Teismams įgaliojimai suteikti ne tam, kad savo absurdiškais sprendimais verstų žmones žudytis

 

 

Teismams  įgaliojimai suteikti ne tam, kad savo absurdiškais sprendimais verstų žmones  žudytis                                    

   LR NACIONALINEI TEISMŲ TARYBAI

                                        LR PREZIDENTEI

                           Kopija AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI

                            Kopija: KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKUI

                            Kopija: APELIACINIO TEISMO PIRMININKUI

                            Kopija EŽTT atstovei Karolinai Bubnytei

                            Kopija Klaipėdos apygardos teismo pirmininkui

 

       Dabar išsiųsta LR Seimo pirmininkui, A. Širinskienei, R.Karbauskiui, Seimo pirmininkui.

 

                    Antanas Žutautas, Mėtų sk. 5-4, Palanga.

                                                                                                                       Esu LVŽS narys.

                                              Rašytiniai paaiškinimai

                                       2018-03-13   pakoreguota 2018-10-03, 2018-10-15

          KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS 2017-03-13 SPRENDIMU CIV. BYLOJE Nr.e2-615-730/2017 PRITEISĖ IEŠKOVUI VACLOVUI VILGELMUI SERAPINUI IŠ MANĘS  53 543,62 EURŲ. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO SPRENDIMĄ APSKUNDŽIAU LIETUVOS  AUKŠČIAUSIĄJAM TEISMUI,BET TEISMAS NEPRIĖMĖ MANO SKUNDO ESU PAPUOLĘS Į SUNKIĄ SITUACIJĄ. RAŠAU JUMS IR TIKIUOSI JŪSŲ PAGALBOS. ŠIAI DIENAI DĖL MAN NEPALANKIŲ TEISMŲ SPRENDIMŲ ESU STIPRIAI IR NETEISĖTAI NUKENTĖJĘS.

               MANO IR ADVOKATĖS NUOMONE KLAIPĖDOS APYGARDOS IR LIETUVOS APELIACINIS TEISMAI NEOBJEKTYVIAI IŠNAGRINĖJO MŪSŲ BYLĄ DĖL IŠ MANĘS PRITEISTŲ SKOLŲ, PALŪKANŲ. BYLOJE LIKO NENAGRINĖTŲ, NEVERTINTŲ SVARBIŲ PINIGŲ SKOLINIMOSI,GRĄŽINIMO FAKTŲ, APLINKYBIŲ.  ŽODŽIU 2007-08-03 D. SKOLINAUSI 300 000 LT, GRĄŽINAU  547 000 LT. O IEŠKINYS BUVO 213 196 EURŲ.??

PAMINĖSIU SKUNDO ESMĘ IR KELETĄ IEŠKOVO IEŠKINIO EPIZODŲ.Pastaba. VISAS MANO TURTAS, NET PENSIJA AREŠTUOTA.

         1. Prieš daugiau kaip dešimt metų ( 2004 m.) iš pil. Vaclovo Vilgelmo Serapino, gyvenančio Vilniuje skolindavausi (3000 lt.-10 000 lt.- 35000 lt.) pinigų statybos darbams vykdyti. Kai aš jam grąžindavau pinigus grynais, jis atvažiuodavo pas mane į Palangą, liepdavo suplėšyti paskolų sutartis, aš suplėšydavau ir išmesdavau, jis ir suplėšydavo, susimesdavo į portfelį ir išsiveždavo. Pasirodo jis suplėšydavo kopijas, o originalus pasilikdavo. Prabėgo dešimt metų ir jis teismui pateikė dešimt paskolų sutarčių, neva aš pagal jas neatsiskaitęs. Tai ar yra logikos; jei aš neatsiskaičiau pagal pirmą, antrą, penktą, dešimtą, o jis vis skolina ir skolina. Sveiko proto žmogus taip nebūtų daręs. Atsakingai pareiškiu, aš su juo visą laiką sąžiningai atsiskaitydavau, kitaip jis nebūtų skolinęs be grąžos. Bet jis turėjo susikūręs sukčiavimo planą. Ir nesikreipė anksčiau į teismą dėl tariamai pažeistų savo teisių, bet  specialiai ilgino skolų grąžinimo terminus, kad būtų galima prisiteisti kuo daugiau pinigų už palūkanas. Ir Klaipėdos apygardos teisėjos paklaustas, kodėl jis man vis skolino, jei aš neatsiskaitinėjau, jis atsakė, kad aš turėjau nekilnojamojo turto, todėl jis ir laukė. Reiškia, jis jau seniai buvo nusitaikęs į mano turto užvaldymą.Teisėja Erinija Kazlauskienė nuolankiai peržiūrėjo visas paskolų sutartis, suskaičiavo tariamas palūkanas, delspinigius. O apie mano pateiktus teismui atsiskaitymo lentelėje nurodytus atsiskaitymus visoje byloje neužsiminta nei žodžiu. Ar čia teismas nepažeidė mano interesų į teisėtą gynybą? Žinoma, kad pažeidė.

