Vaikų „psichiatras” Linas Slušnys koordinuoja vaikų grobimą suklastotų dokumentų pagrindu?

Slusnys

Slusnys

 

Kristina K.

xxxxxxxx Vilnius

tel.: +370 xxx xxxxx

 

LR Teisingumo ministerijai

Gedimino pr. 30 Vilnius 

2018-08-04

Teikiu pranešimą, prašau imtis efektyvių priemonių dėl žemiau nurodytų veiksmų. Prašau neteikti man formalaus turinio atsakymo, bet informuoti kokius veiksmus LR Teisingumo ministerija atliko dėl žemiau nurodytų faktinių aplinkybių.

Slusnys

Dėl VšĮ Lions quest Lietuva direktorius Linas Slušnys (VšĮ Lions quest Lietuva) direktorius Linas Slušnys viešame interviu žurnalistei Daivai Žeimytei paaiškino, jog Lietuvos teismai turi imti pavyzdį iš Norvegijos teismų, kur teismai anot Lino Slušnio nesikiša į „profesionalų” veiklą –  vykdomą vaikų atskyrimą nuo tėvų (viso interviu nuoroda žemiau) 

 

s://tv.lrytas.lt/laidos/lietuva-tiesiogiai/2018/07/12/news/lino-slusnio-pasiulymas-paimame-vaika-ir-nuvezame-pas-laikinus-globejus-6934424/

Vaikų atskyrimo nuo tėvų ir artimųjų giminaičių  bylose pagarsėjęs  VšĮ Lions quest Lietuva Linas Slušnys 2015 metais redagavo ir komentavo išgalvotą istoriją, kurios esmė – įvykdyti mano mažametės dukters perdavimą Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybų žiniai  valstybės institucijų tiesiogine tyčia sudarytų žinomai melagingų  dokumentų pagrindu. Tokio pobūdžio veikų tyrimui ir užkardymui teiktas nurodymas Lietuvos Respublikai Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės įstatymus papildyti LR BK 100 str. 

Prašau pateikti tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo įrodymus, jog aukščiau nurodyti VšĮ Lions quest Lietuva direktorius Linas Slušnys veiksmai yra suderinti su Lietuvos Respublikos institucijomis ir  pagrįsti Tarptautine ir Nacionaline teise 

2015-07-30 ir 2015-07-31 dienomis mano dukters tėvas P. K. ir Vilniaus miesto savivaldybė sudarė susitarimą. Susitarimo esmė – 2015-07-30 P. K. pasižadėjo VVTAS vedėjai L. Juškevičienei perduoti 2009 m. gimusią dukrą P. K. Norvegijos vaiko  teisių apsaugos tarnybai mainais į dukters motinai psichiatro autoriteto nustatytiną nepagydomą psichikos ligą. 2015-07-31 VVTAS vedėja L. Juškevičienė priėmė sprendimą Nr. A17-894/15 atskirti dukrą nuo motinos. 2015-09-04 be teismo nutarties P. K. pamelavęs, jog pasiima dukrą iš motinos  į susitikimą pagal 2014-12-16 teismo nutartimi nustatytą jo ir dukters bendravimo tvarką, atidavė dukrą į vaikų namus VšĮ „SOS vaikų kaime” (2015-09-04 VVTAS aktas Nr. A715-4631/15)

Aukščiau minėtai LR BK 100 str charakteringai Vilniaus miesto savivaldybės veikai iškilo trukdžių. Mat Linas Slušnys neturi suaugusiųjų psichiatro licenzijos. Kaip patvirtina eilė liudininkų, Linas Slušnys tiekia teismams rekomendacijas atskiri konkrečius vaikus nuo konkrečių tėvų pastariesiems už akių ir niekada su jais nebendravęs, neišklausęs jų parodymų. Be šių P. K. ir Vilniaus miesto savivaldybės 2015-07-30/31 sandėriui iškilo papildomos kliūtys – 2016-01-25 ir 2016-08-22 teismo nutartys. 

