Viešas klausimas Sveikatos Teisės Institutui: kodėl gi priešinatės savo pačių deklaruojamam „gėriui“ ir „tobulybei“?

SveikatosTeisesInstitutas 25
Viešas klausimas Sveikatos Teisės Institutui: kodėl gi priešinatės savo pačių deklaruojamam „gėriui“ ir „tobulybei“?
Ar vis dar nepraregėjote, kur atvedė laviravimas, pusiau tiesos sakymas, reveransai iš aukštai
nuleistam absurdui ir melui, apatiška reakcija į šio melo skleidėjų vykdomus nusikaltimus?
Matau savotišką reiškinį, kurį apibūdinčiau kaip sveikintinos drąsos ir oportunizmo, skelbiamos tiesos
ir bailaus konformizmo simbiozę. Visa tai atvedė štai čia – prie finišo tiesiosios, kurioje Jūs patys
šiandien prašote visuomenės paramos ir solidarumo.
Net ir dabar, pasirašydami Medikų Rezoliuciją (https://rezoliucija.sti.lt/) ir desperatiškai kreipdamiesi į visuomenę palaikymo, Jūs ir toliau laviruojate tarp tiesos ir melo, tarp drąsos ir menkystės. Kodėl užtikrintai tą teigiu? Todėl, kad netgi šioje Rezoliucijoje Jūs įvardijate liūdnai pagarsėjusių preparatų vartojimą terminu „imunoprofilaktika“. Ką gi mums sako enciklopedija? Cituoju: „Vakcina arba skiepai – tai medicininis preparatas, skirtas įgyti imunitetui nuo infekcinės ligos“.
Kiekvienas medikas, netgi pirmakursis medicinos studentas ir, kaip parodė realaus gyvenimo faktai – kiekvienas neneigiantis realybės sveiko proto žmogus įsitikino, kad šie eksperimentiniai receptiniai genų inžinerijos praparatai nesuteikia ABSOLIUČIAI JOKIO IMUNITETO nuo infekcinės ligos. Šių preparatų vartojimas NĖRA IMUNOPROFILAKTIKA. Šie preparatai – tai NĖRA VAKCINOS.
Jūs geriau negu bet kas kitas žinote, kad šie preparatai ne tik nesuteikia visiškai jokio imuniteto nei nuo konkrečios ligos, nei nuo jokių jos atmainų, o veikia būtent diametraliai priešingai – masinės šių preparatų injekcijos skatina nestabdomą ligos plitimą visuomenėje. Tai absoliučiai akivaizdu ir nepaneigiama. Labiausiai suvakcinuotose pasaulio valstybėse yra didžiausi ir katastrofiškai augantys susirgimų mastai. Ir priešingai – beveik pusantro milijardo gyventojų turinti Indija, taipogi Afrikos kontinento valstybės, kuriose vakcinavimas tesiekia keliolika procentų, visos be išimties fiksuoja labai menkus susirgimų, hospitalizacijų ir mirčių kiekius. Šio viešai ir oficialiai pripažinto fakto nematymas, lyg niekur nieko toliau tauzijant apie imunoprofilaktiką (!) prilygintinas nebent Trečiojo Reicho agonijai,
kurio propaganda net prieš pat 1945-tųjų Berlyno šturmą vis dar skelbė apie nenugalimą Wermachto armiją ir neabejotiną Reicho pergalę.
Ir dar: kodėl nei vienas iš STI Medikų Rezoliuciją pasirašiusiųjų ir prašančių visuomenės palaikymo medikų ne tik nesistengė stabdyti masinių nusikalstamų veiksmų – receptinių preparatų injekcijų žmonėms, neturintiems gydytojo paskyrimo vartoti šiuos receptinius preparatus; ne tik nereiškė jokių viešai girdimų protestų dėl šio, milžinišku mastu vykdomo nusikaltimo, bet ir niekaip nereagavo į agresyvią farmacinių preparatų reklamą? Ar šias receptinių preparatų injekcijas leidęs medicinos personalas lygiai taip pat kiekvienam pageidaujančiam suleistų morfijaus ar kitų psichotropinių vaistų be gydytojo paskyrimo? Pakanka, kad receptinio medikamento injekcijos užsimanęs asmuo ateitų į
expo-paviljoną, palapinę, autobusą ar kitą medicininiam kabinetui prilygintą vietą ir išreikštų norą gauti receptinio preparato injekciją? Atleiskite, bet dabartinis Jūsų kreipimasis į visuomenę primena egzekutoriaus kreipimąsi į minią pagalbos, kai jo paties galva atsiduria ant kaladės.
Visa tai nėra teatrališkas monologas vykstančio absurdo spektaklio scenoje. Štai tik pora faktų:
 Plačiai išreklamuotame Sveikatos Teisės Instituto dokumentiniame filme „Aš esu mes. Išlikti
žmogumi“, kurį, be kita ko, sukūrė vieno odiozinio propagandinio trubadūro režisierė (ar ne
keistas pats faktas?…) teigiate: „Mes už skiepus!” (https://sti.lt/domumentinio-filmo-as-esu-mesislikti-zmogumi-premjera/)
Kaip čia taip dabar?… Kodėl gi tuomet patys bėgate nuo savo propaguojamo gėrio? Aka: „Mes už konclagerius!” Bet tik „tamsuomenei, šunaujai, runkeliams, kurių ir taip per daug prisidaugino ant šios Žemės” – tik, apsaugok Dieve, ne „elitui”?! Ar nieko neprimena?…
 Vieno iš nepriklausomų televizijos kanalų – KomentarasTV laidoje pakviestas pasisakyti STI
ekspertas imunologas, biomedicinos mokslų daktaras Gintaras Zaleskis įtikinamai tvirtino:
„vakcinoje tikrai nėra jokio nuodo, vakcina tikrai yra tobula“. Tegul gerbiami skaitytojai įsitikina
patys: 2021 m. rugpjūčio 30 d. laida: https://youtu.be/rwNqqXO8H2k nuo 6 min 50 s.
O kaipgi. Viešai skelbiama, kad šie „tobuli“ medicininiai preparatai per vienerius metus nuo jų masinio vartojimo pradžios vien tik Europos Sąjungoje (EUDRA Vigillance portalo duomenimis) ir Jungtinėse Valstijose (VAERS – Vaccine Adverse Effects Registration System – registro duomenimis) bendroje sumoje jau pasiuntė į amžinuosius Edeno sodus virš 50 000 ir sunkiai sužalojo milijonus žmonių, patikėjusių „mokslu“ arba ciniškai išprievartautų susileisti šio tobulo gėrio injekcijas.
Ai, bet visa tai tik sutapimai… Galbūt šiuo aspektu tobulesniu laikytinas kitas išradimas – neabejotinos gerovės valstybėje Šveicarijoje neseniai įteisinta eutanazinė Sarco-kapsulė?
Dar vienas iškalbingas faktas: 2021 m. gruodžio 1 d. duomenimis, atvaizduotais grafiniu pavidalu (grafinis failas pridedamas), per nepilnus vienerius metus nuo šių eksperimentinių preparatų naudojimo pradžios vien tik Jungtinėse Valstijose, gavę injekcijas, iškeliavo anapus daugiau žmonių, negu nuo visų kitų JAV naudojamų vakcinų nuo keliasdešimties kitų ligų per 30 metų kartu sudėjus.
19 000 deaths reported from Covid vaccines only in USA more than from all other vaccines combined in 30 years 1
Per tris dešimtmečius, nuo visų kitų įmanomų ligų kartu sudėjus! Tai vėlgi tik sutapimai? Nes STI mus tikina: „vakcina tikrai yra tobula”.
Naujausieji, 2022 m. sausio 7 d. paskelbti apibendrinti VAERS duomenys pateikiami šioje nuorodoje:

