Uždarame Teisės komiteto posėdyje nutarta „išvalyti” visą teismų sistemą

Agnė Širinskienė: Teisminės valdžios šulus Algimantą Valantiną ir Rimvydą Norkų pražudė antikorupcinės vizijos stoka

 

Teisėjų korupcijos bylos duomenimis, teismuose ir advokatūroje buvo sukurtas korupcinis tinklas. Įtariama, kad kyšiai mokėti už sprendimus administracinėse, civilinėse ir baudžiamosiose bylose. 2019 m. kovo 6 d. per uždarą Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdį svarstyta, kaip kovoti su korupcija teismų sistemoje. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teismo pirmininkas Rimvydas Norkus pristatė  Teisėjų tarybos siūlymus, kad reikia padaryti pataisas Teismų įstatyme.  

Seimo komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė be užuolankų pareiškė matanti teisminės valdžios trumparegiškumą, jį diplomatiškai įvardijusi kaip „laikiną sprendimą.“ Priešingai, nei A.Valantinas ir R. Norkus,  dešinioji Ramūno Karbauskio ranka  Agnė Širinskienė mano, kad „laikinų priemonių tikrai nepakanka ilgam laikotarpiui.“ Akivaizdu, kad Seimui  pateikti Teisėjų tarybos „laikini pasiūlymai“ indikuoja, jog teisminės valdžios atstovai neturi jokios ilgalaikės teismų vizijos. Kadangi jie nepateikė sėkmės formulės kaip išnaikinti korupciją teismuose, o taip pat visose 14 ministerijų ir 60 savivaldybių. 

Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesiui teksto autorė  pateikia pagal žiniasklaidos publikacijas sudarytą įtariamų pažeidžiamų „teisės tarnų“ sąrašą:

 1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teisėjas Aurelijus Gutauskas (Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas);Aukščiausiojo Teismo teisėjai: Janina Januškienė, Birutė Janavičiūtė ir Andžej Maciejevski;

 

 1. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkasAlgimantas Valantinas, šio teismo teisėjai: Egidija Tamošiūnienė (civilinių bylų skyriaus pirmininkė), Aloyzas Kruopys; Regina Pocienė;

 

 1. Vilniaus apygardos teismo teisėjai: Neringa Švedienė (Teisėjų tarybos narė), Aiva Survilienė, Daiva Kazlauskienė, Ainora Kornelija Macevičienė, Audrius Cininas, Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, Stasys Punys, Stasys Lemežis, Laureta Ulbienė, Leonarda Gurevičienė, Vladislavas Lenčikas, Arūnas Kisielius, Alvydas Barkauskas, Rūta Petkuvienė, Rūta Burdulienė, Virginijus Kairevičius,Jūra Marija Strumskienė,Andrutė Kalinauskienė, Vytautas Zelianka, Vilija Mikuckienė, Vaclovas Paulikas, Laima Ribokaitė, Tomas Venckus, Henrichas Jaglinskis, Laima Gerasičkinienė, Jelena Šiškina;

 

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai: Edvardas Juozėnas, Rolandas Bužinskas, Renata Beinoravičienė, Giedrė Čėsnienė;

 

 1. Vilniaus regionoapylinkės teismo teisėjai: Jolanta Bagdonienė (teismo pirmininkė), Rinaldas Adamonis,  Renata Volodko, Dalia Zeniauskaitė, Saulius Jakaitis, Vaida Sinkevičienė, Rūta Kazlauskienė, Alfredas Juknevičius, Vaclavas Karšulis, Tadeušas Volkovskis,  Vilmantas Ambrulevičius, Asta Adamonytė-Šipkauskienė, Ramunė Valiulytė, Rūta Kazlauskienė,  Ričardas Prašmuntas; 

 

 1. Klaipėdos apygardos teismo teisėjaiKristina Domarkienė, Aušra Maškevičienė, Raimonda Andrulienė, Alvydas Žerlauskas;

 

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė;

 

 1. Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis

 

 1. Lietuvos teismo ekspertizės centro vadovai Giedrius Mozūraitis, Vidmantas Vaitekūnas, teismo ekspertai: Pavel Krasovski, Jelena Devenson, Renata Konarskienė; teismo ekspertas SauliusRaslanas.

