skip to Main Content

Henriko Daktaro bylose – garsiųjų Kauno tyrėjų rankos

Kristina Sulikienė

Laisvas laikraštis ne kartą jau rašė apie Garliavos “gaujos bylą”, apie kunigo Jordano Kazlausko persekiojimą – visur tos pačios dvi pavardės – tyrėja A. Gecevičienė ir prokurorė R. Poškienė.

Na čia nėra nieko keisto, nes tyrėjas dirba su tam tikru prokuroru.

Bet keista tas, jog ši tyrėjų pora visada gauna labiausiai užpainiotas bylas.

Štai kad ir Henriko Daktaro namo apšaudymo byla.

Likus mažiau nei metams iki garsiųjų Kauno įvykių, kai laisvai siautėjo kažkokia smogikų grupė, galimai čečėnai, ar ingušai (liudytojai prie nužudyto teisėjo J. F. namų matė čečėniškos išvaizdos 1,6 m ūgio vyrą, kuris šaudė – D. Kedys nė iš tolo nepanašus į žemaūgį čečėną, aklas dainininkas Ivanauskas – tuo labiau, nes yra labai aukšto ūgio, apie 1,95 m), šaudė kur nori ir ką nori, visur pamesdami Drąsiaus Kedžio “pėdsakus”, DNR arba neiššovusį ginklą (kaip labai prasto siužeto filme ar romane), Henriko Daktaro namai Užliedžiuose 2008 m. gruodžio mėnesį buvo apšaudyti net iš kelių kalibrų  ginklų – 5,45 mm 1974 m. gamybos ginklo, ir 50 mm kalibro, ikiteisminio tyrimo, kaip supratau, nenustatyto ginklo – nors nusikaltimo vietoje rasta ne tik žiojėjanti skylė sienoje, bet ir pats šovinys.

Nors į kiemą buvo įmesta granata, įvykio vieta tyčia buvo fotografuojama taip, kad didžiulės duobės po vaikų miegamojo langu nesimatytų.

Pažymėtina, jog 5,45 mm kalibro 1974 m. ginklai panaudoti būtent Medininkų žudynėse, nors iš  bylos tarsi bandyta išplauti šitą kalibrą.

Parlamentą gynę kariškiai po šiai dienai dievagojasi, jog jie neva rusiškų ginklų neturėję, kas yra netiesa, nes daugelis kariškių buvo “dvigubi”, ir vogė ne tik ginklus iš SSRS kareivinių, bet užsakinėjo sovietinius ginklus per…čečėnus.

Nuo 1990 m. ir susiklostė labai draugiški santykiai tarp Lietuvos “laisvės gynėjų” ir čečėnų teroristinėmis paskelbtų šiandien organizacjų (tik, aišku, ne Lietuvoje – čia čečėnai laisvai gyveno metų metais, netgi žalius pasus gaudavo, jeigu tik panorėdavo.)

Lietuvoje, akivaizdu, reikėjo “kažko tokio”, kad Audriaus Butkevičiaus žodžiais  tariant (jis nekruvinų revoliucijų meistras, visada pasisakęs ir už kraujo praliejimą – ko vertas jo interviu Anglijos dienraščiui, jog “sausio aukas mes planavome”), kad “tauta susivoktų”. (Tokią retoriką 2013 m. vasarį išgirdau iš gudų – teroristų, pranešiau į VSD, bet ši mieganti tarnyba ne iš karto sureagavo, nes gudai, po priedanga besimokantys “Lukašenkos ištremtame universitete” juk mūsų draugai, o ne teroristai. Vėliau, po pirmo teroro akto buvo imtasi priemonių, o teroro aktas buvo lietryčio dėka nurašytas į “bytavychą”.)

Po garsiojo 2008 m. gruodžio mėnesio namo apšaudymo iš nustatytų ginklų, bet nerastų, bei nerastų užpuolikų, Henrikas Daktaras ir pabėgo iš Lietuvos, nes suvokė, jog atėjo valanda, kai jį tiesiog atėjo likviduoti: kaip Afganistane, ar kituose karštuose taškuose – su visa šeima. Nes šaltakraujai smogikai mesdavo granatą būtent į vaikų kambarį, žudydavo žmonas, leisdavo priešui matyti vaikus mirštant, tada nužudydavo šeimos galvą. Šitokie smogikai dar ir dabar vaikšto tarp visų mūsų, kas dieną apkabina savo vaikus, eina į darbą, o sąžinę slegia jiems štai toks “darbas”. Kai kurie neatlaiko ir nusižudo, gali būti, jog Užliedžių teroro akto vykdytojų jau nebėra gyvųjų tarpe.

