skip to Main Content
pjimage

Teismas : valstybė gali slapta žudyti savo piliečius

Aurimas Drižius

 

pjimage

Vilniaus apygardos teismo teisėja Julija Dabulskytė-Raizgienė (nuotr. viršuje) nurodė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl dviejų žmonių – Andriaus Ūso ir Drąsiaus Kedžio nužudymo „įslaptinimo“.

Vasario 26 d. kreipiausi į Vilniaus apygardos teismą skundu dėl prokuratūros atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl labai sunkių nusikaltimų – žmonių nužudymo ir mažamečių vaikų prievartavimo – degimo generalinėje prokuratūroje, ir dėl šių nusikaltimų „įslaptinimo“.
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja I.Gavelytė-Kalytienė 2020-02-13 priėmė nutartį palikti mano skundą nenagrinėtu.
Nurodžiau, kad tokia nutartis yra neteisėta, formali, tiesiog dar vienas bandymas pridengti labai sunkius nusikaltimus, todėl naikintina. Teisėja į mano skundą pažiūrėjo formaliai – neva aš neturėjau teisės pranešti apie labai sunkius nusikaltimus – žmonių nužudymus. Teisėja Gavelytė man nurodo, kad pagal BPK 446 str. 1 dalį aš negaliu pateikti pranešimo apie naujai paaiškėjusiais aplinkybes.
Tačiau teisėja nieko nepasisakė dėl to, kad aš turėjau pareigą pranešti apie labai sunkų nusikaltimą. Baudžiamojo kodekso 238 straipsnyje numatyta – tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų. Siekiant inkriminuoti šį nusikaltimą reikalingos sąlygos: – nepranešama apie daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą. Labai sunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo (pvz., nužudymas, kvalifikuotas sunkus sveikatos sutrikdymas ir pan.);

Šiuo atveju aš pranešiau apie trijų žmonių nužudymą ir šių nusikaltimų dengimą generalinėje prokuratūroje, kas yra sunkinanti aplinkybė.
2019 m. spalio 25 d. kreipiausi į generalinę prokuratūrą pranešdamas apie nusikaltimą – informacijos apie Kauno miesto gyventojų Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso žudikus – neteisėtą įslaptinimą
Buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius, neabejotinai turėjęs teisę susipažinti su valstybės paslaptį turinčiais dokumentais, Šiaulių apygardos teisme, prisiekęs sakyti tiesą, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-6-332/2018, paliudijo, kad informacija apie tai, kas nužudė Lietuvos Respublikos piliečius Drąsių Kedį ir Andrių Ūsą, yra įslaptinta valstybės tarnybų.
Tokios informacijos – apie tai, kas ir kodėl nužudė D.Kedį ir A.Ūsą – įslaptinimas yra nusikalstamas ir neteisėtas, nes Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas labai aiškiai nurodo, kokia informacija gali būti įslaptinta:
7 straipsnis. Įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas
1. Valstybės paslaptį gali sudaryti:
1) detalūs duomenys apie valstybės gynybos rezervą ir suvestiniai detalūs duomenys apie mobilizacinį materialinių išteklių rezervą;
2) detalūs duomenys, atskleidžiantys valstybės mobilizacines galimybes, valstybės pasirengimo gynybai pajėgumus ir galimybes;
Šiame sąraše nėra nurodyta, kad galima įslaptinti valstybės vardu padarytus nužudymus. Priešingai – įslaptinus šią informaciją, valstybės vardu buvo padaryta labai daug sunkių nusikaltimų – apkaltinus teisėjo Jono Furmanavičiaus nužudymu, buvo nuteistas kalėti nekaltas žmogus Raimondas Ivanauskas, kuris iki šiol laikomas kalėjime. Taip pat nuteista didelė grupė žmonių vadinamojoje Garliavos „patvorinių“ byloje.
Faktas, kad valstybės įstaigos žinojo, kas nužudė D.Kedį ir A.Ūsą, tačiau šią informaciją nuslėpė ir įslaptino, reiškia, kad jos padarė labai sunkią nusikalstamą veiklą – tarnybos pareigų neatlikimas, piktnaudžiavimas tarnyba ir kitus nusikaltimus.
Valstybės paslapties įstatymo 6 straipsnis. Informacijos įslaptinimas nurodo, kad : 2. Informacijai slaptumo žymas suteikia, keičia ir jos įslaptinimo terminus nustato informaciją parengę paslapčių subjektai šio įstatymo nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad valstybės įstaigos žinojo, kad įslaptina informaciją, kuri negali būti įslaptinta – t.y. informaciją apie žmonių nužudymus.

