Valdiškas bankrotų verslininkas – pirko įmonę už 300 tūkst. litų, pardavė už 2 tūkst. eurų

sliesorais

sliesorais

Aurimas Drižius

Yra toks garsus valstybės tarnautojas – verslininkas, buvęs AB „Giraitės ginkluotės gamykla” valdybos pirmininkas, dabartinis valstybės valdomos įmonės „Kelių priežiūra” valdybos narys Vygandas Sliesoraitis.
LL apie jį nemažai rašė, kai į redakciją kreipėsi buvusi V.Sliesoraičio sutuoktinė Viktorija Sliesoraitienė. Moteris papasakojo, kad jos eks po skyrybų ėmė persekioti ne tik savo buvusią sutuoktinę, tačiau ir savo dukrą – iškėlė baudžiamąsias bylas už įvairius sufabrikuotus nusikaltimus V.Sliesoraičio valdomoje įmonėje „Šv. Luko medicinos centras”.
Pvz., Viktorija Sliesoraitienė buvo apkaltinta, kad dirbdama savo vyro įmonėje konsultante, „apgaulingai tvarkė įmonės buhalteriją”, o dukra Eglė Sliesoraitytė, kad dirbdama pardavimų skyriuje, neva pasisavino įmonės lėšas.
„Laisvam laikraščiui” parašius apie šiuos įvykius, V.Sliesoraitis kreipėsi į teismą dėl tariamai įžeistos garbės ir orumo, tokia Vilniaus miesto apylinkės teisėja Valentukonytė avansu užblokavo įmonės sąskaitas pusei metų ir nurodė išimti straipsnius, kurie nepatiko Sliesoraičiui. Apygardos teismas tai panaikino tik po pusės metų.
V.Sliesoraitienė papasakojo ir apie savo itin nesėkmingą eks. sutuoktinio V.Sliesoraičio veiklą ir verslą. Mat V.Sliesoraitis, įkeitęs šeimos namą Žvėryne už 500 tūkst. litų kreditą iš SEB banko, minėtus pinigus ištaškė. Nusipirko įmonę „Šv. Luko medicinos centras” už 300 tūkst. litų, o po kelerių metų nuvarė įmonę į bankrotą ir ją pardavė už 2 tūkst. eurų.
Moteris kreipėsi į FNTT, nurodė, kad Vygantas Sliesoraitis, būdamas vieninteliu UAB „Šv Ignoto medicinos centras” akcininku, nesant bendovėje paskirto vadovo, žinodamas, kad bendrovė disponuoja piniginėmis lėšomis, kurios gali būti panaudotos bendrovės veikloje, panaudojęs galimai suklastotą dokumentą – UAB „Šv. Luko medicinos centras” 2018-09-30 balansą, kuris turėjo būti sudarytas pagal bendrovės Didžiąją knygą ir pagrįstas tik joje nurodytais finansiniais duomenimis ir atliktomis operacijomis, ir kuriame murodyta melaginga ir iškreipta informacija, jog bendrovė disponuoja tik 280 Eur suma, pateikdamas jį notarui ir šias akcijas perkančiam asmeniui, neteisėtai ussvaistė bendrovės lėšas – 41 643,84 Eurų, tuo metu buvusių įmonės sąskaitoje.
Nurodė, kad taip pat yra pagrindo manyti, kaf tokie V. Sliesoraičio veiksmai galėjėo būti ir šių lėšų užvaldymo (pasisavinimo) priemonė, kuri buvo galimai įgyvendinta bendrninkaujant su šias akcijas įsigijusiu asmeniu.
Įdomu, kad V.Sliesoraičio akcijų įgijėjas Mantas Letkauskas savo vardu yra įsigijęs 50 bendrovių.
„Toks elgesys įsigyjamos bendrovės kontekste taip pat laikytinas abejotinu ir galimai siejamas su bendra tyčia pasisavinti bendrovės lėšas ar bendrinkaujant jas pasisavinti, nes po šio sandorio sudarymo labai greitai buvo inicijuota bendrovės bankroto procedūra, – teigia Sliesoraitienės pasamdytas advokatas Boiko, – Todėl yra pagrindo manyti, kad V. Sliesoraičio veiksmuose  yra požymiai nusikalstamos veikos, numatyto LR BK 183 str. 2 d.”.

