ar Kauno apskrities VPK Garliavos policjos nuovadoje pareigūnais įdarbinti asmenys Sergej Nikolajevič Lemziakov, Robertas Kumeta, Gytis Pužauskas, Skirmantas Kazlauskas, Benita Milytė, Neringa Ivanauskaitė sirgo  psichikos liga, turėjo psichikos sutrikimų?

 

„Gelbėtojus„ gelbsti visa Kauno „teisėsaugos„ sistema  

 

Kauno apskrities VPK vidaus tyrimų skyriaus vyresnioji tyrėja Jūratė Padriezienė ir šio skyriaus viršininkas Marius Karlonas 2010-10-22 tarnybinio patikrinimo išvadoje vadovaudamasi Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo organizuotų „gelbėtojų„ tarnybiniais pranešimais nustatė:

„Pagal Kauno r. PK Garliavos PN viršininko  S. Lemziakovo 2010-08-19 tarnybinį pranešimą dėl V. Jokimo elgesio policijos nuovadoje (medžiasos  reg. Nr. 20-65-8-PR5-674) Kauno r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyryje buvo atliktas patikslinimas. Minėto poskyrio viršininkas V. Krikščiūnas medžiagoje 2010-09-29 priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (Nr. 65-At-00842-10). Nutarime nurodyta. kad 2010-08-19 .V. Jokimas atvykęs į Garliavos PN, pas viršininką S. Lemziakovą į kabinetą. buvo nestabilios psichinės būklės ir bandė smaugtis. Prieš jį joks fizinis smurtas nebuvo naudotas”. Atsisakyti pradėti ikiteismini tyrimą nutarta vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 str. 1 d. 1 p. ir 168 str.   (nes   nepadaryta   veika,   turinti   nusikaltimo   ar   baudžiamojo   nusižengimo   požymių). Nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir visa surinkta medžiaga buvo patikrinta Kauno rajono   apylinkės   prokuratūros   vyriausiojo   prokuroro   pavaduotojos   L.   Šatkienės.   Nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nepanaikintas.„

Kauno rajono policijos komisariato viršininkas Romas Oželis į mano raštiškus prašymus lygiai šešis mėnesius man atsisakė pateikti Vytauto Krikščiūno medžiagoje 2010-09-29 priimtą nutarimą Nr. 65-At-00842-10 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Jį pateikė tik praėjus apskundimo terminui. Tada Kauno rajono, miesto apylinkių bei apygardos prokuratūros   „prokurorai„ atmetinėjo visus iš eilės mano skundus ir dėl šio nutarimo ir dėl kitų nurodytų Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuoto sunkaus nusikaltimo 2010-08-19 Garliavos policjos nuovadoje aplinkybių, „prokurorų„ nutarimus nutartimis įteisindavo Kauno rajono, miesto ir apygardos teismų „teisėjai„.

Kauno apygardos prokuratūroje prokurore įdarbinta Rasa Verdnikovienė 2010-11-26 nutarime atsisakyti pradeti ikiteisminį tyrimą dėl mano skundų, reg. Nr. P-1888, P-1928, P-1942, P-1974, nurodė:

„ Skundai atmestini dėl šių priežasčių: Nėra pagrindo netikėti Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK Garliavos PN pareigūnų paaiškinimais apie aukščiau išsamiai aprašytas Vinco Jokimo minimas jo sulaikymo bei priverstinio pristatymo į med. įstaigą aplinkybes. V.Jokimas yra med. įskaitoje ir jo elgesys, galimai, buvo neadekvatus susiklosčiusiai situacijai. Iš pareigūnų paaiškinimų matyti, kad jie turėjo duomenų apie V.Jokimo psichinę negalią. V.Jokimo patalpinimas į med. įstaigą dėl jo elgesio policijos nuovados patalpose, t.y. dėl bandymo diržu smaugtis ar imitavimo tai daryti, negali būti vertinamas kaip pareigūnų piktnaudžiavimas tarnyba ar neteisėtas laisvės atėmimas, uždarant jį į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos (BK 146 str. 3 d.).„ „Prokurorės„ šmeižikiškus teiginius apie mano buvimą „med. įskaitoje„, „psichinę negalią„, jog mano „elgesys, galimai, buvo neadekvatus susiklosčiusiai situacijai„ paneigė Marių ligoninė 2011-04-14 raštu Nr. S3-1326  (priedas Nr. 9) ir  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-12-21 raštu Nr. R-17123 (priedas Nr. 10).

