UTENOS PSICHIATRINIO EKSPERTINIO SKYRIAUS, EKSPERČIŲ DARBO YPATUMAI, Astos Rubinaitės prisiminimai

psicho

LIETUVOS PSICHIATRIJA ( 2 dalis )

UTENOS PSICHIATRINIO EKSPERTINIO SKYRIAUS, EKSPERČIŲ DARBO YPATUMAI

Zenonas Volkovas

Astos Rubinaitės prisiminimai

2021 m. vasario mėn. 10 d. Utenos psichiatriniame ekspertiniame skyriuje  Astai Rubinaitei ( toliau- Asta) surašė teismo psichiatrinės, teismo psichologinės ekspertizės (toliau – ekspertizės) aktą, pagal Alytaus advokato Antano Pliaugos paistalus, dėl kurių 2018-10-10 buvo pradėtas ypatingas ikiteisminis tyrimas nr. 01-1-48816-18. 2019 m. vasario 22 d. Kauno apygardos Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Laura Mačiulytė-Valaitė, peržiūrėjusi sukurptą šmeižikišką ikiteisminio tyrimo medžiagą, bylą nutraukė.

Ekspertės Jolanta Didžiokienė, Ramunė Drazdauskienė, Audronė Glinskienė atliko ekspertizes naudodamos šmeižikiška ikiteisminio tyrimo medžiaga nr. 01-1-48816-18, kuri, nepasitvirtinusiems įtarimams, buvo nutraukta. Taip pat ekspertės naudojosi vykstančio ikiteisminio tyrimo medžiaga nr. 03-2-00157-19, be nusikaltimo sudėties. Minėtas ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, dėl to, kad..

2019-03-01 Dienos metu, miškelyje sportuojančią Astą, esantį Alytaus prieigose, užpuolė iš matymo pažįstamas “sportininkas”. Sportuojant, Astai pasiūlė atsigerti. Asta, paėmusi naują buteliuką, kuris atidarant trakštelėjo, gurkštelėjusi pora gurkšnių, grąžino “sportininkui”, kuris vartodamas psichologinį ir fizinį smurtą, privertė gerti minėto buteliuko turinį, išgerti kuo daugiau. Nuo minėto skysčio Astai pradėjo suktis galva ir dingti sąmonė. Jai pavykus ištrūkti iš smurtaujančio “sportininko” gniaužtų, bėgant link miesto centro, pirmu taikymu Ji pataikė į VŠĮ “Dzūkijos tv” redakciją ir paprašė pagalbos. Pirmiausias Astos prašymas buvo leisti paskambinti policijai ir artimiesiems. VŠĮ “Dzūkijos tv” žurnalistė Daina Baranauskaitė-Čiginskienė, atsitraukusi nuo savo sisteminio darbo, maloniai suteikė pagalbą. Už Astai atsakingai suteiktas paslaugas, Asta dėmesingai atsisveikino ir išėjo namo. Pusiaukelyje Astą pasitiko pagalbon ateinanti Mama. Mama neatpažino dukros, nes ši buvo su suplešytais, purvinais drabužiais, suveltais plaukais, sužalotu kūnu ir visa drebanti, apsiašarojusi. Po minėto priverstinio gėrimo, Asta jautėsi blogai keliatą dienų, o vėliau vėmė ir kraujais.

Už mandagų prašymą, kad žurnalistė Daina Baranauskaitė – Čiginskienė, leistų paskambinti į policiją ir artimiesiems, už tokį Astos elgesį, Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus ekspertės, Ramunė Drazdauskienė, Jolanta Didžiokienė, Audronė Glinskienė įvertino, kaip neveiksnų ir labai pavojingą visuomenei asmenį – Astą . Svarbu priminti, kad minėtos ekspertės atliko “tyrimą”, naudojantis šmeižikiška pateikta A. Plaugos ir policijos informacija. De jure ekspertės, neturėjo jokios teisės  tyrinėti prievarta apsvaigintos Astos elgesio, nes tai griežtai draudžia teisės aktais !

Dėl aukščiau išvardinto, Astai yra pateikti kaltinimai pagal BK 154 str. 2 d. (viešas šmeižimas). Nėra tokio Lietuvos Respublikoje galiojančio net BK str., kuris numatytų baudžiamąjį persekiojimą prieš asmenį, kuris prašytų pagalbos ir nesvarbu kokio statuso ar speacialybės žmogaus.

Aukščiau paminėtų eksperčių surašytame akte teigiama, kad Asta yra nesiorentuojanti aplinkoje, nesuprantanti savo veiksmų esmės ir negalinti jų valdyti. Asta labai pavojinga visuomenei ir ją būtina skubiai uždaryti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (kalėjimą), kuriai lig šiol pakartotinai vadovauja, Algimantas Liausėda, kuris, bendradarbiaudamas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ekskomisaru Dariumi Žukausku, nuvarė myriop policijos veteranę Skaistę Rakauskienę.