Būtina išsiaiškinti, kas ir kokiu pagrindu įslaptino informaciją apie D.Kedžio ir A.Ūso žudikus.

Bet kuriuo atveju įslaptinti valstybės vardu veikiančius žudikus yra labai sunkus nusikaltimas, prilygstantis valstybės išdavimui. Todėl būtina nedelsiant pradėti tyrimą, kas įslaptino šiuos žudikus, juos nedelsiant nustatyti ir sulaikyti. Turint omenyje, kad generalinė prokuratūra jau daug metų slepia labai sunkius nusikaltimus, būtina šią įstaigą nušalinti nuo tyrimo, ir tyrimą pavesti visai kitai žinybai.
.Kita vertus, V.Matulevičius teisme nurodė, kad „prieš mergaites buvo piktnaudžiaujama“. Turima omenyje D.Kedžio dukra Deimantė Kedytė ir Orinta Naruševičiūtė, dėl kurių galimo prievartavimo buvo kreiptasi į prokuratūrą. Tačiau prokuratūra nuslėpė įrodymus šioje byloje, ir taip pat atliko labai sunkią nusikalstamą veiklą.
Tai, kad aš daug kartų buvau nuteistas už teisėtą veiklą – straipsnių rašymą, teisėjams klastojat savo nutartis, tik dar kartą įrodo, kokia banditiška yra visa taip vadinama „teisinė sistema“. Tačiau pedofilijos byloje ši mafija pranoko pati save.
Pateikiu teismui ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko A.Matulevičiaus parodymus Šiaulių apygardos teisme, kur buvo nagrinėjama vadinama „Garliavos patvorinių byla“. Teismo apklausiamas A.Matulevičius sako, kad jis yra įsitikinęs, kad „prieš abi mergaites buvo piktnaudžiaujama, o Ūsas ir Kedys yra nužudyti, tačiau tai įslaptinta informacija“.
Tai, kad prokuratūra veikė nusikalstamai, pripažino ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas savo tyrimo išvadose dėl aplinkybių, susijusių DRĄSIAUS KEDŽIO SKUNDŲ TYRIMU, PARLAMENTINIO TYRIMO IŠVADOS. (2010 m. sausio 21 d. Nr. XI-671). Daugybė faktų, kad prokuratūra sąmoningai klastojo ir nuslėpė esminius faktus pedofilijos byloje.

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjų gretas papildė teisėja Julita Dabulskytė-Raizgienė

Vilniaus apygardos teismo teisėjų gretas papildė teisėja Julita Dabulskytė-Raizgienė
2019-08-06
 

Š. m. rugpjūčio 6 d. darbą Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje pradėjo teisėja Julita Dabulskytė-Raizgienė.

 

2019 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą, pasirašė dekretą dėl Julitos Dabulskytės-Raizgienės skyrimo dirbti Vilniaus apygardos teismo teisėja.

 

Pristatydama teisėją teismo darbuotojams, Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė džiaugėsi, kad teisėja Julita įsilieja į Vilniaus apygardos teismo kolektyvą. „Nei vienas raštinės darbuotojas, sekretorius ar teisėjo padėjėjas nesigailės dirbdamas su šia teisėja, nes ji yra mėgstamas žmogus, šilta ir maloni asmenybė, profesionalumo nestokojanti teisėja“, – pristatydama teisėją kalbėjo teismo pirmininkė.

 

Naujoji Vilniaus apygardos teismo teisėja džiaugėsi šiltu teismo darbuotojų priėmimu. „Vieno etapo pabaiga, o kito pradžia visada sukelia tam tikras emocijas“, – neslėpdama jaudulio sakė J. Dabulskytė-Raizgienė. Teisėja, dėkodama už palaikymą, išreiškė tikėjimą, kad taps geru gražaus Vilniaus apygardos teismo kolektyvo nariu.

