TURĖTUME SUNERIMTI – MUS JAU BANDO PERSEKIOTI UŽ NUOSAIKIAS TRADICINES MORALINES PAŽIŪRAS

 

TURĖTUME SUNERIMTI – MUS JAU BANDO PERSEKIOTI UŽ NUOSAIKIAS TRADICINES MORALINES PAŽIŪRAS

 

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys

 

Paskaitykite straipsnį:

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ivertino-krikscioniskosios-kulturos-instituto-informacija-apie-baltic-pride-tai-neapykantos-kalba-56-1155530

 

Peržiūrėjau aš tą krikščioniškos kultūros instituto (KKI) peticijos prieš gėjų eitynes tekstą. Siūlau pirminį šaltinį– trumputę peticiją- perskaityti visiems: https://kki.lt/portfolio/peticija/

 

Peticija labai trumputė, formuluotės mandagios, nuosaikios. Nesunku tarp eilučių perskaityti, kad idėjiškai peticija tiesiog remiasi tradicine pasaulėžiūra. Tradicinė pasaulėžiūra ir yra tradicinė. Ji patikrinta kelių tūkstančių metų mūsų civilizacijos istorijos tėkmėje. Tradicinė pasaulėžiūra iš principo nėra kokia nors radikali, agresyvi ar kenkėjiška. Tiesiog trumputėje peticijoje mandagiai suabejota visuomenine, moraline ir politine gėjų eitynių verte. Pareiškiama tokio tipo renginiams nepritarianti nuomonė. Peticijoje keliamas klausimas dėl galimos eitynių kolizijos su mūsų šalies teisės aktais ir Konstitucija. Peticijos autoriai apdairiai pavartoja sąvoką „galimai“, jie sąmoningai atsisako kategoriškų vertinimų.

 

Deja vieša institucija – Žurnalistų etikos inspektorius – konstatavo pažeidimą ir nusprendė KKI įspėti. Paskirtą nuobaudą – įspėjimą – galima per 30 d. apskųsti administraciniam teismui. Ką mes akivaizdžiai matome? Už nuosaikų, mandagų nuomonės, paremtos tradicine pasaulėžiūrą, pareiškimą instancijos Lietuvoje jau taiko sankcijas. Kol kas labai nuosaikias, neturinčias jokių realesnių teisinių pasekmių. Kita vertus, jei minėtas Institutas sykį iš tiesų suklystų, pareikštų neapgalvotą, realiai įžeidžiančią, diskriminuojančią nuomonę, tada būtų prisimintas ir ankstesnis pažeidimas. Kalba eitų apie recidyvą ir sankcija jau būtų griežtesnė. Manau, ieškoti teisybės tesimuose būtų beprasmiška. Jei pasitaikytų koks doroviškai adekvatus teisėjas, aukštesnės instancijos teismai patvarkytų sprendimą ir teisingumą taip, kaip reikia naujajai prievartinei genderistinei ideologijai….

 

Akivaizdu: Lietuvoje prasideda šliaužianti moralinė-dvasinė okupacija. Tradicinė pasaulėžiūra ir tradicinė moralė viešai, taip pat teisiniuose sprendimuose jau traktuojami kaip asociali elgsena ir deviacija. Tie, kas viešumoje išdrįsta tą pasaulėžiūrą, jos nuostatas įgarsinti, priminti, jau yra traktuojami, kaip netinkamai besielgiantys ir baustini asmenys. Tik laiko klausimas, kada Lietuvoje bus pereita prie griežtesnių sankcijų, sistemingo bauginimo. Pasaulėžiūros GESTAPO beldžiasi į Lietuvą. Mielieji, turėtume kažkaip tam doroviniam marazmui priešintis, reaguoti.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));