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 01/07/2022


Mano įsitikinimu, dėl kurio daugybę kartų gyvenime teko nukentėti (bet juk tokia ir yra tiesos kaina) – kova prieš nusikalstamą absurdą privalo būti BEKOMPROMISINĖ. Tai absoliutus nepajudinamas principas, fundamentali tiesa, kurią pamynę, išduodate ne tik visuomenę, kuri Jumis patikėjo – išduodate visų pirma patys save.
Yra nepajudinamų vertybių, kaip TIESA ir GARBĖ, apimančių kertinius principus, tvirtus kaip uola.
Tvirtus kaip Prometėjas, kuris verčiau pasirinks būti būti prirakintas grandinėmis prie uolos, tačiau niekada nesistengs žongliruoti tarp tiesos ir melo ir būti patogus visiems.
Priešingu atveju – siekiant išlaviruoti, kalbėti tiesą puse lūpų, einant į vienokį ar kitokį kompromisą su tiesa ir sąžine, yra atveriamas Overtono langas. Šiuo atveju – Overtono praraja, į kurią pirmieji rizikuoja nugarmėti ne kas kitas, o būtent šių kompromisų apologetai.
_____________________
N.B. Šios publikacijos autorius asmeniškai vienas pirmųjų 2021 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė STI
Deklaraciją (https://deklaracija.sti.lt/), neslėpdamas savo vardo, pavardės ir profesijos. Asmeniškai dalyvavo 2021 m. rugsėjo 9 ir 10 d. STI organizuotoje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Demokratija karantine. Susikalbėjimo galimybės“ (https://sti.lt/konferencijos-2/), į kurią, be kita ko, buvo pakviesti ir nuotoliniu būdu dalyvavo garbingi svečiai iš Vokietijos: pasaulinio kalibro teisininkas, advokatas, Niurnbergas-2 proceso iniciatorius, teisės mokslų daktaras Reiner Fuellmich ir žinomas epidemiologas, pulmonologas, medicinos mokslų daktaras, politikas, buvęs Bundestago narys, dokumentinio bestselerio „False Pandemics” autorius dr. Wolfgang Wodarg. Garsūs, garbingi žmonės skyrė savo brangų laiką, tačiau konferencijos organizatoriams sudrebėjo kinkos paskelbti STI tinklapyje jų pasisakymus. Ar tai etiška, spręskite patys.
Todėl užtikrintai teigiu: jeigu būtumėte turėję užtektinai drąsos ir garbės, visa Lietuva šiandien galbūt nebūtų atsidūrusi ant fašizmo slenksčio. Kodėl kardinaliai skirtinga situacija yra mūsų artimiausioje kaimynėje Lenkijoje – lygiai taip pat ES valstybėje? Nes tie, kas pagal šeimininkų instrukcijas mums bruka fašizmą – tie laikinieji Lietuvos administratoriai – visų pirma yra absoliutūs bailiai ir menkystos.
O ėjimas į kompromisus su bailiais ir menkystomis prilygsta kapituliacijai.
Daugiau nei prieš 2000 metų Romos filosofas Publius Siras yra pasakęs tobulai paprastą tiesą:
TIK DRĄSIU RYŽTINGUMU NUGALIMAS NEIŠVENGIAMAS BLOGIS.

Facebook komentarai
});}(jQuery));