Uždraustas mitingas ir įvesta diktatūra nebūtų „neatitaisoma žala”, nurodė teismas

mitingas

Vilniaus apygardos administracinis teismas, š. m. rugsėjo 2 d. gavęs pareiškėjo Raimondo Grinevičiaus skundą, nusprendė netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių ir nestabdyti 2021 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, iki ši byla bus baigta įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu.

Minėtu sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo panaikintas ankstesnis sprendimas dėl rugsėjo 10 d. mitingo prie Seimo suderinimo.

Pareiškėjas taip pat prašo teismo panaikinti 2021 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą.

Teismo įsitikinimu, pareiškėjas, prašydamas sustabdyti sprendimo galiojimą, siekia, kad planuojamas renginys būtų laikomas suderintu ir galėtų vykti kaip numatyta (2021 m. rugsėjo 10 d.) ir taip išspręsti ginčą iš esmės, nes taip iš esmės būtų patenkintas jo reikalavimas ir paneigtas sprendimas dar neišnagrinėjus bylos iš esmės. Todėl pareiškėjo prašomi atlikti veiksmai neatitinka reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirties ir tikslo, prašomų taikyti reikalavimo priemonių taikymas neatitiktų šalių pusiausvyros ir proporcingumo, nes realiai atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės  interesai šiame ginče būtų paneigti dar iki bylos išnagrinėjimo. Pareiškėjo nurodomi nepatogumai (atlikti organizavimo veiksmai ir galbūt išlaidos) nėra vertintini kaip žala, kuri būtų neatitaisoma, t. y. pareiškėjas neįrodė, kad kiltų neatitaisoma žala, todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkintas.

Palyginimui – gėjų paradas buvo legalizuotas per kelias valandas, ir tą pačią dieną Kauno savivaldybė įpareigota jį leisti. Šeimos mitinguoti draudžiama, nes normalūs žmonės tapo „grėsmė nacionaliniam saugumui”:

teismas

Ginčytiname sprendime nurodyta, kad jis priimtas gavus Valstybės saugumo departamento  riboto naudojimo informaciją apie galimas grėsmes valstybės ir visuomenės saugumui bei viešajai tvarkai. Kadangi skundžiami aktai priimti atsižvelgiant į VSD išvadą, pateiktą vykdant jo funkcijas, jis įtrauktinas kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, jam siūloma pateikti atsiliepimą į skundą ir visą su ginču susijusią medžiagą. VSD įpareigotas kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, išspręsti klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teiktos medžiagos išslaptinimo arba pateikti ją teismui neišslaptintą.

Kaip trečiasis asmuo šioje administracinėje byloje įtrauktas ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Jis taip pat įpareigotas pateikti atsiliepimą į skundą ir visą turimą su keliamu ginču susijusią medžiagą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));