Totoriai – mongolai, Aukso Orda ir lietuviai

zalias

zalias

 

Totoriai – mongolai, Aukso Orda ir lietuviai

 

 zalias

   Kuo čia dėti lietuviai? Pasirodo – dėti. Pasižiūrėkime į „profesionalų” Vyriausybės kabineto narių išvaizdą ir ne tik jų. Pažiūrėkime į ES pinigų įsisavintojų išvaizdą. Kas už jų šį kartą nematykime, bet visas priešakinis palyginus jaunų žmonių būrys tai juodaakiai, siauraakiai, apšepę trijų dienų barzda, elgesio, išvaizdos šablonai, moterys kurių veidai dantys ir lūpos… Jie visur. Informacinėje sistemoje – komentatoriai, politologai, diktoriai ir kitokie parinkti dėl išvaizdos, pavardės ar vardo, pvz. Andrius, ar žinant tėvų, senelių biografijas, ar turintys „senelės” žydiško kraujo.

   Kada lietuviai buvo susodinti į kipčakų – kumanų vežimus? ( Kipčakai – kazachai, kirgizai, uigurai ir kiti tiurkų (!) padermės klajoklių genčių protėviai. Gyveno nuo Aralo jūros iki Dnepro.) ( Chun-nai – tiurkų mongolų padermė 1 m.e.a. pajudėjusi iš Centrinės Azijos į vakarus ir 6 amžiuje, vadovaujami Atilos, įsiveržę į vakarų Europą.) Hunai – Chun – nai. Gal lietuviai davė jiems vardą? Tai nuo kada esame su jais tapatinami? Nuo tada kada Sistema ėmėsi naujų pasaulio dalybų ir naujosios „išrinktosios” tautos ėjimo į valdžią. Pirmasis etapas – iki Pirmojo pasaulinio karo, antrasis – iki Antrojo pasaulinio, trečiasis – iki dabar. Plano esmė – pasiimti iškasenas, išsiurbti naftą, turėti milžiniškos naudos ir savaip tvarkyti pasaulio tautų likimus.

   Rodomi filmai apie Osmanų imperiją, jų valdovų meilės istorijas. Patrauklios pasakos veikiančios sąmonę ir pasąmonę. Dabar žiūrime apie įsimylėjusį karalių kuris yra Čingis – chano palikuonis ir … Štai ! V.Janas „Batu – chanas” Batijus, – 1950, Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

   Vykdydami Čingis – chano (1155-1227) testamentą, totoriai – mongolai ketino valdyti visą pasaulį, nes jie manė esantys „išrinktoji jų dievo Suldės tauta”. Batu – chano žygio metu pavyko užkariauti Rusijos kunigaikštystes iki Naugardo. Vėliau žygis įstrigo ir ties ta riba kilo pagoniška Lietuva. Dabar jos palikimą nori pasidalinti nauji pasaulio „užkariautojai” ir „išrinktoji tauta”. Todėl pas mus lietuviai verčiami į … Gal jie patys suvoks dėl kokių priežasčių patenka į „elitą”.

   Po Antrojo pasaulinio karo slaptosios jėgos ( masonai, rokfeleriai, morganai ir kiti) modeliavo naują pasaulį. Buvo nutarta: Ekonomika, prekyba, verslai, turtai pirmoje vietoje, o kitkas nesvarbu. Galutinis apsisprendimas buvo pasiektas 1956 metais ir liko vienišas rašytojas Rėjus Bredberis (1920 – 2012) „Rugiuose ties bedugne”. 1956 metais išeivių spaudoje savaitraštyje „Draugas” literatūriniame priede pasirodė žinia apie naftos požeminį baseiną nuo Kaspijos jūros iki Baltijos jūros ir išėjimo į paviršių tašką kuris yra Lietuvoje.   

   Pokaris ir Batu – chano vizijos? 1950 metais apie Rusijos pavergimą? Totorių – mongolų žygius? O kaip kitaip? V.Leninas su įkipomis akimis turėjo kalmukų kraujo ir per motiną Mariją Blank žydų. Stalino ir Hitlerio biografijos beveik panašios. Stalinas iš „tšarči” pirklių giminės, trumpesnė pritraukta kairė ranka lyg laiko žirgo pavadį, panašus į Čingis – chano karvedį žiaurųjį, vienaakį Subudajų Bagaturą su mūšiuose sužalota ranka.  „…Batu – chaną kaip skiedrą ant jūrų bangos keteros pernešė šimtų tūkstančių raitelių lava ir nuleido ant didžiosios Itilio upės kranto, kur šis tamsiagimis, siauraakis vadas įkūrė galingąją Aukso ordos karalystę.” Tos karalystės sostine turėjo būti miestas prie Urako kalno, Itilio (Volgos) saloje. Batu – chano valdžiai turėjo paklusti Rytų ir Vakarų žemės, jis turėjo būti pasaulio širdis ir galva. Nuo tų auksinių rūmų stogo jis ketino užmesti pasauliui ant kaklo arkaną – įtaisą žmonėms ir gyvuliams gaudyti ir jį suveržti.

