V. Putino perspėjimas: pilna kalba ( 2016 m. spalio mėn.) – slapto ginklo struktūra

V. Putino perspėjimas: pilna kalba ( 2016 m. spalio mėn.) – slapto ginklo struktūra

Iš  rusų kalbos vertė Kristina Sulikienė

Vladimiras Putinas: Dabar dėl raketinės gynybos. Paklausykite. Čia visi labai suaugę žmonės, ir patyrę. Aš dabar neprašysiu, kad jūs viską, ką aš čia kalbu, taip ir išreikštumėte savo medžiagoje, priemonėse, ar spaudoje.

Aš noriu jums asmeniškai pasakyti. Priminti kai kuriuos dalykus. Juk pasaulis išlaisvintas nuo  didelių karų ir karinių konfliktų. Mes su jumis visi apie tai žinome! Tai įvyko  dėl taip vadinamo “strateginio balanso”, kuris buvo pasiektas po to, kai dvi super-branduolinės valstybės susitarė faktiškai dėl susilaikymo. Ir  dėl susilaikymo kai kalba eina apie branduolinį ginklą, ir dėl susilaikymo, kalbant apie priešraketinę gynybą.

Nes visiems aišku: jeigu  viena šalis vysto priešraketinę gynybą, sėkmingiau negu antra, tai ji įgyja viršenybę, jai atsiranda gundymai (išbandymai) – panaudoti šitą ginklą pirmai. Todėl tai yra vienas iš atraminių taškų tarptautiniame  saugume. Sistema buvo nukreipta prieš raketinę gynybą ir  už susitarimus šioje sferoje.

Esu toli nuo to, kad ką nors peikčiau, ar apkaltinčiau. Kai mūsų partneriai JAV  išėjo iš AMB 1972 m. sutarties  vienašališkai, tai buvo pirmas smūgis tarptautiniam stabilumui, ir kilo klausimai dėl pažeidimų tada (2002 m.) aš pasakiau: mes negalime vystyti šių technologijų, nes tai brangu, antra, tai neaišku, kaip jos veiks, todėl nešvaistysime pinigų. Mes eisime kitu keliu, mes vystysime puolamąją  sistemą, su tikslu išsaugoti balansą. Tik dėl to, o ne kad kam nors grasintume. Mums atsakė:

“Mūsų sistema ne prieš jus, o jūsų – ne prieš mus, todėl darykite, ką norite.”

Manau šis klausimas, susijęs su tuo, ką aš jau esu kalbėjęs 2000 metais. Tuo metu Rusija buvo labai sunkioje būklėje. Ekonomikos griūtis. Faktinis pilietinis karas ir kova su terorizmu Kaukazo regione. Gynybos pramonės  griūtis. Ginkluotosios pajėgos – siaubingoje būklėje. Kam tada galėjo ateiti į galvą, kad Rusija gali auginti strateginį- gynybinį potencialą. Matyt, jie galvojo, jog praeis kažkiek laiko, ir tie resursai, kurie buvo likę nuo TSRS laikų, bus visiškai degradavę. Todėl ir pasakė: “Darykite, ką tik norite”.

O mes perspėjome, kad darysime. Mes apie tai sakėme. Ir mes darome. Ir aš jus užtikrinu: Rusija pasiekė tikrų pasiekimų šiame kelyje. Nepradėsiu visko skaičiuoti, bet mes modernizavome savo  koplektuotę.

Ir sėkmingai vystome naująją kartą. Aš jau nekalbu apie sistemą, kuri nukreipta prieš anti-raketinę sistemą.

Bet mūsų partneriai, nežiūrint nieko į mūsų siūlymus realiai bendradarbiauti, atsisako bendradarbiauti, atmeta visus mūsų pasiūlymus, ir veikia pagal savo planą.

Kai kuriuos dalykus kalbėti laikau kol kas nekorektiška. Galite manimi tikėti, galite netikėti. Mes siūlėme konkrečius elementus, įvairius bendradarbiavimo  variantus. Jie realiai visi buvo atmesti.Dabar pastatė raketinės gynybos sistemą  Rumunijoje. Į klausimus, kam visa tai, atsakydavo:  “Mums reikia  gintis nuo Irano branduolinės grėsmės”. Kur ta Irano branduolinė grėsmė? Juk jos nėra. Pasirašytas susitarimas. JAV buvo šio susitarimo iniciatorius. Mes padėjome, mes palaikėme.

Jeigu ne JAV pozicija – nebūtų šio susitarimo.

Tai be abejonių Prezidento Obamos pasiekimas. Aš laikau šį susitarimą teisingu, jis sutvarkė  situaciją aplink Iraną. Prezidentas Obama gali įsirašyti į savo pasiekimų sąrašą, kaip savo darbo rezultatą šioje srityje.

