Teismas atvirą E.Masiulio ir liberalų kyšininkavimą įvertino kaip teisėtą veiklą

Masiulioplakatas

Masiulioplakatas

Liberalų Sąjūdžio lyderio Eligijaus Masiulio baudžiamojoje byloje nustatyti tokie faktai:

Iš išteisinamojo nuosprendžio

 

Ramūnas Kurlianskis (R.K.) buvo kaltinamas tuo, kad siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, pažintimis, kita tikėtina įtaka valstybės tarnautojams, paveiktų atitinkamus valstybės tarnautojus, kad šie teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus, jam tiesiogiai pasiūlė,
pažadėjo, susitarė duoti ir tiesiogiai davė kyšį, tai yra:
Jis – R. K., veikdamas UAB koncerno  „MG Baltic” naudai ir interesais, 2015 m. rugsėjo 23 d., nuo apie 13 val. 05 min. iki apie 13 val. 35 min., bei 2015 m. spalio 21 d., nuo apie 09 val. 00 min. iki apie 09 val. 50 min., Vilniuje, Gynėjų gt. 14 restorane „Stebuklai“ vykusių susitikimų metu, siekdamas, kad
Eligijus Masiulis, pasinaudodamas savo visuomenine valstybės politiko padėtimi, Seimo nario tarnyba, Liberalų frakcijos Seime seniūno ir politinės partijos „Y“ pirmininko, šios partijos valdybos pirmininko bei tarybos nario įgaliojimais, pažintimis, kita tikėtina įtaka valstybės tarnautojams – Liberalų frakcijos Seime
nariams, paveiktų atitinkamus valstybės tarnautojus – Darbo frakcijos Seime narį Kęstutį Gapšį ir kitus šios Seimo
frakcijos narius, kad šie teisėtai veiktų vykdydami įgaliojimus – balsuotų už UAB koncernui „MG Baltic” naudingų politinių sprendimų priėmimą S. B. ir finansų komitete bei Seimo plenariniuose posėdžiuosesvarstant ir priimant:

Seimo nario Šarūno Gustainio (Š.G.) 2015 m. spalio 13 d. Seime užregistruotą „2015-10-13 Pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 (…) 8, (…) straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11¹, 14¹, 21¹,
22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2) 8 straipsnio pataisos“,

Seimo nutarimo „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius –Utena“ projektą Nr. XIIP-2013(2),
Seimo narių A. S. ir R. S. 2015 m. gegužės 29 d. Seime užregistruotą „2015-05-28 pasiūlymą dėl Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projekto Nr. XIIP- 2627(2) 4 straipsnio 1 dalies“,

E. Masiuliui tiesiogiai pasiūlė, pažadėjo, susitarė ir 2015 m. spalio 25 d. tiesiogiai davė kyšį – neteisėtą ir nepagrįstą atlygį už pageidaujamą teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, išreikštąnematerialios, neturinčios ekonominės vertės rinkoje asmeninės naudos sau ir kitam asmeniui forma:
jis – R. K. 2015 m. spalio 22 d. organizavo E. Masiulio pasisakymą UAB koncerno „MG Baltic” valdomai UAB „Laisvas ir nepriklausomas“ priklausančiose televizijose 2015 m. spalio 25 d., 19 val., transliuotoje laidoje („duomenys neskelbtini“), kurioje didinant politinės partijos Liberalų sąjūdis“ pirmininko E. Masiulio ir šios partijos politinį autoritetą, palankiai buvo nušviesta E. Masiulio politinė veikla bei šios politinės partijos veikla. Taip E. M. iš jo – R. K. už pageidaujamą valstybės tarnautojo teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus gavo kitokios asmeninės naudos sau ir kitam asmeniui – politinei partijai
„Y“.

