VILNIAUS SAVIVALDYBĖ ATIMA PATALPAS IŠ NEĮGALIŲJŲ

Rmigius_Simasius_-_Vilnius

Rmigius_Simasius_-_Vilnius

teikiu informaciją bei dokumentus apie rezonansinę situaciją, kurią prašau viešinti.
Pagarbiai,
Vilkpėdės bendruomenės centro narys
Andrulėnas Zenonas
Tel. 8 628 21628
VILNIAUS SAVIVALDYBĖS „RŪPESTIS“ NEĮGALIAISIAIS
Šiomis dienomis Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras (VBSPC), veikiantis adresu Skroblų g. 27, iš Vilniaus miesto savivaldybės gavo raštą, kad pralaimėjo savivaldybės rengtą konkursą dėl turto nuomos pagal įveiklinimo idėją ir bus iškraustomas iš patalpų. Dažniausiai konkursai skelbiami dėl laisvų patalpų, o šiuo atveju, konkursas buvo skelbtas dėl patalpų, kurios nėra laisvos. Kodėl? Ar mane, kaip įstaigos vadovą ši žinia sunervino – ne. Suglumino, nuliūdino – taip! Ne todėl, kad įstaiga turės kažkur kraustytis, o dėl joje besilankančių žmonių. Didesnei jų daliai, ypač vyresniems, visiškai nematantiems ar matantiems labai silpnai, vietos pakeitimas bus ypač skausmingas. Jie čia lankosi jau beveik 50-šimt metų.
Šiek tiek istorijos ir faktų. 1974 m. tuometė Lietuvos aklųjų draugija už savo lėšas pastatė gyvenamąjį namą Skroblų g.27. Cokoliniame jo aukšte įsikūrė šios organizacijos kultūros namai, kuriuos ji pati ir išlaikė. Po 1990 metų, pasikeitus ekonominei situacijai, aklieji šią įstaigą perdavė Vilniaus miesto savivaldybei. Nepaisant to, jos palaikymui, remontui, veiklai nuolat buvo skiriamos lėšos. 2004 m. vietoje kultūros namų minėtu adresu pradėjo veikti Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras. Vien jo remontui Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga skyrė virš 200 tūkst. litų (apie 70 tūkst. eurų). Per nepilnus du dešimtmečius centre ne kartą lankėsi vyriausybės ir savivaldybės atstovai, departamentų vadovai. Centro darbas visada buvo vertinamas tik teigiamai. Buvę premjerai ir merai ne kartą žodžiu patikindavo, kad šiose patalpose centras galės dirbti tol, kol jo veiklai ir teikiamoms paslaugoms bus poreikis. Deja, šiais metais Vilniaus savivaldybės valdininkai nusprendė, kad centrui skirtas laikas baigėsi.
Nepasakosiu apie VBSPC veiklą, jo teikiamas paslaugas, dienos užimtumą, pagalbą žmonėms dviejų karantinų metu. Kas domisi, apie tuos dalykus gali nesunkiai sužinoti. Labiausiai glumina ir liūdina savivaldybės valdininkų užkulisinė veikla. VBSPC savivaldybei už naudojimąsi patalpomis kas mėnesį moka nuomą. Iki šiol dėl nuomos mokesčių nekilo nė menkiausių nesusipratimų. Centras gyvas, veikiantis, lankomas žmonių. Nepaisant to, savivaldybė, skelbdama konkursą savivaldybės turto nuomai, mūsų patalpas įtraukė į siūlomų išnuomoti patalpų sąrašą. Na gerai, tegu! Šių metų pradžioje dalyvaujame konkurse. Paaiškėja, kad esame vieninteliai dalyviai, pretenduojantys į šias patalpas. Čia pat gauname ir kitą žinią – konkursas laikomas neįvykusiu, skelbiamas naujas konkursas, o jame jau atsiranda dalyvis, kuris jį laimi.
Ekspertai, kurie nė karto mūsų centre nesilankė nusprendžia, kad esame neinovatyvūs ir pan. Teiginiai apie inovatyvumo stoką neišlaiko jokios kritikos. Centre aklieji mokėsi ir tebesimoko dirbti su kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, ekrano skaitymo programomis – ar vadinamieji ekspertai apskritai žino, kas tai yra? Kultūrinėje veikloje taikome pačias įvairiausias formas, kurių vien suminėjimas užimtų begalę laiko. Tam tikra centro veiklos dalis (daugiausia – paslaugos) palydėti žmogų į parduotuvę, polikliniką, nupirkti ir atnešti vaistų – tikrai nėra inovatyvi, bet labai norėtųsi sužinoti, kaip ją galima sumoderninti ar suinovatyvinti. Daugelis jaunesnių neregių ar silpnaregių jau seniai naudojasi informacinėmis technologijomis, prekes ar paslaugas užsisako internetu, bet yra žmonių, kurie jau niekada nesinaudos nei internetu, nei jo teikiamomis galimybėmis. Minėtose patalpose veikia VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Vilniaus miesto taryba, Lietuvos aklųjų istorijos muziejus, šeši meno saviraiškos kolektyvai, asociacija „Vilkpėdės bendruomenės centras“. Todėl visiškai nesuprantamas priekaištas dėl neva netinkamo centro patalpų įveiklinimo. Per paskutinius keletą metų sutvarkyta centro aplinka: nutiestas reljefinis aklųjų vedimo takeliai, atsirado neregiams reikalinga perėja, visa aplinka pritaikyta neregiams. Tai neįgaliajam labai svarbu. Pasirodo, viskas veltui! Savivaldybė jokios alternatyvos mums nepasiūlė, esame iškraustomi į gatvę.
Facebook komentarai
});}(jQuery));