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-03-28 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-5490-968/2014 panaikindamas Kauno apygados prokuratūroje prokuroru įdarbinto asmens Viktor Biriukov nutarimą atsisakyti nagrinėti mano 2013-11-15 skundą ir pareiškimą Nr. 9523  dėl naujai baudžiamoje proceso medžiagoje Nr. 7.6-47-10 paaiškėjusių mano kankinimo 2010-08-19 Garliavos nuovadoje aplinkybių nustatė:

„Pažymėtina, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjo 2013-11-14 skunde Nr. P-9523 ir 2013-11-15 pareiškime Nr. P-9523 nurodytos aplinkybės nėra išsigalvotos, o jų buvimą patvirtina kiti šioje byloje surinkti įrodymai, pavyzdžiui, tai, kad pareiškėjas 2010-08-19 padarė administracinį teisės pažeidimą, patvirtina administracinio teisės pažeidimo ROIK Nr. 07-10-5392310 bylos medžiaga (b. 1. 60), o tai, kad galimai tuo metu V. Jokimas patyrė sužalojimą, atitinkantį nežymų sveikatos sutrikdymą, konstatuota Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriaus specialistės S. Makšimaitės 2010-08-23 atlikto tyrimo išvadoje (b. 1. 66-67).„

 

    Teisėjai ar kriminaliniai nusikaltėliai ?

 

2010-12-27 Kauno rajono apylinkes teisme teisėja įdarbinta Živilė Janavičienė nutartimi Nr. IT-73/2010 atmesdama  mano skundą dėl Rasa Verdnikovienės 2010-11-26 nutarimo atsisakyti pradeti ikiteisminį tyrimą dėl mano skundų, reg. Nr. P-1888, P-1928, P-1942, P-1974 nurodė: „Prokurorė susipažinusi su tamybinio patikrinimo išvada, bei įvertinusi pateiktus pareigūnų paaiškinimus, pagrįstai nustatė, jog tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad pareigūnai viršijo jiems suteiktus įgaliojimus, bei nebuvo nustatyta, kad tarnybinis patikrinimas buvo atliktas šališkai ar neobjektyviai. Pareigūnų veiksmuose nebuvo nustatyta LR BK 228 str. 229 str., 237 str., 146 str. 3 d. nusikaltimų požymių. 

          Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, prokurorė detaliai išanalizavo tamybinio patikrinimo medžiagą ir pagrįstai priėme nutarimą. Nutarime detaliai išanalizuoti visi surinkti įrodymai, bei teisiškai įvertinti. Prokurorė priimdama nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą analizavo ir nustatinėjo visus būtinus LR BK 228 str. 229 str., 237 str., 146 str. 3 d. sudeties elementus.

Pareiškėjo prašymas išreikalauti diržo likučius nepagrįstas, nes tyrimo metu nustatyta, prie kokių aplinkybių diržas nutrauktas„ 

Kauno apygardos teismo Baudžamųjų bylų skyriaus teiseju įdarbintas Valdas Vitunskas  nutartyje Nr. Nr. 1S-146-383-2011 dėl 2010-12-27 Kauno rajono apylinkes teisme teisėja įdarbintos Živilės Janavičienės nutarties Nr. IT-73/2010 rašė: „ negalima daryti išvados, jog pareiškėjo nurodyti pareigūnai būtų viršiję jiems suteiktus įgaliojimus, taip pat negalima daryti išvados, kad tyrimas būtų atliktas šališkai ar neobjektyviai. Atlikto tyrimo metu nebuvo nustatyti nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 228 str., 229 str., 237 str., 146 str. 3 d. požymiai.  Tokiu būdu pirmosios instancijos teismo nutartyje teisingai motyvuojama, kad prokurorės nutarime yra išsamiai išaiškinta ir detalizuota visi surinkti įrodymai, jie įvertinti teisiškai, ir aukščiau paminėtų nusikaltimų požymių

ncnustatyta. Prokurorės nutarime yra aiškiai išdėstyti atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą pagrindai, atskleistos atlikto tyrimo metu nustatytos aplinkybės, nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.„

„Nagrinėdamas„ mano skundą V. Vitunskas atsisakė – tai man asmeniškai patvirtino 2011-01-27 po jo nutarties paskelbimo – nagrinėti mano į bylą naujai pateiktus 44 sunkaus organzuoto ir Policijos departamento, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei asmeniškai jo viršininko Algirdo Kaminsko dengto nusikaltimo įrodymus – tame tarpe ir  Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriaus specialistės S. Makšimaitės 2010-08-23 pradėto ir 2011-01-11 baigto tyrimo išvadą Nr. G-135/ 11(02), kurioje aiškiai nurodyta, jog man padaryti sužalojimai galėjo būti padaryti 2010-08-19 mano nurodytu laiku. Šios išvados ir KMUK 2010-08-19  išrašo Nr.  A-933930  (priedas Nr. 11) mano skunduose, reg. Nr. P-1888, P-1928, P-1942, P-1974,  medžiagoje Nr. 7.6-47-10 nebuvo.

