Teismo sprendimas: antstolė Ramunė Mikliušienė – melagė, besielgianti skandalingai ir amoraliai

 

 
 

2016 m. gegužės 2 d., pirmadienis

Teismo sprendimas: antstolė Ramunė Mikliušienė – melagė, besielgianti skandalingai ir amoraliai

 
 
Untitled
asociatyvi nuotrauka iš lrytas.lt

Skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusi antstolė Ramunė Mikliušienė pradėjo varstyti teismo duris dar 2015-07-22, pateikdama civilinėje byloje ieškinį pagal Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 1 dalį dėl teisės į atvaizdą pažeidimo pripažinimo, įpareigojimo nutraukti šią teisę pažeidžiančius veiksmus ir neturtinės žalos priteisimo, prašant: 1) uždrausti asociacijos „Idėja Kaunui“ nariams viešinti ir demonstruoti antstolės R. Mikliušienės nuotrauką (-as) tretiems asmenims iki teismo sprendimo priėmimo ir įsiteisėjimo, 2) pripažinti, kad asociacijos „Idėja Kaunui“ nariai pažeidė antstolės R. Mikliušienės teisę į atvaizdą ir teisę į privatų gyvenimą, 3) priteisti antstolei R. Mikliučienei iš asociacijos „Idėja Kaunui“ narių solidariai 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, 4) įpareigoti asociacijos „Idėja Kaunui“ narius sunaikinti antstolės R. Mikliušienės turimą (-as) nuotrauką (-as), nedemonstruoti ir neperduoti jos (-ų) tretiesiems asmenims, ir (5) priteisti antstolei R. Mikliušienei iš asociacijos „Idėja Kaunui“ narių proporcingai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus. 

 
DSCF4867%2B %2BCopy
antstolė Ramunė Mikliušienė

Vėliau, 2015-09-28, antstolė R. Mikliušienė pateikė patikslintą ieškinį, į atsakovus įtraukdama ir pačią asociaciją „Idėja Kaunui“. Tačiau, kaip sakoma, „begeriant troškulys didėja“, tai taip ir šiuo atveju su skandalingu ir amoraliu elgesiu pagarsėjusia antstole R. Mikliušiene. Ji po truputi, vis nedrąsiai audė mintį apie neturtinės žalos padidinimą, šių metų pradžioje, 2016-01-15, pateikdama dar kartą patikslintą ieškinį, kuriuo neturtinės žalos reikalavimą padidino nuo 1 000 (vieno tūkstančio) iki 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Kodėl ne iki milijono, vis dar lieka neaišku. Žodžiu, antstolė R. Mikliušienė „pagavo kablį“ (pradėjo teismui padavinėti nepagrįstus procesinius dokumentus su nepagrįstais reikalavimais, kaskart vis tikslindama ieškinio reikalavimus, reikalaudama vis didesnės neturtinės žalos ir dabar negalinti sustoti). 

 
Antstolė R. Mikliušienė, grįsdama tariamai atsiradusią neturtinę žalą, kurią įvertino 10 000 Eur, nurodė, kad ji patyrė išgyvenimus, nepatogumus ir nerimą, kai asociacija „Idėja Kaunui“ nuotrauką, 2014-05-31 darytą viešoje vietoje M. Valančiaus gatvėje Kaune, kurioje matyti, kaip antstolė R. Mikliušienė, užsidėjusi juodus akinius nuo saulės, it filmo „Vyrai juodais drabužiais“ herojė, išsišiepusi iki ausų rodo nepadorius gestus – iškeltus vidurinius pirštus, perdavė žurnalistams, Teisingumo ministerijai ir teismui kaip įrodymą, įrodant neadekvačius antstolės R. Mikliušienės veiksmus. Taip pat antstolė R. Mikliušienė nurodė, kad neturtinę žalą patyrė ir dėl to, kai asociacijos „Idėja Kaunui“ narys teisme 2015-11-16 nufotografavo ją su jos atstove advokatės padėjėja, spėjusia pirmame teismo posėdyje užsitarnauti „melagės“ vardą, Snieguole Miceikaite, po to nuotrauką perdavė asociacijai „Idėja Kaunui“, kuri tą pačią dieną internetinėje svetainėje kartu su nuotrauka paskelbė pranešimą „Pareiškimas dėl antstolės Ramunės Mikliušienės skandalingos ir amoralios reputacijos“.
DSCF4553 2015 11 13
iš kairės: antstolė Ramunė Mikliušienė ir 
jos atstovė – advokatės padėjėja Snieguolė Miceikaitė

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antstolė R. Mikliušienė, būdama „bankrutuojančios“ įmonės UAB „Novus rex“ vienintelė akcininkė, savo buvusiam darbuotojui – asociacijos „Idėja Kaunui“ nariui – atsiuntė 2014-05-31 darytą nuotrauką tuomet, kai buvęs darbuotojas paprašė su juo atsiskaityti. 

 
Parodytume 2014-05-31 darytą nuotrauką, tačiau teismas nuo 2015-10-06 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, laikinai uždraudė rodyti. Bet už tai teismas nėra laikinai uždraudęs rodyti 2015-11-16 darytą nuotrauką. 
 
 

Nepaisant antstolės R. Mokliušienės nepažabojamo apetito, kuris pasireiškia tuo, jog vis kaskart didinamas neturtinės žalos dydis, tai teismui pateikė prašymą, prašydama uždrausti asociacijai „Idėja Kaunui“ ir jos nariams viešoje vietoje fotografuoti ją ir platinti nuotraukas su jos atvaizdu bei skleisti bet kokią informaciją iš viešai nagrinėjamos civilinės bylos. 

