Vilniaus apygardos teismo teisėja Aiva Survilienė – įprasta dokumentų klastotoja

Survilien

Survilien

Vilniaus apygardos teismo pirmininkui

Pareiškėjas Aurimas Drižius

Konstitucijos per. 23b, Vilnius

 

Pareiškimas dėl teisėjos A.Survilienės nušalinimo nuo mano skundo nagrinėjimo

Survilien

Vakar gavau pranešimą, kad mano skundą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo „rašytinio proceso“ tvarka nagrinės nuolat dokumentus šiame teisme klastojanti teisėja A.Survilienė.

Prašau nušalinti šią pseudoteisėją nuo mano skundo nagrinėjimo, kadangi ji nuolat atlieka nusikalstamą veiklą – klastoja dokumentus, t.y. savo nutartis.

Pvz., teisėja A.Suvilienė pirmininkavo apygardos teismo teisėjų kolegijai narinėjant baudžiamąją bylą Nr.  1A-29-851/2017, kurioje aš buvau nuteistas dėl tariamo Alvydo Sadecko šmeižto.

Nors teismui buvo pateikti įrodymai, kad buvęs Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas A.Sadeckas buvo „Mažeikių naftos“ privatizavimo organizatorius, t.y. asmeniškai keitė įstatymus (A.Sadeckas teisme pripažino, kad jis įstatymus „taisė“), kad būtų pakeistas Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir „Mažeikių naftos“ valstybės valdomos akcijos pateiktų Rusijos kompanijai Jukos. Tačiau teisme A.sadeckas sakė, kad jis niekaip nesusijęs su minėtu privatizavimu, ir reikalavo jį uždrausti sieti su minėtu privatizavimu.. Be to, buvo pateikti įrodymai, kad A.sadeckas buvo „Mažeikių naftos“ akcininkas, o teisme reikalavo uždrausti bet kokias jo sąsajas su šia įmone. Konstitucijos uždrausta cenzūra buvo įvardinta kaip „teismo sprendimo nevykdymas“, ir Vilniaus apygardos teismas penkis kartus, klastodamas savo nutartis, t.y. įrašydamas žinomai melagingus duomenis, atmesdavo mano prašymus panaikinti cenzūrą.

Pati teisėja A.Survilienė minėtos b.bylos nagrinėjimo metu manęs paklausė, kodėl aš įvardinau, kad A.Sadecko dalyvavimas „Mažeikių naftos“ privatizavime yra neteisėtas – jai buvo paaiškinta, kad Konstitucijos teismas jau yra išaiškinęs, kad visas minėtas privatizavimo procesas buvo neteisėtas ir prieštaraujantis, todėl bet kokie sadeckų veiksmai šiame procese – taip pat neteisėti. Be to, asmeniškai Survilienei paaiškinau, kad A.Sadeckas, būdamas „Mažeikių naftos“ akcininkų, nenusišalino nuo privatizavimo reikalų, nors privalėjo tai padaryti. Žinoma, kad aš šio atvirai mafijai tarnaujančio taip vadinamo Vilniaus apygardos teismo kolegijos buvau nutartas, ir garbi kolegija nieko nepasisakė apie mano pateiktus įrodymus. Nesugebėdami jų paneigti, mane vis tiek nuteisė, nors apylinkės teismas mane šioje byloje buvo išteisinęs.

Dabar ta pati Survilienė, dėl kurios nusikalstamų veiklų aš kreipiausi į prokuratūrą dėl tyrimo pradėjimo, toliau nagrinėja mano skundus, ir juos atmetinėja „rašytinio proceso“ tvarka. 

Kadangi Survilienė man padarė didžiulę žalą, mane nuteisdama už tai, kad parašiau tiesą, tai reikalausiu žalos atlyginimo asmeniškai iš Survilienės.

Be to, Vilniaus apylinkės teismas buvo nurodęs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mano teiginio, kad A.sadeckas valdo „absoliučiai korumpuotą teismų sistemą“, nes pateikiau įrodymus, kaip teisėjai klastoja savo nutarimus. Šį ikiteisminį tyrimą nutraukti nurodė, žinoma, ta pati Survilienė, kuri jau seniai aptarnauja nusikaltėlius, padėdama jiems išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Savo nuosprendyje Survilienė nurodė, kad „Faktams ir duomenims taikomas tiesos kriterijus, jų egzistavimas gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas“, tačiau visų minėtų faktų ir tiesos nebandė tikrinti ir vertinti. Nors įstatymas įpareigoja teisėjus vertinti pateikiamus įrodymus ir dėl jų pasisakyti, Survilienė tai daryti atsisako, ir taip nuolat daro nusikaltimą, kuris įvardijamas kaip „piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi“, ir dokumentų klastojimas.

Teisėja Survilienė šioje byloje dar kartą įprasmino stalininį teisingumą ir apskritai atsisakė vertinti bent kokius A.Drižiaus pateiktus įrodymus. „Laisvo laikraščio” redaktorius Aurimas Drižius buvo nuteistas jau bene 10-ą kartą už savo profesinę veiklą. Anksčiau buvo teisiamas dėl cenzūros, dabar – dėl tariamo Alvydo Sadecko šmeižto. Vilniaus apygardos teismo kolegija (A.Survilienė, A.Šumskas, V.Pakalnytė-Tamošiūnaitė) nuteisė A.Drižių už tariamą A.Sadecko šmeižtą. Nors A.Drižius pateikė bent 10 įrodymų, kokius esminius „Mažeikių naftos” privatizavimo veiksmus atliko A.Sadeckas, o teisme sakė, kad jis niekaip su tuo privatizavimu nesusijęs, tačiau Vilniaus apygardos teismas nė vieno iš šių įrodymų nevertino ir taip dar kartą patvirtino A.Drižiaus teiginį, kad šis teismas yra „nusikalstamas susivienijimas”.   Nors Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Rainys dėl minėtų teiginių jau buvo išteisinęs A.Drižių. 

Prieš tai Vilniaus apygardos teismas aštuonerius metus persekiojo A.Drižių už cenzūrą, kurią draudžia Konstitucija ir įstatymai – „teisėjai” demonstratyviai spjaudė į pagrindinį šalies įstatymą ir klastojo savo nutartis. Teisėjai nurodo, kad Sadeckai nebuvo nuteisti, o kaip reikia vertinti jų nusikaltimus, atsisako tai daryti, nors jie vieninteliai turi tokią teisę.

Žodžiu, prašau daugiau niekada neprileisti ponios Survilienės prie mano skundų nagrinėjimo, nes aš puikiai žinau, kad ji dirba nusikaltėliams, ir pati yra nusikaltėlė. Todėl prašau ją nušalinti. 

 

Aurimas Drižius

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));