skip to Main Content

Valstybės kontrolė: dėl audito išvadų Valstybinėje ligonių kasoje

 

Šią savaitę viešojoje erdvėje pasirodė Valstybinės ligonių kasos pateikta informacija dėl ortopedijos techninių priemonių kompensavimo ir vaistų įsigijimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Siekiant teisingai informuoti pacientus, Valstybės kontrolė atkreipia dėmesį į kelis faktus, susijusius su Valstybinės ligonių kasos teiginiais.

 

Dėl ortopedijos techninių priemonių kompensavimo

 

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimui pradėjus naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas ir Valstybinei ligonių kasai kartu su ortopedijos techninių priemonių gamintojais rengiant naują Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo projektą dėl šių kainų nustatymo, jo rengimo metu teismo galutiniu ir neskundžiamu sprendimu buvo pripažintas neteisėtas ortopedijos techninių priemonių gamintojų kartelinis susitarimas.

 

Todėl šiuo metu galiojančių Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu patvirtintų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų atitikimas anksčiau galiojusioms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtintoms yra netinkamas argumentas šių kainų objektyvumui pagrįsti.

 

Teismas pasisakė, kad „sudarytu susitarimu buvo daroma žala valstybei ir vartotojams tuo požiūriu, kad susitarimu nustačius neobjektyvias ortopedijos techninių priemonių kainas, esant ribotam Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, gali būti nuperkama mažiau ortopedijos techninių priemonių, dėl ko prastėja pacientų aprūpinimas jomis“. Taip pat teismas nurodė, kad „nustatytų susitarimų žala konkurencijai yra ta, kad dėl sudarytų susitarimų Valstybinė ligonių kasa praranda galimybę gauti konkurencijos teikiamą naudą, t. y. iš esmės nupirkti iš ortopedijos įmonių kuo didesnį kiekį kokybės reikalavimus atitinkančių ortopedijos techninių priemonių už mažesnę kainą. Tokie susitarimai, be kita ko, iškraipo sąžiningos konkurencijos struktūrą, eliminuoja sąlygas efektyviai paskirstyti išteklius ir gerinti ortopedijos techninių priemonių kokybę. Dėl šios priežasties daroma žala vartotojams ir valstybei – dėl nagrinėjamų ūkio subjektų sudarytų susitarimų Valstybinė ligonių kasa negali nustatyti objektyvios pirkimo kainos ir objektyvių pirkimo kiekių“.

 

Valstybės kontrolė savo vertinimus audito ataskaitoje pagrindė motyvais, išdėstytais teismo sprendime dėl neteisėto kartelinio susitarimo. Tai, kad Valstybinė ligonių kasa šio teismo sprendimu taip pat pripažinta dalyvavusi karteliniame susitarime, galimai užkerta kelią jai imtis priemonių nustatyti ir išieškoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą. Konstatuotina, kad kitos institucijos, kuri gali apskaičiuoti ir pareikalauti atlyginti žalą, nėra.

 

Dėl galiojančio PSD fondo lėšomis perkamų vaistų teisinio reglamentavimo

 

Fondo lėšomis įsigyjami ir gydymo įstaigoms paskirstomi tik brangūs ir turintys didelę terapinę vertę vaistai, kurių sąrašą nustato Sveikatos apsaugos ministras. Kiti gydymui reikalingi vaistai ar medicinos pagalbos priemonės yra įskaičiuoti į Sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatytas kainas, turinčias apimti visas su paciento gydymu susijusias išlaidas.

 

Valstybinei ligonių kasai skyrus gydymo įstaigoms Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ne ministro patvirtintame sąraše esantiems vaistams įsigyti, paslaugos buvo apmokamos didesnėmis nei ministro patvirtintomis kainomis, todėl ribotos fondo lėšos buvo naudotos ne tik neteisėtai, bet ir neracionaliai, nes kitos pacientų grupės prarado galimybę gauti reikiamas paslaugas.

 

Valstybinė ligonių kasa ir Sveikatos apsaugos ministerija turėtų iš esmės atsakyti į klausimus, ar gydymo įstaigos už suteiktas paslaugas gaudamos apmokėjimą pagal ministro patvirtintus įkainius yra pajėgios užtikrinti visų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui būtinų vaistų įsigijimą.

 

Komentarams: 1-ojo audito departamento direktorius Laimonas Čiakas, tel. +370 5 266 6707, el. p. laimonas.ciakas@vkontrole.lt

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KSENIJA ALEKSEJEVA, VALSTYBĖS KONTROLĖ

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));