 
Antstolės R. Mikliušienės prašymas, jog būtų uždrausta ją viešoje vietoje fotografuoti, aiškiai parodo jos kompetencijos stoką ir menką supratimą apie teisę. Ji, turėdama teisinį išsilavinimą, nesugeba pasiskaityti kas rašoma Civilinio kodekso 2.22 straipsnio 2 dalyje, kurioje aiškiai juoda ant balta parašyta, kad viešoje vietoje galima fotografuoti tokius asmenis kaip antstolę R. Mikliušienę, kuri prilyginama valstybės pareigūnui. Be to, ji turėtų suprasti, kad viešai nagrinėjama civilinė byla gali būti aptarinėjama viešai su trečiaisiais asmenimis. 
 
DSCF6154
antstolė Ramunė Mikliušienė

Teismas netenkino antstolės R. Mikliušienės sveiku protu ir logika nepasižyminčio prašymo. Todėl ji teismo procesiniu sprendimu liko nepatenkinta, it maža mergaitė, kuriai mama nenupirko ponio, ko pasėkoje apskundė sprendimą Kauno apygardos teismui, kuris prieš kelias savaites neskundžiama ir galutine nutartimi nutarė, kad antstolės R. Mikliušienės atskiras skundas paremtas sapalionėmis ir vapalionėmis, t. y. nepagrįstas. 

 
Praeito mėnesio pradžioje vyko patikslinto ieškinio nagrinėjimas, kuriame netikėtai atsisakė dalyvauti ir duoti teismui paaiškinimus kaip ieškovė antstolė R. Mikliušienė apie savo reikalavimus nurodytus patikslintame ieškinyje, kadangi, pasak jos atstovės advokatės padėjėjos S. Miceikaitės, antstolė R. Mikliušienė bijo būti nufotografuota. 
 
Asociacijos „Idėja Kaunui“ nuomone, antstolės R. Mikliušienės bijojimas būti nufotografuotai parodo, jog ji turi nepilnavertiškumo kompleksą. Suprantame, kad ji nėra „Mis Lietuva“ ar net „Mis rajonas“, tačiau nemanome, kad jai reikėtų bijoti būti viešoje vietoje nufotografuotai. Kita vertus, žinant jos elgesį viešoje vietoje, kuomet rodė necenzūrinius gestus, be saiko vartojo alkoholinius gėrimus ir po to įžeidinėjo policijos pareigūnus, tai gal vis dėl to jai reikia vengti viešumo, kad per savo „gerą elgesį“ neprarastų antstolės pareigų ar neatsidurtų teisiamųjų suole. Betgi, yra nesuprantama, kuomet civilinėje byloje antstolė R. Mikliušienė bijo pasirodyti ir duoti teismui kaip ieškovė paaiškinimus, tačiau baudžiamojoje byloje, kurioje ji padavusi asociacijos „Idėja Kaunui“ narius už šmeižtą, ne tik kad nebijo būti nufotografuota, bet dar ir kitus fotografuoja ir filmuoja. Šiuo atveju įžvelgiamas akivaizdus jos akiplėšiškas ir veidmainiškais melas.
 

Iš kairės: antstolė Ramunė Mikliušienė ir jos atstovė – advokato padėjėja Gražina Goštautaitė

 
 
Antstolę R. Mikliušienę baudžiamojoje byloje atstovauja advokato padėjėja Gražina Goštautaitė, kuri jau pačiame pirmame teismo posėdyje spėjo užsitarnauti „abejotinos reputacijos ir kompetencijos stoka pasižyminčios teisininkės“ vardą. Kita vertus, yra suprantama, kodėl advokato padėjėja G. Goštautaitė pačiame pirmame teismo posėdyje spėjo užsitarnauti tokį vardą, kadangi ji advokato padėjėja dirbti pradėjo tik nuo 2014-08-26. Ir tiesa sakant, mes jos niekada nesamdytume, nes manome, kad ji netinkamai atstovautų teisme. 
 
 
DSCF6153
iš kairės: antstolė Ramunė Mikliušienė ir
jos atstovė – advokato padėjėja Gražina Goštautaitė

Šiandien teismas civilinėje byloje paskelbė neįsiteisėjusį sprendimą, kuriuo pripažino, kad antstolės R. Mikliušienės patikslintas ieškinys yra nepagrįstas, konstatuodamas, kad asociacija „Idėja Kaunui“ ir jos nariai nepažeidė antstolės R. Mikliušienės teisę į atvaizdą ir teisę į privatų gyvenimą. Taip pat teismas konstatavo, kad antstolė R. Mikliušienė patikslintame ieškinyje pateikė melagingus duomenis, t. y. melavo, be to, kad ji savo neatsakingu, nerūpestingu, neapdairiu elgesiu pažeidė elementarius sąžiningo ir protingo bei apdairaus asmens elgesio standartus, kuomet išsiuntė buvusiam jos vadovaujamos įmonės UAB „Novus rex“ darbuotojui nuotrauką su įžeidžiančiu gestu – iškeltus vidurinius pirštus. 

 
Tikėtina, kad šios dienos teismo priimtas sprendimas bus antstolės R. Mikliušienės apeliaciniu skundu apskųstas Kauno apygardos teismui. 
 
Atsakingai pareiškiame, kad asociacija „Idėja Kaunui“ ir jos nariai nėra atsakingi už skandalingą ir amoralią antstolės R. Mikliušienės reputaciją.
 
http://idejakaunui.blogspot.com/2016/05/teismo-sprendimas-antstole-ramune.html
Facebook komentarai
});}(jQuery));