98 psl :

Dėl Šarūno Gustainio neteisėto veikimo
2.1. Įrodymai
Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriato bylos duomenimis, byloje Nr. 1.1-410 dėl
„2015 m. lapkričio 5 d. priimto Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40
straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 11 1 , 14 1 , 21 1 , 22 1 , 22 2 , 23 1 , 25 1 straipsniais ir penktuoju 1 skirsniu įstatymo (Nr. XII-1989) projekto (Reg. Nr. XIIP-3370)“ yra ir šie dokumentai:

Seime 2015 m. birželio 30 d. užregistruotas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų
pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11 1 , 14 1 , 21 1 , 22 1 , 22 2 , 23 1 , 25 1 straipsniais ir penktuoju 1 skirsniu
įstatymo projektas Nr. XIIP-3370. Pateikė projektą rengusios darbo grupės nariai B. B., V. G. ir R. Ž.
(t. 37, b. l. 2). Projekte numatyta, kad šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 20 straipsnį, įsigalioja 2015
m. lapkričio 1 d., šio įstatymo 20 straipsnis įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d. (t. 37, b. l. 37).
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolo Nr. 109-P-30
duomenimis, 2015 m. rugsėjo 30 d., nuo 10 val. 00 min., vykusiame šio komiteto posėdyje (t. 37, b. l.
4) buvo nutarta pritarti komiteto patobulintam Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių
pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 11¹, 14¹, 21¹, 22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu įstatymo projektui XIIP-
3370, komiteto išvadoms ir toliau pateiktam pasiūlymui: patikslinti įstatymo projekto 43 straipsnio 1
dalį taip: „1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 20 straipsnį įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.“ (t. 38,
b. l. 6).
Biudžeto ir finansų komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio stenogramos duomenimis,
kalbėjo Seimo narys K. G.: „Aš tik noriu pasakyti, kad to įstatymas tiesiog kaip oro reikia Lietuvai
<…>“, „<…>Aš manau, tai ką bankas pasiūlė iš esmės taikoma kitose Europos šalyse<…>“ (t. 38, b. l.
11, 14).
Lietuvos Respublikos Seimo rytinio 2015 m. spalio 1 d. posėdžio protokolo Nr. SPP-278
duomenimis, 2015 m. spalio 1 d., rytiniame, 10 val. 31 min. – 11 val. 35 min., Seimo posėdyje skubos
tvarka vyko Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių
pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11¹, 14¹, 21¹, 22¹, 22², 23¹, 25¹
straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu įstatymo projekto XIIP-3370 (2) svarstymas. Buvo svarstomos
Projekto Nr. XIIP-3370 (2) pataisos, pateiktos Seimo narių V. S., V. F., D. U., V. G.. Posėdžio
pirmininkės pasiūlymu padaryta šio projekto svarstymo pertrauka iki kito posėdžio (t. 40, b. l. 27).
Lietuvos Respublikos Seimo vakarinio 2015 m. spalio 1 d. posėdžio protokolo Nr. SPP-279
duomenimis, 15.46 val. – 16.07 val., buvo tęsiamas Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių
pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 11¹, 14¹, 21¹, 22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu įstatymo projekto XIIP-
3370 (2) svarstymas. Nutarta pritarti po svarstymo Seimo posėdyje (t. 40, b. l. 37). Vakarinis Seimo
posėdis baigėsi 16 val. 25 min. (t. 40, b. l. 39).
Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos 2015 m. spalio 1 d. rytinio ir vakarinio
posėdžių stenogramose Nr. 278 ir 279 užfiksuota Seimo nario K. G. kalba: „<…> pirma, kad yra
svarbiausia šiame įstatymo projekte, kad yra griežtinamas klientų mokumo vertinimas, kuris yra
pagrindinė atsakingo skolinimo sąlyga. Antras dalykas, kuo šitas įstatymas reikalingas ir kuo jis yra
naujas, tai įdedami reklamos apribojimai <…>“, <…> todėl siūlau pritarti <…>“ (t. 40, b. l. 50-51).
Pasisakė Seimo narys P. G.: „ <…> jeigu mes priimsime šitą projektą, ypač 8 straipsnį, kuris yra
ydingiausias, tai praktiškai tvarka, kuri buvo, lieka <…>“, „<…> Mano supratimu, aš kaip tik siūlau
išbraukti šią dalį ir praktiškai paliekama ta pati situacija, padarius keletą tokių kosmetinių pakeitimų
<…>“ (t. 40, b. l. 61).
Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2017 m. sausio 9 d. protokolo Nr. S6-14-11
duomenimis, užfiksuotas tarp mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo
naudojosi R. K. (K.) ir mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi
Š. G. (G.), 2015 m. spalio 12 d. susirašinėjimas SMS žinutėmis.
2015 m. spalio 12 d., 15.12.59 val. K. : Sveikas. Kaip gyvas? Gal 5 min parukyt kur sndn ar
ryt ryte?R.k. 16.14.31 val., G.: Sveikas! Galeciau dabar pravaziuot pro sali – 17:00 turiu susirinkima,
dabar vaziuoju is zirmunu. 16.16.21 val. K.: Dabar turesiu svecia, bet jeigu galetum, uzsuk. Paprasyk,