Grėsmės nėra – o  raketinės gynybos sistema vis tiek statoma.

Reiškia, mes buvome teisūs, kai sakėme, jog mus apgaudinėja.

Su mumis nenuoširdžiai elgiasi, turėdami galvoje kažkokią “Irano branduolinę grėsmę”.

Iš tikrųjų eilinį kartą pabandė mus apgauti. Dabar pastatė šią sistemą, dabar ten montuoja raketas.

Jums turėtų būti žinoma, kad tos raketos įdedamos į kapsulę, kurios naudojamos  raketų paleidime, vidutinio nuotolio Tamohaukas, jūrinio tipo.

Dabar ten deda “antiraketas”, kurios  pajėgios pasiekti tikslą 500 km atstumu.

Mes žinome, jog technologijos vystosi. Mes žinome, kokiais metais apytikriai amerikonai gaus naują raketą, kuri galės jau ne 500 km, o 1000 km skrieti. O po to dar daugiau.

Ir nuo to momento jie pradės grasinti mūsų branduoliniam potencialui.

Mes pagal metus žinome, kas vyks ateityje.

Ir jie žino, kad mes žinome.

Čia tik jums kabina makaronus ant ausų. O jūs savo ruožtu tuos makaronus perkabinate savo tautiečiams.

Ir žmonės nejaučia pavojaus – štai kas mane jaudina.

Kaip negalima suvokti: mes tempiame  pasaulį į visiškai kitokius išmatavimus. Štai kur problema.

Padaromas vaizdas, neva nieko nevyksta. Aš net nežinau, kaip prisibelsti.

O kaip sakoma. “Tai dalis gynybinio potencialo. Tai ne puolamasis mechanizmas, tai sistema, kuri mus apgins – kuri  skirta “apmažinti agresiją”.

Tai netiesa.

Strateginė sistema antiraketinės gynybos yra dalis smogiamojo (puolamojo) potencialo.

Ir visa tai veikia vieningoje sistemoje su puolamąja raketine sistema. Vieni pridenginėja, kiti suduoda puolamąjį  smūgį, antri tada pridengia nuo atsakomojo branduolinio smūgio, treti patys suduoda branduolinį smūgį.

Visa tai komplekse sprendžiasi. Komplekse šiuolaikinio  nebranduolinio ginklo panaudojimo pritaikant tolimiems nuotoliams.

Šitos “antiraketos”, kurias vystys, ir kuriomis mums vis labiau grasins.

Taigi, šios kapsulės į kurias įdeda “antiraketas”, aš juk sakiau, jog jas ima iš laivų, ir šachtos naudojamos  Tamohaukams. Taigi, galima vos per kelias valandas pastatyti Tamohaukus ir viskas. Ir tai kokios ne “antiraketos”.

O iš kur mes žinome, kas tose šachtose dedasi?

Galima tiesiog pakeisti programą. Viskas. Tai darbas visiškai nepastebimas.

Rumunijoje niekas ir nežinos, kas ten dedasi.

O ką – ten leidžia rumunus? Niekas nežinos – nei rumunai, nei lenkai.

Aš žinau, kaip visa tai padaroma.

Tai labai didelis pavojus. 

Kai mes aptarinėjome su partneriais amerikonais, jie turėjo idėją sukurti balistines raketas ne branduoliniam naudojimui. O mes paklausėme, ar jie suvokia, kas tai yra, pas juos startuos raketos.

Iš povandeninių laivų, iš teritorijų.

Balistinė raketa: mes juk nežinome – yra ten branduolinė galvutė ar ne?

Kokią grėsmę jūs  sukursite? Kiek mums žinoma, ši programa nevykdoma. Sustabdyta.

Link ko viskas prieis – aš nežinau.

Bet aš tiksliai žinau- jog turėsime duoti atsaką.

Tik aš iš anksto žinau, kad mus kaltins “agresyviu elgesiu”, nors tai tik atsakas.

Aišku, kad mes turėsime apsaugoti žmones: ne tik savo. Svarbu išsaugoti strateginį  pasaulio balansą.

Ir aš grįžtu prie to, nuo ko pradėjau: strateginis balansas garantavo taiką pasaulyje.

Garantavo apsaugą nuo didelių ginkluotų konfliktų paskutinius 70 metų.

Tai buvo gėris.  Nors ir buvo “pakankama grėsmė”, bet ši “pakankama grėsmė”- ji  garantavo pasaulinę taiką.

Kaip visa tai galima sugriauti – nežinau. Man atrodo, tai yra labai pavojinga.

Esu tuo užtikrintas.

https://www.youtube.com/watch?v=hekP2XdT7u0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));