Utenos savivaldybės biudžetas – kaip iš gausybės rago

Utenos savivaldybės biudžetas – kaip iš gausybės rago.

(Miestas kuriame gyventi gera – kuriems !?)

http://www.utena.lt/…/20…/2015_11_26_posedzio_protokolas.pdf

2015-11-26 dieną  Utenos rajono savivaldybės  taryba susirinko į posėdį. Rimti ponai ir ponios sprendė rimtus rajono klausimus:

 UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. TS-8

Utena

Posėdžio laikas: 9.00 – 12.00 val.

Posėdžio pirmininkas  –  savivaldybės  mero pavaduotojas, pavaduojantis savivaldybės merą

Vidmantas Valinčius.

Posėdžio sekretorė – Girda Narbutienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvauja: 22 tarybos nariai (sąrašas pridedamas) ir tarybos sekretorė Indra Malašičevienė.

Nedalyvauja:   A. Katinas (nedirba), P. Tranauskas (atostogos), Ž. Urbonas (išvykęs).

 

Vienas iš klausimų darbotvarkėje buvo, mokesčio už žemę lengvatos fiziniams ir juridiniams asmenims. Su fiziniais asmenims buvo ponams viskas aišku. Vienas tokio įstatymo reikalavimo, kitas kitokio reikalavimo neatitinka ir jokių lengvatų !!!  Sumažint mokestį arba atleisti nuo keliasdešimt  eurų mokesčio, ką jūs, gink Dieve, Įstatymas neleidžia.

Na, o su juridiniais asmenimis, čia jau kitas reikalas. Gerbiami ponai žino tokį Įstatymą kuris vadinasi: LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS

ĮSTATYMAS

O jo 16 straipsnio, 2 dalies, 18 punktas sako, kad:

16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija

    2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija:

       18) sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;

 

Tie patys gerbiami ponai žino ir dar kitą Įstatymą ir juo vadovaujasi:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

2005 m. birželio 7 d. Nr. X-233

Vilnius

 

5. Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

 

Na jei jau fiziniams asmenims ponai nedosnūs, saugo Utenos biudžetą, tai su juridiniais kitas reikalas:

5. SVARSTYTA. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo UAB „Ligaja“.

Pranešėja  –  Romualda Serbentienė,  Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus

vedėja. Pranešėja pristatė sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA:

Priimti sprendimą  (pridedama).  „Už“ balsavo  20 tarybos narių:  R. Dijokas,  R. Čepukas,  A.

Grincevičius, G. V. Griškevičius, V. Jasiūnas, M. Kaukėnas, V. Kazela, V. Keraminas, G. Kuliešienė,

R. Miliauskas, D. Pakajavas, E. Puodžiukas, E. Pupinis, L. Purvinis, J. Spietinis,  N. Stasiulionis,  D.

Šinkūnas,  K. Udras, V. Valinčius, A. Žukas („prieš“-, „susilaikė“- 2, V. Lankauskas, R. Macelienė).

 

            

6. SVARSTYTA. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos melioracija“.

Pranešėja  –  Romualda Serbentienė,  Strateginio planavimo ir investicijų valdymo  skyriaus

vedėja. Pranešėja pristatė sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA:

Priimti sprendimą  (pridedama).  „Už“  balsavo  19  tarybos narių:  R. Dijokas,  R. Čepukas, A.

Grincevičius, G. V. Griškevičius, V. Jasiūnas, M. Kaukėnas, V. Kazela, V. Keraminas, G. Kuliešienė,

V. Lankauskas, R. Macelienė, R. Miliauskas, D. Pakajavas, E. Puodžiukas,  E. Pupinis,  N.

Stasiulionis, D. Šinkūnas,  K. Udras, V. Valinčius („prieš“-, „susilaikė“- 1, J. Spietinis).

Dalyvauja 22 tarybos nariai. Grįžo tarybos nariai L. Purvinis ir A. Žukas  (9.45 val).

 

 

 

 

Kad Utenos melioratorius savivaldybėje kaip savo dukterinėje įmonėje savas, tas žinoma visiems ir senai, bet ponai išrinktieji – kokiais apžavais jus apžavėjo atėjūnas danas, kad Jūs savo rajono biudžetą taip  netausojant. Ar Utenos biudžetas yra tas gausybės ragas iš kurio pinigėliais varva? Ar jau gražintos visos paskolos bankams? Ar jau Utenai pinigai nebereikalingi, kad galima juos dalinti danams už mūsų tautos luošinimą (nugirdymą)? Ir kas šlykščiausia, tai, kad ponai išrinktieji prieš rinkimus saldžiom šypsenėlėm „puošę“ rajoninės spaudos puslapius ir kaltinę konkurentus neracionaliai naudojant biudžeto pinigus, lengva ranka, ranka rankon ir kairieji ir dešinieji, ir liberalas visa gerkle kaltinęs kitus išlaidavimu, ir redaktorius mokantis  laikraščio puslapiuose kaip gražiai, prasmingai gyventi ir batų pardavėjas turguje ugningas kalbas rėžiantis, visi vienbalsiai kelia rankas, kad danui dar keletas desėtkų tūkstančių į kišenę įkristų. Tad kokie tie apžavai stiprūs to dano, kad mylimas mūsų išrinktųjų labiau už savą žmogų.

 

 

 

7.  SVARSTYTA.  Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatų taikymo

UAB „Švyturys – Utenos alus“.

Pranešėja  –  Romualda Serbentienė,  Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus

vedėja. Pranešėja pristatė sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA:

Priimti sprendimą (pridedama).  „Už“ balsavo  22 tarybos nariai:  R. Dijokas,  R. Čepukas, A.

Grincevičius, G. V. Griškevičius, V. Jasiūnas, M. Kaukėnas, V. Kazela, V. Keraminas, G. Kuliešienė,

V. Lankauskas, R. Macelienė, R. Miliauskas, D. Pakajavas, E. Puodžiukas,  E. Pupinis,  L. Purvinis,

J. Spietinis, N. Stasiulionis, D. Šinkūnas,  K. Udras, V. Valinčius, A. Žukas.

 

Pabaigai noriu paklausti šitų ponų, kas jums suteikė moralinę teisę švaistyti mūsų savivaldybės lėšas? Teisinę galią tam jūs turite, tas suprantama. Bet mes atiduodami už jus balsus, rinkdami jus jums nesuteikėme teisės visų mūsų bendrą turtą dalinti į kairę ir į dešinę.

Sekantys rinkimai į savivaldybę netruks ateiti. Ir vėl šypsositės iš nuotraukų, ir vėl tikėsitės tapti išrinktaisiais. Bet rinkėjai, manau, nepamirš  šito jūsų spjūvio jiems į veidą.

Padorumas, sąžinė – sąvokos jums suprantamos?

Man asmeniškai gėda, kad pas mus Utenoje tokia savivaldos valdžia.

Sigitas Vaičiukėnas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));