„Teisėsauga” : tėvą pakorė, dukrai kankindami nulupo nagus, prokuroras A.Juknevičius pažadėjo ją uždaryti į „psichuškę”

nagai

AR   ALYTAUS   PROKURORAS   ARŪNAS   JUKNEVIČIUS  YRA   NUSIKALTĖLIS   AR PSICHINIS   LIGONIS?

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas  kalbasi su filosofijos, psichologijos ir kt. mokslus krimtusiu Pranu Pričkumi.

Z.V. Gal pradžioje prisistatykite, kur ir ką studijavote?

P.P. Tarybmečiu teko studijuoti dabartiniame Riomerio universitete. Tada vadinosi TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakultetas. Galiu dar pasigirti, kad iš 5 grupių pačioje slapčiausioje 1-oje grupėje. Tokių kaip aš, Lietuvoje likę tik vienetai. Dėstė patys geriausi Lietuvos teisininkai, psichologai,  psichiatrai ir t.t. Psichiatrai buvo labai pasikėlę ir anais laikais. Paskaitų klausytis privalėdavom važiuoti pas juos patys.

Rubinaite1

Z.V. Kas Jus paskatino atsiliepti dėl Astos Rubinaitės (nuotr.) kančių?

P.P. Esu anų laikų užaugintas. Žinau, kad krentant reikia nepamiršti dviejų dalykų. Kas tave pastūmė ir kas nesulaikė. Nes tai pravers,  kai vėl atsistosi ant kojų. Nužudant Astą Rubinaitę padėti ir jos sulaikyti negalėjau. Tad nors dabar kažkiek paremsiu psichologiškai – morališkai.

Z.V.  Žinau, kad Tamsta sekate Astos susidorojimą, pastovų persekiojimą ir t.t., koks velnias juos apsėdo?

P.P. Yra dvi versijos: 1. Buvo akivaizdžiai pakartas Astos tėvas Algimantas Rubinas. Nuotraukose, sumuštas velionis korėsi du kartus. Buvusi sugyventinė telšiškė Zita Andruškienė nuo dukros Astos tėvo kūną slėpė. Asta su tėvu palaikydavo pastovius ryšius, todėl pasikorimo versiją kategoriškai atmeta, nes tėvas žadėjo viską išsiparduoti ir skirtis.  Kaip nekeista, kad prieš tai Zitos vyras taip pat pasikorė. Po laidotuvių, kerinti vyrus Zita, ėmėsi tvarkyti turtinius dokumentus. Pradžioje, savo ranka, Astos tėvo Algimanto Rubino vardu pasirašė testamentą, apie viso turto perleidimą jai, kur ir koks jis bebūtų. Notarui netvirtinus, p. Zita nutarė kreiptis į Telšių apylinkės teismą, pas savo anūkės krikštatėvio Mindaugo Pukšmio artimą giminaitį, galimai brolį teisėją Tomą Pukšmį.

Z.V. Tamsta Pranai, kaip Zita gali kreiptis tiesiogiai į pasirinktą teisėją, jeigu bylas skirsto kompiuterizuotai?

P.P.  Atsakysiu, tamsta paklausėjau, esate iškritęs iš obels ar uosio, kompiuteris skirsto bylas, kuriomis niekas nesidomi, tai yra nenusimato joks honoraras.

tomas puksmys

Nežinia kaip būtų viskas susiklostę, jeigu ne  dukra Asta, kuri tuo metu buvo grįžusi iš Šveicarijos.  Zita padėjusi ranką ant Konstitucijos žegnodamasi prisiekinėjo, kad tai ne jos rašysena, o velionio. Teisėjas Tomas Pukšmys, kategoriškai atsisakė skirti rašysenos ekspertizę. Deja, būsimos psichinės ligonės Astos, užsispyrimo dėka, už rašytinės ekspertizės atlikimą,  teisėjas T.Pukšmys (nuotr. viršuje) , nusikalstamai paskyrė Astai susimokėti 700 eurų. Toliau kenkdamas Astai, surašė tokius klausimus ekspertams, lyg būtų rašęs koks prietranka iš hi hi ha ha namų. Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių Asta varsto duris. Buvo trys teismai, Zita visus kartus padėjusi ranką ant Konstitucijos žegnojosi, kad testamentas rašytas ne jos ranka. Didelių pastangų dėka, velionio dukrai Astai, pasisekė įrodyti, kad testamentą suklastojo Zita.

Z.V. Tai už tiesos atstatymą, galimai Asta buvo apdovanota kokia tai pelėdos statulėle ar panašiai.

P.P. Noriu pastebėti, kad šioje byloje Astai buvo paskirtas save tituluojančiu geriausiu advokatu Ananas Pliauga. Kuris Astai tik kenkė. Nuneša Asta jam dokumentus, o jis šast į stalčių kaip bereikšmius.

pliauga

Z.V. Tai iš kur toks jo titulas?

P.P. Alytuje buvo įsikūrusi nusikalstama teisėsaugos „šaika“ gauja. Buvęs milicininkas Antanas Pliauga (nuotr.)  tapo advokatu, jo dukra teisėja Živilė Janavičienė, jos velionis vyras policijos komisaras. Kartu su prokuroru Arūnu Juknevičiumi neva tirdavo nusikalimus. Įvertinimus duodavo jo žmona teisėja Snaigė Juknevičienė. Tarkim aš esu brangus advokatas. Byla yra Alytaus teisme. Važiuoju pas Pliaugą. Byla kaip ir išspręsta. Šis gi gyvena po vienu stogu su dukra teisėja Živile.

