Teismas aiškinasi, ar „Laisvo laikraščio“ uždarymas yra „konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės“

Cesniene-1

Cesniene-1

Teismas aiškinasi, kad „Laisvo laikraščio“ uždarymas yra „konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės“

 

Aurimas Drižius

 Cesniene 1

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja G.Čėsnienė (nuotr. viršuje su savo direktore) , tris mėnesius vilkinusi pradėti nagrinėti bylą dėl „Laisvo laikraščio“ platinimo sustabdymo (tai tas pats, kad leidinio uždarymas, nes neplatinamas leidinys negali pasiekti skaitytojų) kovo 29 d. priėmė nutartį gražinti ieškinį ieškovui.  Tokia nutartis – logiška teisėjos G.Česnienės nutarčių ir klastojimų šioje byloje pasekmė.

Teisėja G.Čėsnienė per tris mėnesius nesugebėjo išspręsti net prašymo dėl  laikinųjų apsaugos priemonių – įpareigoti  platintoją UAB ‚Press Expres“ toliau platinti „Laisvą laikraštį“,  kol bus išspręstas klausimas dėl neteisėtai nutrauktos sutarties ir žalos atlyginimo. Nors šis klausimas turėjo būti išspręstas per tris dienas, tačiau teisėja Čėsnienė tris  kartus reikalavo sumokėti vis kitokį žyminį mokestį, o kai jis būdavo sumokamas, parašydavo, kad jis ne toks. Nors teisėjai G.Česnienei buvo pateiktas trūkstamas žyminio mokesčio dydis, ji tai pripažino savo kovo 29 d. nutartyje, tačiau  čia sugalvojo nauja pretekstą nepriimti nagrinėti ieškinio – ji nurodė, kad nėra tiksliai suformuluotas ieškinio dalykas. Kas vėlgi yra nepagrįsta, tas reikalavimas ir visos aplinkybės buvo išdėstytos nuosekliai ir suprantamai.

Tokia teisėjos G.Česnienės nutartis yra logiška šios bylos baigtis, nes nuo pat pradžių teisėja G.Česnienė vilkino šios bylos nagrinėjimą, klastojo savo nutartis, įrašydama į jas žinomai melagingus duomenis, reikalavo skirtingų dydžių žyminių mokesčių, ir kai jie buvo sumokami, perrašydavo žyminių mokesčių dydį. Žodžiu, darė viską, kad tik nepradėtų šios bylos nagrinėti, nors mes prašėme pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydami, kad dėl atsakovo kaltės mums yra kasdien daromi nuostoliai, naikinama laisva spauda.

Nurodžiau, kad pagrindas šiam ieškiniui –  grubiai ir neteisėtai nutraukta 2013 m. rugsėjo 27 d. Distribucijos sutartis tarp ieškovo UAB „Patikimas verslas“  („Laisvo laikraščio“ leidėjas) ir atsakovo UAB „Press Express“ (leidinių platinimo monopolistas prekybos tinkle Iki, Rimi, Maxima, „Lietuvos spauda“).

Nurodžiau, kad  „Press Express“, per metus iš ‚Laisvo laikraščio“ platinimo uždirbanti apie 50 tūkst. eurų, pernai gruodžio 31 d.  atstovė Irmina Žitkauskienė atsiuntė tokį elektroninį laišką:

“Laba diena, p. Aurimai, Dėl Jūsų leidinio „Laisvas laikraštis“  pripažinimo neetišku,   nuo 2019 m. sausio 1-os dienos stabdome leidinio platinimą. Visuose mažmeninėse prekybos vietose nuo sausio 1-os dienos leidinio kainos yra įvestos pritaikius lengvatinį PVM tarifą.

Leidinys į logistikos centrą nebus priimamas“.

Ieškovas šį laišką  gavo 2018 m. gruodžio 31 d., apie 13 val., tai reiškia, kad nuo tos dienos Atsakovas UAB „Press Express“ neteisėtai ir nepagrįstai nevykdė Sutarties sutartinių įsipareigojimų. Be to, apie tai, kad ieškovo leidžiamas „Laisvas laikraštis“ bus nuo rytojaus išimtas iš prekybos, mane telefonu informavo ta pati jau minėta atsakovo darbuotoja I.Žitkauskienė.

Nors pagal minėtą distribucijos sutartį sutartis galėjo būti nutrauktą įspėjus prieš 30 dienų, ji buvo nutraukta per vieną dieną, o jau atspausdintas „Laisvo laikraščio“ tiražas išmestas į šiukšlyną.

Nepaisant to, kad Ieškovas daug kartų bandė kalbėtis su Atsakovo atstovais, kad Atsakovas vykdytų savo įsipareigojimus, ne kartą siunčiau Atsakovui laiškus, kad minėtas sprendimas pripažinti „Laisvą laikraštį“ neetišku yra apskųstas teismui, o valstybinė mokesčių inspekcija yra išaiškinusi, kad visiems leidiniams turi būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, tačiau mūsų leidžiamas „Laisvas laikraštis“ jau nuo šių metų sausio 1 d. buvo išimtas iš prekybos, o kito numerio, 2019 m. Nr. , leidinys, kuris buvo pateiktas atsakovui į sandėlį, nebuvo pateiktas į prekybą.

Tokiu būdu Ieškovui buvo padaryta ir tebėra daroma didelė žala – nors mes leidžiame leidinį, kurį Atsakovas yra įsipareigojęs išplatinti, tačiau leidinys nėra platinamas, ir galimai lieka Atsakovo sandėlyje.

