Vilniaus apygardos teismo pirmininko S.Lemežio padarytos girtos avarijos byla sunaikinta teisme

Lemeis

Lemeis

Vilniaus apygardos teismo pirmininko S.Lemežio padarytos girtos avarijos byla sunaikinta teisme

 

Aurimas Drižius

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas informavo, kad šiame teisme jau sunaikinta Vilniaus apygardos teismo pirmininko Stasio Lemežio padarytos girtos avarijos administracinio teisės pažeidimo byla.

 

Lemeis

T.y. prieš kelis metus minėtas teisėjas Stasys Lemežys Vilniuje girtas trenkėsi į kitoje juostoje važiuojantį automobilį, atvykusiems kelių policininkams teisėjas atsisakė tikrintis blaivumo – policininkai vėliau nurodė, kad cituoju: „2007 m. lapkričio 30 d. apie 17.30 val. jam atvykus į įvykio vietą, vairuotojui (Stasys Lemežis) iš burnos sklido alkoholio kvapas, buvo sutrikusi jo judesių koordinacija ir kalba, sunkiai orientavosi aplinkoje, o pasitikrinti neblaivumo atsisakė”.

 

Nors teisėjo atžvilgiu nedelsiant turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 231 str. ir BK 281 str., policija kažkodėl tokio tyrimo nepradėjo, o surašė tik administracinio teisės pažeidimo protokolą.

 

Tačiau ta administracinė byla, išsiųsta į Vilniaus miesto apylinkės teismą, ten pragulėjo porą metų nenagrinėta, po kiek laiko nutraukta „suėjus senaties terminui“, o galiausiai, kad nebūtų žinoma, kas konkrečiai pridengė Stasį Lemežį nuo atsakomybės, sunaikinta.

 

 

2018 11 15 V2 1136 page 001 

Tiesa, dabar teismas rašo, kad S.Lemežio byla gauta teisme tik 2009 m., nors avarija padaryta 2007 m. – t.y. praėjus dviem metams nuo įvykio.

 

 

Vilnietis S. Potopachin prieš kiek laiko kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas atnaujinti Stasio Lemežio bylą. Jis prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Stasio Lemezio, apsvaigus nuo alkoholio, sukelto eismo įvykio bei trukdymo policijos pareigūnams, kai jis atsisakė tikrintis alkotesteriu.

 

Tačiau VPK vyr. tyrėja Asta Abelytė atsisakė pradėti tyrimą, ir surašė labai originalų motyvą, kodėl : „neva teisėjas atsisakė tikrintis blaivumą, ir taip netrukdė policininkams dirbti, nes neturėjo tyčios, tik siekė išvengti girtumo patikrinimo“.

 

 Šį A.Abelytės įvertinimą patvirtino ir Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Ingrida Gureckienė. 

S.Potopachin pranešime nurodoma, kad „2007-11-30 pilietis Stasys Lemežis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukėlė eismo įvykį bei didelę turtinę žalą kitam eismo dalyviui. Tokie jo veiksmai turi LR BK 281 str. numatyto nusikaltimo požymių (Tas, kad vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų”).

Kai į eismo įvykio vietą atvyko policijos patruliai, pilietis Stasys Lemežis visaip trukdė pareigūnams atlikti savo tarnybines pareigas, o būtent, neleido patruliams patikrinti jo blaivumą. Tokie jo veiksmai turi LR BK 231 str. numatyto nusikaltimo požymių (LR BK 231 „1. Tas, kas bet kokiu būdų trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti sprendimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laivės atėmimu iki dviejų metų“).

 

Savo pareiškime vilnietis nurodė, kad nors nuo minėto įvykio momento praėjo nemažai laiko, bet nėra teisinių pagrindų manyti, kad suėjo senatis terminas. Pilietis Stasys Lemežis yra teisėjas ir turi neliečiamybę. Pagal LR BK 95 str. jo įvykdytų nusikaltimų senaties terminai yra sustabdyti ir bus atnaujinti, panaikinus jo neliečiamybę (LR BK 95 „5. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pagal Lietuvos respublikos įstatymus ar tarptautinės teisės normas turi imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos ir nėra gautas kompetetingos institucijos leidimas jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, senaties eiga sustoja. Senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią yra gautas kompetetingos institucijos leidimas nusikalstamą veiką padariusį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba jis kitaip netenka šioje dalyje nurodyto imuniteto”).

