skip to Main Content

Už bandymą išsaugoti įmonę verslininkas įgrūstas į kalėjimą

 

Panevėžio įmonės „Eseira“ vadovas Erlandas Simaitis jau keli metai laikomas kalėjime – žmogus sako, kad Ūkio bankas įmonei suteikė 4 mln. litų paskolą 8 metams, vėliau po 2 metų be priežasties nutraukė paskolos finansavimą. Nors įmonė buvo pajėgi šias paskolas grąžinti, bankas dirbtinai sukėlė įmonės bankrotą, ir perėmė visą įmonės turtą. Įmonės vadovas, bandęs tam pasipriešinti ir išsaugoti 100 darbo vietą, įgrūstas į kalėjime. Teisme paaiškėjo siaubingų dalykų.

 

Alvydas VEBERIS

 

VALSTYBĖ BE TEISINGUMO – PLĖŠIKŲ GAUJA

 

,,Laisvo laikraščio“ Lietuvai redakcijos leidinys, tai ta tiesos piramidė, kuria pasitiki tauta.  Į jį kreipiasi nuskriaustieji. Atrodo, kad neliko Valstybės, joje prikurtų begalės institucijų, kurios gintų paprastą žmogų. Mafija apraizgė teisines institucijas ir jose siautėja banditų – korumpuotų nusikaltėlių gaujos. Visų žvilgsnis krypsta į naująjį Prezidentą G.Nausėdą. Jis bus tautos numylėtinis arba tauta į jį spjaudys net po mirties, kaip iki šiol buvusius ar vis dar esančius ,,Valdovus“.

 

Erlandas

 

Vienas kalinys,- AB ,,Ūkio banko“ auka (Erlandas Simaitis – nuotr. viršuje stikliniame narve) atliekantis bausmę Pravieniškių pataisos namuose klausia: ,,Ar tikrai Teismai ir Valdžia vykdo teisingumą?  Ką veikia teisingumo ministras? Ar tik geba prieš kameras vaipytis, kad vyksta permainos ir atstatomas teisingumas?

  Kas aplamai yra teisingumas? Apie jį  ko gero turėtų būti aiškinama, kaip ir apie Konstituciją.

Toks teisingumas, kokį vykdo iki šiol  Lietuvos teismai žmonėms  nepriimtinas.

Teismai, priimdami sprendimus nesivadovauja Įstatymais, protingumo kriterijais. Jie pasakys, kam tiesos išvis reikia? Juk teisėjai, prokurorai  nebaudžiami, korumpuoti ir jokios atsakomybės. Už tiesos atskleidimą kišenės nepapilnės. Nusikaltėlį išteisinti,- kas kita. Net įkainiai tam sukurti. Apsirengę juodas sermėgas ir užsikabinę ant kaklo geležies grandines tinka daugiau vietoje kaliausių paukščiams baidyti, nei vykdyti teisingumą. Sprendimai ir nutartys priimamos tokios, kokių reikia ,,ponams“.

  Kalėjimai daugumoje užpildyti nekaltais žmonėmis. Iš jų atimti turtai tų, kurie vykdo susidorojimą su jiems nelojaliais, nepaklūstančiais valdžiai ar verslo magnatams asmenimis.

Tai žmonės, praradę sąžinę bei sielą pardavę velniui. Pas juos nebeliko nieko švento. Jiems žmonių kančia kelia pasitenkinimą, nes iki šiol jie jaučiasi nebaudžiami ir nekontroliuojami.

 

Viso to pasekmė – kalėjimuose 50 proc. visai nekaltų žmonių, apkaltinti pagal melagingus samdytų  liudininkų parodymus ar pagal išgalvotus faktus.  Nuteisti be jokiu įrodymų.

  Esmė tame, nes visa tai pinigai ar labai dideli pinigai. Viskas perkama ir parduodama, netgi sąžinė.  Europos lėšų grobstymas, prisidengiant įvairiais projektais, nauju kalėjimų ar kitų objektų statybos, tai priedanga korupcijos apraiškoms. Kad ši nusikalstama sistema veiktų ir būtų galima išlaikyti valdžios įstaigų dykaduonius,  kalėjimuose pastoviai turi būti pastovus kalinių skaičius.

Kad visai tai veiktų dirba nekontroliuojama teisingumą vykdanti institucija,- teismai, prokuratūra ir įkalinimo įstaigos.

   Ši teisingumo sistema, be kita ko, naudojama politiniais bei ekonominiais tikslais apginti valstybinio organizuoto nusikalstamumo interesus.