91

kad sekretore mane iskviestu. Aciu (t. 8, b. l. 20). 16.16.48 val. G.: Ok, tik trumpam labai tada 🙂
16.17.14 val. K.: Taip. Trumpam. Aciu, iki (t. 8, b. l. 21).
Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriato bylos duomenimis, Seime 2015 m. spalio
13 d., 10 val. 45 min., užregistruoto Seimo nario Š. G. Pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos vartojimo
kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo,
1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11¹, 14¹, 21¹, 22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹
skirsniu įstatymo projekto XIIP-3370 (2) duomenimis, pasiūlyta pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu
keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą kredito
davėjas, vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo
kreditingumą vienu iš šių būdų: 1) remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito
gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse
sistemose; arba 2) pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą,
remdamasis dokumentais, duomenimis, informacija ar kitais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo
kreditingumo patikrinimas kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose
atliekamas gavus vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal
įstatymus“ (t. 39, b. l. 17, 20).
Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio 2015 m. spalio 14 d.
protokolo Nr. 109-P-32 duomenimis, Seimo nario Š. G. siūlomai 2015-10-12 Vartojimo kredito
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pataisai nepritarta (t. 39, b. l. 75).
Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2017 m. sausio 9 d. protokolo Nr. S6-14-11
duomenimis, užfiksuotas tarp mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo
naudojosi R. K. (K.) ir mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi
Š. G. (G.), susirašinėjimas SMS žinutėmis.
2015 m. spalio 14 d., 17.40.48 val. K.: Sveikas. Jei nesutares, tai gal pietus pafiksuojam
pirmadieni? R.k. 17.51.36 val. G.: Sveikas, galim (t. 8, b. l. 21). 17.52.33 val. K.: Puiku. Vieta
susirasom pirmad. Jei turi megiama, galim ten. Iki. 18.01.26 val. G.: Laika uzfiksuokim tik :).
18.08.20 val. K.: Puiku. Iki pirmad 13 val. Rk (t. 8, b. l. 22).
2015 m. spalio 19 d., 09.53.00 val. K.: Sveikas. Esam sutare pietu 13 val. Kur paciam
patogiau? Jei ką, galiu paimt Tave kur pasakysi. R.k. 09.55.38 val. G.: 12 turiu myta prie seimo“.
09.56.19 val. K.: Tai 13 prie G. biuro? (t. 8, b. l. 23). 09.56.48 val. G.: Gerai (t. 8, b. l. 24).
Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2017 m. sausio 9 d. protokolo Nr. S6-14-12
duomenimis, užfiksuotas tarp mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo
naudojosi R. K. (K.) ir mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi
Š. G. (G.), 2015 m. spalio 21 d. susirašinėjimas SMS žinutėmis.
2015 m. spalio 21 d., 09.53.28 val. G.: Labryt! Nezadate reportazu del rinkimu perbraizymo
daryt? Mielai pristatyciau partijos poziciją 🙂 visur, kur imanoma“. 11.38.35 val. K.: Sveikas. Nezinau,
taciau pasitikrinsiu. Jei ka, minties poleki supratau. 11.39.10 val. G.: Ryt mano tekstas tavtema kazkur
turetu iseiti. 11.41.38 val. K.: Supratau (t. 8, b. l. 26-27).
Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2017 m. sausio 9 d. protokolo Nr. S6-14-12
duomenimis, užfiksuotas tarp mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo
naudojosi R. K. (K.) ir mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi
Š. G. (G.), 2015 m. spalio 27 d. susirašinėjimas SMS žinutėmis.
2015 m. spalio 27 d. 13.34.48 val. G.: Ryt 15 val tureciau pusvalandy, jei tiktu (t. 8, b. l. 27-
28). 13.35.25 val. K.: Puikiai! Uzsuksi ar man prisokt kur. 13.36.00 val. G.: Galiu užsukt. 13.36.14 val.
K.: Ok. Iki. 13.36.52 val. G.: Iki ryt! (t. 8, b. l. 28). 13.37.39 val. K.: Iki (t. 8, b. l. 29).

Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2017 m. sausio 9 d. protokolo Nr. S6-14-12
duomenimis, slapta užfiksuotas tarp mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini),
kuriuo naudojosi R. K. (K.) ir mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo
naudojosi Š. G. (G.), 2015 m. lapkričio 2 d. susirašinėjimas SMS žinutėmis.
2015 m. lapkričio 2 d., 15.39.38 val. K.: Sveikas. Kaip gyvas? Dienotvarkes korekcija:
klausimas kom ryt. R.k. 16:03:22 val. G.: Sveikas. Ryt? Antradieni??. 16.04.27 val. K.: Jo, atkele
anksciau. Kad nepersidengtu (t. 8, b. l. 29). 16.05.08 val. ir 16.05.16 val. G.: Sudas. Ryt nebusiu vln iki

92

15-16 val. 16.06.19 val. K.: Supratau. Nieko nepadarysi. Susirasom i pavakare. 16.07.19 val. G.:
Bandysiu kazka paorganizuot (t. 8, b. l. 30). 16.08.33 val. K.: Jei savas Tau nekirstu akies, kt as
pasirupinciau. 16.12.16 val. G.: Savi pavojingiausi. Ziuriu puslapy – ner apie ryt jokios info kol kas.
16.17.52 val. K.: Man ka tik telefonu pranese (t. 8, b. l. 31).
Kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo 2017 m. sausio 9 d. protokolo Nr. S6-14-12
duomenimis, užfiksuotas tarp mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo
naudojosi R. K. (K.) ir mobiliojo ryšio telefono abonento Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi
Š. G. (G.), 2015 m. lapkričio 4 d. susirašinėjimas SMS žinutėmis.
2015 m. lapkričio 4 d., 08.27.30 val. K.: Sveikas. Vakar gavosi shu… Tai klausimas lieka
rytdienai. R.k (t. 8, b. l. 31). 08.39.47 val. G.: Sveikas, supratau… (t. 8, b. l. 3132). 09.04.27 val. K.:
Tai sekmes ryt. 09.06.02 val. G.: Manau , mazai sansu tai sekmei, bet sekmes!. 09.07.05 val. K.: Tai
svarbu kad butu klausimas, o ten dar ziuresim. Iki (t. 8, b. l. 32).

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos 2016 m. gruodžio
19 d. papildomos apžiūros protokolo duomenimis, atlikus 2016 m. birželio 10 d. kratos metu paimto
G. V. kompiuterio apžiūrą, kietojo disko Micron M550 2.5 256GB, s/n: (duomenys neskelbtini)
apžiūros metu rastas elektroninio pašto failas (duomenys neskelbtini), jame rastas G. V. (V.), kuris
naudojosi elektroninio pašo dėžute (duomenys neskelbtini) ir R. K. (K.), kuris naudojosi elektroninio
pašto dėžute (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas elektroniniais laiškais (t. 26, b. l. 171).

