Toliau tęsiasi taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”. Ž. Razminas paskelbė jog kreipsis į tarptautinė bendruomenę dėl teisinės gynybos

Chebra

Chebra

 

Toliau tęsiasi taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”. Ž. Razminas paskelbė jog kreipsis į tarptautinė bendruomenę dėl teisinės gynybos

 

Chebra

Birželio 6 d. Vilniuje prie LR Apeliacinio teismo vyko pilietinė akcija, po jos teismo rūmuose vyko teismo posėdis –prasidėjo antras politinio  proceso etapas. Teisiami G. Grabauskas ir Ž. Razminas. Akcijos metu piliečiai pareiškė savo poziciją-jie protestavo prieš politines represijas ir karo kurstymą, pasisakė už žodžio laisvę ir Lietuvą kaip taikos zoną. ,,Turime įvertinti korumpuotų klanų veiksmus, ir atkurti teisingumą Lietuvoje. Nes mūsų kraštas ekonomiškai sužlugdytas, o politinės represijos jau tapo kasdienybe“-teigė vienas iš pasisakiusių, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas. 

Po to prasidėjo teismo posėdis. Teisėjų kolegija pradėjo svarstyti kai kuriuos teisinius formalumus. G. Grabauskas teismui papildomai įteikė savo atsiliepimo į prokuratūros skundą tekstą, nes tiksliai nebuvo žinoma, ar teismas jau gavęs paštu siustą atsiliepimą. Be to, jis pareiškė, kad prokuratūros skundas dėl jo išteisinimo parengtas be jokių naujų faktų, ir kreipėsi į teismą su prašymu šį skundą atmesti. Po to Ž. Razminas pasisakė jog jis nori atsisakyti valstybės skirtos advokatės paslaugų. Tada prokuroras pareiškė, jog pagal įstatymus apeliacinėje instancijoje būtinas advokato dalyvavimas, jei teisiamasis neturi savo samdyto advokato, tada jam skiriamas valstybės advokatas. Po to teisėjai išėjo pasitarti. Po pertraukos teisėjams paskelbus kad jie netenkins Ž. Razmino prašymo, jis pareiškė, kad tokiu atveju prašo duoti jam apie mėnesį laiko susirasti advokatą. Teismas tenkino prašymą. Ž. Razminas teigė, jog ko kreipsis į tarptautinę bendruomenę  dėl teisinės gynybos. Vėliau aptarti keli formalumai bei paskirta sekančio posėdžio data-liepos 19. 

Dar 2015 m. sausio 15 d.  didelės  grupės piliečių atžvilgiu pradėta taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Vykdant šios bylos tyrimą, 2015 m. kovo 19 d. vykdytos masinės kratos ( V. Lekstučio, O. Titorenko, J. Valiukėno, M. Bartašiūnaitės, Ž. Razmino, G. Grabausko ir kitų aktyvių piliečių namuose).  Svarbu pažymėti tai, kad imtasi represijų prieš piliečius, kurie pasisako už taiką, už socialinės valstybės sukūrimą, prieš NATO, prieš euro įvedimą ir žmonių skurdinimą. Jie   įvardijami kaip tariami ,,Lietuvos priešai“, kaip ,,ardomųjų grupių nariai“ ir kitais neigiamai epitetais.  

Kaltinimai pateikti V.Lekstučiui  ir po keliose instancijose vykusio svarstymo toks galutinis verdiktas- jis nuteistas vienuolikos mėnesių lygtinio teistumo ir 100 valandų pataisos darbų bausme. Toks sprendimas-tai politinio susidorojimo pavyzdys. Kitoje sujungtoje byloje teisti O.Titorenko, Ž.Razminas ir G.Grabauskas. Šių metų vasario gale paskelbtas Klaipėdos apygardos teismo verdiktas-už lapelių dėl euro įvedimo bei narystės NATO organizacijoje platinimą vienas iš sambūrio ,,Būkime vieningi“ lyderių O. Titorenko ir šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas nuteisti devynių mėnesių lygtinio įkalinimo bausmėmis, o Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas G. Grabauskas dėl šių lapelių laikymo išteisintas. Prokurorai neapskundė teismo verdikto dėl O. Titorenko, tačiau apskundė nuosprendį dėl G. Grabausko ir Ž. Razmino. 

,,Antikonstitucinėje byloje“ prisegta daug saugumo pažymų, pridėta daug kairiųjų aktyvistų ir žurnalistų foto, naudojami neteisiniai terminai tokie kaip ,,ardomosios grupės”, ,,valstybei pavojingi asmenys” ir  kiti panašūs terminai, teigiama, jog antikarinę poziciją turintys, prieš euro įvedimą pasisakantys piliečiai neva ,,vykdo hibridinį karą”. 

