VAIKŲ ATSKYRIMAS NUO (GALIMAI) COVID-19 UŽSIKRĖTUSIŲ TĖVŲ

mokyklinukas-55d5a1a781d8c1

mokyklinukas-55d5a1a781d8c1

Jarūnė Rimavičė

VAIKŲ ATSKYRIMAS NUO (GALIMAI) COVID-19 UŽSIKRĖTUSIŲ TĖVŲ

Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje galima rasti Viešojo pirkimo pardavimo sutartį Nr. S-140 „Vaikų priežiūros paslaugų, užtikrinant vaikams saugią aplinką, atitinkančią karantino sąlygoms keliamus reikalavimus dėl izoliacijos, pirkimas“. Sutartis sudaryta tarp Širvintų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas, Administracija) ir „VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras“ (Toliau – Paslaugų teikėjas, Globos centras).

Ši sutartis buvo sudaryta karantino paskelbimo laikotarpiu atsižvelgiant į tai, kad:

„- Vaikams, kurių tėvai privalo būti izoliuoti (atkirti nuo savo vaikų) dėl užsikrėtimo COVID-19 (koronaviruso infekcija), privalo būti užtikrintos saugios sąlygos“

Cituoju sutarties objektą:

„ 1.1. Globos centras įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikti Sutartyje numatytos apimties socialinės priežiūros paslaugas vaikams, paimtiems iš nesaugios aplinkos, kurių tėvai privalo izoliuotis (atskirti nuo prižiūrimo vaiko) dėl galimo užsikrėtimo COVID-19 (koronaviruso infekcija) (toliau – vaikas arba vaikai), apgyvendinant vaikus budinčių globotojų šeimose (toliau – Paslaugos), o Administracija įsipareigoja priimti šias Paslaugas, už jas sumokėti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.“

Visą sutartį galite peržiūrėti čia:

Sutartis su Širvintom dėl BG

http://www.cvpp.lt/download.php…

Šioje sutartyje naudojamos formuluotės – tėvai PRIVALO būti izoliuoti, vaikai PAIMTI iš NESAUGIOS aplinkos, GALIMAS užsikrėtimas COVID-19, ATSKIRTI nuo savo vaikų.

Nors sutartis pasirašyta karantino laikotarpiu (2020 03 31 d.) ir jos galiojimas baigsis 2020 09 30 d., akivaizdu, kad tokios priemonės buvo įtvirtintos sutartimi su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Klausimas kiek dar tokių ar panašių sutarčių buvo pasirašyta su kitų savivaldybių administracijomis ir kurios nėra viešai skelbiamos, ypač tos sutartys, kurios būna pasirašomos su fiziniais asmenimis – budinčiais globėjais.

Man, kaip mamai, tai yra labai neraminanti informacija, nes prisidengiant pandemijos situacija atsiranda galimybė naudoti neregėto masto prievartines priemones. Šioje sutartyje kalbama būtent apie PRIEVARTINĮ tėvų izoliavimą ir vaikų ATSKYRIMĄ. Tai nėra savanoriška sutartis, kurioje tėvai PATYS prašytų savivaldybės administracijos suorganizuoti jiems išorinę pagalbą, kol jie pasveiks, nes pavyzdžiui jie neturi galimybės tuo metu prašyti pagalbos senelių ar kitų artimųjų. Apie tėvų ar kitų artimųjų dalyvavimą sprendimuose kaip rūpintis vaikais, tėvams (GALIMAI) susirgus COVID-19, sutartyje nėra jokios kalbos.

Nežinau ar tai buvo įgyvendinta praktiškai, tačiau aš noriu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšti savo POZICIJĄ, kad man, kaip mamai ir laisvos šalies pilietei, yra absoliučiai NEPRIIMTINAS net teorinis toks valstybės institucijų kišimasis į šeimos gyvenimą ir bet kokios formos prievartinis tėvų ir vaikų atskyrimas, tame tarpe ir paskelbto karantino metu. Vaiko gerovė yra ŠEIMOS klausimas, kuris turi būti sprendžiamas IŠSKIRTINAI šeimoje ir artimųjų rate. Valstybė turi atlikti TIK šeimos pagalbininko vaidmenį ir suteikti tėvams galimybes gauti visą įmanomą pagalbą, kad patys TĖVAI galėtų užtikrinti vaiko gerovę ŠEIMOJE ir artimųjų rate.

Jei ir jūs manote, kad šioje sutartyje aprašytos priemonės yra nepateisinamos ir esate už prigimtinę tėvų teisę rūpintis savo vaikais ir patiems daryti su vaikų gerove susijusius sprendimus, rašykite komentaruose „+” ir dalinkitės!

Facebook komentarai
});}(jQuery));