Vaiką galima atimti ir todėl, kad jis nešvarus

 

 

Arvydas Daunys

 

 

Labas vakaras, kreipiuosi į visus, Lietuvoje nuo liepos 1 jau atimta virš 1000 vaikų. Viena mano FB draugių (Ingrida) pasiūlė visai Lietuvai pažymėti vieną iš šios ar kitos savaitės dienų, kaip „Gedulo ir Vilties dieną“, šeimas praradusiems vaikams ir šeimoms praradusioms vaikus pažymėti. Ką manote?

Jau yra siūlymų tą dieną pasirinkti 11. Kad būtų lengviau įsiminti 11.11. Iš abiejų pusių skaitosi vienodai. Čia vienas iš.

 

Pasidalinkite, jei sutinkate – tada bendrai išrinksime dieną, kurią iškelti vėliavas su juodais kaspinais. Tai bus ir gedulo diena mūsų valstybės politikai. Ačiū Ingrida už mintį.

Primenu – tai pataisos už kurias Seimas nebalsavo. Tai patyliukais prakištas ir ministro pasirašytas variantas.

 

VAIKO TEISIŲ ĮSTATYMĄ IR TAI LEIDO ATIMINĖTI VAIKUS: grėsmė vaikui arba specialistui, Kalėdos, Joninės, nepakankamas materialinis aprūpinimas, nešvarūs rūbai, tampymas už drabužių, įžeidimas… Verčiant su google translator nuo norvegiškos Barnevernet tarnybos instrukcijų – sutampa… Sutrumpintas variantas:

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2018 m. gegužės 21d. įsakymu Nr. A1-221

 

GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

https://www.e-tar.lt/…/leg…/3d3ebce05cc311e89f00961ca6c2310f

 

5.4. jei kyla pavojus vaiko ir (ar) specialisto gyvybei bei sveikatai, vaikas paliktas be priežiūros arba paliktas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi ir dėl to kyla grėsmė jo saugumui, sveikatai ar gyvybei, arba yra CK 3.254 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų aplinkybių, specialistas paima vaiką iš jam nesaugios aplinkos ir užpildo Vaiko paėmimo iš jam nesaugios aplinkos aktą.“

(Civilinis kodeksas.

 

3.254 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindai

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma, kai vaiko:

 

1) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais);

 

2) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių;

 

3) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, netinkamai auklėja, naudoja smurtą arba kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi ir saugumui.)

 

Pirmasis grėsmės vaikui lygis, jeigu yra bent vienas iš aukštos rizikos veiksnių ir / arba ne mažiau nei penki kiti rizikos veiksniai;

 

Antras grėsmės vaikui lygis (tėvų jau nėra, tik atstovai):

 

-vaiko sveikata sutrikdyta, dėl to vaikas paguldytas į gydymo įstaigą

 

– kai vaikas (nuo gimimo iki 3 metų arba atsižvelgus į vaiko raidą ir brandą) galimai patyrė smurtą iš abiejų atstovų (arba turimo vienintelio iš atstovų) (1.1)*

 

-kai vaikas (nuo gimimo iki 3 metų arba atsižvelgus į vaiko raidą ir brandą) galimai patyrė smurtą iš vieno iš atstovų, o kitas negali apsaugoti vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.8)*

 

-abu vaiko atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) apsvaigę nuo psichoaktyviųjų medžiagų (2.2)*

vienas iš vaiko atstovų apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų, o kitas negali apsaugoti vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.2 + 2.8)*

 

– abiejų vaiko atstovų (arba turimo vienintelio iš atstovų) agresyvus elgesys su vaiku, keliantis grėsmę jo sveikatai ar gyvybei (2.10)*

 

– vienas iš vaiko atstovų agresyviai elgiasi su vaiku, keldamas grėsmę vaiko sveikatai ir gyvybei, o kitas negali apsaugoti vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.10 + 2.8)*

– abu vaiko atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) negali apsaugoti vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.8)*

– gyvenimo sąlygos kelia tiesioginį pavojų vaiko sveikatai ir / ar gyvybei (4.2)*

– atstovai arba turimas vienintelis iš atstovų yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais) (2.12)

– atstovas arba turimas vienintelis iš atstovų laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų atstovų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių (2.13)

