V.Landsbergiui nepavyks išvengti atsakomybės už „Mažeikių naftos” privatizavimą

dus-1

dus-1

KOLEKTYVINĖ ATSAKOMYBĖ-NUSIKALSTAMAS TYČINIS BENDRINIKAVIMAS,

KAI YRA VEIKIAMA PRIEŠ BAUDŽIAMOJO KODEKSO IR LIETUVOS TIKLSUS-30 METŲ MULKINO TAUTĄ VAGYS IR ŽUDIKAI, TEIKDAMI, KAD KOLEKTYVINĖ ATSAKOMYBĖ NEBAUDŽIAMA.

BAUDŽIAMOJO KODEKSO
24 straipsnis. Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys
1. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką.
2. Nusikalstamos veikos bendrininkai yra vykdytojas, organizatorius, kurstytojas ir padėjėjas.
3. Vykdytojas yra asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats arba pasitelkęs nepakaltinamus asmenis arba nesulaukusius šio kodekso 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenis, arba kitus asmenis, kurie dėl tos veikos nėra kalti. Jeigu nusikalstamą veiką padarė keli asmenys kartu, tai kiekvienas iš jų laikomas vykdytoju (bendravykdytoju).
4. Organizatorius yra asmuo, subūręs organizuotą grupę ar nusikalstamą susivienijimą, jiems vadovavęs ar koordinavęs jų narių veiklą arba parengęs nusikalstamą veiką ar jai vadovavęs.
5. Kurstytojas yra asmuo, palenkęs kitą asmenį daryti nusikalstamą veiką.
6. Padėjėjas yra asmuo, padėjęs daryti nusikalstamą veiką duodamas patarimus, nurodymus, teikdamas priemones arba šalindamas kliūtis, saugodamas ar pridengdamas kitus bendrininkus, iš anksto pažadėjęs paslėpti nusikaltėlį, nusikalstamos veikos darymo įrankius ar priemones, šios veikos pėdsakus ar nusikalstamu būdu įgytus daiktus, taip pat asmuo iš anksto pažadėjęs realizuoti iš nusikalstamos veikos įgytus ar pagamintus daiktus.

Kaip jau dabar išaiškinta ir nustatyta, kad visas Lietuvos turtas TYČIA piktnaudžiaujant pasitikėjimu, buvo naikinamas nusikalstamai bendrinkaujant, pasiskirsčius vaidmenimis-sunkinanti tyčinė aplinkybė, kyptingai veikianti prieš Lietuvą, Konstituciją, BK.
Esant nusikalstamai tyčiai, civilinis ieškinys, žalos atlyginimui Lietuvai, teikiamas solidariai- išieškant iš visų pritarusių, kurie atstovavo piliečius ( Seimo dauguma) veikti prieš piliečių ir Lietuvos tikslus („Mažeikių nafta‘‘ ir kt. ) turto ir vertybių naikinimui.

Būtina skubi įstatymo pataisa, keičianti apkaltinamosios senaties terminus ir civilinio ieškinio teikimo teismui senaties terminą, kuris turėtų būti fiskuojamas už laikotarpį nuo 1991 iki šiol.

Balsuokime už Neringos Venckienės komandą Nr. 1, -Lyderė rinkimuose.

Redakcijos komentaras :

Kaip žinia, „Mažeikių naftos” privatizavimui dirigavęs tuometinis Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis prievartavo ministrų kabineto narius pasirašyti pažymas, kad privatizavimo sutartis atitinka Lietuvos įstatymus, nors tai buvo akivaizdi klastotė.

„Mažeikių naftos” privatizavimo ir valdymo sutartyje buvo parašyta, kad „įmonės valdytojas niekaip neatsako už įmonei padarytą žalą”, kas prieštaravo LR įstatymams, ir tik šios Lansdergio išrpeivartautos sutarties dėka  „Williams” vardu prisidengusi šutvė sukčių išplovė iš įmonės kelis milijardus litų.

51 proc. įmonės akcijų buvo dovanotas kažkokiems sukčiams iš neva JAV kompanijos „Williams”, paskui tą 51 proc. akcijų įsigijo Lenkijos koncernas PKN Orlen jau už 3,8 mlrd. litų (daugiau nei milijardą dolerių tuometiniu kursu). Šie pinigai nukeliavo ne į Lietuvos biudžetą, bet į Chodorkovskio sąskaitas.

Lietuvos valstybė gavo tik apie 850 mln. dolerių, lenkams pardavusi likusias trečdalį įmonės akcijų.

Tai, kad V.Landsbergio buvo verčiamas klastoti pažymas,  prokuratūrai liudijo buvęs Teisingumo ministras Balčiūnas. Nors teisme buvusi byla sunaikinta, tačiau LL turi jos kopiją – štai šis dokumentas:

Kaltinamasis-aktas-W-2004-03-26-31

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));