Vilniaus VPK ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje apklaustas Vygantas Sliesoraitis parodė, kad 2007 metais įsigijo UAB „Šv. Luko medicinos centras” akcijas. Bendrovė vykdė ortopedinių prietaisų gamybą adresu Maironio g. 26, Kaune, o vėliau persikėlė į patalpas, esančias Savanorių prospekte, Kaune, konkretaus adreso pasakyti negali, nes neprisimena. Po to, kai įgijo UAB „Šv. Luko medicinos centras” į šio centro veiklą nesikišo, šiuo medicinos centru rūpinosi ir jam vadovavo buvusi žmona Viktorija Sliesoraitienė. Jis niekada nedirbo UAB „Šv. Luko medicinos centre”.

V.Sliesoraitis policijai papasakojo, kad nuo 2012 metų jis su žmona V. Sliesoratiene nebegyvena ir praktiškai nepalaiko jokių ryšių. 2018 metų rudenį, iš dukters Eglės Sliesoraitytės, kuri dirbo UAB „Šv. Luko medicinos centras”, sužinojo, kad įmonė dirba nepelningai, praktiškai yra nemoki. 2018 metų spalio mėnesį, konkrečios dienos neprisimena, jam paskambino duktė Eglė Sliesoraitytė, kuri pasakė, kad mama Viktorija Sliesoratiene surado bendrovei „Šv. Luko medicinos centras” pirkėją.

Jis sutiko, kad UAB „Šv. Luko medicinos centras” būtų parduotas, paprašė pateikti visus dokumentai, kurie yra reikalingi įmonės pardavimui. Kiek atsimena, E. Sliesoraitytė dokumentų neatsiuntė, todėl jis susisiekė su UAB „Šv. Luko medicinos centras” gamybos vadove Roma Kupiniene, pastaroji davė kontaktinius duomenis buhalterės Vidos Lazauskienės. Susisiekęs su Vida Lazauskienę iš jos gavo ei. paštu 2018-09-30 balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, skolkininkų (kreditorių) įsipareigojimų sąrašą, iš kurio matėsi visos „Sv. Luko medicinos centro” skolos, tame tarpe ir VMI. Todėl jis suprato, kad įmonė buvo nemoki”.

Gautus iš buhalterės dokumentus V.Sliesoraitis persiuntė UAB „Šv. Luko medicinos centras”- pirkėjui Mariui Letkauskui. Pastarojo kontaktus gavo iš Eglės Sliesoraitytės. Marius Letkauskas gavęs dokumentus ir su jais susipažinęs, jam jokių pastabų dėl UAB „Šv. Luko medicinos cemtras” neturėjo. M. Letkauskas pateikė visus dokumentus notarui, kurių reikėjo pasirašant UAB „Šv. Luko medicinos centras” akcijų pirkimo pardavimo sutartį. Taip pat M. Letkauskas nurodė Vilniaus rajono 7-o notarų biuro adresą ir laiką, kur turi atvykti pasirašyti UAB „Šv. Luko medicinos centras” akcijų pirkimo pardavimo sutartį. Kiek atsimena, iš E. Sliesoraitytės bei M. Letkausko žinojo, kad pas notarą yra ir 2018-10-31 įgaliojimas išrašytas jo vardu atstovauti Viktoriją Sliesoratienę, parduodant UAB „Šv. Luko medicinos centras”. Kada Viktorija Sliesoreitienė šį įgaliojimą Vilniaus rajono 7-me notarų biure pasirašė, jis nežino (Pati Viktorija Sliesoraitienė kategoriškai neigia įpareigojusi savo sutuoktinę ją atstovauti ir pasirašinėti dokumentus, moteris sako, kad kai klastotė).

