Ūkininkė Ramutė Vaitekūnienė gerbti teismą mokoma „psichuškėje“

lisas

lisas

Ūkininkė Ramutė Vaitekūnienė gerbti teismą mokoma „psichuškėje“

 

Aurimas Drižius

 

Nuotr. : Vėl sugrįžus vasarai, geros darbo savaitės Jums linki vos prieš porą savaičių teisėjais tapę ir darbą Šiaulių apylinkės teisme pradėję Mantas Liesis (kairėje), Danas Lisas ir Vaidotas Narvidas (dešinėje)!

 

 

Pakruojo rajono ūkininkė Ramutė Vaitekūnienė siunčiama į psichiatrinę ligoninę atlikti psichiatrinę ekspertizę. Nes teismo posėdyje drįso pareikšti, kad jos bylą nagrinėjantis Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas yra nesąžiningas ir „įsistatęs kiaulės akis“, ir ima kyšius iš kitos besibylinėjančios šalies.

Teisėjas Danas Lisas pasijuto, kad nėra gerbiamas ūkininkės, ir dėl tokio kraupaus nusikaltimo ūkininkei iškelta dar viena baudžiamoji byla – „dėl nepagarbos teismui“.

Teisme buvo nagrinėjamas ginčas tarp ūkininkės bendrovės „Aisnera“ ir Pakruojo ūkininkų kredito unijos (PUKU). PUKU pareiškė ieškinį, kad neva „Aisnera“ jai skolinga daugiau nei 220 tūkst. litų, nes ji neva laidavo už kitos įmonės paskolą PUKU.

R.Vaitekūnienė teigė, kad jokios laidavimo sutarties ji nepasirašiusi, o pateiktas dokumentas yra klastotė. Teisme ji įrodinėjo, kad sukčių pateikta neva „Aisnera“ į laidavimo paraišką įrašė net tokį turtą (traktoriai bet kita žemės ūkio technika), kurio ši bendrovė neturėjo, taip pat  8,76 ha kviečių ir 52,7 ha rapso. „Bėda, kad minėtoji teisėsaugos institucija buvo akivaizdžiai nupirkta, nes „patikėjo“ tuo, kuo nepatikėtų net pirmokai – kad derlius nuimamas, t. y. pasėliai kuliami… sausio mėnesį! – piktinosi R.Vaitekūnienė.

Vėliau paaiškėjo, kad PUKU buvo masiškai klastojami dokumentai, klastojant paskolų dokumentus žmonėms, kurie nieko apie tai nežinojo. Tarp neva gavusių paskolas buvo ir ūkininkų Vaitekūnų šeima.

Dėl visų savo vargų ūkininkė kaltina minėtos PUKU valdybos pirmininką Rimantą Pašakinską.

LL ne kartą rašė apie Šiaulių rajono ūkininkę Ramutę Vaitekūnienę – dar 2010 m., būdama viena stambiausių Pakruojo rajono ūkininkių, ji su vyru kreipėsi į prokuratūrą, sužinoję, kad sukčiai jų vardu ima kreditus iš Pakruojo kredito unijos.

Vaitekūnienės kreipimasis į prezidentą:

0492_20191231121841_001 (2)

Jie pateikė įrodymus, kad jokių pinigų iš minėtos kredito unijos negavo, tačiau kredito unija pateikė savo pretenzijas neva dėl negražinamų paskolų.

Pagal R. Vaitiekūnienės skundą Šiaulių FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimas dėl dokumentų klastojimo. „Tyrėjai“ keturis metus „tyrė“ bylą, surinko net 40 tomų įrodymų, kad Pakruojo kredito unijoje buvo klastojami dokumentai, ir paskolos išduodamos fiktyviai, pagal suklastotus dokumentus.

Tačiau  2014 m. FNTT bylą nutraukė, sulaukusi senaties dėl kai kurių nusikaltimų, o kitus tiesiog „numuilino“. Tiesa, FNTT sąmoningai pripažino R. Vaikenūnienę ne nukentėjusiąja, o tiesiog liudininke, kad nereikėtų jai siųsti dokumentų apie ikiteisminio tyrimo eigą ir nutraukimą.

Toliau pateikiamas suklastotas  FNTT nutarimas nutraukti tyrimą dėl PUKU veiklos

 

FNTT nutarimas nutraukti

„Byla dėl to, kad neva mes žiemą nukūlėm grūdus ir neva padarėme kredito unijai žalą, nagrinėja toks teisėjas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Narvydas, kuris nagrinėjo Kęstučio Žalio skundą, – LL pasakojo R.Vaitekūnienė, – tas Žalys buvo padavęs skundą, kad teismas panaikintų fiktyvią paskolos sutartį, nes jokios paskolos iš kredito unijos jis nebuvo davęs, o tuo metu, kai ta paskola buvo išduota, gulėjo Klaipėdos ligoninėje. Tačiau teisėjas Narvydas ne tik atmetė jo skundą, tačiau dar skyrė ir baudą, kad šis daugiau nesiskųstų.  Prokurorai klastoja dokumentus, o nupirkti teismai daro taip, kaip jiems liepia. Pavargau nuo tokio gyvenimo, nežinau, ar kada nors aš ar mano vaikai sulauksime teisingumo“.