  Tačiau į mano prašymą 2011-02-22 raštu Nr. 2453 atsakė: „Jūsų pateikta  teismui papildoma medžiaga nagrinėjant skundą Nr. 1S-146-383-2011 buvo prijungta prie Jūsų skundo„ – reikia suprasti, kad „išnagrinėta„. Tuo  Kauno apygardos teismo Baudžamųjų bylų skyriaus teiseju įdarbintas Valdas Vitunskas  dar kartą patvirtino, kad jis sąmoninga tyčia dengė Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuotą mano mušimą, korimą ir neteisėtą laisvės atėmimą mane uždarant į psichiatrijos ligoninę ne dėl ligos ( BK 22 str., 24 str., 25 str., 26 str., 121 str., 129 str., 146 str. 3 d., 154 str., 169 str., 228 str., 231 str., 249 str.). 

Todėl laikytina, kad Kauno apygardos teismo Baudžamųjų bylų skyriaus teiseju įdarbinto Valdo Vitunsko veikose yra akivaizdžių nusikaltimų, nurodytų BK 22 str., 24 str., 25 str., 26 str., 99 str., 105 str., 121 str., 129 str., 146 str. 3 d., 154 str., 169 str., 228 str., 231 str., 249 str., požymių, – jis mane netiesiogiai baudė už mano atsisakymą būti panaudotu priešo – okupacinės Sovietų Sąjungos ( Rusijos imperijos) – ginkluotose pajėgose 1986 m. man atsisakius tarnauti okupacinėje Sovietų Sąjungos armijoje ( BK 105 str.) (priedas Nr. 12), Kaune dalyvavo neteisėtais būdais siekiančios pakeisti Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką  tesiėjais, prokurorais ir policijos pareigūnais įdarbintų asmenų organzacijos veikloje ( BK 121 str.), padėjos slėpti kėsinimąsi mane nužudyti ( BK 129 str.) rusų kolonistui „policijos pareigūnui„ Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo nusikalstamam susivienijimui vykdant lietuvių tautos genocidą ( BK 99 str.), mane šmeižė ( BK 154 str.) ir diskriminuoja dėl mano lietuvių tautybės, socialinės padėties bei antiokupacinių politinių pažiūrų (priedas Nr. 13),  ( BK 169 str.), piktnaudžiavo teisėjo padėtimi ( BK 228 str.),   trukdė teismo veiklai ( BK 231 str.), raštu užgauliai pažemino teisingumą vykdantį Kauno apygardos teismą ir save pačią dėl jų veiklos ( BK 232 str.), slepia sunkų nusikaltimą padariusį Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo organizuotus „gelbėtojus„ ( BK 237 str.), dalyvauja rusų kolonisto Sergej Nikolajevič Lemziakov organizuoto nusikalstamo susivienijimo veikloje ( BK 249 str.), grubiai pažeidė LR Teismų įstatymo 4 str., 5 str., 6 str., 33  str. , 34 str., 43 str., 52 str. 4 d., 59 str. nuostatas.   Tačiau Valdas Vitunskas atkakliai nuolat atsisako nusišalinti nuo mano jam paskirtų „nagrinėti„ skundų nagrinėjimo. Jis mano, kad ne jis, o aš turiu „sveikatos problemų„ ( politinės baudžiamosios bylos Nr. 1-14-749/2016 medžiaga).     

    – Ne tik Kauno miesto ir rajono „policijos pareigūnai„, prokurorai„, bet  ir „teisėjai„ atsisakė mane apklausti, ištirti esmines faktines sunkaus Sergej Nikolajevič Lemziakov ir jo organizuotų „gelbėtojų„ nusikaltimo aplinkybes.