V.Sliesoraitis papasakojo, kad 2018-11-02 Vilniaus rajono 7-me notarų biure buvo sudaryta ir patvirtinta įmonės akcijų pirkimo pardavimo sutartis, ir kad neva jis atstovavo savo sutuoktinę Viktoriją Sliesoraitienę, kuri tai kategoriškai neigia ir sako, kad niekada nebūtų pardavusi įmonės, pirktos už 300 tūks. litų, parduoti už 2 tūkst. eurų.

V.Sliesoraitis pasakojo, kad nors jis buvo vieninteliu įmonės akcininku, niekada joje nedirbo jokiose pareigose ir nekontroliavo šios įmonės veiklos. Jis nedalyvavo UAB „Šv. Luko medicinos centras” įmonės valdyme, jo faktinė vadovė neva buvo Viktorija Sliesoraitienė. Jis neturėjo jokios galimybės pasisavinti ar kitaip paimti pinigines lėšas iš UAB „Šv. Luko medicinos centras”, nes niekaip nesusijęs su UAB „Šv. Luko medicinos centras”, išskyrus tai, kad buvo akcininkas.
Jam buhalterė nebuvo pateikusi UAB „Šv. Luko medicinos centras” Didžiosios knygos išrašo už
laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-10-31, kur nurodyta, kad bendrovės sąskaitos likutis Danske
banke – 22 978,48 Eir, o likutis SEB banke – 18665,36 Eur bei UAB „Šv. Luko medicinos
centras” Didžiosios knygos ušrašo už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31, kuriame buvo
nurodyta, kad bendrovės sąskaitos likutis Danske banke – 24 978,48 Eur, o likutis SEB banke –
18665,36 Eur.

V.Sliesoraičiui parodytus apklausos metu Didžiosios knygos išrašus mato pirmą kartą.
Susipažinęs su jais gali pasakyti, kad UAB „Šv. Luko medicinos centras” turėjo dideles skolas,
viršijančias 200 000 Eur., todėl gali daryti išvadą, kad įmonė buvo ne tik nemoki, bet
bankrutuojanti.
Kas sudarė balansą, kuriame nurodyta, kad įmonė disponuoja 280 Eur suma, jis nežino, bet gavo jį iš buhalterės.

Dėl UAB „Šv. Luko medicinas centras” akcijų pirkimo pardavimo sutarties jis buvo apklausiamas
Kauno ekonominės policijos pareigūnų.

Policijos pareigūnai minėjo, kad jo buvusiai žmonai pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl UAB „Šv. Luko medicinos centras” turto iššvaistymo ir apgaulingo apskaitos vedimo. Ar priimtas sprendimas tyrime, jis nežino.

Viktorija Sliesoraitienė pasakojo priešingai

Tačiau Viktorija Sliesoraitienė policijai nurodė visai kitas aplinkybes.

Ji nurodė, kad dėl Vyganto Sliesoraičio veiksmų buvo padarytos nusikalstamos veikos,
susijusios su dokumentų klastojimu, panaudojimu, svetimo turto iššvaistymu ir pasisavinimu, kurių
išsamiam ištyrimui ir atskleidimui turėjo būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Moteris nurodė, kad tam, kad įmonės akcijų pardavimas ar įkeitimas vyktų kuo sklandžiau, būtinai turi būti atliktas metodiškas verslo vertinimas.

Šiuo atveju akcijų pardavimas nebuvo grindžiamas turto vertintojo ataskaita.