 

Asta Rubinaitė

Mano atžvilgiu vyksta akivaizdus susidorojimas, pateikiu tų pačių eksperčių, atliktą kitą ekspertizę, Palyginimui

Citata:

“V. Vaitiekaitytei su V. Lietuvninkaite Teismo psichiatrijos – teismo psichologijos ekspertizes atliko trys itin patyrę ekspertai: teismo psichiatras ekspertas Arūnas Galinis, turintis net 26 metų darbo stažą, teismo psichiatrė ekspertė Jolanta Didžiokienė, pareigas einanti per 20 metų ir teismo psichologė ekspertė Audronė Glinskienė, įtariamųjų mąstyseną tirianti jau ketvirtį amžiaus. Galiausiai Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertinio skyriaus ekspertai ekspertizės konstatavo, kad abi įtariamosios yra pakaltinamos, suvokė savo veiksmus ir gali atsakyti už juos.”

Žudikės (Visą straipsnį galite rasti https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/nors-zudikes-ir-sirgo-depresija-taciau-abi-pakaltinamos-n785355), kurios itin žiauriai nužudė jauną merginą ir suvalgė kai kurias kūno dalis, prieš tai buvo gydytos, gydytojo – psichiatro, anot psichiatrės ekspertės Jolantos Didžiokienės ir psichologės ekspertės Audronės Glinskienės, yra pakaltinamos, tai yra veiksnios –  nepavojingos visuomenėje ir nereikalingas joms gydymas. O aš esu 40 metų nepriekaištingos reputacijos, išsilavinusi, turiu profesionalios vairuotojos pažymėjimą, šiuo metu vadovauju savo įmonei, kurią įkūriau po tariamos “ekpertizės” ir suteikiau kitiems asmenims darbo vietas. Įmonė teikia teisines ir kitas paslaugas. Niekada gyvenime neesu sirgusi jokiomis psichikos sutrikimo ligomis. Man, po užpuolimo, mandagiai paprašius žurnalistės Dainos Baranauskaitės – Čiginskienės, paskambinti į policiją ir artimiesiems, kad sužinoti ar jiems nieko neatsitiko. Ekspertės nustatė ( galimai iš kavos tirščių), kad aš esu labai pavojinga visuomenei, neveiksni ir nesuprantanti savo veiksmų esmės ir negalinti jų valdyti. Jų nuomone esu labai pavojinga visuomenėje, ir reikalinga labai skubiai, skubiai, skubiai  (taip buvo užrašyta 3 kartus) uždaryti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (kalėjimą). Buvau įkalinta (negydyta !) Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje (kalėjime) nuo 2021-02-17 iki 2021-03-09, iki tol kol Kauno apygardos teismas nusprendė, kad esu uždaryta neteisėtai ir teismo nutartimi, buvau išlaisvinta.

Akivaizdūs eksperčių pažeidimai

Prieš ir po minėtos “ekspertizės”, man Astai Rubinaitei, 7 Psichiatrai ir 2 Psichologai tyrinėdami nenustatė jokios psichikos sutrikimo ligos. Taip pat perėjau 3 komisijas dėl suteikimo neįgalumo, kuriose dalyvavo po 5 įvairios srities Gydytojus. Gulėjau sistemingai kardiologijos skyriuose nuo 2019-10-24 iki 2020-07-16 turėdama nedarbingumą. Visą minėtą laikotarpį buvau Gerbiamųjų Gydytojų žinioje. Vėliau, dėl širdies problemų, bet ne dėl kokių tai psichikos sutrikimo ligų, suteikė neįgalumą.

Eksperčių Ramunės Drazdauskienės, Jolantos Dižiokienės, Audronės Glinskienės akivaizdūs pažeidimai..