2016-01-25 nutartimi uždrausta P. K. išvežti mažametę dukrą   P.  K. iš Lietuvos. Šią nutartį P. K. ir VVTAS vadino mažametės P.  K. interesų pažeidimu ir kliūtimi pilnavertiškai vystytis. Esą mažametė P. K. pilnavertiškai vystytis gali tik išvežta į užsienį ir tik motinai negaunant jokios informacijos apie dukrą

2016-08-22 nutartimi P. K. įpareigotas teikti informaciją Kristinai Kareckienei apie izoliacijoje laikomą jos dukrą. Šiuos įpareigojimus  P. K. atsiliepimuose vadino „absurdu”

Dukters tėvas P. K., turėdamas VVTAS palaikymą,  sistemingai  nevykdė teismo nutartimis jam nustatytų įpareigojimų. Visais atvejais atsakomybės  išvengė prokuratūrai atsisakius tirti P. K. veikas, o teismui priėmus LR CPK ir LR BK  priešingas nutartis.   

2016-07-04 – 2016-07-20 laikotarpiu P. K. negavęs teismo leidimo išvežti dukrą į „saulėtus kurortus” (P. K. VU Santaros  klinikų dermatologo J. Lauraičio pagalba modeliuoja dukters ligos istoriją esą dukters  sveikatos būklė izoliacijoje nuo motinos tokia sunki, kad reikia vaiką išvežti į „saulėtus kurortus”), be leidimo  išveža dukrą į Norvegiją, kuri niekada nebuvo „saulėtas kurortas“

 Policija 2016-07-29 nutarimu už pranešimą apie teismo nutarties pažeidimą pagrasina man baudžiamąja psichiatrija 

Dėl antstolės I. Karalienės:

 

Man teisėja A. Bugelevičienė du kartus išduoda negaliojančius vykdomuosius raštus dėl 2016-01-25 teismo nutarties vykdymo. Antrajį raštą be teismo nutarties datos antstolė I. Karalienė priima vykdyti. 

 

 Antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė I. Karalienė priėmusi vykdyti negaliojantį 2016-12-12 vykdomąjį raštą imitavo  jog vykdo 2016-01-25 nutartį. 

 

Kadangi I. Karalienė neatlieka veiksmų dėl 2016-07-04 P. Karecko įvykdyto teismo nutarties pažeidimo, pradedu aiškintis ir sužinau, kad 2016-12-12 vykdomasis raštas neatitinka LR CPK nuostatų. 

 

2017-04-10 Pateikiu antstolei kaip priklauso vykdyti pačią 2016-01-25 teismo nutartį. Atsisako priimti, I. Karalienė padėjėja M. Meškevič žemina, įžeidinėja mane kuomet teikiu prašymus LR CPK nustatyta tvarka. Prašau antstolę nusišalinti. Nepasisako dėl nusišalinimo, grąžina vykdomąjį  raštą, 

 

Į portalą 2017-04-10 antstolė įkelia 2017-04-10 faktinės vykdomojo rašto būklės neatitinkančią vykdomojo rašto versiją 

 

2017-04-10 Įkelta  2016-12-12 vykdomojo rašto versija, kuri tokiame pavidale  kokiame yra įkelta į portalą ji buvo iki 2016-12-29.   

 

2017-04-11 dienai  2016-12-12 vykdomojo rašto versija buvo su  M. Meškevič atliktomis žymomis: 2016-12-29 priimta vykdyti, 2017-01-05 skolininkui įteiktas raginimas; 2017-01-12 skolininkas sumokėjo 28,84 eur vykdymo išlaidų  

 

antstolis Traigys nepriima vykdyti 2016-01-25 teismo nutarties, nes esą ją „vykdo Karalienė”. 