            2. Po mano paminėtos skolinimosi istorijos (tariamai negrąžintos 154 000 lt.paskolos) praėjus pusantrų metų t.y. 2007-08-03 V.V.Serapinas man vėl skolina 300 000 lt.ir nekėlė klausimo dėl neva negrąžintų ankstesnių skolų. Bet šį kartą vietoj 300 000 lt. jis ,,sugeba‘‘ man paskolinti 450 000lt.  Toliau teismo teisėjos paklaustas, kaip jis man perdavė pinigus banke, vėl jis sukūrė absurdišką, melagingą versiją. Jis teigė, kad SEB Vilniaus banke, Palangoje, bendroje klijantų patalpoje, man perdavė 300 000 lt. grynais, be jokio paskolos rašto, o aš vėl be jokio paskolos rašto tuos pinigus perdaviau savo pažįstamam, ( A.N.), kuris kartu ir buvo banke.( Nėra jokių rašytinių įrodymų dėl pinigų perdavimo). V.V.Serapinas nesugebėjo teisėjai paaiškinti ar aš skaičiavau tuos tariamus pinigus banke, ar ne. Atsakingai pareiškiu; banke nebuvo grynųjų pinigų perdavimo fakto. Buvo tik pervesta į mano sąskaitą 150 000 lt. Šitai pinigų sumai jis namuose buvo pasirašęs paskolos sutartį ir be palūkanų, kurią aš pasirašiau. Ir jis tada man neperdavė antro sutarties egzemplioriaus. Ir aš dešimt metų nežinojau, kad aš jam skolingas neva 450 000lt., o ne 300 000lt. Dabar man apmaudu ir skaudu, kad man priteista ir tie 150 000 lt, kurių negavau ir dar nuo jų turiu sumokėti palūkanas tam sukčiui. Absurdas. Skaudu iki kaulų gilumos.

              Iš banko mes tryse išėjome pas notarą, kur jis man grynais perdavė iš anksto sutartus likusius 150 000 lt. Ir pagal V.V. Serapino sukurptą nusikalstamą scenarijų aš pas jį tą dieną pasiskolinau ne 300 000 lt., o 600 000 lt.  Neįtikėtina.    Tikrumoje 2007-08-03 aš iš V.V.Serapino pasiskolinau 300 000 lt., grąžinau 547 000 lt.(  tai mano įrodyta dokumentais teisme) ir dar jo ieškinys man 213 452 eurų.(737 000 lt).Skolino 300 000 lt, o pareikalavo, kad grąžinčiau 1 300 000 lt. Reiškia jis nori iš manęs papildomai gauti MILIJONĄ litų Sveiku protu nesuvokiami dalykai vyko šitoje byloje. Ir teismo teisėja nesiaiškino ir nevertino tokių absurdiškų V.V..Serapino skolinimo aplinkybių, priežasčių. ( o aš tame posėdyje buvau be advokatės). Neapsakomas V.V.Serapino godumas mano pinigams. Ir Klaipėdos apygardos teismo teisėja pripažino, kad V.V.Serapinas tikrai man banke perdavė grynais  300 000 lt nors nėra jokių rašytinių raštų, sutarčių.  (teismo nutarties 28 punktas) Teisėja patikėjo V.V.Serapino melu, apgaule. Akivaizdus teisėjos neobjektyvumas, šališkumas. Ir aš dėl to žiauriai nukentėjau.Visiškai nesuprantama teisėjos pozicija

        3. 2016-07-20 metais gavęs V.V. Serapino ieškinį, pasitikrinau savo grąžintas skolas jam ir pastebėjau, kad jis neįtraukė keturių mano grąžintų skolų 170 700 lt. sumai (ekv. 49 438, 13 eurų).Ir kai aš teismui pateikiau priešieškinį, V.V.Serapinas ,,patikslino’’ savo ieškinį ( 203 195,56eurų) ir visų nuostabai sumą ne sumažino iki 153 756,43eurų, o atvirkščiai ieškinį padidino iki 213 195,56 eurų. Tai kur jis ,,pradangino’’ 59 439,13 eurų? Ir kaip paaiškinti tokius V.V. Serapino veiksmus ir teisėjos neveiklumą? Akivaizdus sukčiavimas. Šitie mano paminėti jo veiksmai verti ikiteisminio tyrimo ir vertinimo. Teismas vėl nevertina tokių sukčiaus veiksmų.

