Už Šedbaro paskyrimą į konstitucinį teismą balsavo ir „socdemai”

sedbar

sedbar

Taip pagal Leniną „virėjos valdo valstybę” …..

2022-12-14   Lietuvos Aukščiausiojo teismo naujienos pranešė:

Seimui pateikta LAT pirmininko siūloma Konstitucinio Teismo teisėjo kandidatūra

Šiandien, 2022 m. gruodžio 14 d., Lietuvos Respublikos Seimui pateikta Stasio Šedbaro kandidatūra skirti jį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju.

Kandidatu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

……konstitucinės nuostatos sudaro neabejotinas (aiškias) prielaidas ir galimybes kandidatuoti ir politinės valdžios atstovui.

 Tačiau ne bet kuriam, o tik tokiam, kuris atitinka aukštus kompetencijos ir kvalifikacijos standartus.

Juos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko siūlomas kandidatas – Stasys Šedbaras – atitinka.

Būtent gilus teisės išmanymas, patirtis teismų sistemoje leidžia LAT bendruomenei neabejoti S. Šedbaro kompetencijomis ir kvalifikacijomis, būtinomis Konstitucinio Teismo teisėjui.

Pažymėtina ir tai, kad, turėdamas įvairiausios profesinės patirties – ir įstatymų leidžiamojoje, ir vykdomojoje, ir teisminėje valdžioje, o tai reiškia – įvaldęs teisėkūrą, Konstitucijos aiškinimą, konstituciocentristinį teisės taikymą, jis labai gerai žino visą teisės gimimo ir gyvavimo, jos konstitucinės patikros kelią, pasižymi plačiomis įžvalgomis, ypatingu gebėjimu prognozuoti teisės normų veiksmingumą, daryti gerai pasvertus ir subalansuotus sprendimus.

Ir t. t. ir panasšiai…………..

Esame įsitikinę, kad aukštą teisininko kvalifikaciją turinčio S. Šedbaro paskyrimas Konstitucinio Teismo teisėju reikšmingai prisidėtų prie šio Teismo veiklos veiksmingumo puoselėjant aukščiausias demokratines vertybes, kartu plėtojant konstitucionalizacijos kultūrą.

**********************

Taigi LAT teisininkų bendruomenė neabejoja  S. Šedbaro kompetencijomis ir kvalifikacijomis, būtinomis Konstitucinio Teismo teisėjui, nes

  1. Jis atitinka aukštus kompetencijos ir kvalifikacijos standartus.
  2. Yra įvaldęs teisėkūrą.
  3. Pasižymi plačiomis įžvalgomis, ypatingu gebėjimu prognozuoti teisės normų veiksmingumą, daryti gerai pasvertus ir subalansuotus sprendimus.

 

Taip  mano LAT bendruomenė, io aš, vadovaudamasis faktais ir sveiko proto logika, manau priešingai, kad Seimo narys S. Šedbaras:

 

  • 1. Neatitinka elementarius kompetencijos ir kvalifikacijos standartus.
  • 2. Nėra  įvaldęs teisėkūros.
  • 3. Nepasižymi įžvalgomis, nesugeba  prognozuoti teisės normų veiksmingumą, nesugeba daryti gerai pasvertus ir subalansuotus sprendimus.

To  įrodymas l Seimo nutarimo projekto „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ svarstymas ir priėmimas Seime.

Taigi šio nutarimo projektas  nustatė, kad  „asmenys  kirtę valstybės sieną nenustatytose vietose ir esantys nepaprastosios padėties teritorijoje, į šalies teritoriją negali būti įleidžiami“.

Tokį nutarimo projektą ir patvirtino Seimas, nes Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas kuriam vadovauja S. Šedbaras. vienbalsiai nutarė pritarti  Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadai, kad s projektas atitinka  Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms.

 Tokiu būdu išeina, kad Seimo  nutarimo nuostata  „asmenys  kirtę valstybės sieną nenustatytose vietose ir esantys nepaprastosios padėties teritorijoje, į šalies teritoriją negali būti įleidžiami“.

 

Visų pirma tai –Lietuvos Respublikos valstybės siena (toliau – valstybės siena) – linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, pasienio vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse.

Taigi, kaip  bekirstum valstybės sieną  nenustatytose vietose, tai vis tiek  bus neteisėtas    valstybės sienos perėjimas, už ką Baudžiamasis kodeksas numato  baudą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dviejų metų.

Ir kaip galima neįleisti į Lietuvos teritoriją asmenį, kuris jau randasi Lietuvos teritorijoje ....

O ir Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas nenustato, kad asmenys, neteisėtai kirtę valstybės sieną, gali būti  priverčiami kirsti gretimos valstybės sieną su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

Kaip ir Nepaprastos padėties įstatymas nenustato, kad Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo bei Baudžiamojo kodekso nuostatos gali būti keičiamos.

O svarbiausia, kad Seimo nutarimas negali pakeisti nei Kodeksų, nei  įstatymų.

O LR  Konstitucija nustato, kad įstatymui visi asmenys yra lygūs.

 

O vis tai sumoje ką rodo ir įrodo ???

Ar ne tai, kad   Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys S. Šedbaras:

 

  • 1. Neatitinka elementarius kompetencijos ir kvalifikacijos standartus.
  • 2. Nėra  įvaldęs teisėkūros.
  • 3. Nepasižymi įžvalgomis, nesugeba  prognozuoti teisės normų veiksmingumą, nesugeba daryti gerai pasvertus ir subalansuotus sprendimus.

 

Kad LAT bendruomenė to nesuvoktų, netikiu, tiesiog  ji iš baimės vykdo konservatorių valią.

Štai tokiu būdu  tokios „kompetencijos„ Seimo narys taps paskutinės instancijos – LR konstitucinio teismo teisėju …….

Ir štai tyli žiniasklaida, tyli visuomenė,  tyli Seimo pozicija …..

Na kas liečia pirmus du tai kitaip ir negali būti valstybėje, kur nėra demokratijos.

Na o kas liečia opoziciją, tai mane labai nuvylė socdemai,  kai frakcijos seniūnė  Onita Leiputė ir jos pavaduotojas Eugenijus Sabutis (beje baigęs teisę …) balsavo už šį nutarimą ir tuo pačiu, kartu su  konservatoriais ir jų „prisluga“( t. t. teisingumo ministre E. Dobrovolska ) pamynė teisinės valstybės principus……ir savo kompetencijas ….(geriausiu atveju) ir vienkart padarė kai ką žymiai baisiau (apie tai vėliau.)

Beje tyli ir šalies vadovas,  vadinamas Konstitucijos garantu ….

Gaila ir apmaudu, bet kaip jau yra, taip ir yra …  taip, kaip  pagal Leniną „virėjos valdo valstybę” …

 

……

 

 

 

Pranešimą parašė Antanas Algimantas Miškinis 

Facebook komentarai
});}(jQuery));