Valstybės jubiliejų sutikime grąžindami Nacionaliniam visuomeniniam transliuotojui Lietuvos vardą

 

Lietuvos Nacionalinio visuomeninio transliuotojo tarybai ir kitoms tarybą formuojančioms institucijoms                         

2017.03. 14                                       

  Valstybės  jubiliejų  sutikime  grąžindami  Nacionaliniam  visuomeniniam  transliuotojui  Lietuvos vardą   

   Esame pasipiktinę Lietuvos radijo ir televizijos  generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus  įsakymais, 2012 metais ištrynusiais mūsų  valstybės  vardą iš nacionalinio transliuotojo (NT) eterio. Jis asmeniškai atsakingas  už sprendimą  valstybę apibūdinantį, pilnavertį ir netrumpintą  žodį  ,,Lietuvos” pašalinti  iš kasdieninio  nacionalinio transliuotojo  prisistatymo žmonėms  garsiniu, tekstiniu bei  vaizdiniu  pavidalu. Lietuvos radiją  ir televiziją įkūrė 1990 metais tautos valią vykdžiusi  Aukščiausioji taryba. Direktoriaus  valia Nacionalinis transliuotojas šalies  valstybingumo 100-metį  švęsiančią tautą pasitinka bedvasiais, belyčiais, išvalstybintais trumpiniais  ,,LRT radijas”,  ,,LRT žinios”, ,,LRT televizija”. Ankstesnė Nacionalinio transliuotojo taryba, vadovaujama D. Radzevičiaus, tinkamai nesureagavo į  priešvalstybiniu vadintiną  direktoriaus sprendimą, įžeidusį daugybės piliečių patriotinius jausmus ir prieštaraujantį Nacionalinio transliuotojo misijai. Reikalaujame, kad  naujos sudėties  Žyginto Pečiulio vadovaujama   Lietuvos radijo ir televizijos  taryba :

1. Panaikintų  NT generalinio direktoriaus 2012 m. įsakymus, pašalinusius   Lietuvos valstybės vardą iš Nacionalinio transliuotojo eterio šaukinių ir ekrano užsklandų;

2. Ašauktų  su šiais sprendimais susietų,  bereikšmių ir  bedvasių, su Lietuvos  kultūra, istorija ir jos piliečių savimone nesusietų ekrano užsklandų su raidėmis ,,LRT“ naudojimą Lietuvos televizijoje ir kitur. Tokios užsklandos netinka ilgaamžį  valstybingumą turinčios šalies nacionalinės  televizijos veidui.  Į eterį  turi  grįžti  šaukiniai bei užsklandos ,,Lietuvos radijas” ir ,,Lietuvos televizija”;

3. Prašome, kad  LR Seimo Kultūros komitetas įvertintų Lietuvos nacionalinio transliuotojo vadovo veiksmus ištrinant iš eterio Lietuvos vardą.  

 

         ( Šiam laiškui pritariančius pavienius  piliečius bei  NVO atstovus  prašome siųsti savo sutikimą, kad pritariančio šiam laiškui LR piliečio vardas, pavardė (NVO pavadinimas)  ir miestas  (ar rajonas)  būtų  įrašyti  po šiuo laišku. Prašome siųsti  tokius  asmeninius  sutikimus- pritarimus kuo  skubiau  į  šį elektroninį  paštą :  reikialietuvos@gmail.com ) 

           Violeta  Anankienė (Kauno raj.), Kazimieras  Ananka (Kauno raj.), Alvita Armanavičienė (Vilnius), Jonas Baltušis (Kaunas), Aldona Bieliauskienė (Kaunas), Rita Bieliauskaitė (Kaunas), Jurgis Bielinis (Kauno raj.), Arūnas Bingelis (Vilnius), Arūnas Burlingis (Kaunas), Eglė Čapskienė (Vilnius),  Elena Čapskytė (Vilnius), profesorius Vytautas Daujotis (Vilnius), Vidmantas Dikavičius (Kaunas), Janina Dovydaitienė (Kaunas), Eligijus Dzežulskis-Duonys, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos pirmininkas, Kaunas), Birutė Fedaravičienė (Kaunas), Aldona Marija Gedvilienė ( Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė, KJPŽB pirmininkė, internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė, Klaipėda), Stasys Gerdvila (Vilniaus raj.), Danutė Isevičienė (Kaunas), profesorius daktaras Jonas  Jasaitis (Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, laikraščio ,,Mokslo Lietuva“ vyriausiasis redaktorius, Vilnius), Jonas Jaudegis (Kaunas), Virginija  Jurgilevičienė (Klaipėda), Jonas Kaminskas ( Raseinių raj.), Algirdas Karčiauskas (Kaunas), Pranas Kavaliauskas (LŽTGA Kauno sk. pirmininkas), Vygaudas Keraitis (Jurbarkas), Kęstutis Laurinaitis (Vilnius),  Eugenija Mažeikienė (Kaunas), Linas V. Medelis (Vilkaraisčiai), Leonas Merkevičius (Vilnius), Vilius Mikalajūnas ( Kaunas), Bronė Mikalajūnienė (Kaunas), Eglė Mirončikienė (Vilnius), Antanas Algimantas Miškinis (BVS prezidentas, Vilnius), Liucija Miškinienė (BVS narė, Vilnius), Mindaugas Patackas (Kaunas), Laimutė  Povilaitienė (Vilnius), Romualdas Povilaitis (LŽTGA pirminkas, Kauno raj.), Saulius Povilaitis („Vilniui ir Tautai“, Vilnius), Vidmantas Povilionis (Nepriklausomybės Akto signataras), Irmantas Ramanauskas (Kaunas),  Laima Skinulienė (Kėdainiai), Valentinas Šapalas (Vilnius), Ričardas Šatas (Kaunas), Kaunas Edvardas Šiugžda (Kaunas), Livija Šiugždienė (Kaunas), Virginija Traškevičiūtė (Vilnius), Rūta Vaitiekūnienė (Kaunas), Elvyra Valiukaitė (Kaunas),  Dionyzas Varkalis (KLaipėda), Audronė Veilentienė (Kaunas), Rūta Zabielienė (Kaunas), Rimvydas Žiliukas (Kaunas), Albertas Žostautas ( „Miškų“ vyr. redaktorius). Dabar yra  54 pritariančių piliečių parašai.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));