Vadukų keršto akimirkos

Vadukų keršto akimirkos

Artėjo  įstojimo į ES metai. Dirbau visuomeninį  ir organizacinį darbą rajone. Visuomeninio darbo buvo kalnai, nes nuo 1998metų buvau ŽŪR atstovas rajone(prieš tai nuo 1987m. kūrėme Lietuvos sąjūdžio Antazavės, LŪS skyrių, dar Kaune-tremtinių klubą) ir, kad pasiruošti kaimui įsilieti į kitą sąjungą reikėjo paruošti visuotinį-visuomeninį žmonių aktyvumą, kad kas nors(be kolūkio pirmininkų, direktorių ir tarybinių profsąjungų-ko jau nebuvo)-rodytų profsąjunginį judėjimą, žmonių aktyvumą, o ir būdas kelti iš  nusivylimo, duoti naują viltį, ypač kaimo žmogui. Buvo įsteigta Zarasų r. žemdirbių atstovybė. Dar tais metais  vyko pokyčiai  Zarasų tremtinių organizacijose(jų buvo trys: du skyriai ir bendrija),kur žmonės buvo ypač aktyvūs ,ne tik turėję šaknis kaime ir  ūkius, nors daugelis jau dirbo iš idėjos-tik reikėjo koordinacijos ,be to dar šalyje LKP tęstiniai vykdė įvairias destrukcijas-prichvatizavo ne tik kolūkius, bet ir strategines įmones-žmonės buvo išvaryti iš darbų, suvesti į darbo biržas, daugelis pasidarė pašalpiniais –prasigėrė, kiti iš nevilties būrėsi į mūsų organizacijas ir bandė vėl kurti, o ir stojosi ant kojų. Partijos ,kaip ir šiandiena-dirbo tik savo artimui, giminei, sėbrui. Tie ,kurie nesijungė į organizacijas-papildė pašalpinių gretas, nes visa aplinka, ypač kaime-buvo tragiška. Dažnai jungėsi prie butelio ,po to eidavo vogti per kiemus, nykstančius kaimus, nes po  kolūkių „padalinimo“-menką turtelį gavę-greitai liko ant savo trihektario. O vagiukščiai tampę kolūkio turtą, kito darbo nemokėjo-nieks jų nemokė. Mokėjo tik brakonieriaut ir vogt.

Pieno, grūdų, mėsos supirkimo kainos buvo žemos, paramos turintiems žemės nebuvo .Klestėjo vagystes, surogatų gėrimas, kriminogeninė situacija nebuvo valdoma, policijai vis truko motyvacijos, sakydavo įstatymo  raidės trūksta, kad dirbti, o teismai ne visada buvo nukentėjusiojo pusėje.

Todėl visuomeninės organizacijos bejungiančios kaimo žmones pagal šakinius principus-ginė jų interesus kiek galėjo ir mokėjo ,nes dauguma dalyvavusių-turėjo smulkius ūkius, ir buvo aktyvūs. Nario mokesčio nemokėjo, kadangi  tie kurie dalyvavo aukodavo savo laiką ir ne visada pasiekdavo norimus rezultatus-aš kaip koordinatorius ir jie kaip atstovai kitų  organizacijų(pvz.: pieno gamintojų) nereikalavo. Taigi, dauguma organizacijų būrėsi prie  vieno etatinio ŽŪR darbuotojo, kurio alga ir eidavo: kurui, telefonui, arbatai.

ŽŪR centrinis aparatas suvažiavimuose-sau papildė pajamas ir iš nario mokesčio ,kurį rajonai turėjo susimokėti. Iš pradžių buvo 200lt ,po to 500lt,o vėliau 1000-2000lt.Tekdavo tą mokestį sumokėti iš savo asmeninių lėšų, nes  norinčių prisidėti finansiškai nebuvo-savivaldybė padėdavo tik su transportu. Mugėse aktyviai padėdavo Žemės ūkio mokyklos kolektyvas pedagogės Drebulienės  vadovaujamas. Taigi, kai kurie renginiai,mugės,šventės laikėsi  ant vieno atlyginimo, o masiškumo reikalavo visi. Respublikiniai Oligarchai prisidėdavo tik ten ,kur gaudavo tam tikrus nerašytus pažadus -centre…be mūsų  žinios. Kai kurie renginiai buvo ir jų finansuojami centre ,bet rajonų organizacijos buvo biednos. Nario mokesčio įvedimas –dar  nieko nespręsdavo-sumažėdavo aktyvumas. To nedarėme –jau žinodami –ankstesnes tremtinių sąjungos pamokas, kur nukentėjusių  už Lietuvą žmonių organizacija vegetavo tik iš aukojamų savo lėšų, o valdžia remdavo tik transportu.Net fotoaparato, diktofono ar filmavimo kameros istoriniams įvykiams filmuoti naudojom savas,deka ko liko archyvas nuo atgimimo pradžios.

Prieš pasiruošdami kaimą stotį į ES vykdėme seminarus, kur pažadai liejosi per kraštus ir tai lėmė kaimiečių pasirinkimą. SAPARD lėšos dar nukeliavo verslininkams. Tačiau viltis ,kad bus geriau ,kai atsiras išmokos už iki tol dirvonavusias žemes dar degė kaimo trobelėse.

Ir štai įvyko referendumas, vėl su verslininkų pagalba-įstojom į ES. Va tada ir prasidėjo….