Lietuvoje yra daug kitų politinių persekiojimų ir grubių žodžio laisvės pažeidimų pavyzdžių:

– nuo 2016 m. gegužės mėnesio Panevėžio apygardos teisme vyksta politinis teismo procesas, kuriame teisiami aktyvūs žmogaus teisių gynėjai- Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas D.Šulcas ir šios organizacijos nariai L. Plungienė ir R.Plungė 

-nuo 2011 m. vyko politinis teismo procesas tuometinio Socialistinio Liaudies fronto lyderio A.Paleckio atžvilgiu. 2013 m. jis nuteistas, jam paskirta sumokėti didelę piniginę baudą. Ilgai persekioti ir A.Paleckio bylos liudininkai D. Raugalienė bei J.Lekas 

Nuo 2015 m. vasaros ilgai persekiotas vilnietis A.Dolženko, jo namuose vykdytos kratos. Neištvėręs ilgalaikio persekiojimo, A.Dolženko emigravo, išvyko į užsienį

-2017 m. kovo 8 d. vykdytos kratos Vilniuje-leidykloje ,,Politika“, leidyklos vadovo P.Masilionio ir kai kurių leidyklos darbuotojų namuose. Iš sandėlio išvežtos neseniai išleistos žurnalistės G.Sapožnikovos knygos, pradėta baudžiamoji byla dėl tariamo  neapykantos kurstymo. Šiuo metu jau vyksta P. Masilionio teismo procesas

-2018 m. ba 13 d. policija suėmė iš Anglijos atvyks žurnaslistą S. Zagurskį, savaitę laiko jis buvo uždarytas kalėjime, jo atžvilgiu pradėta politinė byla. Jis ir dabar priveersrtinai randasi Lietuvoje, nes atimtas jo pasas, ir S. Zagurskis negali  grįžti [ į Angliją, kur jaui daugelį metų dirba ir gyvena

2018 m. balandžio 22 d. policija Vilniuje neteisėtai sulaikė žurnalistą V. Klopovskį, be to iš jo paimta video kamera, panaudoti grubūs prievartos veiksmai, jis sužalotas. Ne gana to, jo atžvilgiu pradėta byla 

-Dar 2016 m. gruodžio  mėnesį kariškiai ėmėsi veiksmų dėl kai kurių knygų rusų kalba išėmimo iš Lietuvos bibliotekų.

Kai kurie piliečiai persekiojami korupciniais motyvais su politinius kontekstu. Štai aktyvi Socialistinio Liaudies fronto narė S.Rakauskienė ilgai kovojo su narkobiznio klanais, už tai persekiojama, ilgai laikyta už grotų. Paleidus ją į laisvę 2017 m. pradžioje, ji greitai mirė. 

Lietuvoje persekiojami aktyvūs piliečiai ir konkrečios opozicinės organizacijos-kaip Socialistinis Liaudies frontas, sambūris ,,Būkime vieningi“, judėjimas ,,Vytis“, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir kai kurios kitos. 

Politinės represijos-tai provokacija prieš Lietuvą

Politinės represijos iš esmės yra provokacija pries Lietuvą. Tai sukelia nestabilumą, tai rodo jog Lietuvoje paminama LR Konstitucija, persekiojami korumpuotoms grupuotėms neįtinkantys piliečiai.  Dabartinius procesus galima įvertinti taip:

-Lietuvoje įsigalėjo išnaudojiška santvarka

-į Lietuvą neteisėtai įvesti JAV ir Vokietijos okupaciniai daliniai

-Lietuvoje kurstoma rusofobija ir karinė isterija naudinga tik elitui, bet ne daugumai piliečių

-Politiniai persekiojimai bei žodžio laisvės pažeidimai vis labiau plinta ir tampa masiniu reiškiniu

Ar dar galioja LR Konstitucija?

Prieš euro įvedimą buvo pasisakoma įvairiose Europos šalyse, kai kuriose valstybėse euras ir nebuvo įvestas. Ir iki šiol civilizuotose Europos kraštuose dažnai kritikuojamas euro įvedimas. Iškyla klausimas-kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už taikių idėjų skleidimą?

Grubūs persekiojimo veiksmus, kurie vykdomi opozicijos veikėjų, antifašistų, žurnalistų atžvilgiu,tai iš esmės  politinės represijos. Tai sistemingi veiksmai, nukreipti prieš žodžio laisvę, prieš LR Konstitucijoje garantuojamas pilietines teises.  Ir reikia pabrėžti-tai  antidemokratiniai ir antivalstybiniai veiksmai. Galima iškelti atvirus klausimus-ar Lietuva yra demokratinė šalis? Ar Lietuvoje dar galioja LR Konstitucija? Kokia žodžio laisvė Lietuvoje, jei persekiojama už straipsnių rengimą, proklamacijų platinimą bei laikymą, taikių akcijų rengimą? 

Giedrius Grabauskas

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));