Trys neprarandantys vilties politikai tapo „trimis muškietininkais”, arba masinė eutanazija

viltis-01

viltis-01

Trys neprarandantys vilties politikai , arba masinė  eutanazija
Aurimas Drižius

Šiaip tai net graudu žiūrėti į žmones, kurie iš paskutinių jėgų sako, kad „mes nesame politiniai lavonai”, mes esame Lietuvos ateitis ir perspektyva.

lochai

O kita vertus, labai gerai, kad susijungė trys padugnės, kurios visos galvoja, kad nulis plius nulis lygu dešimt.
Kalbu apie Vilniuje šeštadienį buvusio sostinės mero Artūro Zuoko vadovaujamos Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) pagrindu įkurtą partiją „Laisvė ir teisingumas“. Prie jos prisidėjo buvę „tvarkiečiai“ su Remigijumi Žemaitaičiu priešakyje, kuris likvidavo savo partiją. Jau anksčiau prie Laisvės sąjungos (liberalų) prisidėjo politiko Artūro Paulausko vedamas judėjimas „Pirmyn, Lietuva“.
Toks įspūdis, kad paskutinės atvirai mafijai dirbančios grupelės žmonių gavo komandą susijungti į vieną gaują ir taip neva kažką lemti Lietuvos ateityje.
Artūras Paulauskas – pati baisiausia figūra šioje gaujoje, juk jo pastangomis ir buvo sukurta šita „lietuviška teisėsauga”, kuri net neslepia savo tikslo – „ĮSTATYMO VARDU” plėšti Lietuvos žmones. Net buvęs VSD darbuotojas Aurelijus Beržinis pasakojo LL istoriją, kai jis su tuomečiu VR ministru Žiemeliu važiavo pas tuometį generalinį prokurorą Artūrą Paulauską skųstis dėl Kauno apylinkės prokuratūros vadovo Juozo Bagdonavičiaus, kuris sodindavo žmones į kalėjimą ir reilaudavo jų perrašyti prokurorui savo turtą. Tada auka iš kalėjimo paleisdavo. „O kaip kitaip mano prokurorai gaus butus”, – pasak Beržinio, taip nuoširdžiai dėl priekaištų pasipiktino gen. prokuroras A.Paulauskas.
„Abonentas” Zuokas, kuris būdamas Vilniaus meru, sugebėjo gauti iš „Rubikono” milijonus kyšių už įvairaus būdo Vilniaus išprievartavimą, atrodo net padoriausiai šioje kompanijoje.
Buvęs „Tvarkos ir teisingumo” pirmininkas Žemaitaitis niekuo nepasižymėjo, tik tuo, kad sugebėjo atimti partiją iš Rolando Pakso. Ai tiesa, dar Žemaitaitis sugebėjo pats iš savęs už partijos pinigus išsinuomoti savo nuosavą prabangų BMW.
Atsakingas „Tvarkos ir teisingumo” sekretorius Almantas Petkus pranoko net savo pirmininką, jis savo asmeninį automobilį partijai nuomoja už 14 316 EUR į metus, prie to dar gaudamas ir nemenką 18 240 EUR algą.
Visos šios aplinkybės iškilo per „Tvarkos ir teisingumo” suvažiavimą, kuriame Žemaitaitis buvo renkamas pirmininku.
Partijos Kongresui šiaip ne taip įpusėjus, ėmė lįsti nauji politiniai barbarizmai. Vienas iš jų išties išliks naujausioje lietuviškų politinių partijų istorijoje, kai partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis savo pasisakyme netikėtai užsipuolė Panevėžio apskrities delegatę, Kristiną Nakutytę, kuri yra valstybės tarnautoja ir, mat, būdama partijos nare, išdrįso dalyvauti prieš mėnesį vykusiame partijos Tarybos posėdyje, kuris, tik jo nuomone, buvo neteisėtas. Štai jis ir apskųs šią partietę jos įstaigos vadovams, kad ją atleistu iš darbo. Kongreso delegatai prarado amą. Partijos pirmininkas yra dar ir šlykštus skundikas ? Žmonės stojosi iš vietos ir ėjo lauk, į gryną orą…ne vienas iš delegatų tėškė savo mandatą ir pareiškė, kad išstoja iš partijos. Pasekę ne karta R.Žemaitaičio linksniuojamo, kandidato į Vilniaus merus, Ramojaus Girinsko pavyzdžiu, nelaukę pabaigos išvažiavo kiti partiečiai.