Sukrutimas aplink stalą. Rajone visas naujas visuomenines grandis –nubraukiant iki to buvusias(nes nei viena iš jų negavo lėšų nuo naujųjų skirstytojų)subūrė esanti valdžioje vėl LKP paveldėtoja(LDDP)LSDP. Prie darbo buvo paskutinė, o prie pinigų radosi vėl pirma.. Atsiradusių pinigų taip vadinamam apvaliam stalui ir aplink jį susėdusiems  kur senesnes organizacijas nelabai ir kvietė(TIK  Email Informacija aptaki pradžioj  ateidavo, be projektų, be finansinių ataskaitų, be paramos prošvaisčių),o dalinosi jaunieji susibūrę apie Keršį-„stalo koordinatorių“. Gobšus jaunimas sugalvojo apgudrauti  save, galvojo, kad kiti su visuomeniniu stažu „bereikšmiai kilimėliai“ prie jų durų nesupranta piniginės išraiškos atspindžio visuomeninėje-partinėje veikloje. Apvalaus stalo dalybos vyko ir toliau, kaip ir partiniai suokalbiai. Kiek kartų teko kreiptis  dėl  lėšų  senosioms organizacijoms atsiradusioms aktyvinant žmones ne pinigams imti, sunku patikėti, nei karto nedavė-su projektu, be projekto-tik pastoviai autobusus siūlė, o paprašius nors atiduoti tuos pinigėlius autobusui skirtus-nuvyksime patys, kur reikia –ne pasakė Keršys. Ir daug kas daugiau į juos nesikreipdavo.

Keitėsi valdžia, keitėsi  ir skirstytojai, bet ilgainiui užmiršo net pasiūlyti ,kokį projektėlį parašyti, nes davė suprast, kad visviena bergždžiai.Netarnauji valdžiai apseisi be pingėlių-judo grašių.Lyg tai –rašyti nemokėjom.

Taip jie dalinosi valdžia ir pinigais,kol susipešė-vieni gavo bylą,kiti bylą.Keršį nuo aponentų (būvusių draugų darbiečių )keršto gelbsti net signatarai.Kuo šis žmogelis nusipelnė Lietuvai-remontuodamas savo automobilius,jei prieš tai ir po to „dalindavo kortas“ir lošdavo.BUVO ,kas išlošia,kiti likdavo kvailiais.

Kai p ir išnuomavus be lėšų,be remonto  patalpas  tremtinių ir kitoms neremiamoms asociacijoms,pingus ėmė per teismus,o nesibaigus renovacijai ir tikėtasi remontui-iškylo noras pasiimti.Atgal.Buvom sargais?

Nuomininkas  buvo organizacija,mokėjusi nuomą iš skolintų lėšų,net remontui neturėjusi,kai jie (valdžia)du kartus išlaužė užuot paprašę rakto-langams pakeist.

Ką tai parodė-naujosios Gusevo-Keršio valdžios kerštą  tremtiniams ir kitoms ne jų partijos organizacijoms.Ką jau komunistai vėl grįžo-tenka pagalvoti.Tada dar jų  pirmtakai  komunistai kažko bijojo,turėjo kultūros-dabartinė valdžia-  nieko taip išeitų nebijo.Net duris išspiria,jei kas paprašo.Beje,kas juos išmokė taip elgtis-

Dar ankstesniais metais ,tremtiniai turėjo savivaldybėje kabinetą.Jį atėme valdžios nurodymu-Jonušas atidavė jį  savivaldybės vairuotojams.Gerai –buvo kabinetas-neterminuota sutartis ŽŪR padaliniui-Vilimas atidavė jį naujam seimo nariui,nes Popovo kabinetas buvo …ne toj vietoj.

Po kiek laiko PASIRODO rajonui nereikia ŽŪR,užteks pinigams pasidalinti ir „apvalaus stalo“ .Etatą su kelių šimtų litų ŽŪR panaikino ir su vietinių karaliukų pritarimu ,nes šios otrganizacijos dirbo kaimo žmogui –ne valdžiai,be to ir  pinigų savoms organizacijoms daugiau liko išeliminavus tremtinius,kaimo organizacijas,kurios nedirbo LSDP satelitėm.

Kaimo bendruomenės perėme dalį ŽŪR funkcijų,bet jos dažniausiai sprendžia lokalius klausimus,respublikinių  ,visai šaliai aktualių klausimų nesprendžia tos organizacijos,kurios  gauna vilko dalį iš bendro katilo.Čia rajone ir seimo narys negauna tiek pasiūlymų,kiek patiekia mūsų viena ,negaunanti jokios paramos organizacija ir dėl to dar reikia spardyti ją ir atiminėti iš jos pinigus.\

Ar valdžia jau užsiima reketu  šis klausimas kiltų demokratiškoje šalyje-ir ką ji siūlo vietoj suspardytų durų-suspardytą demokratiją,laisvą rajono spaudą?Ar ji laisbva nuo –apvalaus stalo atstovų.Laisvą žodį  ginantį žmogų,ne apsivogusį valdininką ar durų spardytoją sunku įtikinti ,kad ji dirba ne valdžiai.

Norinčius prisidėti prie piketo dėl patalpų  išlaikymo Malūno g.    patalpų atremontavimui skambinti  8680-51251.

Kitu atveju –gražinti mūsų sumokėtus nuomos pinigus nuo sutarties sudarymo dienos iki paėmimo-siūlant ne prastesnes už buvusias ir geresnėje vietoje.

Laikas valdininkėliams įsiklausyti ne tik tų,kuriems už  viską sumokėta  ir aprūpinta patalpomis ir nedrumsti jau ir taip jų pačių pridrumstos veiklos-valdant ne tik „apvalų stalą“ prie kurio ne visus nepriklausomus nuo valdžios kviečia. 

Visų bendražygių  vardu      M.Jurevičius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));