 

  „Gelbėtojus„ gelbsti ir „generaliniai prokurorai„  

 

Lietuvos Respublikos „generaliniai prokurorai„ atsisako nagrinėti mano 2011-02-10 (KANKINIMAS), 2011-05-12, 2012-07-21, 2012-07-28, 2012-08-27, 2012-09-04, 2012-09-28, 2012-11-03, 2013-02-24 (Naskauskaitė), 2013-06-26, 2013-07-05, 2013-08-27, 2013-08-31 (LEMZIAKOV – MELAGINGI LIUDIJIMAI), 2013-11-30 ( VERDNIKOV – KANKINIMAS), 2013-12-23 (VERDNIKOV  PSICH), 2014-01-04 ( VERDNIKOV), 2014-01-07 (BIRIUKOV), 014-01-11 (KMAP 2013-12-05 SK OZELIS BK 235), 2014-05-08 (NETEISETAS DUOMENU PERDAVIMAS), 2014-07-16,  2014-07-17 (BIRIUKOV), 2014-07-21, 2014-07-22 (KMAP LAURUSEVICIENE), 2014-07-23 (KAVPK BURBA), 2015-03-17 ( PUZAUSKAS), 2015-02-28 (VALYS), 2015-04-04 (PAR VERDNIKOV – BIRIUKOV NAUJAI PAAISK APLINK),  2015-04-21 ( PUZAUSK, BURBA), GP 2015-06-27  (BIRIUKOV NESUPRANTA), 2015-10-27 (MARKVALDIENE, SEPUTIENE, SIUGZDINYTE),  2015-11-15 (KAT PRAS 2015-11-04 E. GRAZYS), 2015-11-22 (MIKSTA, VECERSKAS – LEMZIAKOV PK-1598-668-15),  2015-12-08 (MARKVALD, SEPUTIENE), 2015-12-14 (VALKAVICIUS NEPR PROC SPREND), 2015-12-29 (STT 2015-12-10 NUT L-07-669 GRAZYS), 2016-01-04 (KMAP 2015-07-17 URBONAVIC PROC SPR 2013-11-15 BIRIUKOV) , 2016-02-03 (KORIMAS 2010-08-19 LEMZIAKOV), 2016-03-26 (KORIMAS del 2016-02-03 SK), 2016-04-02 (GRAZYS, DARGUZ, JURGAIT), 2016-06-11 (2016-02-08 VALKAV RASTAS NR. 3S-8792), 2016-06-19 (LEMZIAKOV 2011-05-16 PROTOK REG NR. 5.6-2443), 2016-08-03 (GP 2016-07-13 Nr. 17.2.-8432 – 2015-02-08 VALKAV RASTAS NR. 3S-8792) skundus ir pareiškimus dėl Sergej Nikolajevič Lemziakov  ir jo organizuotų „gelbėtojų„ veikų arba juos atmeta „informacinio pobūdžio„ raštais.  BPK nustatyta tvarka skundžiamų nutarimų nepriima. JIE LAUKIA SENATIES.      

 

Priedai:

 

1. 2010-08-06 23.00 val. administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. F069368 ir V. Fedotov 2010-08-06 datuotas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. F069368 ( 2 psl.);

2. 2010 m. birželio  mėn. 22 d. nuotrauka: nuniokotas automobilis VW PASSAT, valst Nr. TKD 754, kodas : 023 ( 1 psl.);

3. Kauno apskrities VPK Kauno rajono policijos komisariato 2010-04-06/14 raštas Nr. 20-65-2-S-2444 ( 1 psl.);

4. Kauno apskrities VPK Kauno rajono policijos komisariato 2010-04-06/14 raštas Nr. 20-65-2-S- 2621 ( 1 psl.);

5. Mano diržo dalis, kuri po korimo liko mano delne, nuotrauka, kodas 048( 1 psl.);  

6. Kauno rajono GMP Greitosios pagalbos kvietimo kortelė Nr. 9065 ( 3 psl.);

7.  Marių psichiatrijos ligoninės direktorės dr. Valdonės Matonienės 2010-12-22 raštas Nr. S3-4425 ( 1 psl.);

8. Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro pažyma Nr. 2-894 apie V. Jokimo nedarbingumą nuo 2010-09-25 iki 2010-10-04 dėl galvos sumušimo ( 1 psl.);

9. Marių ligoninės 2011-04-14 raštas Nr. S3-1326  ( 1 psl.);

10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-12-21 raštas Nr. R-17123 ( 1 psl.);

11. KMUK 2010-08-19  išrašas Nr.  A-933930 ( 1 psl.);

12.  T. Dolotov 1986-04-24 pažyma Žiegždrių psichiatrijos ligoninei Nr. 7/210 ( 1 psl.);

13. 2016-09-23 nuotrauka prie mano automobilio su užrašu: POLITINIS KALINYS Vincas Jokimas ( 1 psl.);

 

Vincas Jokimas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));