VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS PAŽEIDŽIA ĮSTATYMĄ, O VADOVAS GAUNA PREMIJĄ

RC 1

https://videopress.com/v/lwK0i2UJ?fbclid=IwAR1ltVgdND8aZdwbST28IF-GWSxMIxPMeoOnBgKo_NPxIWGKsBcyM63GFV0

Andrulėnas Zenonas. VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS PAŽEIDŽIA ĮSTATYMĄ, O VADOVAS GAUNA PREMIJĄ
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) pagal kompetenciją išnagrinėjo mano pateiktą informaciją ir nustatė, jog Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) nesilaiko bendrųjų reikalavimų, taikomų valstybės institucijų interneto svetainėms, t. y. interneto svetainės skyriuje „Kontaktai” nepateikia darbuotojų sąrašo su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka), netinkamai nurodyta struktūra ir kt.
Vadovaujantis Registrų centro įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-852, Registrų centras yra iš valstybės Turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – teikti administracines, viešąsias paslaugas ir įgyvendinti specialiuosius įpareigojimus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Komitetas nurodė Registrų centro interneto svetainės https://www.registrucentras.lt skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ paskelbti Registrų centro darbuotojų sąrašą su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka), taip pat kiekvieno darbuotojo atliekamas funkcijas ir specialiuosius reikalavimus jo pareigybei.
Taip pat pasiūlė įvertini Registrų centro interneto svetainės atitikimą kitiems teisės aktų reikalavimams ir esant neatitikimams – paskelbti trūkstamą informaciją.
Jau praėjo daugiau nei mėnuo nuo Komiteto išvadų bei nurodymų pateikimo, tačiau Registrų centras ir toliau nevykdo Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimų sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją, nurodytą minėto įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas ir kitus subjektus, nurodytus to paties įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, jų funkcijas.
AR REGISTRŲ CENTRO VADOVAS PELNYTAI GAVO PREMIJĄ?
RC 2
Facebook komentarai
});}(jQuery));