2015 m. rugsėjo 30 d., dalykas: „kertiniai punktai“, 17.18 val. V.: Mes su visu
užregistruotu reguliavimu sutinkam, bet netinka šie 4 punktai: 1. SVK rinkos paskolų gavėjų mokumo
vertinimas Lietuvoje neturi būti perteklinis ir atitikti ES direktyvų nuostatas. Reikia suprasti, kad SVK
rinkai būtų itin sunku susidoroti su griežtu reikalavimu? kai dėl kiekvieno itin mažo kredito davimo
tikrinamos ne tik duomenų bazėse bet dar ir reikalauti pateikti papildomus paskolos gavėjo
dokumentus (neproporcingi kaštai verslui). 2. Lietuvos bankas jau dabar turi pakankamai galių
reguliuoti finansų rinkos dalyvių veiklą ir skiria pakankamai dideles baudas, todėl nėra jokio pagrindo
jas drastiškai didinti iki tokio lygio, kai bauda už vieno smulkaus kredito išdavimą gali sužlugdyti
įmonę ? pakanka padvigubinti. 3. Reikia mažinti galimybę smulkiųjų kreditų šešėliui atsirasti. Siūlome
apriboti kreditų teikimą grynaisiais pinigais ne prekybos vietose – čia tikrai didžiausia neatsakingo
skolinimo rizika. 4. SVK reglamentavimo papildymai turi įsigalioti per protingą laiko tarpą ? 6
mėnesius (nuo balandžio 1d.), o ne po 2 mėnesių (siūloma nuo Gruodžio 1d.). Reikia atsižvelgti vien į
techninius naujovių įgyvendinimo aspektus (sistemų pritaikymą). Palyginimui – Lietuvos bankas net
12 mėnesių rengs registro sistemą asmenims, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti
vartojimo kredito sutarčių.

Priedą „lyginamasis dokumentas su komentarais151001.docx“ ištrynė R. K./X Media (t.

26, b. l. 171-172,174-175).
2015 m. spalio 1 d., 13.39 val. K.: Šitie punktai suprantami, tačiau gal turit normalias
juridines formuluotes, kurios tiktų kaip pataisos RK (t. 26, b. l. 172,174).
2015 m. spalio 1 d., 13.45 val. V.: Ok. Neužilgo atsiusiu (t. 26, b. l. 172, 174).
2015 m. spalio 1 d., 14.20 val., V.: Cia svarstomas istatymas ir sone visi pasiulymai
suformuluoti. Tinka? (t. 26, b. l. 172, 173).
2015 m. spalio 1 d., 14.46 val. K.: Pabandysiu susigaudyt RK (t. 26, b. l. 173, 174).
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos papildomos 2017 m.
sausio 3-4 d. apžiūros protokolo duomenimis, apžiūrėta Lietuvos Respublikos Seimo nario E. M.
tarnybinio elektroninio pašto dėžutės (duomenys neskelbtini) informacija, kurią pateikė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarija 2016 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. S-2016-7827 (t. 32, b. l. 58). Be kitų:
L. V. laiškas Dėl vartojimo kredito įstatymo projekto, siųstas elektroniniu paštu 2015 m. spalio 5 d.,
14.56 val., P. N., B. B., K. G., K. B., I. D., P. G., R. K., R. M., A. N., A. P., V. V., V. G., J. S., S. Š., Š.
G., R. Ž., G. M., K. D., E. M., R. T., I. Š., R. B., A. K. (t. 32, b. l. 100-104).
Laiško duomenimis, Seimo (duomenys neskelbtini) komiteto pirmininkui ir nariams, Seimo
Darbo grupės vartojimo kredito reglamentavimui tobulinti nariams, Seimo politinėms frakcijoms pagal
pridedamą adresatų sąrašą tik elektroniniu paštu išdėstyti Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų
asociacijos pastabos ir siūlymai dėl įstatymo projekto nuostatų, kurios nebuvo aptarinėjamos Darbo
grupės posėdžių metu, tačiau projekte atsirado, bei papildomi argumentai dėl nuostatų, kurios yra

93

kritiškai svarbios vartojimo kreditų paslaugų sektoriui. Siūloma pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu
keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1.Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingojo
skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis pakankama
informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti
naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo
pateiktą informaciją kreditingumą remdamasis kitais įrodymais dokumentais ar turima
informacija. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimas kreditingumui vertinti
naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas gavus vartojimo kredito gavėjo
rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 32, b. l. 102).