 

– Vykdant atvejo vadybą šeimoje, nustatyta, kad šeimai nepadėjo pagalbos plane planuota ir teikta pagalba, dėl to kyla pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei (2.7)

– kiti nenurodyti rizikos veiksniai, susiję su vaiko funkcionavimu, vaiko atstovu (-ais), vaiko socialine aplinka, kurie kelia grėsmę jo sveikatai ir / ar gyvybei

* – Aukštos rizikos veiksniai

(žr. 1 priedo „GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMAS“)

„Antras lygis ir priimtas sprendimas vaiką paimti iš atstovų – □“

 

AUKŠTOS RIZIKOS VEIKSNIAI: 

1. Galimo smurto prieš vaiką formos (Pavyzdžiui, fizinio smurto požymiai – mėlynės ant viso kūno, nubrozdinta kakta, kraujuoja iš žaizdos plaštakoje, sutinusi nosis ir pan.; psichologinio smurto požymiai – vaikas baikštus / ypač nuolankus suaugusiajam, ypač jautriai reaguoja į atstovų buvimą šalia, jų pasakytus žodžius jam, žaloja save, nuvertina save (jei prieš vaiką naudojamos fizinės bausmės, tai būtina pažymėti ir Grėsmės vaikui lygio vertinimo anketos 3.3.papunktyje); seksualinio smurto požymiai – vengia prisilietimų, ypač suaugusiųjų, paliestas „sustingsta“, pakitusi eisena, viešai masturbuojasi, piktnaudžiauja psichoaktyviosiomis medžiagomis, žaloja save ir (ar) bandė nusižudyti, būdingas seksualizuotas elgesys (pavyzdžiui, bando liesti suaugusįjį, siekia, kad kiti jį (ją) liestų, elgiasi provokuojamai, imituoja seksualinius santykius, seksualinės žinios per daug išsamios pagal vaiko amžių ir kt.), miego sutrikimai (košmarai, baimė miegoti vienam ir (ar) tamsoje), nevalingas šlapinimasis ir (ar) tuštinimasis, venerinės ligos, nėštumas, be aiškios m

A1-221 Dėl Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Tęsinys: nėštumas, be aiškios medicininės priežasties pasireiškiantys psichosomatiniai negalavimai (pilvo, galvos, galūnių skausmai, pykinimas, vėmimas) ir kt.; nepriežiūros požymiai – vaiko ūgis ir svoris neatitinka jo amžiaus grupės normų (vaikas yra per mažo ūgio ir svorio, išsekęs arba turi antsvorio), nešvarūs, netvarkingi, oro sąlygų neatitinkantys drabužiai, nuo vaiko sklinda nemalonus kvapas, vaikas neatsimena, kada valgė, arba valgo tik vieną kartą per dieną ir pan., turi parazitų, keliasi ir eina miegoti, kada jam pavyksta, t. y. vaiko niekas nekelia, taip pat neragina eiti ilsėtis vakare ir kt.);

 

2. Vaikas išreiškia pageidavimą būti paimtas iš atstovų pagal įstatymą;

 

3. Vaikas galimai serga (karščiuoja, kosėja ar kt.) / sužalotas ir negydomas (Pavyzdžiui, vaikas dėl galimai aukštos temperatūros sunkiai orientuojasi aplinkoje, išbertas jo kūnas, bet nesikreipta (nes vaiko atstovai mano, kad nereikia) į gydymo įstaigą arba kreiptasi, bet nevartojami vaistai (dėl nepaaiškinamų priežasčių nenupirkti išrašyti vaistai arba vaistai turimi, bet nenaudojami), nesikreipta į gydytojus dėl (gilių) kirstinių, pjautinių žaizdų, po nuplikymo atsiradusių žaizdų, galimų lūžių ar kt.);

 

4. Apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų tėvas, motina, globėjai (Pavyzdžiui, sutrikusi koordinacija, nerišli kalba, trūksta sąmoningumo kalboje ir veiksmuose, asmuo nepajėgus pasirūpinti savimi ir vaiku, ir pan.);

 