 

 1. teismo psichiatrė Zita Kazėnienė, teismo psichologė Vilma Joneliūkštienė;

 

 1. Vilniaus rajono policijos komisariato viršininkas Arvydas Sinis,Vilniaus miestoantrojo policijos komisariato viršininkas Erik Jalovik,

 

 1. prokurorai: Jolita Kančauskienė (generalinė prokuratūra), Vaida Matuzonienė,Ieva Danylienė, Vida Bracevičienė, Ričardas Kubilius, Liudas Žuklys, Julius Gelumbauskas, Stanislav Barsul, Neringa Pačėsaite, Vilius Paulauskas.

 

Derėtų pateikti sąrašą internetinėje erdvėje linksniuojamų  advokatų, kuriems teismas tapo antraisiais namais. Tai – Advokatų tarybos nariai Valdemaras Bužinskas ir Ingrida Krolienė, advokatai Aivaras Alimas, Viktorija Čivilytė.

 

Kokio likimo galėtų sulaukti pažeidžiami „teisės tarnai“, galime spręsti iš to, į kokią padėtį pateko teisėjas Rinaldas Adamonis. Jis nuo 2016 metų nagrinėja žmogaus teisių aktyvistui  Zigmantui Šegždai iškeltą politinę bylą. Šią bylą pagal specialų užsakymą sufabrikavo prokurorė Vida Bracevičienė. Pažymėtina tai, kad Prokurorų etikos komisija, išnagrinėjusi Z.Šegždos skundą, 2019-01-07 d. padarė išvadą, kad prokurorė Vida Bracevičienė pažeidė Prokurorų etikos kodekso normas. Bet pastaroji aplinkybė R.Adamoniui netrukdo tęsti šios aiškiai korupcijos ženklu pažymėtos bylos nagrinėjimo.

Dar vienas apgailėtinas faktas, kad Teisėjų taryba liko visiškai kurčia žiniasklaidos pastaboms, kad jos priežiūroje esančio teisėjo R.Adamonio elgesys yra itin naudingas  Kremliui. Teisėjas savo elgesiu sąmoningai kuria žąsino, užkietėjusio  kvailio įvaizdį ir net nepaneigia jam pareikštų įtarimų spaudoje, kad jis elgiasi, lyg būtų korumpuotas –  „priėmęs tokį milžinišką kyšį.“ Juk tai tolygu viešam prisipažinimui, kad esi korumpuotas. Batalijos baigsis tuo, kai šiam teisėjui jo kolegos pačiu artimiausiu metu parūpins antrankius ir plieninio lakšto gultus už grotų.

Teksto autorė nemano, kad vien tik „laikinais pasiūlymais“ ar Teismų įstatymo lopymu galima išvalyti teismus nuo korumpuotų teisėjų. Korupcija savaime neatsirado per metus, ji teismų sistemą ėdė metų metus. Realūs pokyčiai teismuose prasidėtų, jei būtų pakeisti visi Teisėjų tarybos nariai, o iš pareigų atsistatydintų visų teismų pirmininkai, pradedant  A.Valantinu ir R. Norkumi.

Teisėjų taryba ir Lietuvos apeliacinio teismas yra tiesiogiai atsakingi už teismų administracinės veiklos priežiūrą,  teisėjų atranką ir jų veiklos neeilinį ir periodinį vertinimą. Už teismų lūšnynuose susiklosčiusią krizę atsakingi  asmenys privalo būti nušalinti arba patys  pasitraukti nuo vadovavimo. Prisidirbusiems veikėjams negali būti suteikta galimybė „laikinomis priemonėmis“ bandyti reanimuoti korumpuotą teisinę sistemą arba jos skyles  lopyti supelijusiais skudurais.

Ugnė Kryžiutė

Facebook komentarai
});}(jQuery));