 

Pagal LR Prezidentės ir teisėjų Tarybos deklaruojamus principus tokie piliečio Stasio Lemezio veiksmai, be kita ko, yra Konstitucinės priesaikos pažeidimas, už kurį teisėjai turėtų būti nušalinami nuo einamų pareigų (žr. teisėjų tarybos nutarimą dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei atleisti Virginiją Jokubauskienę iŠ Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjos pareigų, 2016 m. balandžio 29 d. teisėjų tarybos nutarimą dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei atleisti Saulių Putrių iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir kitus).

 

Policija nustatė, kad 2007- 11-30 apie 17.10 val. Stasys Lemezis, vairuodamas jam priklausantį automobilį, ir važiuodamas gatve, Vilniuje, neatsižvelgė į meteorologines sąlygas, nesuvaldė automobilio, dėl to automobilis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, kurioje susidūrė su automobiliu MAN, taip apgadindamas abi transporto priemones. Stasys Lemežis buvo kaltinamas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK, taip pat tuo, kad jis, įvykus eismo įvykiui, atsisakė neblaivumo patikrinimo, t. y. taip pat kaltinamas ir ATPK 126 straipsnio 3 dalyje.

 

Nors administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja apylinkių teismai, todėl Vilniaus apygardos teismo teisėjo S. Lemežio administracinės atsakomybės klausimą išsprendė Vilniaus miesto 2- asis apylinkės teismas, 2009 m. birželio 29 d. nutarimu nutraukęs teisėjo S. Lemežio administracinio teisės pažeidimo bylą, pasibaigus administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo terminams.

Kelių policija perdavė S.Lemežio medžiagos kopiją ir Teisėjų tarybai, kuri skyrė drausminę nuobaudą – griežtą papeikimą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yAuCsUWt_wo

 

„Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 231 str. (tas, kas bet kokiu būdu trukdė teisėjui, prokurorui, ikiteisminio tyrimo pareigūnui, advokatui arba Tarptautinio baudžiamojo teismo ar kitos tarptautinės teisminės institucijos pareigūnui atlikti su baudžiamosios, civilinės, administracinės arba tarptautinės teisminės institucijos bylos tyrimu ar nagrinėjimu susijusias pareigas arba trukdė antstoliui vykdyti sprendimą) numatyta veika pasireiškia tiesiogine tyčia. S. Lemežis, akivaizdu, kad tokios tyčios neturėjo, kadangi tik siekė išvengti girtumo patikrinimo. Be to, nei vienas iš 2007-11-30 apie 17.10 A.P.Kavoliuko g., Vilniuje, eismo įvykį įforminusių pareigūnų nesiskundė ir nesikreipė dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, taigi nukentėjusiais šioje situacijoje tai pat nesijautė, todėl konstatuotina, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių. S. Lemežis, įvykus eismo įvykiui, atsisakė neblaivumo patikrinimo, jis buvo kaltinamas administraciniu teisės pažeidimu. S. Lemežio padarytus veiksmus įvertino ir administracinės atsakomybės klausimą išsprendė Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas.

 

susiję:

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:bloznelyte-nuteises-teisejas-lemezis-isgarsejo-tuo-kad-isteisino-sovietu-kariskius-kurie-nieko-neuzmuse-tik-sumuse-lietuvos-piliecius&catid=31&Itemid=101&highlight=WyJsZW1lXHUwMTdlaXMiXQ==

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1431:gydytoja-l-plesniene-nuteises-teisejas-s-lemezis-tik-mafijines-teisesaugos-sraigtelis-pildome&catid=50&Itemid=101&highlight=WyJsZW1lXHUwMTdlaXMiXQ==

 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=926:nesibaigianti-garliava-2&catid=50&Itemid=101&highlight=WyJsZW1lXHUwMTdlaXMiXQ==

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));