Įmonės pardavimui UAB „šv. Luko medicinos centras“ vienintelis akcininkas Vygantas
Sliesoraitis pateikė notarui ir šias akcijas perkančiam asmeniui bendrovės 2018-09-30 balansą, kuris turėjo būti sudarytas pagal bendrovės didžiąją knygą ir pagrįstas tik joje nurodytais finansiniais duomenimis ir kuriame nurodyta, kad bendrovė disponuoja tik 280 Eur suma (grafa „pinigai ir pinigų ekvivalentai“).
Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Šv. Luko medicinos centras“ didžiosios knygos išraše už laikotarpį
nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 nurodyta, kad bendrovės sąskaitos likutis Danske banke – 24 978,
48 Eur, o likutis SEB banke – 18665,36 Eur.

Taigi, akcijų perleidimo metu bendrovės sąskaitose buvo 41 643,84 Eurų.

Kad sumažinti bendrovės disponuojamas lėšas jos sąskaitose, buvo suklastotas bendrovės balansas,
kuris buvo pateiktas notarui sandorio sudarymui, o vėliau ir į civilinę bylą dėl bankroto ir santuokos
nutraukimo. Tokie veiksmai atitinka nusikalstamos veikos požymius.

Apklausus kaip liudytoją Vygantą Sliesoraitį, pastarasis paaiškino, kad nedalyvavo įmonės veikloje, akcijų pirkėją surado Viktorija Sliesoraitienė. Susisiekė su bendrovės gamybos vadove Roma Kupiniene, kuri jam davė bendrovės buhalterės Vidos Lazauskienės kontaktinius duomenis. Susisiekęs su Vida Lazauskiene, gavo išjos ei. paštu 2018-
09-30 balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, skolininkų (kreditorių) sąrašą (kas sudarė šį balansą,
kuriame nurodyta, kad įmonė disponuoja tik 280 Eur suma, nežino. Didžiosios knygos išrašus mato
pirmą kartą). Visus šiuos dokumentus persiuntė Mariui Letkauskui, kuris pateikė visus dokumentus
notarui ir organizavo šio veiksmo atlikimą. Marius Letkauskas jokių pastabų dėl šių dokumentų,
neturėjo.

„Pažymėtina, kad Vyganto Sliesoraičio parodymai, kurie buvo gauti patikslinimo metu ir kuriais
pareigūnė grindė savo nutarimą nutraukti tyrimą, prieštaringi ir visiškai neatitinka objektyvios tiesos, – teigia advokatas Boiko, – V. Sliesoraitis apklausos metu sąmoningai nutylėjo, kad jam nebuvo žinomas
(pažįstamas) Marius Letkauskas ir kad jį susirado kiti asmenys. Pažymėtina, kad dar prieš
sandorį būtent Vygantas Sliesoraitis 2018-10-30 paskyrė Marių Letkauską bendrovės „Šv. Luko medicinos centras“ vadovu.

V.  Sliesoraičio parodymų, kad jis niekaip nėra susijęs su bendrovės „Šv. Luko
niedicinus centras“ faktiniu valdymu visiškai nepatvirtina kitoje byloje apklaustos liudytojos
parodymai. Apklausta kaip liudytoja Vida Lazauskienė parodė, kad Vygantas Sliesoiraitis aktyviai
dalyvavo bendrovės veikioje, priimdavo sprendimus dėl darbuotojų priėmimo ir atleidimo. 2018-09-
30 balansas, kuris buvo panaudotas akcijų pardavimo metu, buvo parengtas Vyganto Sliesoraičio
tiesioginiu nurodymu 2018 metų spaiio menesį, pastarajam paskambinus liudytojai ir nurodžius
kokius skaičius šiame balanse įrašyti.

Vygantas Sliesoraitis minėjo, kad asmeniškai pasirašys šį parengtą balansą.

Akivaizdu, kad Vyganto Sliesoraičio parodymai  visiškai neatitinka objektyvios tiesos.

Todėl Pareiškėja mano, kad dėl Vyganto Sliesoraičio veiksmų buvo padaryta nusikalstama veika, numatyta LR BK 300 straipsnio 1 dalyje (dokumentas buvo suklastotas ir panaudotas)

Facebook komentarai
});}(jQuery));