       4. Kai šita byla buvo nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme aš dėl sunkios turtinės padėties išgalėjau pasisamdyti advokatę tik dviems teismo posėdžiams, o kituose dviejuose teismo posėdžiuose gyniausi vienas. Todėl ir neapgyniau savo teisėtų interesų. Mano nelaimei kaip tik tada ir buvo nagrinėjami mano aukščiau paminėti faktai, priešieškinys. Teismo nutartyje nei žodžiu nėra užsiminta apie mano pateiktą lentelę teismui, kurioje matyti mano nuoseklus atsiskaitymas su  V.V.Serapinu.

      5. 2008 metais ( po metų )V.V.Serapinui grąžinau 197 000 lt grynais savo namuose, prie trijų liūdininkų, ir kai mes sunaikinome su juo abi paskolos sutartis, jis visvien tvirtino teisme, kad iš manęs negavęs tos pinigų sumos.  Ačiū  Dievui, teisėja šitą sumą užskaito, kaip grąžintą.Žodžiu spektaklį sukūrė Serapinas tuose teismo posėdžiuose.

        Gavęs V.V.Serapino ieškinį (2016 m.) ir suprasdamas, kad teismas galimai negalės išsiaiškinti visų skolinimosi aplinkybių, kreipiausi į Palangos, Klaipėdos apylinkių prokuratūras, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl V.V.Serapino nešvarių skolinimo aplinkybių, veiksmų. Prokuratūra tyrimo nepradėjo, nes byla jau buvo teisme. Dar atkreiptinas dėmesys, kad V.V.Serapinas jau 25 metai kai pensijoje ir tik savo vardu Vilniuje turi 25 nekilnuojamojo turto objektus. Gal čia ir jo sūnaus- advokato, ,,indėlis,’’ kuris (mano turimomis žiniomis) yra stipriai ,,nuskriaudęs’’ banką prieš 20 metų. O mane pensininką varo  gyvenimą baigti prie konteinerių. O manęs laukia trys operacijos. Sveikatą jis jau atėmė iš manęs, gyvenimą pavertė košmaru, liko dar biški kuklaus mano turtelio, kurį atims tas sukčius. . Jėzau, Jėzau, kaip man toliau gyventi? Esu paskendęs skolose. Aš tikintis, einu į bažnyčią, keletą kartų užpirkau mišias, kad tik būtų išaiškinta tiesa šitoje byloje. Šaukiuosi visų Jūsų pagalbos. Teisme prisiekiau Dievu, mirusia mama, kad tą dieną skolinausi 300 000 lt, o ne 450 000lt. Bet tokia priesaika mūsų visuomenėje nereikalinga, ji nevertinama. Užtenka tarybinės priesaikos; prisiekei, pasirašei ir toliau gali meluoti. Tuo ir naudojosi V.V.Serapinas. Tai kokią teisybę sąžiningas žmogus gali pasiekti tokiame teisme.

           Mano prašyme nuosekliai paminėti teismo neišaiškinti ir nevertinti tokie reikšmingi faktai dėl kurių aš neteisėtai nukentėjęs. Nejaugi šiame pasaulyje nebėra tiesos? 

              Su šituo aukščiau paminėtu tekstu du kartus kreipiausi į LAT pirmininką ir LAT civ. bylų pirmininkę, kad pasidomėtų mano Kasaciniu skundu ir LAT priimtų nagrinėjimui, bet jie neišgirdo mano pagalbos šauksmo. Ir LAT sudaryta teisėjų kolegija net du kartus atsisakė priimti nagrinėjimui mano Kasac. skundą. Mat mano Kasac. skundas neatitiko kažkokio civ. kodekso straipsnio reikalavimų. Mat CPK straipsnis svarbesnis už gyvą žmogų papuolusį į bėdą, jo sveikatą, jo apiplėšimą, kurį įvykdė jų pačių kolegos. ŽMONĖS BŪKIT ŽMONĖS, kitaip Lietuva gali susinaikinti nuo tokių absurdų. Juk teismams ne tam Lietuva davė įgaliojimus, kad savo absurdiškais sprendimais, verstumėte žmones  žudytis, eiti iš proto, sirgti, bėgti iš Lietuvos.  Mano turimomis žiniomis LAT priima nagrinėti tik 10-20% skundų. Jie apsidraudė, nusistatė kriterijus kokias bylas nagrinėti, kokias ne. O likusias 80% į šiukšlyną. O ten žmonių likimai, pinigai, skausmas, ašaros. Nieko nuostabaus, juk čia Lietuva.

