Temidė su neregio ir kurčiojo sindromu

Romaldas Drigotas 

Mieli Siaurės Lietuvos žmonės, kraštiečiai iš Pakruojo krašto, Šiaulių regiono ir Pasvalio krašto piliečiai, į Jus per žiniasklaidą kreipiasi Pakruojo krašte gimęs, augęs, dirbęs Romaldas Drigotas (Staškavičių kaimas Pakruojo rajonas) dabar gyvenantis Vilniuje. Kviečiu Jus žodžiu ir drąsa „Pabudome… ir kelkimės!”.

Atstovauju pelinei partijai „Drąsos kelias” daugiamandatėje rinkimų kampanijoje kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimo narius 2016 m. spalio 9 d. rinkimus.

Tėviškė ir Pakruojo kraštas su visa Žiemgala, su darbščiais ir veikliais žemdirbiais, yra artimi ir nuoširdžiai suprantami savo gerumu, nuoširdumu ir paprastumu bei atsidavimu ir meile savo gimtai žemei ir sodžiui. Man nuo mažens gerai žinomas kaimo žemdirbio sūrus prakaitas, darbo šiokiadieniai nuo ankstaus ryto iki vėlumos.

„Drąsos kelias” politinės partijos rinkiminėje programoje į Lietuvos Respublikos 2016 m. spalio 9 d. Seimą yra akcentuojamas svarbiausias dėmesys – į paprastą žmogų, ginant jo visavertes savybes ir žmogiškąjį faktorių, dvasines, socialines, teisines ir kitas vertybes bei orumą.

Matome, kaip Lietuva daugiau kaip prieš ketvirtį amžiaus nusimetė sovietinį okupacinį režimą. Tačiau mūsų tauta ir jos piliečiai tiesiogiai ar ne tiesiogiai stebi sunkų Lietuvos teisinės ir teisėtvarkos išsivadavimą iš sovietinės teisinės sistemos šleifinio šliaužimo į šiandieną. Lietuvos Respublikos teisinė sistema su Temidei užrištom akim ir galimai kurčiai esant

– Teismų teisėjai, prokurorai, policijos pareigūnai dirba pagal Lietuvos Teismų Temidės vizualinį įvaizdį (neregio ir kurčiojo sindromu, kaip robotai prie atidirbto šablono (-su „švogeriniu”  tendencingumu, nematomu šešėliniu dirigavimu bylą sufabrikuoti pagal poreikius ir kitus negatyvus, pažeidžiant teisingo teismo principus ir teisingumo prezumpciją, žmogaus orumą bei garbę. Tokie teismų „teisėjai” elgiasi su proceso dalyviais kaip kokie „mesijai” su teismų verdiktais su trafaretiniu, šabloniniu akcentavimu „Nutartis neskundžiamą”. Juk tai ne vienetiniai atvejai, kai tokiais” atvejais teismų teisėjai dėl tokio teisenos modelio akivaizdžiai klysta ir traumuoja žmogaus gyvenimą, garbę ir orumą.

Turime išmąstyti kaip neutralizuoti piktnaudžiavimus Lietuvos teismų teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų darbe, bylų procesiniuose veiksmuose. Minėtų institucijų atstovams visi koordinuotai ir gerai apgalvotai turime sukurti ir įteisinti asmeninės atsakomybės modelį.

Būsimasis Lietuvos Respublikos Seimas turėtų į savo svarstymą ir įstatymo priėmimą balsavimui įtraukti teikimą (Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjo, prokuroro, policijos pareigūno asmeninės (personalinės) atsakomybės darbe.) Tai būtų svarbus žingsnis. Šis įstatymas būtų tik mažas šviesulys Lietuvos teismų teisėjų, prokurorų, policijos pareigūnų darbo piktnaudžiavimui kontroliuoti ir valdyti Lietuvos baudžiamosios teisenos veiksniais ir įstatymo veiksmingumu.