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos 2016 m. rugpjūčio
11 d. papildomos apžiūros protokolo duomenimis, atlikus 2016 m. birželio 10 d. kratos metu paimto G.
V. kompiuterio apžiūrą, kietojo disko Micron M550 2.5 256GB, s/n: (duomenys neskelbtini) apžiūros
metu elektroninio pašto faile (duomenys neskelbtini) rastas tarp G. V. (V.), kuris naudojosi elektroninio
pašo dėžute (duomenys neskelbtini), L. S. (S.), kuris naudojosi elektroninio pašto dėžute (duomenys
neskelbtini), L. Z. (Z.), kuri naudojosi elektroninio pašto dėžute (duomenys neskelbtini)
susirašinėjimas elektroniniais laiškais (t. 26, b. l. 1). Tarp jų yra ir šie elektroninio pašto laiškai.
2015 m. spalio 6 d., 11.24 val. el. laiškas G. V. ir L. V., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. Priedas: pasiulymas dėl VKĮ projekto 8 str 151005.doc, Z.: „ Sveiki, Siun?iu
pasi?lymo project?. Pagarbiai L. Z.? Teisinink?, advokat? / Associate” (t. 26, b. l. 1-2, 8).

Pranešimo priedas yra 2015 m. spalio 6 d. „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos
vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų
pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais
ir penktuoju1 skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)” iš keturių lapų.

Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas,
vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo
kreditingumą, remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs
patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba
pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą remdamasis kitais
dokumentais, duomenimis, informacija ar įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo
patikrinimas kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas
gavus vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 26, b.
l. 9-12).
2015 m. spalio 6 d., 11.38 val., el. laiškas L. S., L. V. (L.V.), L. Z., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. V.: „Sveiki, Realiai tai svarbiausias sakinys visame dokumente yra: ? t.y.
neb?tinai tikrinant vartotojo pateikt? Informacij? registruose ir informacin?se sistemose.? Gal galima ji
nurodyti skliausteliuose ir pa?iame istatyme 8.1? Ar sitas dokumentas atsigultu LRS duomenu baz?je
ir butu bet kada pasiekiamas? G.“ (t. 26, b. l. 2, 13).
2015 m. spalio 6 d., 12.01 val., el. laiškas G. V., L. V., L. Z., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. Priedai: pasiūlymas dėl VKĮ projekto 8 str ˍ2015ˍ10ˍ05. doc, S.: „Patikslinau.
L. S. Partneris/Partner“(t. 26, b. l. 2-3, 14).
Pranešimo priedas yra 2015-10-06 „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito
įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2
priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais ir penktuoju1
skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)” iš keturių lapų.
Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis
atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis

94

pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti
naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose (tikrinama tik informacija apie vartotojo
kreditingumą) arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą,
remdamasis dokumentais, duomenimis, informacija ar kitais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo
kreditingumo patikrinimas kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose
atliekamas gavus vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal
įstatymus“ (t. 26, b. l. 15-18).
2015 m. spalio 6 d., 12.10 val., el. laiškas L. S., L. V., L. Z., tema „pasiulymas d?l VK?
projekto 8 str 151005“, V.: „Mano manymu tai toks pasi?lymas butu ai?kesnis, nes mums esme yra 2
dalis pasiulymo: Pasi?lymas: Pakeisti ?statymo projekto 8 straipsniu kei?iamą 8 straipsnio 1 dal? ir j?
I?d?styti taip: ?1. Prie? vartojimo kredito sutarties sudarym? vartojimo kredito dav?jas,
vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalo ?vertinti vartojimo kredito gav?jo
kreditingum?, remdamasis pakankama informacija, gauta i? vartojimo kredito gavė?jo, ir atlikæs
patikrinim? kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacin?se sistemose arba
pagr?sdamas vartojimo kredito gav?jo pateikt? informacij? kreditingum?, remdamasis dokumentais,
duomenimis, informacija ar kitais ?rodymais (t.y. neb?tinai tikrinant dar ir vartotojo pateikt?
informacij?). Vartojimo kredito gav?jo kreditingumo patikrinimas kreditingumui vertinti
naudojamuose registruose ir informacin?se sistemose atliekamas gavus vartojimo kredito gav?jo
ra?ytin? sutikim?, jeigu tokio sutikimo reikia pagal ?statymus?“ (t. 26, b. l. 3, 43).