  Tai labai stambaus masto nusikaltimai Tautai bei Valstybei.  Šiandieną mes jau nebegalime rankas sudėję, palindę po medžiu, likti stebėtojais ir nieko nedaryti. Kitaip būsime visi įkalinti, ištremti iš savo Tėvynės ar išžudyti. Privalome pareikalauti Valstybės valdančiųjų institucijų, Seimo ir naujo Prezidento, nedelsiant nutraukti nusikalstamo Teisingumo savivalę, panaudojant tam visas būtinas priemones. Pirmiausia parenkant dorus, sąžiningus kadrus.

Dabar tautoje vykdomi nusikaltimai prilygsta Tautos genocidui ir į tai turi sureaguoti Tarptautinė bendruomenė – Europos Sąjungos rykliai. O gal jie apjungti tam pačiam tikslui,- plėšikavimui ir ,,ponų“ vis geresniam  gyvenimui? Juk jie išdrįsta viešai girti savo rūmuose šliaužioti, priekabiauti, o vietoje darbo linksmintis.  Posėdžių metu salės neretai tuščios su vienu ar keliais europarlamentarais!…Tai patyčios ir pasibjaurėjimas iš juos išlaikančiųjų. Tie žmonės privalo būti teisiami Hagos tribunole už nusikaltimus žmogiškumui“,- savo skriaudas išsako AB ,,Ūkio banko“ aferistų įviliotas į jų nusikalstamas pinkles  ir apgautas panevėžietis verslininkas  Erlandas Simaitis.

  ,,Į tai nesureagavus Seimui ir Prezidentui mes vis privalome patys naudotis visomis Konstitucijos galiomis ir visas problemas spręsti. Niekas už mus teisingumo neatstatys.

Jei visa ta betvarkė, kuri iki šiol buvo, šalį valdant Daliai Grybauskaitei ir faktiniam jos vadovui Vyt. Landsbergiui, tęsis, tai Lietuvos laukia visiškas ir galutinis sunaikinimas. Matyt, to jie ir siekia su pasauline globalizacijos programa.

Kad visa tai, ką aš rašau tiesa,  matome iš nesisteminės žiniasklaidos. Teisėsaugos rankomis persekiojami, baudžiami, įkalinami netgi  žudomi sistemai neįtikę žmonės. Garliavos, Pakaunės maištininkų, Pociūno, Šliužo ir daugelis kitų  istorijų. Susidorojama su kitaip mąstančiais politikais. Teismai priiminėja akivaizdžiai neteisėtus sprendimus ir visa tai ne klaidos, o tendencija.

  Mano situacija yra analogiška ir visa tai tik patvirtina. Ginant savo teisėtus interesus nuo valstybinio organizuoto nusikalstamumo ir kai kreipiausi į teisėsaugos institucijas, aš buvau nedelsiant nuteistas ir įkalintas išduodant neteisėtą Europos arešto orderi. Nors pagal šią bylą  buvau išteisintas, tačiau iš įkalinimo  įstaigos esu nepaleidžiamas. Klastojami bylos dokumentai. Įkalinimo įstaiga,- Pravieniškių pataisos namų administracija pažeidinėdama LR įstatymus ir Tarptautines teises normas priiminėja neteisėtas nutartis užkertančias  man kelia į laisvę, kai tuo tarpu tikrieji AB,, Ūkio banko‘‘ nusikaltėliai priskretę prie naujo pinigų lovio arba išsilakstė į kitas šalis, ieškodami prieglobsčio. Kauno apylinkės teismas visus mano teisėtus skundus atmeta net nenagrinėdami jų iš esmės.

 

 

 Erlandas1

nuotr. AB ,,Ūkio bankas“ išteisinti kaltinamieji Panevėžio skyriaus banko vadovas K.Antanynas ir jo pavaduotojas Žydrūnas Buinevičius (su švarku).  Teismo salėje sėdi atsipalaidavę. Žino, kad A.Gasputis juos išsuks, nors jų kaltė daugiau nei akivaizdi. Apsauga saugo bankininkų ,,auką‘‘- E.Simaitį)

 

Visa tai daroma dėl to, kad per 10 metų man inkriminuotose  baudžiamose bylose yra surinkti įrodymai apie Lietuvos banko, ,,Ūkio banko“, prokuratūros ir teisėju padarytus nusikaltimus. Tai labai stambaus masto pinigu plovimas. Visa tai žino Vyriausybė,  Seimas, dominuojanti valstiečių partija…

 

Viso to esmė, kad  tuo metu per Ūkio banką tranzitu judėdavo labai stambaus masto plaunamų pinigų sumos. Šių nelegalių pinigų sumos pradėjo trukdyti net JAV finansų rinkai. Apie tai viešai kalbėjo dauguma tarptautinių bankų ir Lietuvai buvo keliami reikalavimai, kad  sustabdytų Ūkio banko veiklą.