              Žinau, kad pagal LR Konstituciją tik teismai vykdo teisingumą.Bet dabar įsitikinau šimtu procentų, kad mano paminėti teismai nevykdo teisingumo. Juk tai ir plika akimi matosi iš čia mano pateiktos medžiagos, faktų. Tiesa su skundu kreipiausi ir į Lietuvos Apeliacinį teismą. Ten ir V.V.Serapino skundas ( matyt sūnaus advokato Audriaus Serapino ,,prašymu teismui’’) buvo išnagrinėtas ,,skubos tvarka’’. Apeliacinis teismas nuolankiai išpildė Serapinų užgaidą.?? Tokiu atveju, suprantama, teismo sprendimas buvo priimtas V.V.Serapino naudai.

          Šiais laikais apsimoka sukčiauti, nes kai kurie teisėjai sukčių pusėje. Nors ačiū Dievui sukčiaus V.V.Serapino apžiuotą kąsnį Klaipėdos apygardos teismas sumažino keturis kartus.  t.y. nuo  213 453 eurų iki 53 543 eurų. (Jau vien tas faktas įrodo V.V.Serapino nesąžiningumą pralobti kito sąskaita. ) Ir čia teismas, matydamas akivaizdų sukčiavimą, turto prievartavimą, mokesčių nemokėjimą valstybei, skolintų pinigų nedeklaravimą, bet ieškinio  neatmetė, o visuose bylos kampuose toliau ieškojo naudos sukčiui ir ,,surado.’(12 483 eurų  neva negrąžintos skolos, bet palūkanų ,,sukrapštė’’ 40 001 eurų ir delspinigių 1058 eurų)’  Juk apie tokius aferistus,sukčius buvo rašyta ,,Lietuvos ryto’’ laikraščiuose     2017-10-14m. (Klaipėdos mieste), 2018-01-20 m.(Utenoje)  . Aferistų klanas Lietuvoje auga,plečiasi, klesti. Klaipėdoje vienos aferistės ir teismo nuskriaustas žmogelis negalėjo pernešti tokio apiplėšimo -nusižudė. Baisu ką išdarinėja sukčiai, aferistai ir kai tik teismai vykdo ,,teisingumą’’  O kaip man susitaikyti su tokia neteisybe, apiplėšimu, Lietuvos piliečio pažeminimu. Kaip apmaudu, kad teismai tokiam 87 metų seniui, galimai sergančiam smegenų dimensija leidžia teisme išsidirbinėti, nusišnekėti iki nesąmonių ir po to teisėja patikėjusi jo melu, priima neteisėtą teismo nutartį ir sąžiningus žmones varo į neviltį.O juk V.V.Serapinas davė priesaiką teismui, kad sakys tik tiesą. Ir kam tokia ,,priesaika‘‘ Lietuvos teismuose? Ir aš ,,Lietuvos respublikos vardu‘‘ sukčiui turiu atiduoti per visą gyvenimą uždirbtą, taupytą daugiau kaip pusę savo turtelio. Už ką?  …už teisėjų klaidas?

                                                    SPRENDIMAS…..

                                     Ir dar ,,LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU”

Iš manęs neteisėtai priteisia sukčiui V.V.Serapinui 53 543 eurų Ir dar virš teismo sprendimo, žodžių ,,Lietuvos respublikos vardu’’, pavaizduotas Lietuvos simbolis Vytis, kuris skaudžiai kerta kardu mums, neteisėtai nukentėjusiems žmoneliams. Man tas Vyčio kirtis skaudės matyt iki gyvenimo pabaigos. Juk man 73 metai. ŠVENTVAGIŠKA teismams naudotis Lietuvos simboliu Vyčiu, priimant neteisėtus sprendimus. Siūlau teismams naudotis tikru jų simboliu…,, Lietuvos teismų teisėjų klano vardu‘‘.Gaila, kad teisėjai neatsako už savo broką darbe.

       1952 metais Stalinas ištrėmė į Sibirą mano senelius, kuriems buvo virš aštuoniasdešimt metų. O dabar (mane, tremtinių anūką) Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga Lietuva apiplėšė mane. Tarp kitko mano gimtadienis vasario 16d. Ačiū , Lietuva, už ,,dovaną gimtadienio proga‘‘. O mano senelio kauleliai taip ir liko trūnyti Sibiro platybėse. O aš lieku sielvartauti Nepriklausomoje laisvoje Lietuvoje. Ir mano keliai užsidarė teisybės ieškoti teismuose. Ir pinigų krūvą sumokėjau advokatams.