 

J. Dabulskytė-Raizgienė nuo 2014-ųjų dirbo teisėja Vilniaus miesto apylinkės teisme. Anksčiau ėjo Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo padėjėjos pareigas. Iki 2004 metų dirbo Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate.

 

J. Dabulskytė-Raizgienė teisininko kvalifikaciją įgijo 2007 metais Mykolo Romerio universitete. Taip pat 2000 metais jai suteiktas vokiečių filologijos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete.

 

Vilniaus apygardos teisme šiuo metu dirba 55 teisėjai: Baudžiamųjų bylų skyriuje dirba 21 teisėjas, Civilinių bylų skyriuje – 34 teisėjai.

2019-11-11 gavau generalinės prokuratūros raštą nr. 17.2.-4948, kurį pasirašė prokuroras Arūnas Verenius (toliau – prokuroras).
Mano pateigtus įrodymus apie tai, kad Kedžio ir Ūso žudikai yra įslaptinti, ir tai teisme, prisiekęs sakyti tiesą, paliudijo Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, prokuroras pavadino „spėjimais, o ne faktais ir aplinkybėmis, kurios nebuvo žinomos priimant minėtose bylose procesinius sprendimus.
Tai akivaizdus ir niekuo nepagrįstas prokuroro Vereniaus melas – faktas, kad nagrinėjant Ūso ir Kedžio nužudymo bylas (tiksliau, jas pridengiant, nes prokuratūra padarė viską, kad nuslėptų žudikus, o šiuos nužudymus pateiktų visuomenei kaip nelaimingus atsitikimus), nebuvo žinoma ta esminė aplinkybė, kad Kedys ir Andrius Ūsas buvo nužudyti, o jų žudikai įslaptinti.
Akivaizdu, kad generalinė prokuratūra toliau slepia sunkius nusikaltimus, nes net mano prašymą pradėti tyrimą. Prašiau atnaujinti vadinamąją Garliavos pedofilijos bylą, o taip pat ikiteisminį tyrimą dėl keturių žmonių – Jono Furmanavičiaus, Violetos Naruševičienės, Drąsiaus Kedžio, Andriaus Ūso nužudymų ir kitų labai sunkių nusikaltimų, kuriuos sąmoningai ir tyčia pridengė prokuratūra.
Nurodžiau tokias aplinkybes:
Minėtoje pedofilijos byloje prokuratūra sąmoningai klastojo bylos įrodymus, norėdama padėti išvengi atsakomybės sunkius nusikaltimus – mažamečių seksualinį prievartavimą – padariusiems asmenims. „Laisvo laikraščio“ redakcijos turimi dokumentai patvirtina, kad generalinės prokuratūros prokurorai tyčia ir sąmoningai klastojo vadinamosios pedofilijos bylos įrodymus. Lygiai tą patį darė i visų pakopų teismai – sąmoningai rašė į savo nutartis žinomai melagingus duomenis. Tai prokurorų ir teisėjų piktnaudžiavimas, slepiant labai sunkius nusikaltimus – žmonių nužudymus ir mažamečių prievartavimą. Mažamečių vaikų seksualinį prievartavimą rodo, kad tiek teismuose ir prokuratūroje dirba labai galinga nusikalstama grupuotė, kurios nusikaltimus iki šiol dengia vadinamoji „teisėsauga“.