2015 m. spalio 6 d., 12.15 val., el. laiškas L. Z., G. V., L. V., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. Priedai: pasiūlymas dėl VKĮ projekto 8 str ˍ2015ˍ10ˍ05. Doc, S.: „Dae kart?
patikslinau. L. S. Partneris/Partner“ (t. 26, b. l. 4, 42).
Pranešimo priedas yra 2015-10-06 „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito
įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2
priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais ir penktuoju1
skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)” iš keturių lapų.

Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis
atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis
pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti
naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo
pateiktą informaciją kreditingumą, remdamasis dokumentais, duomenimis, informacija ar kitais
įrodymais. Vartotojo pateiktą informaciją tikrinti neprivaloma. Vartojimo kredito gavėjo
kreditingumo patikrinimas kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose
atliekamas gavus vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal
įstatymus“ (t. 26, b. l. 21-24).
2015 m. spalio 6 d., 12.52 val., el. laiškas L. S., L. Z., L. V., tema „pasiulymas d?l VK?
projekto 8 str 151005. V.: „Sita galima fiksuoti.“ (t. 26, b. l. 4, 42).

2015 m. spalio 6 d., 13.01 val., el. laiškas G. V., L. Z. ir L. V., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. Priedai: pasiūlymas dėl VKĮ projekto 8 str ˍ2015ˍ10ˍ05. doc, S.: „Dar kart?
patikslinau: papildymai pary?kinti geltonai. L. S. Partneris/Partner“ (t. 26, b. l. 4-5, 42).

Pranešimo priedas yra 2015-10-06 „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos vartojimo
kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo,
1, 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais ir
penktuoju1 skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)” iš keturių lapų.

Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis
atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, remdamasis
pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti

95

naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo
pateiktą informaciją kreditingumą, remdamasis dokumentais, duomenimis, informacija ar kitais
įrodymais. Tikrinant vartojimo kredito gavėjo kreditingumą antruoju būdu, vartotojo pateiktą
informaciją tikrinti neprivaloma. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimas kreditingumui
vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas gavus vartojimo kredito
gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 26, b. l. 27-30).

2015 m. spalio 6 d., 13.15 val., el. laiškas L. S., L. Z., L. V., tema „pasiulymas d?l VK?

projekto 8 str 151005“. V.: „Ok!“ (t. 26, b. l. 5, 42).

2015 m. spalio 6 d., 14.01 val., el. laiškas G. V., L. Z., L. V., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. Priedai: pasiūlymas dėl VKĮ projekto 8 str ˍ2015ˍ10ˍ05. doc, S.: „Darsyk
pakoreguota formuluot? galutiniam suderinimui. L. S. Partneris/Partner“ (t. 26, b. l. 5-6, 41).
Pranešimo priedas yra 2015-10-06 „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito
įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2
priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais ir penktuoju1
skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)” iš keturių lapų.

Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis
atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą vienu iš šių
būdų: 1) remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose; arba 2) pagrįsdamas
vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą, remdamasis dokumentais,
duomenimis, informacija ar kitais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimas
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas gavus
vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 26, b. l. 34-
37).
2015 m. spalio 6 d., 14. 08 val., el. laiškas L. S., G. V., L. Z., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“, L.V.: „Gal vis tik paliekam ?odel? arba? prie? vertinimo b?d? Nr. 2 ? Tada bus
ai?kai matyti, jog tai yra kreditingumui vertinti naudojami du alternatyv?s b?dai. L.“, (t. 26, b. l. 6, 41).
2015 m. spalio 6 d., 14.34 val., el. laiškas L. V., L. S., L. Z., tema „pasiulymas d?l VK?
projekto 8 str 151005“. V.: „Galite atsiusti konkretu teksta? Bus papras?iau patvirtinti“ (t. 26, b. l. 6,
41).
2015 m. spalio 6 d., 14.53 val., el. laiškas G. V., L. V., L. Z., tema „pasiūlymas dėl VKĮ
projekto 8 str 151005“. Priedai: pasiūlymas dėl VKĮ projekto 8 str ˍ2015ˍ10ˍ05ˍ3.doc. S.: „Po L.
pastabos galutiniam patvirtinimui. L. S. Partneris/Partner“ (t. 26, b. l. 6-7, 41).