    Dabar vis veržiamės pilvus. Koks skirtumas ką veržti, vistiek nuo reformų neatgauname kvapo.

    Batu – chanas ketino pasitelkti pirklius, amatininkus ir Hanzos sąjungą. Tai gotų žodis reiškiantis draugiją, vėliau, jau 14 -17 amžiuose, Hanza turėjo savo prekybinį ir karinį laivyną ir kontoras uostuose nuo Gibraltaro iki Naugardo. Bet jau be Aukso Ordos.

    Iš to laiko prie Volgos liko vokiečių kolonijos sulaukusios tragiško likimo. Stalinas ten sukėlė badą, karo metais vokiečiai buvo naikinami. Aukso ordos karalystės miražas išsisklaidė palikdamas tiurkų kalbos žmones, kai kuriuos papročius ir veiklos būdus. Ypač SSRS laikais. Visa tos valstybės sąranga buvo labai žiauri. Represinių struktūrų siautėjimas, suėmimai, žmogžudystės, kankinimai. Vergai be užmokesčio dirbo koncentracijos stovyklose Gulaguose ir didino pasaulinės sistemos turtus. 

    SSRS, su rusų pagalba, ėjo ir eina į pasaulinį viešpatavimą. Dabar naudoja pinigus ir minkštąją galią. Pavyzdžiui, kiną, teatrus, dramaturgus kaip M. Ivaškevičiaus. Jo kūrinys „Žali” simbolinis, nurodantis, kad iš Lietuvos partizanų galima šaipytis ir niekinti. Daugumos Seime vadovo brolis dirba Maskvos teatre. Sovietinė klasika tai  Vl. Majakovskio eilės apie pasą! 

    Paicza (pasas, pasport ir t.t.) mongolų laikais buvo ovali plokštelė (metalinė ar medinė) atstojusi leidimą ar pasą mongolų kariuomenėje ir visose mongolų valdomose srityse. Paiczą turintieji naudojosi valdžios pagalba gaudami maistą ir pašarą arkliams. Paiczos buvo įvairių laipsnių ir skyrėsi žvėries ar paukščio piešiniu. Aukščiausio laipsnio paicza buvo su tigro galva.

    Dabar atvertas kelias per Lietuvą iš Rusijos ir iš kitur į Europos Sąjungą. Išduodamos paiczos (pasai), maistas, apmokamas transportas. Pas mus buvo propaguojami tigro šuoliai. Buvo kas buvo, bet šuolio taip ir nebuvo. Likome prie Muskafos (Maskvos) vizijų kurios ateina pas mus per sovietinius veikėjus kurie juk neišėjo į Laukinį lauką (Dikoje polė) prie Kaspijos jūros, ten kur buvo chazarai ir kitas kipčakų gaivalas. Kipčakai – sunitai. Persijos palikuonys – šiitai. Tarp jų dabartinė priešprieša Sirijoje.

   JAV kariuomenės išvedimas iš Sirijos tai ketinimas naftą siurbti ne tik per Baltijos tašką, bet ir per pietinius rajonus. Tam buvo sustiprinti ryšiai su Saudo Arabija. Į ją buvo nuvykus D. Grybauskaitė, bet ten panoro būti D. Trumpas.

   Prie Kaspijos ir Aralų jūrų suniokota gamta, ten sovietiniais laikais buvo užtvenktos dvi upės Syr Darja ir Amu Darja ir vanduo nukreiptas į medvilnės plantacijas. Aralo ir Kaspijos jūros nuseko ir vėjas ten blaško nuodingą smėlį ir dulkes. Pasienyje su Kazachstanu ir Uzbekistanu yra Vozroždėnijos (Atgimimo) sala kurioje buvo biologinių ginklų bandymo poligonas. Viskas apleista, gūdu ir nyku. Ten snaudžia raupų, maro, juodligės ir kitų ligų užkratas. 

   Pas mus 2018 metų sausą vasarą nuseko šuliniai, vanduo putotas ir dvokia tepalais. Gal jau išsiurbė ne tik naftą, bet pasiėmė Lietaus žemės vandenį. Dabar ima mūsų vaikų kūną ir kraują. Tuk, širdele, be manęs. Jauno kūno dalys palaiko senių sorošistų gyvybes? O jie laikysis iki galo. 

   Kada ir koks jis bus? Niekas nežino. Nežino ir jie.

 

   2019-01-07

 

   Nijolė Medelienė

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));