Vadovybės apsaugos departamentas dar kartą patvirtino – „mes saugojame melagių kontorą – Nausėdos prezidentūrą”

fdn_4678

fdn_4678

Vadovybės apsaugos departamentas dar kartą teismui pripažino – Gitano Nausėdos prezidentūra yra melagių kontora.

Nors įstatymas ir įpareigoja VAD saugoti „prezidentą“, tačiau VAD rašte teismui aiškiai pasakyta : „prezidentūra melagių kontora“ :

Rastas Drizius Page 1 scaled

Rastas Drizius Page 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip žinia, prezidento G.Nausėdos vyriausias patarėjas Aistis Zabarauskas ir jo patarėja teisės klausimais  Vida Petrylaitė birželio mėnesio buvo paprašyti palikti savo pareigas, kai paaiškėjo, kad teismui jie pateikė suklastotus dokumentus.

Ši istorija prasidėjo dar pernai liepą, kai aš pirmą kartą buvau įleistas į spaudos konferenciją prezidentūroje ir uždaviau ekscelencijai kelis nesuderintus klausimus. Matyt, po to Nausėda nurodė daugiau manęs į tokius renginius neįleisti, o jo atstovas spaudai A.Zabarauskas man parašė, kad į spaudos konferencijas daugiau nebūsiu įleistas, nes esu valstybės priešas : “leidimo  žiniasklaidai į renginius suteikti negalėsime dėl leidinio figūravimo VSD ataskaitose”.

Tada kreipiausi į prezidentūrą, nurodydamas, kad toks sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis spaudos laisvės ir lygiateisiškumo principus, tuo labiau, kad jis remiasi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma.

Tada jau minėtas prezidentūros patarėjas A.Zabarauskas atsiuntė man dar vieną raštą, jau pasirašytą ir registruotą. Šiame laiške minėtas patarėjas man nurodė, kad aš esu valstybės priešas, todėl ir nereikia manęs įleisti į prezidentūrą.

Be to, A.Zabarauskas suklastojo šį dokumentą ir man nurodė, kad mano prašymas suteikti akreditaciją buvo atmestas neva tuo pagrindu, kad „Vadovybės apsaugos departamentas pateikė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadas, dėl to, kad aš neva 2014 m. buvau šios komisijos baustas dėl sisteminai ir sąmoningai paskleistų teiginių, kurie žemino Lietuvos valstybę“.

Tada kreipiausi į administracinį teismą dėl prezidentūros veiksmų – nurodžiau, kad ji pažeidžia visuomenės informavimo įstatymą, ir kad remiasi klastotėmis. Ši byla dar neišnagrinėta, svarstymas atidėtas rugsėjo 3 d., tačiua abu G.Nausėdos patarėjai – tiek Zabarauskas, tiek ir “teisės profesorė” V.Petrylaitė administracinį teismą tiesiog užpylė savo melagingomis pažymomis. Jose abu patarėjai teigė, kad aš esu daug kartų baustas žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos už tai, kad “žeminau Lietuvos Respubliką”, ir kad minėtą informaciją apie mane pateikė Vadovybės apsuagos departamentas.

Admininistracinis teismas kreipėsi į minėtą Vadovybės apsaugos departamentą, kurio vadovas Rymantas Mockevičius raštu teismą informavo, kad „departamentas informuoja, kad jokių duomenų apie pareiškėją A.Drižių neturi ir niekada nebuvo teikęs LRP kanceliarijai duomenų apie jį“.

 

Rastas 193 Page 1

 

Rastas 193 Page 2

Net ir gavusi VAD atsiliepimą teismui, kuriame Zabarausko raštas buvo įvardintas kaip melagingas, prezidentūros patarėja, teisės mokslų daktarė Vida Petrylaitė patikslintu atsiliepimu Nr. 2D-1447 šioje byloje dar kartą nurodė mane šmeižiančias, tikrovės neatitinkančias žinias : „ pareiškėjui buvo pateikti aiškūs, konkretūs motyvai dėl akreditacijos nesuteikimo. Atsakovui buvo išaiškinta, kad jo atžvilgiu yra gauta informacija iš VAD, kurioje nurodoma, kad : 2014 m. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos A.Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Tada man atsibodo tie prezidentūros idiotai ir kreipiausi į prokuratūrą dėl šmeižto. Nurodžiau, kad tai visiškai išgalvotos, tikrovės neatitinkančios žinios ir mane šmeižiančios žinios, kurias valstybės tarnautojai A.Zabarauskas ir V.Petrylaitė paskleidė apie mane. Tai yra sąmoninga ir tyčinė veikla, kuri tęsiasi iki šiol , nes pastarieji patarėjai toliau mane šmeižė, net ir gavę VAD raštą, kad šis departamentas niekada jokios informacijos apie mane nerinko ir nesiuntė prezidentūrai. Tačiau V.Petrylaitė, tai žinodama, toliau mane šmeižia : „aš esu Lietuvos valstybės šmeižikas“.

Facebook komentarai
});}(jQuery));