Per tokius sukčius ūkininkai neteko beveik viso savo turto, o jos vyras mirė nuo širdies smūgio.

Vieną iš nesibaigiančių bylų su Pakruojo ūkininkų kredito unija nagrinėjo toks teisėjas Danas Lisas.

liauzg

Už tai, kad pareiškė „nepagarbą“ šiam teisėjui, ko kolegė Vitalija Liauzginienė (nuotr. viršuje) iškėlė bylą ūkininkei ir savo nutarime taip aprašė šį kraupų nusikaltimą : „Ramutė Vaitekūnienė kaltinama tuo, kad  ji 2017 m. gegužės 18 d., 10.00 vai., Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose, esančiuose Šiauliuose, P. Cvirkos g. 77, nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovės Pakruojo ūkininkų kredito unijos netiesioginius ieškinius atsakovams Artūrui Puniui ir Ramutei Vaitekūnienei dėl žalos atlyginimo, teismo posėdyje viešai žodžiu išreiškė nepagarbą teismui, įžeidinėdama šią bylą nagrinėjantį teisėją Daną Lisą ir pareikšdama jam, kad teisėjas yra nesąžiningas, korumpuotas, kad yra įsistatęs kiaulės akis, priima nutartis, palankias „Pelėsinių“ nusikalstamai unijai, kad teisėjai yra nesąžiningi, vykdo nusikalstamą veiką, sietiną su nusikalstama grupuote „Pelėsiai“, tokiu būdu, užgauliai pažemino teisingumą vykdantį teismą bei Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėją Daną Lisą dėl jo veiklos. R. Vaitekūnienė kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje“.

puk

 

puk1

 

Tačiau ūkininkė neliko skolinga – ji iškėlė civilinį ieškinį dėl garbės pažeminimo tai pačiai ją į „psichuškę“ pasiuntusiai teisėjai.

„Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Vitalija Liauzginienė nutartimi paskyrė kaltinamajai Ramutei Vaitekūnienei  ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, – teigia ūkininkė, –  nutarties aprašomojoje dalyje teisėja nurodė, kad ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės skyrimo klausimas sprendžiamas teismo iniciatyva, nes teismui kilo abejonių dėl kaltinamosios R. Vaitekūnienės psichikos sveikatos būklės, o kadangi bylą nagrinėjo vienasmeniškai teisėja Vitalija Liauzgienienė, tai tas „teismas“ realiai ir yra Vitalija Liauzginienė.  Teisėja Vitalija Liauzginienė su psichiatru ar teismo psichiatru nesikonsultavo ar Ramutei Vaitekūnienei yra reikalinga ambulatorinė teismo psichiatrijos ekspertizė, medicininio išsilavinimo neturi, todėl teisėjos Vitalijos Liauzginienės teiginiai apie Ramutės Vaitekūnienės psichikos sveikatos būklę ir skyrimas Ramutei Vaitekūnienei ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizės be psichiatro ar teismo psichiatro konsultacijos yra Ramutės Vaitekūnienės šmeižimas bei garbės ir orumo pažeminimas bei nepagrįstas savavališkas laisvių ir teisių apribojimas“.

 

„Dėl to, jog teisėja Vitalija Liauzginienė, neturėdama medicininio išsilavinimo su psichiatru ar teismo psichiatru nesikonsultavo, bet neigiamai pasisakė apie R.Vaitekūnienės psichikos sveikatos būklę ir skyrė jai psichiatrijos ekspertizę be psichiatro ar teismo psichiatro konsultacijos, apšmeižė mane ir pažemino mano garbę ir orumą“.

Ūkininkė tikina, kad ji niekada gyvenime nėra sirgusi psichikos ligomis. „Tai, kad aš nuo 2019 m. gruodžio 6 d. gydžiausi VšĮ Pakruojo ligoninės Vidaus ligų skyriuje dėl pirminės arterinės hipertenzijos negali būti traktuojam ir laikoma, kad aš turiu psichinės sveikatos sutrikimų ar ligų, – teigia moteris, – baudžiamojoje byloje nėra jokių duomenų ir pagrindo konstatuoti, kad mano procesinis elgesys ir psichinė sveikatos būklė keltų abejonių dėl mano pakaltinamumo ar veiksnumo. Pagrįstai manau, kad priverstinis ambulatorinės teismo psichiatrijos ekspertizės paskyrimas man grubiai pažeidžia mano teises ir laisves, išvardytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje”.

 

ramutes

kaltinamasis aktas:

1088_20200825125428_001

Facebook komentarai
});}(jQuery));