Vilniuje vyko antikarinė akcija prie Turkijos ambasados

turkai1

turkai1

Antikarinė akcija prie Turkijos ambasados. Akcijai trukdė neofašistai

Gruodžio 1 dieną prie Turkijos ambasados Vilniuje įvyko pilietinė antikarinė akcija. Ją organizavo Socialistinis Liaudies frontas(SLF), judėjimas ,,Vytis“ ir Lietuvos  žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. 11. val. 45 min. taikos šalininkai susirinko prie ambasados pastato Vilniaus centre su antikariniais plakatais. Lapkričio 24 d. Turkijos kariškiai numušė Rusijos lėktuvą, yra aukų. Po šio agresyvaus akto Turkijos valdžia neatsiprašė Rusijos, o priešingai, vartoja cinišką retoriką, grasinimus. Panašu kad aktyvus Rusijos dalyvavimas tramdant ,,Islamo valstybės“ teroristus Sirijoje bei palaikant B. Asado vyriausybę labai nepatinka tiek agresyviai nusiteikusiai Turkijos valdžiai, tiek kai kurių kitų šalių vadovams ir galingiems tarptautiniams šešėliniams klanams.

 Konfliktas grėsmingas, nes susidaro  galimybės įsižiebti plataus masto kariniam konfliktui. NATO narė Turkija elgiasi bravūriškai ir ciniškai, tačiau kai kurios NATO narės-kaip Graikija nepritaria tokiems provokaciniams Turkijos veiksmams. Ir Turkijos darbo žmonės priešinasi nusikalstamai vyriausybės politikai. Vyksta Turkijos Komunistų partijos ir kitų  pažangių jėgų organizuotos demonstracijos prieš šalies valdžios vykdomą karo kurstymo politiką bei paplitusią korupciją, žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimus.

SLF Pirmi pavaduotojas  G. Grabauskas perskaitė SLF ir kitų dviejų pilietinių organizacijų viešo pareiškimo tekstą. Po to pasisakė SLF pirmininko pavaduotojas J. Kovalskis, SLF Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas K.Voiška. Pareiškimo gale pateikti ir reikalavimai. Tame tarpe ir tokie konkretūs reikalavimai  : ,,Nutraukti agresyvius veiksmus Rusijos bei kitų prieš islamo ekstremistus kovojančių šalių atžvilgiu:“. ,,Turkijos vyriausybė turi pripažinti 1915-1918 m. vykdytą armėnų genocidą. Per kelis metus buvo sunaikinta apie pusantro milijono armėnų“.

turkai1

Piketui visaip trukdė agresyvių neofašistų grupė.  Jie atėjo su provokaciniais plakatais, grasino, lindo arti antikarinio piketo dalyvių, stengėsi lįsti į vidurį tarp piketo dalyvių, glaustis prie jų ir pan. Ciniškas neofašistų elgesys nustebino net policijos pareigūnus. Vienas iš jų pasakė -,,iš kur atsiranda tokių parazitų?. Matau jus, atėjote į piketą, elgiatės kultūringai, taikiai. O šitie jums trukdantys tipai tiesiog stebina savo bukumu“. Patriotai nekreipė dėmesio i XXI amžiaus fašistų šūkavimus ir grasinimus.  Aišku kad tokias neofašistų gaujas remia slaptosios tarnybos, ir apie piketą jie galėjo sužinoti tik iš korumpuotų slapt. tarnybų atstovų. Nes apie akciją nepranešta valdžiai, nesant būtino reikalo, piketo dalyvius skaičius neviršijo penkiolikos. Apie piketą neskelbta internete, nei kitose viešose vietose. Tad apie šią akciją agresyvūs veikėjai galėjo sužinoti tik iš  telefoninių pokalbių pasiklausymą vykdančių slaptųjų tarnybų.

Giedrius Grabauskas

Socialistinio Liaudies Fronto

Ir įvairių visuomeninių organizacijų

Pareiškimas

Dėl Turkijos agresijos, karo kurstymo ir armėnų genocido neigimo

 

Šiuo metu Europą krečianti pabėgelių krizė, teroro aktai Prancūzijoje bei karas Sirijoje kelia didžiulę tarptautinę įtampą. Šioje situacijoje itin agresyvūs Turkijos veiksmai kelia susirūpinimą-lapkričio 24 d. Turkijos karinis lėktuvas atakavo Rusijos karinį lėktuvą Su-24. Rusijos karinis lėktuvas buvo numuštas, o vienas iš jo lakūnų nušautas tuo metu, kai leidosi parašiutu.

Po šio agresijos akto kilusi didžiulė įtampa tarp Turkijos ir Rusijos bei kai kurių įtakingų pasaulio šalių tylus pritarimas Turkijos agresijai kelia daug klausimų-gal kai kurioms jėgoms yra palanku įžiebti didžiulio masto karinį konfliktą? Juk Turkija yra NATO narė, ir panašu-kad provokuojamas konfliktas tarp NATO bloko ir Rusijos. 

LIETUVOS POZICIJA

Lietuvos vyriausybė elgiasi abejingai  ir tinkamai neįvertina agresyvių Turkijos veiksmų. Be to, Lietuvos valdžios struktūros neskiria reikiamo dėmesio  tokio svarbaus fakto-kaip prieš šimtmetį turkų nacionalistų vykdyto masinio armėnų genocido, pripažinimui. Turkijos valdžia bando tai neigti, tačiau armėnų genocidas –jau vis plačiau pripažįstamas istorinis įvykis. Bet Lietuvos darbo žmonės nėra abejingi karo kurstymui bei istorijos klastojimui.  Todėl mes, darbo žmonėms atstovaujantys Socialistinio Liaudies fronto bei kitų pažangių organizacijų nariai, pasisakome už taiką, ir REIKALAUJAME :

Nutraukti  agresyvius veiksmus Rusijos bei kitų prieš islamo ekstremistus kovojančių šalių atžvilgiu. Tokie veiksmai kertasi su tarptautinės teisės normomis ir šioje labai įtemptoje situacijoje sukelia grėsmės, kad gali įsižiebti didžiulio masto karinis konfliktas. 

Turkijos vyriausybė turi pripažinti 1915-1918 m. vykdytą armėnų genocidą. Per kelis metus buvo sunaikinta apie 1,5 milijono armėnų. Armėnų genocidą jau pripažino daug pasaulio šalių, šia tema dažnai vyksta tarptautinės konferencijos bei kiti renginiai. Tačiau Turkijos vyriausybė ir toliau neigia šį patvirtintą istorinį faktą-žiaurias masines armėnų žudynes.

Reikalaujame nutraukti pažangių Turkijos žurnalistų persekiojimus -prieš juos vykdomas kratas, jų areštus bei kitus agresyvius veiksmus.

Socialistinis Liaudies frontas

Judėjimas ,,Vytis“

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

2015-12-01

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));