Toks platintojo sprendimas yra nelogiškas, nes neetiškais buvo išvadinti visi Lietuvos laikraščiai, kaip „Lietuvos rytas“, „Respublika“ ir kiti, tačiau niekas dėl to jų nenustodavo spausdinti.

O platintojas, uždirbdavęs didelę sumą iš platinimo, kažkodėl sąmoningai siekė sužlugdyti „Laisvą laikraštį“, ir tai patvirtina ir minėta Sutartis Nr. P-1309/318, kurios 8 straipsnis nustato, kad: „kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį prieš vieną mėnesį, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį“.

Šiuo atveju jokio rašto apie tai, kad yra nutraukiama sutartis, Ieškovas negavo, gauta tik elektroniniu paštu žinutė, kad: „nuo rytojaus sustabdoma prekyba „Laisvu laikraščiu“ ir jis yra išimamas iš prekybos“.

Pažymėtina, kad Atsakovas UAB „Press Express“ turi monopolines teises platinti laikraščius didžiausiuose prekybos tinkluose „Maxima“, Iki“ ir „Rimi“, „Narvesen“, ir tai sudaro daugiau daugiau nei du trečdalius spausdintų leidinių rinkos, tai reiškia, kad „Press Express“ dominuoja laikraščių rinkoje ir turi joje monopolines teises. Tai turi būti atskirai ištirta, nes kiekvienas leidinys, kuo nors nepatikęs Atsakovui UAB „Press Express“, gali būti visiškai sunaikinamas.

Nors Atsakovas UAB „Press Express“ sako, kad sprendimas išimti leidinį iš prekybos ir nutraukti su juo Sutartį motyvuojamas tuo, kad jis neva yra pripažintas neetišku.

Įstatymas numato, kad net ir tokiu atveju neetišku pripažįstamam leidiniui didžiausia taikoma sankcija yra PVM lengvatos praradimas. I.e., laikraštį leidžiančiai įmonei turėtų būti taikomas ne lengvatinis 9 proc. PVM tarifas, o įprastas 21 proc. tarifas.

Nepaisant to, Atsakovas UAB „Press Express“ nusprendė apskritai išmesti „Laisvą laikraštį“ iš prekybos tinklų, ir tai padarė per Naujus metus, visiškai netikėtai, neįspėję, todėl padarė Ieškovui didelę žalą. Praktiškai tai yra žiniasklaidos priemonės sustabdymas ir veiklos nutraukimas, nes atsisakymas platinti leidinį reiškia, kad niekas negalės jo įsigyti. Tai reiškia leidinio sužlugdymą.

Viso to teisėja G.Česnienė nesugebėjo suprasti, ir ji gražino ieškinį atgal.

Padavėme ieškinį dar kartą tam pačiam Vilniaus apylinkės teismui. ir dar kartą paprašėm pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti platinti „Laisvą laikraštį“ iki tol, kol teismas nuspręs, ar teisėtai nutraukta jo platinimo sutartis

Tačiau tokia užduotis pasirodė labai sudėtinga šio teismo teisėjai Butrimienei. Ji nežino, kokių priemonių mes prašome – ar taikyti „konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės“, ar kažkokias kitokias.

Žodžiu, teismo, kurio 16 teisėjų veiksmus aš prašau pripažinti neteisėtais ir patraukti atsakomybėn kitoje – neteisėtos cenzūros byloje – teisėjai lyg susitarę nesupranta, kokio dar teiisngumo aš iš jų tikiuosi:

 

Civilinė bylaNr. 2-15590-566/2019 Teisminio proceso Nr. 2-68-3-10099-2019-0 Procesinio sprendimo kategorija: 3.1.11.4;

3.2.6.5.3; 3.2.7.1; 3.2.7.2

 
   

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
NUTARTIS

2019 m. balandžio 10 d.

Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Patikimas verslas“ ieškinį atsakovui UAB „Press Express“ dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

nustatė:

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, nurodydamas, jog teikia ieškinį dėl sutarties sutartinių įsipareigojimų nevykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Nustatytinas terminas ieškinio trūkumams pašalinti.

Vadovaujantis Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK ) 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, nebeįmanomas.

Pagal savo tikslą laikinosios apsaugos priemonės gali būti kelių rūšių: 1) konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 1-10 punktai); 2) teisinius santykius laikinai sureguliuojančios laikinosios apsaugos priemonės, sudarančios sąlygas užtikrinti asmenų teisių apsaugą, ginčo teisinių santykių normalų funkcionavimą, kol nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas); 3) prevencinės priemonės, užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti (pvz., CPK 145 straipsnio 1 dalies 6, 12 punktai).

Pažymėtina, jog ieškovas prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nekonkretizavo kokios konkrečios rūšies laikiną apsaugos priemonę išvardintą LR CPK 145 straipsnio 1 dalyje prašo taikyti atsakovui, tokiu būdu teismas negali nustatyti prašomos laikinosios apsaugos priemonės turinio.

Atsižvelgiant į tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra pareikštas ieškinyje, laikinųjų apsaugos prierųpnių trūkumai priskirtini ieškinio pareiškimo trūkumams (CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Remiantis išdėstytu ieškovui nustatytinas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. sukonkretinti prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį (CPK 115 straipsnio 2 dalis).

Vadovaudamasis CPK 115 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas – nutaria:

 

Nustatyti ieškovui UAB „Patikimas verslas“ 7 dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos pašalinti joje nurodytus trūkumus.

Ieškovui išaiškinti, kad per nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Diana Butrimienė

Šį k

Facebook komentarai
});}(jQuery));