skip to Main Content

 

Kristina Sulikienė

Tobulosios Motinos tėvo teta: „Aš visa širdim palaikau Kedžius“

 

Ne visi Tobulosios Motinos giminėje yra tokie, kaip jinai, ne visi trokšta turtų, ir ne visi palaiko pedofilus. Štai yra Tobulosios tėvo teta. Tikra teta, kuri kiekvieną kartą pamačiusi Laimutę Kedienę, pasisveikina, paspaudžia ranką, ir taria paguodos žodžius.

Ta teta paaiškina viską, kas nutiko su Tobuląja: neturėjo normalios vaikystės, šeimoje dėjosi baisūs dalykai, na tokie patys, kuriuos dabar norima nuneigti, kas įvyko su Deimante….

Kadangi ji taip buvo auginta, išnaudojama, prievartaujama ir mušama, ujama iš namų, ji tik tokį elgesį ir galėjusi atsinešti į naują šeimą. Beje, tai, kad buvo išvaryta iš namų, ji pati tvirtina svao fantastiniame romane „Kalės istorija“- o kadangi šį faktą tvirtina jos teta, nėra kaip netikėti.

Teta papasakoja, jog jos sūnėnas dabar visur giriasi, jog atsidarinėja naujas sąskaitas, nes turės labai daug pinigų – tiek tikisi uždirbti iš nepagrįstai keliamų bylų visiems, kas tik pakritikuoja „Šventąją Šeimą“.

Šventoji Šeima Lietuvos teisėsaugos jau taip mitologizuota ir sušventinta, jog panašiai kaip Stalino laikais, neįmanoma pasakyti į tą pusę nei vieno blogo žodžio.

Tačiau Tobuloji Motina knygoje „Kalės istorija“ išpylė visą savo laikomą tulžį ir įniršį ant šeimos, kuri ją, kaip kokį benamį gatvės šunėką, priglaudė, globojo, maitino, ir galiausiai gavo labai skaudžiai nukentėti.

„Nepalaikau savo sūnėno, niekas jo giminėje nepalaiko, palaikau Kedžius“, tvirtina Tobulosios Motinos tėvo tikra teta, kuri baisisi giminės troškimu sunaikinti savo pačių anūkės senelius, tetas, dėdes, bei draugus.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));