Prokurorų nusikalstamas neveikimas ir įrodymų ignoravimas
Neringa Venckienė nurodė tokias aplinkybes apie tai, kaip prokuratūra klastojo pedofilijos bylą : „Gal būtent toks prokurorų NEVEIKIMAS turėtų būti siejamas su taip dažnai minimu jų įsitikinimu, kad mergaitės prisiminimai ilgainiui turi silpti, tai yra stokoti tikslumo bei nuoseklumo?
Kaip matyti iš byloje esančios antrosios mergaitės 2009 m. balandžio 22 d. apklausos, atliktos Kauno apskrities VPK Vaiko apklausos kambaryje, šios apklausos metu, patalpoje, kurioje psichologė S. Dirvelytė kalbėjosi su Rita (vardas pakeistas), betarpiškai dalyvavo ir mergaitės motina V. Naruševičienė, nors ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra pakankamai duomenų, leidžiančių ją įtarti bendrininkavus tvirkinant ir seksualiai prievartaujant dvi mergaites (171., b.l. 1-15). Kieno nurodymu V. Naruševičienė buvo vaiko apklausos patalpoje, atliekant antrosios mergaitės apklausą? Tai visiškai neaišku, tačiau akivaizdu, kad ši aplinkybė turėjo tiesioginės įtakos antrosios nukentėjusiosios parodymų išsamumui. Kodėl ikiteisminio tyrimo metu, penkis kartus apklausiant mažametę D.Kedytę, nei vienoje iš jos apklausų nebuvo leista dalyvauti jos įstatyminiams atstovams? Tai irgi visiškai neaišku.
Kaip matyti iš liudytojo gydytojo G. Čereškevičiaus apklausos protokolo (17 t., b.l. 145-146), pastarasis parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė nelaiko išmatų. O kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio 2009-10- 16 liudytojos N. Naruševičienės (močiutės) apklausos protokolo (17 t., b.l. 57-58), pastaroji, priešingai V. Naruševičienės ir D. Naruševičiaus parodymams, teigia, kad mergaitė sveikatos problemų, susijusių su išmatų nelaikymu, turėjo nuo 2-3 metų. Nors tai akivaizdžiai prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu apklaustų pedagogų (mokytojų, darželio auklėtojų) parodymams!..
Apklausos metu liudytojas G. Cereškevičius liudijo, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, kaip viena iš tokio sutrikimo alternatyvų gali būti sąlygota lytinių santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą. Iš esmės tą patį patvirtino ir liudytojas R. Bagdzevičius 2009-10-23 jo apklausos metu (171., b.l. 148-149). Sis liudytojas taip pat patvirtino, jog pirmas mergaitės vizitas pas jį dėl tuštinimosi problemų buvo 2008 m. gruodžio 8 d. Tai yra jau pradėjus šį ikiteisminį tyrimą ir esant pagrįstai rizikai, kad mažamečių tvirkinimo bei seksualinio prievartavimo faktai gali būti išaiškinti. Šios apklausos metu liudytojas patvirtino, jog mergaitei buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų. Kaip vieną iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių liudytojas R. Bagdzevičius įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei, bet čia pat paaiškino, kad nustatyti lytinio išnaudojimo požymius medicininiais tyrimais yra ganėtinai sunku.
Minėtieji medikai, mano nuomone, išreiškė savo požiūri, tačiau gan aptakiai, galbūt bijodami neteisėtų pasekmių ir pan. Tačiau nepriklausomi medicinos konsultantai – ginekologai, proktologai tvirtina, jog tokie negalavimai, jei jų nebuvo anksčiau, atsiranda tik dėl seksualinės prievartos analiniu būdu.
Visos šios aplinkybės ir kiti mano išvardinti faktai rodo, kad prokuratūra sąmoningai veikė nusikaltėlių naudai, klastojo įrodymus, rašė melagingus nutarimus ir visaip kaip kitaip vengė atlikti savo tarnybines pareigas.
Skundą išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo teisėja Julita Dabulskytė-Raizgienė nė dėl vieno iš šiame skunde nurodyto motyvo nepasisakė, nors BPK reikalauja teismo atmesti visus skunde išdėstytus motyvus.
Dalios Grybauskaitės paskirta teisėja man nurodė, kad aš neturėjau teisės kreiptis į prokuratūrą dėl visų šių nusikaltimų ištyrimo, nes nesu šios bylos dalyvis, o tai, kad prokuratūra priėmė ne nutartį, o neskundžiamą raštelį nepradėti tokio tyrimo, tai „turėjo tam pagrindą“.
Kol kas akivaizdu tik tai, kad visa ši mafijinė teismų ir prokuratūros sistema gali būti sulaužyta tik pasikeitus politinei valiai. Kol kas nei „valstiečiai“ nei Gitanas Nausėda tokio noro ar valios neparodė – jiems atrodo, kad „teisėsauga dirba tinkamai“.

 

sndt68a2 Page 1

sndt68a2 Page 2

 

sndt68a2 Page 3

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));