  Tai tęsėsi, kol į tyrimą neįsikišo JAV FTB. Tuomet ir buvo likviduotas Ūkio bankas.

 

Kokią žalą šis bankas padarė Lietuvai? Dalis pinigų priklausė Romanovui, kaip ,,atkatas‘‘. Šiuos pinigus be abejo reikėdavo įteisinti. Pinigų sumos buvo labai didelės, tai   šimtai milijonų litų per tam tikrą periodą. Tuomet V.Romanovas ir pradėjo formuoti savo didžiąją politiką Lietuvoje. Finansavo socialdemokratų partiją. Šios partijos atstovai net viešai per televiziją buvo pasisakę, kad nors Ūkio bankas plovė pinigus, tačiau tie pinigai darė teigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai. Jokio teigiamo poveikio nebuvo, nes norint šiuos pinigus įteisinti, reikėjo juos būtinai prasukti per finansų rinką ir šalies ekonomiką. Ūkio bankui tuomet teko konkuruoti su kitais bankais. Norint konkuruoti paskolų rinkoje reikėjo daryti pažeidimus Lietuvos banko paskolų suteikimo reglamente. Tam žalią šviesą uždegė Lietuvos bankas.  Aišku ne už dyką. Paskolos 0,5 mln. Litų suteikiamos vien tik pagal parašą be jokių papildomų garantijų. Tai labai didelis konkurencinis pranašumas prieš kitus bankus. Bet koks kitas bankas taip nerizikuotų savo kreditorių pinigais.  ,,Ūkio bankas‘‘ tuo pasinaudojo. Kreditoriams pinigai, tarsi, iš oro. ,,Ūkio bankui‘‘ užtekdavo, kad pas juos atgal sugrįžtų apie 50 procentų  išduotos sumos, o  kitus pinigus jie perkeldavo į ilgalaikius skolininkų įsipareigojimus. Tokia schema panaudota  ir mano atveju. Bankas suteikė 4 mln. litų paskolą 8 metams, vėliau po 2 metų dėl subjektyvių aplinkybių panaudojus įmonės UAB ,,Eseira‘‘ finansavimo struktūros schemą be priežasties nutraukė paskolos finansavimą. Nors įmonė buvo pajėgi šias paskolas grąžinti, bankas dirbtinai sukėlė įmonės bankrotą, susigrąžindamas 2 mln. litų piniginėmis lėšomis, o likusius pinigus nuvertinęs įmonės turtą, pavertė mano asmeninėmis skolomis. Tai buvo akivaizdus tyčinis įmonės bankrotas vienintelio kreditoriaus sprendimu. Aš apie tai pranešiau Panevėžio prokuratūrai. Vietoje to, kad būtų pradėtas tyrimas banko atžvilgiu, buvo pradėtos kelti baudžiamos bylos prieš mane. Kad taip atsitiks,  aš buvau sulaukęs grasinimų iš ,,Ūkio banko“ administracijos: ,,Pasodinsim ilgam.  Už ką atrasim‘‘. Taip ir atsitiko, tikslu nuslėpti Ūkio banko nusikaltimus. Ši valstybinio organizuoto nusikalstamumo schema yra sekanti: V.Romanovas per administracijos vadovą G.Ugenskį suformavo politinius interesus finansuodami socialdemokratų partiją per buvusio banko valdytojo A.Šarkino aplinką, kuris darė įtaką Lietuvos bankui. Tam kad būtų galima teisiškai susidoroti su problemas keliančiais asmenimis,  LR generalinėje prokuratūroje V.Romanovo interesus atstovavo baudžiamojo persekiojimo departamento vadovas Zenonas Burokas. Tai jau yra paviešinta žiniasklaidoje. Apie šiuos nusikaltimus žinojo ir Prezidentūra. Tuo metu Panevėžio FNTT, prokuratūra ir teismai buvo tiesiogiai pavaldūs Ūkio bankui. Prokurorai, po teismų posėdžių,  iš karto bėgdavo į banką teikti ataskaitų ką nuveikė. V.Romanovas, tikslu vykdyti nusikalstamumo prevenciją valstybės lygmenyje, buvo sudaręs susitarimus su prokuratūra betarpiškai keistis informacija. Visa tai buvo užmaskuoti veiksmai daryti įtaką teisėsaugos institucijoms. Tai įrodo ir mano situacija. Baudžiamose bylose, kurios buvo iškeltos mano atžvilgiu, yra surinkta informacija su įrodymais apie paminėtus nusikaltimus. Tam, kad visą tai  nuslėpti, mano atžvilgiu iškeliama baudžiamoji byla pagal melagingus parodymus duotus prokuratūrai ir teismui.  