Asmeniškai noriu paminėti faktus Pakruojo rajono policijos komisariate 2013-2014-2015 metais vyko ikiteisminių bylų tyrimai. Iš šio policijos komisariato policijos pareigūno išryškėjo šališkumas, tendencingumas, policijos kito pareigūno giminystės ryšys ir poveikis veikti per savo kolegas pagelbėti giminaitei – proceso dalyvei byloje. Vienoje iš ikiteisminio tyrimo 2013 metų byloje matydamas Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūnų ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės bendrus suokalbius ir taktinius sumodeliuotus veiksmus dėl tikrovės ir laiko faktų iškraipymų prieš mane – aš ryžausi faktiniais motyvais raštu (dėl Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūno darbo piktnaudžiavimo tarnyba bylos tyrime 2013 metais) – atkreipti dėmesį Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui. Seimo kontrolieriaus pažymoje – mano prašymas buvo pripažintas pagrįstu ir oficialiai pripažinti Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūno grubūs tarnybinio darbo pažeidimai. Tas pareigūnas perspektyvai su vietos jam palankia Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurore – modeliavo bylos taktikos eigą į sufabrikavimą. Gavau iš patikimų man šaltinių informaciją, kad šios bylos ir kitų bylų sufabrikavimai vyko pagal užsakytą „scenarijų” su finansiniu poveikiu teikti strategiškai su finansinėmis įtakomis į vietos policiją ir prokuratūrą. Sis tandemas bus detaliau pateiktas į žiniasklaidą netolimoje ateityje – per bylų kopijas parodant akivaizdžius policijos pareigūnų ir vietos prokurorų formalią bylų kontrolę iš esmės. Šių institucijų pareigūnai (man esant nukentėjusiuoju bylose) – dirbo palankiai ir tendencingai pagal jiems užsakytą „scenarijų” bylas sufabrikuojant. Tai buvo daroma ne už ačiū,- iš policijos ir prokuratūros atstovų Pakruojyje ir Šiauliuose.

Schema bus pateikta. Viena proceso liudytoja bylos tyrime įvykio vietoje savo sodyboje taip „smagiai” pavaišino ne tik sultimis Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūną, kad šis, rašydamas jos apklausos protokolą, pradėjo „giluminiškai mąstyti”, kad jam akyse pradėjo dvejintis jo rašliava, laiko traktavimas ir galiausiai iš didelio savo rašto ir „sunkios būsenos” prirašė ne tą laiką, ir kitus veiksnius, su realių faktų išsikraipymais. Šis tyrėjas melu ir tendencingumu grindė tyrimą – lyg būtų modifikuota mąstysena. Šio pareigūno „cirko triukus” ir negebėjimą atskirti savo tyrime laiko valandų (galimai perkalto galva nuo saulės ar nuo vaišių poveikio iš liudytojos) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymoje 2013 metais pripažino faktiniu pažeidimu.

Lietuvos Vidaus reikalų ministras šį Pakruojo rajono policijos komisariato pareigūną „giliai mąstanti” atliekant tyrimą byloje – įspėjo raštu.

Šiaulių apygardos prokuratūra žemesnių prokurorų atžvilgiu atliko tik formalistinį vaidmenį. Be to, šią instituciją taip pat (liudytojos ir liudytojos giminaičio strateginė įtaka) buvo pasiekusi dėl tvirtesnio užtvirtinimo – sufabrikuojant bylas iš esmės. Šiose bylose išryškėjo pareigūnų (policijos+prokuratūros) bendri dengimo veiksniai ir suderinamumas vienai bylos eigai pagal numatytą šabloną.

Be to, rašytinai turiu faktą, kai Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Rimantas Bobinas 2016 metais kvalifikuotai negeba surašyti skundo prieš mane Panevėžio apygardos teismui. Šį faktą pastebi ir patvirtina man Panevėžio apygardos teismo pirmininkas. Iš rašto matyti, kad šio komisariato viršininkas savo parašu patvirtinęs skundo tekstą – nesugeba atskirti Lietuvos Respublikos Baudžiamosios teisenos traktavimo nuo mūsų šalies administracinės teisenos.

Darytina paradoksali ir pagrįsta išvada, kad nuo šio viršininko darbo trūkumų neatsilieka ir paminėtas jo pavaldinys iš Pakruojo rajono policijos komisariato policijos pareigūnas „pavargęs” surašant įvykio vietoje 2013 metais liudytojos (liudytojai palankiai) apklausos protokolą. Tačiau Šiaulių apylinkės prokuratūra savo kontroliavime byloje šį pareigūną laikė „geru vyru ir skaidriu tyrėju. Tačiau, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius realiai pažymoje parodė pareigūno tyrimo pažeidimus ir jo; „skaidrumą ir gėdą su melo antspaudu” – mano skundas pripažintas pagrįstu. Iš paminėtų institucijų savo skaidrumu, teisingumo kokybe, „švogeriniu” sindromu nedaug tesiskiria ir Šiaulių apygardos teismas.