5. Vykdant atvejo vadybą šeimoje, nustatyta, kad šeimai nepadėjo pagalbos plane planuota ir teikta pagalba, dėl to kyla pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei (Pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams pakeisti elgesio su vaiku, jie neužtikrina vaiko teisių arba jas pažeidžia, dėl to kyla pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei);

 

6. Negali apsaugoti vaiko nuo jį galimai žalojančio elgesio (Pavyzdžiui, grasina vaikui, kad atskleidė smurto prieš jį faktus, kaltina patį vaiką dėl jo patirtos prievartos, gina prieš vaiką galimai smurtavusį asmenį, kaltina vaiką melavimu, nesupranta, kas atsitiko, neigia galimą smurtą, nes jai / jam grasinama);

 

7. Nevykdo atstovų pareigų (Pavyzdžiui, neturi motyvacijos rūpintis vaiku, nuolat palieka vaiką kitų asmenų priežiūrai, netenkina gyvybiškai svarbių vaiko poreikių, neleidžia į švietimo įstaigą ir kt., vaikas neturi jam reikalingų daiktų, priemonių, vaiko atstovas teigia, kad namuose vaikui nėra vietos, nepritaikytos sąlygos, vaikas yra nepageidautinas, varo vaiką iš namų, prašo paimti vaiką iš namų ir / ar kt.);

 

8. Agresyvus elgesys su vaiku, dėl kurio gali kilti grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei (Pavyzdžiui, grasina sumušti, nuskriausti vaiką, nekontroliuoja savo elgesio su vaiku, tampo vaiką už drabužių, agresyviai liečia vaiką);

 

9. Vaikas paliekamas be priežiūros arba paliekamas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi, ir dėl to kyla grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei; 10. Atstovai arba turimas vienintelis iš atstovų yra dingę (-ęs) ir jų (jo) ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais);

 

11. Atstovas arba turimas vienintelis iš atstovų laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų atstovų ar vieno iš jų, dėl ligos, suėmimo, bausmės atlikimo, kitų svarbių priežasčių (CK 3.254 straipsnis, pavyzdžiui, motina yra nepilnametė);

 

12. Neigiamas santykis su vaiku (Pavyzdžiui, tik neigiamai atsiliepia apie vaiką (nekenčia, šlykštisi, tyčiojasi ir pan.), ignoruoja, rūpinasi ir / ar užtikrina tik fizinių vaiko poreikių patenkinimą, nenori keisti savo santykio su vaiku, teigia, kad vaikas kaltas dėl įvairių problemų, kylančių šeimoje, ar kt.);

 

13. Vaiko priežiūros žinios ir įgūdžiai neatitinka vaiko raidos ir brandos (Pavyzdžiui, vaikas turi specialiųjų poreikių, tačiau atstovai nesikreipia / nepriima pagalbos arba nesuvokia (dėl galimų psichikos sveikatos sutrikimų ar įgūdžių stokos), kad tokia pagalba yra reikalinga, ir / ar negali užtikrinti vaikui būtinos pagalbos teikimo, vaikas pagal amžių ir brandą neturi higienos įgūdžių, konfliktiška, chaotiška šeimos aplinka, tėvai nuolat izoliuoja vaiką nuo socialinės veiklos (draugų, būrelių ir kt.) ar kt.);

 

14. Gyvenimo sąlygos kelia tiesioginį pavojų vaiko sveikatai ir / ar gyvybei (Pavyzdžiui, dėl higienos stokos ir ypatingos nešvaros (gyvenamoji aplinka apleista, nešvari, neatitinka net bazinių higienos normų, veisiasi kenkėjai ir pan.), nesaugiai laikomų cheminių medžiagų, vaistų, prastos būsto būklės sąlygų (techniškai netvarkingos elektros, dujų, šildymo sistemų įrangos, naudojamos nesilaikant saugumo reikalavimų, ir pan.)

 

Šiuos dalykus tėveliai turi būti išstudijavę geriau, nei lietuviško Barnevernet tarnyba. Nors čia prasmukt beveik neįmanoma… Kai į grėsmes įtraukta net higiena… kur matėt švarų vaiką?Techniškai netvarkinga elektra, dujų, šildymo įranga… pavyzdžiui, jei motina gyvena viena ir tame visai nenusimano…tai košmaras.

E-TAR.LT

Facebook komentarai
});}(jQuery));