Iš anksto buvo žinoma, kad aš jokio  nusikaltimo nesu padaręs. Apie tai, kad aš turiu būti būtinai teisiamas ir įkalintas buvo sprendžiama neoficialioje aplinkoje, vienoje priemiesčio pirtyje. Joje dalyvavo AB ,,Ūkio banko“ administracijos atstovai ir generalinės prokuratūros prokurorai. To pasėkoje pradėtas neteisėtas baudžiamasis persekiojimas.  Byla tęsėsi 4 metus.  Lietuvos valstybė išdavė  neteisėtą Europos arešto orderį. Bylai nagrinėti parenkamas prieštaringos reputacijos Panevėžio apygardos teisėjas A.Gaputis. Šis teisėjas padarydamas keletą grubių BPK ir BK kodeksų pažeidimų pasiunčia mane į įkalinimo įstaigą ir kaip Poncijus Pilotas nusiplauna savo purviną sąžinę ir  rankas. Teismo salėje, atrodė, kad bylą nagrinėja ne A.Gaputis su besišypsančia prokurore, bet bankininkai, kurie jautėsi, kaip savoje virtuvėje. Galiausiai kaltinamieji bankininkai liko liudininkais. Davė parodymus teismo salėje būdami abu kartu ir vienas kitą papildydami arba pasufleruodami, ką sakyti. Viso jų sukonstruoto spektaklio uždavinys, įbauginti ir  sutrukdyti mano veiksmams viešinti valstybinio organizuoto nusikalstamumo padarytus nusikaltimus, mano ir Valstybės atžvilgiu. Man atliekant bausmę Pravieniškių pataisos namų įstaigoje, man užkertamas kelias išeiti į laisvę. Pravieniškių pataisos namų administracija pažeidinėdama LR įstatymus ir tarptautinės teisės normas, priiminėja neteisėtus nutarimus mano atžvilgiu. Pateikus skundą Kauno apylinkės teismui, Kaišiadorių rūmų teisėjas A.Purvinis priima nutarimą atmesti mano skundą, darant pažeidimus pagal LR Konstituciją ir BPK kodeksą.  Net nenagrinėjama skundo esmė. Viešai žinoma, kad dėl reikalingų ir palankių mafijai sprendimų, visos bylos atsiduria šio teisėjo rankose. Sprendžiant iš Lietuvoje vykdomo teisingumo, man tai mirties nuosprendis arba įkalinimas iki gyvos galvos. Kaip pasisakė šioje byloje Lietuvos apeliacinis teismas, skiriant suėmimą, nekaltumo klausimas nenagrinėjamas, o teisėjai už neteisėtus sprendimus prieš įstatymus neatsako. Aukščiausias teismas bylos aplinkybių nenagrinėja. Man kreipiantis į Prezidentūrą, Teisingumo ministrą ir LR Seimą yra gauti atsakymai, kad Lietuvoje teisingumą vykdo tik teismai. Tai ir avinui žinoma. Bėda kitame, kad  teismai nevykdo teisingumo. Išvada tik viena, kad nusipirkus teisingumą, nusiperkama ir nekontroliuojama valdžia. Už šiuos teisėsaugos nusikaltimus Valstybei ir tautai privalo atsakyti Prezidentas ir Seimas. Visi kartu Lietuvos piliečiai privalome imtis visų teisėtų būdų ir priemonių priversti šias valstybės valdymo institucijas, nedelsiant sustabdyti organizuotą teisėsaugos nusikalstamumą“,- baigia savo išgyvenimus perteikti E.Simaitis.

Analogiška byla vyko Klaipėdoje. Nekaltai įkalintą vieną auką prieš paleidžiant į laisvę, atvežė iš Pravieniškių pataisos namų į Lukiškes.  Atjungus vaizdo kameras, įmetė du smogikus-žmogžudžius, kad nekalta ,,auka“ daugiau nekalbėtų. Už kelių minučių jis buvo negyvas. Ar to tikėtis ir E.Simaičiui? Įvykiai labai panašūs. ,,Dirba“ dideli pinigai ir krauju suteptos rankos.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));