Iš Lietuvos žiniasklaidos žinome ne tik apie šio teismo buvusio pirmininko Boleslovo Kalainio triukus, neskaidriais veiksmais sankcionuojant pasiklausymus prieš Lietuvos žurnalistus, suteikiant laisvę klausytis žiniasklaidos atstovų tam tikroms institucijoms – suvaržant ir įbauginant laisvo žodžio skleidėjus prieš policijos pareigūnų, prokurorų, teisėjų ir kitų asmenų tarnybinius ir kitokius negatyvius pažeidimus, šešėlinius veiksmus, korupcijos faktus bei savavaldžiavimą.

Ne iliuzija ir ne komedijos faktas, kad Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko B.Kalainio patarėja dirba LGalvanauskaitė. Si pilietė neseniai buvo patraukta už savo aferas ir svarbių dokumentų suklastojimus pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Nr. 300 str. 1 dalies normas „Dokumento suklastojimas”.

Tačiau Lietuvos Temidei esant neregei ir kurčiai – minėtai pilietei pavyko bylos procesą nuvilkinti „dėl svarbių priežasčių”, kad prokuroras ir teisėjas būtų tik formalūs proceso stebėtojai – konstatavę I.Galvanauskaitei senaties termino verdiktą. Tačiau, senaties terminas – nereiškia, kad ši pilietė realiai išteisinta dėl dokumentų klastojimo. Šiaulių apygardos teismo pirmininkas galimai patenkintas (kad jo kolegos Kalainio įtaka) gėdą daranti minėta darbuotoja šio teismo ir teisėjų įvaizdžiui – dėl etikos, moralės ir pagarbos principų ignoravimo bei valstybės tarnybos tarnautojo statuso dėl minėtinų negatyvumų iškraipymo.

Manau, nebūtų keista, toliau dirbant minėtai darbuotojai šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje – būtų suklastota byla (~os), ar bylose įvyktų sufabrikavimai.

Gal Šiaulių apygardos teismui konkurso tvarka būtų priimtina į Baudžiamųjų bylų skyrių „įdarbinti” etatinę patarėją pavyzdžiui iš Panevėžio moterų kalėjimo?

Gerbiamieji, ar galime mes būti abejingi ir susitaikyti su Šiaulių regiono policijos, prokuratūros ir teismų# „cirko politika”, tendencingumais, „švogeriavimu”, bylų sufabrikavimais, dengimais pareigūnų veiksmų, etikos ir moralės trūkumais bei žmogaus orumo menkinimu? Todėl turime susitelkti ir tarti negatyvios teisenos veikėjams (prokurorai, teismų teisėjai, policijos pareigūnai) – kad jiems ne vieta ten dirbti!

Dėl negatyvių priežasčių, šešėlinių veiksnių, „švogerinio” poveikio, dengimo ‘ veiksnių pareigūnas + pareigūnas, korumpuotumo, bylų sufabrikavimų ir kitų apraiškų būtina Lietuvos teisėtvarkos ir teisės sistemą išvilkti iš sovietinės teisinės sistemos munduro – su realiu reformavimu iš esmės kokybiškai teisenai ir skaidriam teisingumui su pagarba žmogui ir jo orumui.

 

Todėl maloniai kviečiu Jus į mūsų sambūrį- politinę partiją „Drąsos kelias” ir 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose tvirtai, pasitikint Lietuvos pažangumu, teisingumo kokybe, teisenos skaidrumu ir Žmogaus esybės verte – mūsų partijos biuletenyje Nr. 9 tarti drąsiai „TAIP!”

 

 

 

 

Pagarbiai Jums

Drigotas Romaldas

Politinės partijos „Drąsos kelias” atstovas. Kandidatas į Lietuvos Respublikos 2016 Seimą.

 

 

Pakruojis – Vilnius. Pasvalys. Šiauliai.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));