Užsuku į „Norfą” nusipirkti tą baisųjį „Laisvą laikraštį”

Jeigu nesuspėju šeštadienį, tai kitomis dienomis užsuku j NORFĄ nusipirkti tą „baisų” laisvą laikraš­tį, kurio taip išsigando visi prekybos centrai ir spaudos kioskai. Stengiuosi nepraleisti nė vieno jūsų laikraščio numerio. O juk ir skaityti, faktiškai, nebėra ką, išskyrus LAISVĄ LAIKRAŠTį ir KARŠTĄ KOMENTARĄ. Net ir VAKARO ŽINIAS tėškiau į šiukšlių dėžę, nes šis laikraštis varto kailį ne dienomis o valandomis, arba ar skaityti šito kvaišelio apžvalgininko A.Butkevičiaus sapaliones apie puolanči­us rusus. O šiame trumpame laiške Jums norėčiau parašyti keletą žodžių apie Karbauskius.

Tuometinėje Šiaulių melioracijoje išdirbau daugiau kaip 20 metų, iki tol, kol neprasidėjo bankrotų vajus. Tais laikais, stambesnės įmonės, turėjo taip vadinamus „šefuojamus” kolūkius arba tarybinius ūkius. Šiaulių melioracija tada „šefavo” kolūkį UŽTAIKĄ, dabartinius NAISIUS, kurio vadovu buvo Česlovas Karbauskis, Ramūno Karbauskio tėvas. Tai buvo ekonomiškai tvirtas kolūkis, garsėjantis aukštais grūdinių kultūrų nuėmimo derliais ir darbščiais žmonėmis. Tada, kada vykdavo šienapjūtė, javapjūtė arba cukrinių arba pašarinių runkelių nuėmimas, talkininkais dažniausiai būdavo vairuot­ojai. Tiesa, į UŽ TAIKĄ kolūkį buvo siunčiami tik „rinktiniai” vairuotojai – partijos nariai arba viršini­nkų numylėti prisiplakėliai, kurie „garsėjo” ne darbu, o plepalais. Vieną kartą tie „darbštuoliai” taip įkyrėjo kolūkio valdžiai, kad pirmininko pavaduotojas Rimantas Karnatka pareikalavo melioracijos valdžios pakeisti vairuotojus ir atsiusti kitus. Tarp tų kitų buvau ir aš. Patekęs į UŽ TAIKĄ kolūkį pam­ačiau, kad čia viskas vyksta kuo puikiausiai – jokių trukdžių, darbas vyksta sklandžiai. Dirbdamas čia sužinojau kodėl taip nori visi patekti talkininkauti į UŽ TAIKĄ kolūkį – ogi todėl, kad čia talkininkams buvo mokami geri atlyginimai, didelės premijos, galėdavome savikaina nusipirkti grūdų. Netgi pači­omis darbymečio dienomis čia būdavo sustabdomi kombainai, visa technika ir žemdirbiai nemoka­mai būdavo vežami į Šiauliuose vyksiantį koncertą ar cirką. Na o pasibaigus javapjūtei, čia būdavo organizuojama didelė ir graži šventė. Premijuojami geriausiai dirbusieji, vyksta loterija, kepami šaš­lykai, koncertuoja mūsų estrados legendos – N.Paltinienė ir E. Ivanauskas. Pabaigoj galiu pasakyti – Česlovas Karbauskis gerbė savo žemdirbius, o šie gerbė jį.

Nors Lietuvos televizijos kanalus retai bežiūriu, o nacionalinio transliuotojo nebežiūriu visai, bet netikėtai nugirstu per žinias, kad R.Karbauskis kažką ne taip padarė Naisiuose. Ne tą pastatė, ne tą sukūrė – viskas blogai, blogiau ir būti nebegali, todėl nutariau savo akimis pamatyti ko jis čia „prisi­virė”. Naisiuose nebuvau beveik 40 metų. Sužinojęs, kad ten vyks kažkokia šventė, nutariau aplank­yti Naisius, pažiūrėti kokias „baisybes” ten sukūrė R.Karbauskis, pamatyti kaip po šitiek metų atro­do poeto Z.Gaidamavičiaus Gėlės kapas Sereikiuose. Ir štai aš Naisiuose, kurių visai nebeatpažįstu. Visur asfaltas, žaliuoja gražiai nušienautos vejos, senovės pagoniškų dievų skulptūros, tvenkinys su gulbėmis, lelijomis ir žuvelėmis, tiltas apeiti viduryje tvenkinio įkurtą triušių salą. Stovėjimo aikštelė pilna automobilių, daugybė žmonių. Pavėsinėse prekiaujama saldumynais, vaisvandeniais, kepami šašlykai. Nuo scenos pranešėjas skelbia, kad netrukus čia koncertuos šaunieji Šiaulių VAIRO vyrai. Per vieną dieną, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, apeiti visas skulptūras ir perskaityti užrašus ant jų neįmanoma. Nebesuprantu tos mūsų televizijos, radijo, žiniasklaidos, į ką jie pavirto, kaip galima grožį kurį lanko minios žmonių, paversti kažkokia bjaurastim, ko bijoti mūsų protėvių tikėjimo(pagonybės)? Juk visa tai buvo…

Sakykite, ką panašaus sukūrė lanzbergiai, gentvilai,Šimonytės,čmilytės, anusauskai? Ką bedarytu R.Karbauskis su valdančiaisiais – viskas blogai ir blogai.Kokį bepateiktų įstatymą tuojau ekrane būriai šiaudinių ekspertų viską sumala, sutrypia, sukritikuoja patys nieko konkretaus nepasiūlydami.

Ketveri metai dirba šis seimas, o iš opozicijos nė vieno gero žodžio, vien tik įžeidinėjimai, purvai, pamazgos – darbas visiškomis blokados sąlygomis. O juk ir su pandemija Lietuva tvarkosi visai nor­maliai – visą laiką tarp lyderių. Mane net šiurpas nukrato, kas butų buvę su pandemija, jeigu valdžioje butu buvusi dabartinė opozicija. Kaip Pilypas iš kanapių iššoko kažkoks prof.Čiaplinskas – irgi tik plepa, tauškia nieko gero ar konkrečiai nepasiūlydamas, mat nori patekti j seimą – prie lo­vio. Praėjusiuose rinkimuose balsavau ir dabar balsuosiu už valstiečius – už R.Karbauskj.

I.Dambrauskas 2020.10.04

Šiauliai

Facebook komentarai
});}(jQuery));