 

Pagal turimus duomenis antstolės veikimas turi LR BK 235 str, 228 str, 229 str, 300 str požymių, nes į portalą www.antstoliai.lt sukėlė faktui priešingus duomenis, klastojo jog vykdo 2016-01-25 nutartį, priėmė vykdyti teismo išduotą negaliojantį 2016-12-12 vykdomąjį raštą, atsisakė priimti vykdyti 2016-01-25 teismo nutartį, kuri pagal LR CPK ir yra vykdomasis dokumentas ir jam nereikia išduoti vykdomjo rašto

 

Akivaizdu, jog aukščiau nurodyta veika atlikta siekiant išvengti duomenų procese, jog P. K. atliko nusiklastamas veikas pagal LR BK 245 str

 

Prašau išnagrinėti nurodytą atvejį, atsakingiems asmenims taikyti numatytą atsakomybę, atlikti būtinus veiksmus kad  VĮ Registrų centro elektroniniame portale www.antstoliai.ltantstolės I. Karalienės (ar jos padėjėjos) sukelta žinomai melaginga infomacija būtų koreguojama prieš tai įvertinus antstolės veiksmus

 

 

 

Dėl antstolio R. Kamarausko:

 

2018-08-16 nutartimi tenkintas mano skundas dėl antstolio R. Kamarausko neveikimo vykdomojoje byloje dėl 2016-08-22 teismo nutarties vykdymo. Vykdomoje byloje 0055/16/02385 antstolis pateikęs LR Teisingumo ministerijos raštą, kuriuo ministerija atsako į mano skundą dėl antstolio R. Kamarausko veiksmų portale www.antstoliai.lt. Ministerijai skundžiau: 1. antstolis R. Kamarauskas (jo padėjėjas M. Sabutis) portale klaidingai nurodo, jog nesumokėtas nutarties vykdymo mokestis 2. antstolis preišingai nei numato LR CPK, mokestį išreikalavo iš išieškotojos, o ne iš skolininko 3. antstolis 2017-05-15  priima klaidingą patvarkymą ir sukeičia skolininką su išieškotoju. 

 

Ministerija raštu atsakė, jog taip yra todėl, kad antstoliui sudėtinga naudotis portalu www.antstoliai.lt

 

Teismas 2017 metais penkis kartus atsisakė priimti mano skundą dėl antstolio R. Kamarausko veiksmų, nes jį antstoliui buvau pateikusi per portalą, o antstolis neatliko veiksmų kad jį priimti. 

 

Teismas šį faktą vertino „pareiškėja nepateikė įrodymų, jog pateikė skundą antstoliui”. Teismui pateikiau skundo pateikimo įrodymus – skundo registravimo portale numerį G-17-55-1786 ir kitus duomenis. 

 

Teisėjai, kurie portale www.antstoliai.lt antstoliui R. Kamarauskui registruotą K. Kareckienės skundą Nr G-17-55-1786 nutartyse Lietuvos Respublikos vardu vadino „nepateiktu”:

 

2017-12-08 teisėja Urmila Valiukienė

 

2017-12-19 nutartyje teisėja Gražina Žukauskienė rašė „Pareiškėja pateikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad ji kreipėsi su skundu į antstolį Irmantą Gaidelį”

 

2017-12-29 teisėjas Edvardas Juozėnas 

 

Prašau atlikti veiksmus dėl aukščiau nurodytų teismo ir antstolio veiksmų, atsakingiems asmenims taikyti numatytą atsakomybę,  imtis priemonių, kad nurodyta padėtis nepasikartotų. 

 

Pažymėtina, jog mano prašymas nereiškia, kad pareiškėja prašo jos atžvilgiu naudoti baudžiamosios psichiatrijos metodus, kuriuos kaip instrumentines priemones pareiškėjų atžvilgiu savo praktikoje naudoja su LR Teisingumo ministerija bendradarbiajantys asmenys

 

K. K.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));