Viešas antausis policijos generolui

Sausio13

Sausio13

Viešas „Slap in the face“ (antausis) policijos generolui

 

Sausio13

(Arba Sausio 13 aukščiausiosios tarybos gynėjo savanorio atkirtis Klonio gatvės budeliui)

 

Po ivykusios iškilmingos rikiuotės, šventinių kalbų ir savanorių gynėjų sveikinimų, vyko  AT gynėjų būrių ir rinktinių rikiuotės apžiūra. Pirmas ėjo V.Landzbergis lydimas generolo Č.Jezersko (plojimai),toliau sekė seimo pirmininkas V.Pranckietis beje gavęs betarpiškų pasveikinimų ir raginimų “Laikytis”iš rikiuotės dalyvių.Sekė vidaus reikalų ministrė,kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministras..Visus geranoriškai palaikė visi rikiuotės dalyviai .Paskutinis  rikiuotę apeidinėjo naujasis  policijos generalinis komisaras Renatas Požėla. Visi visiems padavinėjo rankas ir sveikinosi ir dėkojo užsveikinimus. Buvusios specialios kuopos savanoris generolui R.Požėlai neatsakė  rankos padavimu ir garsiai rikiuotėje pasakė, kad negali paduoti jam rankos pasveikinimui dėl  teistumo Garliavos Klonio gatvės gynėjų byloje, aiškiai duodamas suprasti kad šio pono dalyvavimas netoleruotinas dėl budeliškų jo vadovaujamos policijos dalinių veikimo 2012-05-17 Klonio gt.Garliavoje.

 Nekalbant apie tai,kad minėtas savanoris atrodė fiziskai dvigubai galingesnis, bet “slep in the face” suveikė generolui spalvingai jo veide ,į ką savanorių kuopos rikiuotė tėviškai šypsojosi pasikikendami. Generolas atrodė apgailėtinai.Panašiai jis atrodė teisindamas milijonines vagystes iš pasienio policijos sandėlių kai jis buvo pasienio  apsaugos vadas.Matyt šiam tautos tarnui niekas neįkalbės po metų vėl sveikinti rikiuotę, nes rikiuotėje jau pažadėtas neeilinis demaršas po metų -“nesupratus” ispėjimo.Savanorių įsitikinimu jokio įžeidimo nebuvo.Buvo pasisakyta kieno pasveikinimas yra pageidautinas , o kieno ne.Savanoris sulaukė gausaus kolegų palaikymo nes daugelis žino policijos sufalsifikuotą bylą pagal kurią Šiaulių apygardos teismas nuteisė eilę niekuom dėtų asmenų apkaltintų veikiant nusikalstamoje grupėje vadovaujant buvusiai teisėjai ir seimo narei N.Venckienei.

  Po rikiuotės buvo iškilmingas posėdis. Generolas matyt buvo užsirašęs kalbai.Jam užlipus ant pakylos dalis salės išėjo….vadinasi kai kas nepaėjo.Negalima komentuoti ką tas vaikinas kalbėjo-tur būt kokią nesamonę apie policijos “sąveikos štabo”veiklą sausio 13 ir vėlesnėmis dienomis,nes tai yra senai   žinoma iš ankstesnių minėjimų, kur policija bando “pabrėžti “ savo “indėlį vaduojant Lietuvą”, kas yra jau pasenęs anekdotas savanorių gretose.

  Tokie reikalai generole.Ne kiekvienam mentui “mėlynas dangus”. Antrą kartą jau Skvernelis pakiša…ir dar pakiš….tik prie Šventos rikiuotės niekada neikit….ir gyvenkite ramybėje ..ir savo nuodėmėje kuriai išrišimo padorus kapeleonas neduos ….linkėjimai nuo išgyvenusių kai ką daugiau negu organizacinio skyriaus specialistė….ir priimkit gyvenimą tokį , kokį susitvėrėte…ir be užuojautos…

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));