Z.V. Tai ši gauja dar vis tebesiautėja?

P.P. Siautėt nebesiautėja, be vis dar bujoja.  Kodėl buvo pasikėsinta į Astą yra ir  antras variantas.  Po savarankiškai laimėtos Astos paveldėjimo bylos, A.Pliauga sistemingai pradėjo dergti Astą, neva ji yra psichinis ligonis, nesiorientuojanti aplinkoje ir jos vieta psichiatrinėje ligoninėje. Jam antrino ir prokuroras Arūnas Juknevičius, kad ji ten ir atsidursianti. Jų žodžiai išsipildė, kodėl parašyta aukščiau.

Z.V. Skaitytojai tai žino, gal galite truputį ko nors šiurpesnio, ką yra iškentusi Asta?

P.P. Asta pamačiusi koks išbujojęs teisinis nihilizmas, gyvenusi Šveicarijoje, nutarė Lietuvoje įkurti Tarptautinę žmogaus teisių gynimo organizaciją. Atsiliepė ne vienas. Du ne jaunesni už Astą, buvo aktyviausi. Atsisveikinant su Asta prasitarė, kad šiaip nesusitikinėsiantys. Skambintų tik iškilus pavojui. Atsirado ir prilipo prie Astos policininkas, kuris nei iš šio, nei iš to jai pranešė, kad Astos nuotraukos iškabinėtos policijoje, kaip paieškomos. Astai pasitikslinus, paaiškėjo, kad jokios jos nuotraukos policijoje nekabo ir kabinetuose nesimėto. Tačiau dėl viso pikto pasiskambino aniems dviem žadėjusiems padėti bėdoje. Atvykėliai, paantrino, kad tikrai Astai gresia pavojai, jai paskelbta paieška ir jie jai padėsiantys saugiai pabėgti iš Lietuvos. Nusivežė pradžiai į Kauną. Pirmą dieną pokalbis buvo normalus. Po to prasidėjo Astos kančios. Toliau buvo tardoma, ko važinėjasi po užsienius, tame tarpe  į Rusiją, Baltarusiją. Reikalaudami įkurtos organizacijos narių duomenų, sąskaitų numerių, kur gyveno iš ko užsienyje ir taip toliau. Nieko nepešę 2019-10-20 d. Astai suteikė galimybę perplaukti Nemuną. Tokiu oru Asta apsisukusi grįžo į krantą, aplink taškėsi kulkos.

Prasidėjo naujos egzekucijos. Ant galvos maunamas tamsus maišas, sukinėjami pirštai, rankos, kojos, lupinėjami be narkozės kojų nagai, pjaustomos rankos, pjaustomos ir deginamos kojos. Priminsiu, kad Asta buvo išvežta 2019-10-17 d. o be sąmonės, pragulėjusi miške  po šakomis dvi paras iškankinta, leisgyvė atsigavusi iš po šakų išlindo 2019-10-24 d.

Z.V. Tai Tamstos nuomonė, tai buvo banditai ar nusikaltėliai įstatymo rėmuose?

P.P. Šiaip tarybmečiu, visiškai, visiškai slaptai, tokie žudikai buvo vadinami „bolšoj čieloviek“ (didelis žmogus). Tokį panaudojo ir LL leidėjo Aurimo Drižiaus, Kedžio ir kituose nužudymuose. A.Drižius per plauką išliko gyvas, Kedys ne, Asta po dviejų parų atsigavo ir t.t.

Z.V. Tai kaip manote, ar prokuroras Arūnas Juknevičius yra nusikaltėlis, ar psichinis ligonis?

P.P. Jeigu Lietuva būtų teisinė valstybė, tokių nesąmonių nebūtų. Šis išsigimėlis netiria Astos nužudymo, atseit ji nesiorientuoja aplinkoje ir yra psichinis ligonis, neva pati lupinėjosi nagus, pjaustėsi, deginosi, slėpėsi miške po šakomis ir t.t. Kadangi Asta protinga ir raštinga, šiam prokurorui per tris dienas jos uždaryti į psichiatrinę nepavyko. Jeigu, už dokumentų klastojimą jam iškiltų grėsmė, jis galimai taptų savanoriškai psichiniu ligoniu, šiuo metu pagal dokumentus jis yra pretendentas į kaltinamųjų suolą.

Z.V. Kodėl taip vadiname šį prokurorą? Pirma, ar psichiškai sveikas prokuroras, gali tirti nusikaltimą kurio net nėra, kovo 12 d. bus trys metai kaip tiria nieką, jis sukurpė 10 tomų bylą tirdamas nusikaltimą, kurio net nėra ir garbingai p.p. Astai Rubinaitei treti metai drumsčia ramybę.

Advokatas Antanas Pliauga išsigandęs atsakomybės, kelis kartus teigęs teisme, kad Asta yra šnipė, bijodamas pats patekti į psichiatrinę 2021-04-13 d. tyliai kaip šnipas atsisakė advokato mantijos. Virš pusę metų šis pilietis, vis dar prisistatinėdavo teismuose advokatu. Yra įrašai, tai įrodo, kad iš advokatų išsibraukė ne savo noru, o gavęs diplomatinį pasiūlymą.

Facebook komentarai
});}(jQuery));