Tiesioginė ar netiesioginė G. Landsbergio, kaip įtakingos politinės partijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – pirmininko įtaka galėjo nulemti šiuos jo šeimos verslui akivaizdžiai naudingus sprendimus. Tokius veiksmus galima laikyti turi

 

ATSKIROJI NUOMONĖ

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos atlikto parlamentinio tyrimo pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimą Nr. XII-2017 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą“ išvados“ projektui Nr. XIIP-4086

 

 

Vadovaujantis Seimo laikinųjų tyrimų komisijų įstatymo 7 straipsnio 5 punktu, pareiškiame atskirą nuomonę dėl Komisijos tyrimo rezultatų išvadų 5 klausimo.

 

Atsakant į parlamentinio tyrimo klausimą

,,5 Dėl UAB Karalienės Mortos mokyklos:

a) ar UAB Karalienės Mortos mokyklos vadovė Austėja Landsbergienė, 2015 m. rugsėjo 11 d. pasirašydama sutartį su UAB „NT valdos“ vadovu Olafu Martensu dėl naujos mokyklos statybos UAB „NT valdos“ lėšomis (planuojama statybos darbų vertė – apie 7 mln. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu) valstybinės žemės sklype, esančiame Gervėčių g. 4, Vilniuje, savo veiksmais nepadarė žalos valstybei, nes privačiam verslui naudojo ir toliau planavo naudoti valstybės turtą ir lėšas;

b) ar tokie veiksmai nebuvo nulemti politinės korupcijos, nes A. Landsbergienė yra įtakingos partijos pirmininko, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų garbės pirmininko V. Landsbergio anūko G. Landsbergio žmona. Juo labiau kad sprendimai, leidžiantys dabar sudaryti minėtą sutartį, buvo priimti, kai energetikos ministro pareigas ėjo Arvydas Sekmokas;“

siūlome Seimo Antikorupcinės komisijos išvadas išdėstyti taip:

 

 

II Komisija konstatuoja

 

 

1. Komisijai pateiktų dokumentų ir 2015 m. rugsėjo 11 d. sutarties, sudarytos tarp UAB „Karalienės Mortos mokykla“ ir NT valdos, UAB, sisteminė analizė vienareikšmiškai atskleidžia aplinkybę, jog valstybei priklausanti įmonė NT valdos, UAB išimtinai savo lėšomis ir rizika valstybei priklausančiame žemės sklype ketino statyti pagal nuomininko UAB „Karalienės Mortos mokykla“ reikalavimus ir jo verslo plėtrai ugdymo poreikiams pritaikytą naujos mokyklos kompleksą, o ne sau administracinius pastatus.

 

2. NT Valdos, UAB nėra privataus kapitalo įmonė. Nors formaliai NT Valdos, UAB galėtų būti laikoma privačiu juridiniu asmeniu, dėl pasirinktos juridinio asmens formos (kaip pvz. ir Lietuvos energija, UAB), tačiau de facto, tai valstybės valdoma įmonė, veikianti energetikos srityje. NT Valdos, UAB pasirinkta juridinio asmens forma suteikia teisę valstybei (per Lietuvos energija, UAB) gauti dividendus iš šios įmonės veiklos. NT Valdos, UAB paslaugas teikia reguliuojamoms energetikos sektoriuje veikiančioms  įmonėms, kurių patiriami kaštai tiesiogiai perkeliami į tarifą.

 

3. Remiantis išdėstytu manytina, jog NT Valdos, UAB vadovo veiksmuose yra visi nusikaltimo, numatyto BK 228 str. 1 d. požymiai, t. y. įmonės vadovas, kuris yra prilyginamas valstybės tarnautojui, panaudojo savo tarnybine padėtimi, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktas teises, pareigas ir įgaliojimus, priešingai tarnybos interesams, t. y. trečiojo asmens – UAB ,,Karalienės Mortos mokykla“ – naudai ir interesais. Be to, minėti veiksmai buvo atlikti galimai neturint būtinų NT Valdos, UAB valdybos bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų. Dėl tokių veiksmų valstybė galėjo patirti didelę žalą, kadangi valstybės valdomos įmonės ištekliai galėjo būti naudojami ne pagal paskirtį, aptarnauti paminėtas valstybines energetikos įmones, bet privataus kapitalo subjekto UAB ,,Karalienės Mortos mokykla“ naudai ir interesams tenkinti, dėl ko, viena vertus, valstybė ne tik, kad nesurinktų  pajamų į biudžetą, bet priešingai, turėtų papildomų išlaidų, kurios būtų perkeliamos vartotojams.