Pranešimo priedas yra 2015-10-06 „pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos vartojimo
kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo,
1, 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais ir
penktuoju1 (netaisyta) skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)” iš keturių lapų.

Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis
atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą vienu iš šių
būdų: 1) remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose; arba 2) pagrįsdamas
vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą, remdamasis dokumentais,
duomenimis, informacija ar kitais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimas
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas gavus
vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 26, b. l. 44-
47).

96

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Vilniaus valdybos 2016 m. rugpjūčio
11 d. papildomos apžiūros protokolo duomenimis, atlikus 2016 m. birželio 10 d. kratos metu paimto G.
V. kompiuterio apžiūrą, kietojo disko Micron M550 2.5 256GB, s/n: (duomenys neskelbtini) apžiūros
metu rastas elektroninio pašto failas (duomenys neskelbtini), jame rastas G. V. (V.), kuris naudojosi
elektroninio pašo dėžute (duomenys neskelbtini) ir R. K. (K.), kuris naudojosi elektroninio pašto
dėžute (duomenys neskelbtini), susirašinėjimas elektroniniais laiškais (t. 25, b. l. 34). Be kitų, yra šis
elektroninis laiškas.

2015 m. spalio 7 d., 9.06 val., tema „punktas“. Priedai: Pasiūlymas dėl VKĮ projekto 8 str
ˍ20015ˍ10ˍ05ˍ3.doc., V.: „Labas R., Prisegtas pasiulymas del kreditingumo vertinimo, kuris yra labai
konkreciai paremtas vienu nesenu vyriausybės nutarimu. Y dar pavasari siule atlaisvinti kreditingumo
vertinima del 40% taisykles (http://www.tv3.lt/m/naujiena/831024/naujasis-vilniaus-meras-reikalauja-
laisves-atsakingam-skolinimui), to nepavyko pasiekti, bet cia butu labai logi?ka tasa to projekto <…>“
(t. 25, b. l. 51-52, 116).
Pranešimo priedas yra 2015-10-06 „Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito
įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2
priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 111, 141, 211, 221, 222, 231, 251 straipsniais ir penktuoju1
skirsniu projekto Nr. XIIP-3370(2)“ iš keturių lapų.
Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis
atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą vienu iš šių
būdų: 1) remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose; arba 2) pagrįsdamas
vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą, remdamasis dokumentais,
duomenimis, informacija ar kitais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimas
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas gavus
vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 25, b. l. 118-
121).

Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių sekretoriato bylos duomenimis, byloje Nr. 1.1-410
dėl „2015 m. lapkričio 5 d. priimto Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40
straipsnių pakeitimo, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 11¹, 14¹, 21¹, 22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu įstatymo (Nr.
XII-1989) projekto (Reg. Nr. XIIP-3370)“ yra šie dokumentai:
Seime 2015 m. spalio 13 d., 10 val. 45 min., užregistruoto Seimo nario Š. G. Pasiūlymo dėl
Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir
penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11¹, 14¹, 21¹,
22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu įstatymo projekto XIIP-3370 (2) duomenimis,
pasiūlyta pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį.
Pasiūlymas:
Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingojo
skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą vienu iš šių būdų: 1)
remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose; arba 2) pagrįsdamas
vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kreditingumą, remdamasis dokumentais,
duomenimis, informacija ar kitais įrodymais. Vartojimo kredito gavėjo kreditingumo patikrinimas
kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose atliekamas gavus
vartojimo kredito gavėjo rašytinį sutikimą, jeigu tokio sutikimo reikia pagal įstatymus“ (t. 39, b. l. 17,
20).

97

Seime 2015 m. spalio 29 d., 11 val. 30 min., užregistruoto Seimo nario Š. G. Pasiūlymo
dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių pakeitimo, trečiojo ir
penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11¹, 14¹, 21¹,
22¹, 22², 23¹, 25¹ straipsniais ir penktuoju¹ skirsniu įstatymo projekto XIIP-3370 (2) duomenimis,
pasiūlyta pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsniu keičiamą 8 straipsnio 1 dalį.

Facebook komentarai
});}(jQuery));