           Kadangi aš jau dešimt metų neišeinu iš teismų, pamačiau teismų juodąją pusę-,,virtuvę‘‘, tai paminėsiu dar keletą absurdiškų teismų sprendimų.  Aš 2007 metais iš V.V.Serapino pasiskolinau jo nešvariai įsigytus pinigus (300 000 litų), nusipirkau valdos dalį Palangoje. Vėl papuoliau į nusikalstamą bendrasavininkių aplinką.(ten negaliu gyventi) Mūsų namo bendrasavininkiai (A.A.L.) piktybiškai, nusikalstamai sunaikino mano balkoną, kuris buvo įrengtas, statant namą 1956 m. Su šimtaprocentiniais įrodymais kreipiausi į teismą. Ir Palangos miesto apylinkės teismas nusprendė, kad ten to balkono nebuvo? (nors yra Kadastro pažyma, kad balkonas namo kadasrtinėje byloje atžymėtas, yra namo su balkonu originali nuotrauka, yra namo statytojų sūnaus patvirtinimai,jis ten augo, žaidė, kad balkonas tikrai buvo) bet teisėjai Eglei Žakevičiūtei to nepakako. Palangos miesto apylinkės teismo nutartį apskundžiu Klaipėdos apygardos teismui. Ten mano skundą nagrinėja jau trijų teisėjų kolegija ir visų nuostabai ir vėl palieka galioti Palangos miesto apylinkės teismo nutartį. Absurdas. Teismai iš balto daro juoda.

         Mano namo bendrasavininkiai paskatinti teismų nuolankumu jiems, toliau vykdo juodus darbelius. Jie sunaikina bendrame koridoriuje elektros įvadą mano butui. Vėl man tenka kreiptis į teismą. Pateikiu teismui įrodymus., kad lauke, bendroje namo el. skydinėje sumontuotas mano elektros skaitiklis, turiu elektros atsiskaitymo knygutę, bute ir  man priklausančiose palėpėse nuo senų laikų išvedžiuoti elektros laidai. Palangos m.a.t. vėl nusprendžia, kad mano butas (dalis namo) neturėjo elektros. Klaipėdos ap. teismas taip pat palieka galioti Palangos m.a.t. nutartį. Štai iki kokių absurdų prieina teismai. Ir dar ,,Lietuvos respublikos vardu.’’ Absurdas ar ne? Jau nebekalbu kaip praradau vandens įvadą tualetui, laiptus į mano palėpes trečiame aukšte.                                                                                                                                           . Norėčiau gerbti teismų sprendimus, bet dėl aprašytų faktų to negaliu daryti. Atleiskit.  Man jau ,,važiuoja stogas’’. Juk beveik du metai tokia įtampa, neviltis, nebenoras gyventi, nepriteklius. Baisi savijauta. Ar gali kas suprasti svetimą skausmą? Kad būčiau kam skolingas tai nebūtų taip skaudu, o dabar ?

         1 Klausimas LR Konstitucinio teismo pirmininkui:                                                     Kodėl Lietuvos teismai, kaip numato LR Konstitucija, nevykdo teisingumo? 

        2 Klausimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Pirmininkui: Kodėl mano skundas net du kartus nebuvo priimtas nagrinėjimui, jei tiek pažeidimų buvo nagrinėjant bylą?                                                  

3.Klausimas  LR Nacionalinei Teismų Tarnybai:                                                               Ar Teismų Taryba kontroliuoja, peržiūri teisėjų priimtus ir skundžiamus neteisėtus sprendimus?

      4. Klausimas EŽTT atstovei K.Bubnytei:                                                                            Ar būtų tikslinga kreiptis į EŽT ar JTO teismus ir ar jie galėtų padėti man?

                 O gal dar įmanoma ištaisyti tą Klaipėdos apygardos teisėjos klaidą per Strasbūro teismą?

                  Atsakau už čia pateiktos informacijos teisingumą. Atsakymus laukiu į savo el. paštą    antonis50@gmail.com

             Atsakymus gavau iš visų instancijų. Visų atsakymai buvo panašūs, standartiniai ,, neturim teisės kištis į teismų darbą‘‘ Tik atsakymas iš Prezidentūros buvo; ,,Jei jaučiate, kad byloje buvo galimai įvykdytas nusikaltimas, galite kreiptis į prokuratūrą, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą. 

       Esu LVŽS narys todėl ir prašau Jūsų pagalbos, tarpininkavimo, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo išsiųstas ir Lietuvos Generalinei prokuratūrai. Čia ir nepradėjo.

 

                                                                     Antanas Žutautas

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));