  1. Po sužlugdytos stiprios sveikatos, būdama išniekinta, apšmeižta, pažeminta, buvau labai silpnos sveikatos (sistemingai apie 8 mėn. Pragulėjau kardiologijos skyriuose ligoninėse), po įvairių tyrimų, kardiologai buvo nustatę, kad reikalinga atlikti širdies operaciją, dėl to buvo suteiktas neįgalumas.Pati vedėja Jolanta Didžiokienė, teigė, kad tokios sveikatos būklės, manęs jie negali prisiimti ekspertizės atlikimui (turiu pokalbio įrašą). Bet vėliau dėl man “ne’žinomų” aplinkybių prisiėmė.
  2. Baigė “ekspertizę”, nesuteikiant man galimybės atlikti pateiktų psichologinių testų (dėl širdies problemų nesugebėjau tai atlikti). 2021-02-09 Būdama Utenos psichiatriniam ekspertiniam skyriuje, parašiau prašymą, kad sustabdytų ekspertizę, kadangi, dėl silpnos sveikatos, negalėjau atlikti psichologės Audronės Glinskienės, pateiktų testų. Nepaisant to, 2021-02-10 buvau pakviesta į apklausą, kurioje dalyvavo Ramunė Drazdauskienė, Jolanta Didžiokienė, Audronė Glinskienė. Jolanta Didžiokienė, buvo labai susidomėjusi, kas mane sieja su “Laisvu laikraščiu”ir kodėl aš rašau straipsnius. Vėliau nieks manęs neapklausinėjo. 2021-02-17 Išvežė į Rokiškio psichiatrijos ligoninę (kalėjimą).
  3. Naudojosi ikiteisminio tyrimo šmeižikiška medžiaga nr. 01-1-48816-18, kuris buvo nutrauktas nepasitvirtinus įtarimams.
  4. Neatsižvelgė į tai, kad aš esu išsilavinusi, 40 metų esu nepriekaištingos reputacijos. Taip pat neatsižvelgė, kad ikiteisminis tyrimas vyksta be nusikaltimo sudėties, ne dėl smurtinio nusikaltimo. Prašydama pagalbos žurnalistės, nesukėliau jokio pavojaus nei sau, nei aplinkiniams.
  5. Ekspertai, neturi teisės nagrinėti apsvaigusio asmens veiksmų. O šiuo konkrečiu atveju prievarta apsvaigintos.
  6. Ekspertizės akte teigiama, kad man nustatyta liga F 06.2 organinė haliucinacija. Asmuo sergantis tokia liga privalo turėti smegenų organinį pažeidimą ir jam sistemingai privalo vaidentis. Man 2019-12-05 buvo atlikta smegenų tomografija, kurios išvadoje teigiama, kad smegenų pažeidimų nėra !
  7. Jokie man vaidenimaisi nepasireiškia, nematau nei Dievų, angelų ar velnių. Jokių balsų, ar vaizdų, nematau ir negirdžiu. Artimieji su kuriais gyvenu, pažįstami, draugai, bendradarbiailig šiol jokių psichikos sutrikimų neįžvelgė. Dėl sistemingo šmeižto ir persekiojimo su įvairiais kaltinimais, sušlubavo širdis, ko pasekoje turėjau sistemingai gydytis stacionare, ligoninėse. Jei būčiau elgiuosis neadekvačiai, būtų patalpinę į psichiatrinę. Grįžus iš Rokiškio psichiatrinės ligoninės (kalėjimo), kurioje buvau neteisėtai įkalinta (tą nusprendė teismas). Nuvykau savo noru pas psichiatrus, kurie objektyviai, be pateiktos šmeižikiškos informacijos ištirtų, ar aš esu psichiškai sveika. Turinčios daugiau, nei 30 metų darbo stažą, aukštos kvalifikacijos dvi Gydytojos psichiatrės nustatė, kad aš esu psichiškai sveika. Taip pat bendravau 2021 visąbirželio mėnesį ir su psichologe, kurios išvadoje, taip pat teigiama, kad psichikos sutrikimų nenustatyta. Tos srities profesionalai – gydytojai psichologai, psichiatrai, be pateiktos šmeižikiškos informacijos, objektyviai įvertinę mano psichinę būklę, man nenustatė jokių psichikos sutrikimų ir neskyrė netgi valerijono lašų.

Taip išeina, kad Utenos psichiatrijos ekspertinio skyriaus ekspertės, siūlo teismui, mane nesergančią Jų nustatyta liga ir nesukėlusiai jokio pavojaus nei sau, nei visuomenei, nepadariusiai jokios nusikalstamos veikos, uždaryti į Rokiškio Psichiatrinę ligoninę (kalėjimą), kurioje yra gydomi ypač sunkius nusikaltimus padarę asmenys t.y. nužudymai, smurtas ir t.t.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM direktorė Vaiva Martinkienė, turėtų susirūpinti tokių eksperčių kvalifikacija, kadangi dėl tokios eksperčių nekompetencijos ar nesąžiningumo, lengva ranka yra naikinami kitų žmonių gyvenimai, likimai. Tokie eksperčių veiksmai sukelia nepasitikėjimą, kitais aukštos kvalifikacijos, sąžiningais ekspertais.

Matomai, KGB metodai dar neišnykę – per prievartą paversti žmogų “daržove” ir išnešti iš “psichūškės” kojomis į priekį.

Facebook komentarai
});}(jQuery));