Agnė Minderytė
Apie tai dar 2018 m. buvo rašoma ir Laisvame laikraštyje:

EUTANAZIJA PARTIJAI Tvarka ir teisingumas ARBAFANTASMAGORIŠKI RINKIMAI on 05 Spa 2018

Paskutinį rugsėjo savaitgalį Klaipėdoje įvykęs partijos Tvarka ir teisingumas XVII-sis Kongresas tapo išties neeiliniu ir sukrečiančiu politiniu įvykiu. Šventiškai pasipuošę vyrai ir moterys, atvykę Iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių, nekantriai šurmuliavo prie Klaipėdos universiteto salės durų, mat, iškilo netikėta kliūtis: įėjimą į būsimą partijos Tarybos posėdį, numatytą surengti prieš pat Kongreso pradžią – kažkodėl saugojo tvirto stoto, juodai apsirėdę apsauginiai, budriai rūšiuodami, ką iš delegatų įleisti, o kurių – ne. Todėl susidarė nemaža minia delegatų, atvykusių su įgaliojimais, kuriuos apsauginiai stūmė į šalį: tokio politinio barbarizmo šios partijos gyvavimo istorijoje dar nebuvo.
Pažemintų ir į salę neįleistų delegatų šūksniai ir triukšmas vis stiprėjo, kol – netikėtai stojo slogi tyla, mat, atvyko iškviesti policininkai, apsiginklavę, tikrais automatais ( kaip vėliau paaiškėjo, juos iškvietė partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis). Suglumę delegatai pasimetę ir tylėdami spoksojo į automatinių ginklų buožes, bandydami susivokti, ką gi tai reiškia. Fantasmagoriški įvykiai partijoje Tvarka ir teisingumas prasidėjo !

https://photos.google.com/share/AF1QipMQPDRe2nkMAPMJyT055AdjUMep_3uDlSLcgTtpmD369JG0FJgvHQ3P0d3CLUiAjA?key=VExKdGVjUV8wRzBVNGFYQmw5ZVlNanpLMHRZemxB

Ne menkesnis chaosas vyravo ir pačioje salėje, kurioje turėjo vykti partijos Tarybos posėdis, nes dalis delegatų galingu balsu reikalavo, kad būtų įleisti visi dalyviai, kaip tai numato partijos įstatų norma: kiekvienas partijos narys turi demokratinę teisę atvykti ir stebėti visų lygių partinių sueigų darbą. Buvo pagrasinta teismu ir čia Remigijus Žemaitaitis kapituliavo: policija išvyko, apsauginiai buvo atšaukti ir partiečiai plūstelėjo į salę. Kol šurmuliuojančių žmonių minia suplūdo į salę ir pagaliau susėdo, pirmininkaujantis netikėtai paskelbė, kad partijos Tarybos posėdžio nebus.

Kiaulesskrenda

Vėl pakilusių žmonių minia ėmė upeliu tekėti į kitą salę, kurioje ir turėjo prasidėti partijos Kongresas. Ir jis prasidėjo, fantasmagoriški įvykiai dar smarkiau įsisiūbavo ir įgijo didėjančio absurdo galią, kai partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, pasveikinęs susirinkusius dalyvius, čia pat pranešė, kad Kongreso darbą stebi ir filmuoja antstolis ! Dalis delegatų vėl apstulbę pritilo, dalis ėmė šaukti ir protestuoti, kad antstolis neturi jokios teisės jų filmuoti. Tačiau šūksniams bent pakenčiamai pritilus buvo skubiai pereita prie kitos Kongreso darbotvarkės dalies – ko gero, pačios svarbiausios ir laukiamos labiausiai – tai partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ataskaitos.

Remigijus Žemaitaitis, pasirodęs tribūnoje, visiems delegatams iškilmingai pranešė: savo pranešime „noriu parodyti, kokie buvo įvykiai nuo 2016-ųjų gegužės 29 dienos“. Ir čia dideliame ekrane netikėtai įsižiebė didelė besišypsančio partijos pirmininko asmeninė nuotrauka, tik be dabartinio cheminio sušukavimo, o po to ėmė netikėtai skambėti fragmentai iš jo kelių metų senumo interviu su žurnalistais Aurimu Peredniu, Tomu Dapkumi, kitų publicistinių laidų ištraukos apie tai, kad anksčiau partijai vadovavo lyderis, išmestas iš Prezidento pareigų, negana to, apkaltintas korupciniais nusikaltimais; o po jo pasmerkimo ekrane sušmėžavo vieno šunelio istorijos motyvai, apjuodinant brolius Komskius, vėliau Petrą Gražulį, bei Dobilą Sinkevičių. Buvo paskelbti pastarojo rinkimų rezultatai kandidatuojant Marijampolės mero rinkimuose. Taip ir liko nesuprasta ką pirmininkas norėjo tuo parodyti, ar kandidato rezultatus ar prisiimti atsakomybę už nevykusius rinkimus.