 

Tokiu būdu manytina, jog aukščiau paminėtais neteisėtais veiksmais galėjo būti daroma tiek turtinė žala valstybei bei visiems jos piliečiams, bei neturtinė, t. y. pažeidžiamas valstybės autoritetas.

 

4. 2010-2011 m. elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu tuometinis energetikos ministras A. Sekmokas asmeniškai priimdavo strateginius sprendimus, o tuo tarpu privačios bendrovės buvo pagrindinės elektros energetikos sektoriaus pertvarkos plano rengėjos ir jo įgyvendinimo koordinatorės. Šios pertvarkos metu į energetikos įmonių vadovaujančias pareigas buvo paskirti pertvarką vykdžiusių bendrovių, pagrinde UAB „ERNST&YOUNG BALTIC“, darbuotojai, kurių nemaža dalis iki šiol jas užima.

 

 

III. Komisijos išvados

 

a)

UAB Karalienės Mortos mokyklos vadovė Austėja Landsbergienė 2015 m. rugsėjo 11 d. sudarydama Preliminariąja sutartį su UAB „NT valdos“ vadovu Olafu Martensu dėl naujos mokyklos statybos savo veiksmais siekė, kad valstybės valdoma įmonė NT Valdos, UAB savo lėšomis sukurtų jos verslui reikalingą infrastruktūrą ir ją išnuomotų. Dėl tokių veiksmų valstybė galėjo patirti didelę žalą, kadangi valstybės valdomos įmonės ištekliai galėjo būti naudojami ne pagal paskirtį, bet privataus kapitalo subjekto UAB ,,Karalienės Mortos mokykla“ naudai ir interesams tenkinti, dėl ko valstybė turėtų papildomų išlaidų, kurios būtų perkeltos energijos vartotojams.

 

Darytina išvada, jog aukščiau paminėtais neteisėtais veiksmais galėjo būti daroma turtinė žala valstybei bei jos piliečiams.

 

 

 

b)

 

Atsižvelgiant į aplinkybes, kad:

 

            1. Valstybės valdoma įmonė NT Valdos, UAB savo sąskaita, prisiimdama visą finansinę ir verslo riziką, ketino sukurti didelės vertės (7 mln. Eur ) UAB „Karalienės Mortos mokykla“ privačiam verslui reikalingą infrastruktūrą ir pradėjo į ją investuoti, kas laikytina reikšminga finansine materialine pagalba. Atkreiptinas dėmesys, kad NT Valdos, UAB tokio projekto statyba nėra įprastinė veikla, nes tai vienintelis ir išskirtinis sandoris.

 

            2. Energetikos ministerijai vykdant 2010-2011 elektros energetikos sektoriaus pertvarką 2010 m. pabaigoje energetikos įmonių turtas, tame tarpe ir esantis Gervėčių g. 4, Vilniuje, buvo perduotas NT Valdos, UAB nuosavybėn. Tikėtina, kad tuometinis energetikos ministras A. Sekmokas, asmeniškai vadovaudamas pertvarkai, elgėsi taip sąmoningai, kadangi perkeliamos Direktyvos 2009/72/EB nuostatai to daryti nereikalavo.

 

3. Naujos statybos ir rekonstravimo projekto ,,Administraciniai pastatai“ Gervėčių g. 4, Vilniuje, derinimo metu šis sklypas, esantis Vilniaus senamiesčio istorinėje dalyje, netgi buvo išimtas iš nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos. Šio skubos tvarka suderinto projekto pagrindu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas vietoj esamo menkaverčio gamybinės paskirties neva rekonstruojamo pastato statyti 4 naujų pastatų, 5745 kv. m. bendro ploto kompleksą. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionių demokratų partija Vilniaus miesto taryboje priklauso valdančiajai daugumai.

 

Darytina išvada, kad tiesioginė ar netiesioginė G. Landsbergio, kaip įtakingos politinės partijos – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – pirmininko įtaka galėjo nulemti šiuos jo šeimos verslui akivaizdžiai naudingus sprendimus. Tokius veiksmus galima laikyti turinčius politinės korupcijos požymių.

 

 

Teikia:

Seimo Antikorupcijos komisijos nariai                                                                  

 

Eduardas Šablinskas

Valdas Vasiliauskas

Kęstas Komskis (pasirašė 2016-03-15)

Arūnas Dudėnas (pasirašė 2016-03-15)

Facebook komentarai
});}(jQuery));