skip to Main Content
Orban

Viktor Orbán: „Jie nori paskirti Sorošo žmogų ES komisijos pirmininku“

 

Po pirmos ES viršūnių susirinkimo dienos Vengrijos premjeras

 

Orban

Vengrijos premjeras pareiškė, kad Vokietijos kanclerė Merkel atvirai pasipriešino Europos Žmonių partijos nuomonei dėl šio klausimo, ir kad ji kategoriškai remia Frans Timmermans kandidatūrą į ES pirmininkus.

Tačiau Orbanas mano, kad Višegrado šalys pasiekė puikią pergalę ir pasielgė labai išmintingai.

Orbanas prilygino ES viršūnių susirinkimą trileriui. Šio konflikto šaknys – kai kurių Eurpos šalių lyderiai nutarė, kad penkerius metus ES komisijai turi vadovauti žmogus, kuris atstovautų Sorošo stiliaus NGO neoliberalizmą.

Orbanas mano, kad tam  jie surado tinkamą kandidatą Timmermans : „tai tikras karys ir puikus oponentas, tačiau jis nepripažįsta kitos nuomonės, ir nori prievarta įdiegti Europoje savo ideologiją visose ES šalyse“.

Vengrijos premjeras mano, kad jeigu ši grupuotė užims ES pirmininko postą, ji daug metų finansuos visokias Sorošo stiliaus iniciatyvas ir bandys pakeisti Centrinės Europos bendruomenės, ypač migracijos klausimais.

„Problema ta, kad bus finansuojama visokia nevyriausybinių organizacijų veikla skatinant migraciją, ir tai bus bandoma pakeisti žmonių sąmonę. Kai kurie iš mūsų bandome sustabdyti šį procesą“, – sakė Orbanas. Jis mano, kad tokių iniciatyvų sustabdymas yra Vengrijos ir V4 šalių tikslas.

Orbanas sakė, kad sekmadienį Europos Žmonių partija priėmė su sprendimus, apie kuriuos tarptautinė žiniasklaida arba atsisakė pranešti, arba jai nebuvo tai žinoma. Pirmas sprendimas buvo tokss, kad jokiomis sąlygomis negalima sutikti, kad Frans Timmermans bus ES komisijos pirmininku, antras – kad EŽP pati pasiūlys kandidatą į komisijos pirmininkus, net jeigu tai ir reiškia, kad Manfred Weber netaps Europos parlamento pirmininku.

„Yra du postai, kurių abiejų mes negalime užimti – komisijos pirmininko ir parlamento pirmininko, todėl mes renkamės komisiją“, – sakė Orbanas.

Jis pastebėjo, kad dviejų šalių vadovai balsavo prieš šį sprendimą – Merkel ir Liuksemburgo atstovė Frank Engel.

„Visi kiti balsavo prieš Merkel“, – sakė Orbanas.

Jis pastebėjo, kad Merkel nepripažino šio sprendimo ir toliau kartu su liberalais ir socialistais bando prastūmti šią porelę : Manfred Weber – į parlameto pirmininkus, o Frans Timmermans – į komisijos vadovus.

Tačiau tam pasipriešino V4 ir EŽP ir užblokavo Timmermans paskyrimą komisijos pirmininku.

Orbanas taip apibendrino situaciją : „susitikimas buvo sustabdytas, kai paaiškėjo, kad Timmermans neužtenka daugumos paskirti jį ES komisijos pirmininku. Dabar visi šneka, kas bus toliau.  Atmetė jo kandidatūrą ne tik todėl, kad tai Sorošo statytinis, ir to užtektų, kad atsisakyti jo kandidatūros, tačiau dar ir todėl, kad kad tai „ideologinis karys, kuris kariauja su tais, kurie turi skirtingas nuomones“.

Orbanas mano, kad tokia Timmermans politika vestų į didelį susipriešinimą ES viduje tarp Rytų ir Vakarų Europos šalių, ir kad tai ateiryje sukurtų didžiules problemas.

Orbanas mano, kad vietoj Timmermans ireikia pasikrinkti žmogų, kuris būtų Rytų ir Vakarų Europos bendradarbiavimo meistras ir kompromisų meistras.

„To siekia visos 4 šalys, to nori ir Italija, ir to siekia EŽP, tačiau tai nebus lengva, nes pirmą kartą per 30 metų Merkel pasipriešino demokratijos principui ir EŽP kandidatui į ES pirmininkus“, – sakė Orbanas.

Ta, kad būtų pasiekti EŽP tikslai, reikia turėti stiprią frakciją Europos parlamentre.

Orbanas labai džiaugiasi, kad Višegrdao šalys liko vieningos, nors jų lyderiai priklauso skirtingoms partijoms, ir tarp jų dažnai kyla ginčų.  

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));