 

Zemaitaitis12
Tačiau ekrane šmėstelėjus vienos palangiškės, buvusio Seimo narės Jolitos Vaičkienės, nuotraukai, dalis delegatų jau nebeištvėrė ir ėmė trypti kojomis, daužyti kumščiais stalus, šaukdami: „Gėda ! Gėda !“. Tačiau ši skandalinga partijos pirmininko programinio pranešimo parodija ir tiesiog pamazgų kibiro išpylimas ant buvusių bendražygių netikėtai nutrūko, vienam delegatui garsiai surikus: “Petkau, o kur tavo nesantuokiniai vaikai ?“, Tuomet partijos atsakingas sekretorius Almantas Petkus vikriai prišoko prie kompiuterio ir ši gėdinga transliacija baigėsi.
Partijos Tvarka ir teisingumas XVII-jo Kongreso dalyviai, tikėjęsi išgirsti apie būsimą politinę strategiją ir taktiką, pagrindinius uždavinius bei tikslus, valdant valstybę ir kuriant jos ateitį, patyrė nemenką sukrėtimą, nes paaiškėjo ypatingai liūdna tiesa, kad partijos pirmininko „pranešimas“ yra tokio pat lygio, kaip ir kokio aštuntoko moksleivio karikatūrinė e-prezentacija, panaudojant „Copy“,“Paste“ mygtukus ir išsiuntinėjant visą šį infantilų šlamštą savo draugams – bendraamžiams. Beje pats R.Žemaitaitis ne kartą buvo pasigyręs, kad viską „kūrė“ pats.
Netikėtai nutrūkus gėdingam, žemiausio lygio partijos pirmininko pseudopranešimo transliavimui, Kongreso darbą apėmusi fantasmagorija dar labiau įsisiūbavo ir, tiesą sakant, perėjo jau į visišką chaosą. Paviešinus partijos finansinę ataskaitą, dalis delegatų ėmė garsiai ir pagrįstai piktintis, kodėl gi pats partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nuomoja savo asmeninį automobilį savo paties partijai už 9960 EUR į metus, juk jis yra Seimo narys ir pilnos automobilio išlaidos jam kompensuojamos. Kodėl yra tokios didžiulės nepagrįstos partijos išlaidos. Administracinės išlaidos 133 000 EUR, visos išlaidos transportui sudaro 74 000 EUR, nors partija turi tik vieną mikroautobusą, kurio vertė 200 EUR.

 

Petkus12
Beje atsakingas sekretorius Almantas Petkus pranoko net savo pirmininką, jis savo asmeninį automobilį partijai nuomoja už 14 316 EUR į metus, prie to dar gaudamas ir nemenką 18 240 EUR algą.
Partijos Kongresui šiaip ne taip įpusėjus, ėmė lįsti nauji politiniai barbarizmai. Vienas iš jų išties išliks naujausioje lietuviškų politinių partijų istorijoje, kai partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis savo pasisakyme netikėtai užsipuolė Panevėžio apskrities delegatę, Kristiną Nakutytę, kuri yra valstybės tarnautoja ir, mat, būdama partijos nare, išdrįso dalyvauti prieš mėnesį vykusiame partijos Tarybos posėdyje, kuris, tik jo nuomone, buvo neteisėtas. Štai jis ir apskųs šią partietę jos įstaigos vadovams, kad ją atleistu iš darbo. Kongreso delegatai prarado amą. Partijos pirmininkas yra dar ir šlykštus skundikas ? Žmonės stojosi iš vietos ir ėjo lauk, į gryną orą…ne vienas iš delegatų tėškė savo mandatą ir pareiškė, kad išstoja iš partijos. Pasekę ne karta R.Žemaitaičio linksniuojamo, kandidato į Vilniaus merus, Ramojaus Girinsko pavyzdžiu, nelaukę pabaigos išvažiavo kiti partiečiai.

Facebook komentarai
});}(jQuery));