Valstybė klimpsta į teisinį chaosą

dorbovol

dorbovol

2020 m. gruodžio 23 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Valstybė klimpsta į teisinį chaosą”

Spaudos konferencijoje dalyvauja buvęs LR Seimo narys, Ekspertai.eu atstovas Audrius Nakas, Lietuvos visuomenės tarybos atstovė, Visuomenės ekstremalių situacijų lep vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, klinikinių tyrimų mokslininkė embriologė Aušra Blažėnienė.

2020 m. vasario 26 d. LR Vyriausybė paskelbė valstybės masto ekstremaliąją situaciją. Tuo pažeisti Civilinės saugos įstatymo (CSĮ) 26 str. 1 d. 2 p. reikalavimai tai daryti, kai „ekstremaliosios situacijos padarinių išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas, arba kurios trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.“ Tuo metu Lietuvoje nebuvo nė vieno susirgimo COVID-19. Padaryta tai „profilaktiškai“. 

Pažeidžiant CSĮ 27 str. 5 d. („aukščiausi – Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimai“), Lietuvą valdė ne ši Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, bet savo įsakymais Aurelijus Veryga, paskirtas valstybės operacijų vadovu, kuris turėjo ne priiminėti savo įsakymus, bet vykdyti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir Vyriausybės nutarimus.

2020 m. gruodžio 23 d. įsigalioja LR Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimas Nr. KT152-N12/2020, kuriuo pripažinta, kad: 1) LR Seimo statuto 198 str. 2, 4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, teisinis reguliavimas prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams; 2) LR Seimo 2019-08-20 protokolinis nutarimas Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“, t.y. antrajai Sauliaus Skvernelio vadovaujamai Vyriausybei, prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams.

  1. Skvernelis ir jo vadovaujama 18-oji LR Vyriausybė, pasivadinusi 17-ąja, nepasinaudojo Konstitucinio Teismo suteiktu laikotarpiu pateikti Vyriausybės programą apsvarstyti ir tvirtinti Seimui. Tad nuo 2020 m. gruodžio 23 d. Konstitucinio Teismo nutarimu nustatyta, kad nuo 2019 m. liepos 23 d. aukščiausioji Lietuvos vykdomoji valdžia – Vyriausybė – neturėjo Konstitucijoje įtvirtintų teisių vykdyti šias pareigas.

Karo policija Lietuvoje jau patruliuoja, net nesulaukusi 2021 m. sausio 1 d. naujos redakcijos Karo policijos įstatymo įsigaliojimo. Šio įstatymo apologetai nedrįsta viešai diskutuoti apie šį įstatymą, tik anonimiškai apkalba šio naujo įstatymo kritikus, šmeižia juos. Naujas Seimas dėl šio įstatymo tyli.

Lietuva ruošiama skiepijimui nuo naujojo koronaviruso. Dalykinė informacija apie vakcinas neskelbiama. Jei skelbiamas eksperimentas su mūsų maža Tauta, tai ji pati turi nuspręsti, ar ji tampa eksperimento subjektu.

Pranešėjai kreipiasi į naująją LR Vyriausybę dėl informacijos apie COVID-19 pateikimo, kurią nuo pareiškėjų slėpė buvusi neteisėta Vyriausybė, ir dėl skiepijimo neištirta vakcina pagrindimo. Kreipiamasi į Seimą ir Respublikos Prezidentą dėl referendumo paskelbimo dėl šio eksperimento su mūsų tauta.

Naujajai LR Vyriausybei siūloma netęsti buvusios neteisėtos Vyriausybės neteisėtos veiklos. Visų pirma, pradėti vadintis ne 18-ąja, bet 19-ąja LR Vyriausybe, nes 18-oji Vyriausybė buvo neteisėtai veikusi antroji Sauliaus Skvernelio vadovaujama Vyriausybė. 

Tautos likimą spręsti turi tik pati Tauta.

Facebook komentarai
});}(jQuery));