Kauno rajono policijos tyrėjai kaip minėta, neteisingai sufiksavo faktus, ir iš teroro akto beliko chuliganizmas.

Henriko Daktaro namo užpuolimui panaudota kovinė granata, kovinis lengvas, sulenkiamas desantinis 1974 m. gamybos šautuvas, ir skylė sienoje pramušta su kulkosvaidžiu, užtaisytu 50 mm kalibro šoviniais.

Kodėl tokioms principingoms tyrėjoms kaip ne kartą skatinta Audronė Gecevičienė, bei prokurorė Rita Poškienė šita byla tebuvo “smulkus chuliganizmas”, o su ja susipažinti Henrikui Daktarui galimybė nesudaryta iki šiol – lieka klausti tik retoriškai.

Juk jeigu garsiosios tyrėjos tada principingai būtų persekioję teroristus, užvedę normalias bylas pagal tinkamą veikos kvalifikaciją – teroro aktas, nes visos gyvenvietės pasiaubinimas koviniais veiksmais, yra joks ne chuliganizmas, o mobilios teroristų grupės, galimai laisvai samdomos, gal čečėnų, gal ingušų, o gal kariškių “atsargoje”, tokių, kaip įtariamųjų Bražuolės teroro akte ar net “išplautų” iš Medininkų bylos, darbas (o 1991 07 31 anksti ryte buvo įvykdytas sprogimas Vilniaus miesto centre, bei Audriaus Butkevičiaus vadovaujamo KAD kariškiai tą naktį budėjo pasaloje krūmuose Medininkuose – kai kurie jų Lietuvos kariuomenės majorai ir kapitonai iki šios dienos, kaip skelbiama laikraštyje “Karštas komentaras” straipsnyje “Medininkų žudynių vietoje – mįslingas krašto apsaugos vyrų pėdsakas” (2015 m. balandžio 24 –gegužės 8, Nr. 9 (253), p.3-7), -esu tikra, jog jokių Kauno žudynių, kai buvo nušautas teisėjas, net nebūtų.

Beje, teisėja leidusi suimti Neringą Venckienę, padarė lemiamą klaidą – ji nutartyje įrašė tikrąją teisėjo J.F. nužudymo dieną – 2009 10 04.

Pagal telefoninius pokalbius, jau naktį A.Ū.  skambina kažkam, ir sako, jog jam nesaugu, nes nušovė J.

Kiek teko sužinoti iš šaltinių, ekspertai niekada negalės nustatyti kalibro, iš kurio šauta į J.F., bei atstumo, iš kurio šauta, nes ant kūno, jį atvežus į ekspertizę, nebebuvo parako pėdsakų, “žaizdos yra išplautos”.

Nors J.F. kūne net 8 skylės – rastos tik 4 tūtelės, ir 1 nepanaudota kulka, įsipainiojusi drabužiuose.

Kūne rastųjų ir drabužiuose kalibras skiriasi, 4 “autorystė” – iš viso nenustatyta.

Nors yra teisiamas aklas Ivanauskas, tačiau teisėsauga net nesiaiškino, kas nušovė J.F., iš kokio ginklo, to ginklo neieškojo, jo neišėmė, tik pavasarį, praėjus pusei metų nuo įvykių, pranešė, jog rastas Drąsiaus Kedžio kūnas, ir šalia jo – perdirbta “Beretta”, esą iš kurios nušautas J.F. Kaip tyrimo grupė nustatė, jog visus 8 kartus iššovė Drąsius Kedys, jeigu kūne žaizdos išplautos, ir nebus galima nustatyti mirties laiko, bei žaizdų padarymo mechanizmo – visuomenei nesakoma.

Visuomenė penima pasakėlėmis, jog šaudė supermenas Kedys ir aklas jo bendrininkas, V. Landsbergio apsaugininkas AT, kartu su Kauno kovos klubo kitais 5 sportininkais (vadinasi, visi turėję SSRS GRU karininkų laipsnius) saugoję Aukščiausiosios Tarybos apsaugos tarnyboje (ATAS, vadovaujamai A.A. Skučo, kuris gali būti, yra Drąsiaus Kedžio giminaitis).

Šičia ir norisi paklausti: ar jums nepanašu į kovą tarp dviejų konkuravusių žvalgybų, tarnybų – Skučo “ATAS”, ir Butkevičiaus “KAD”?

Skučo vyrai išgelbėjo Tomui Šernui gyvybę, kai jis Medininkuose buvo suvarpytas kulkomis, o byloje minimas tas pats ginklas, tai yra to, paties kalibro, kaip kad panaudotas apšaudant, vykdant teroro aktą Užliedžių gyvenvietėje, pasiaubinant taikius gyventojus visame rajone.

Kodėl keletos galimai nukvėšėlių, sėdėjusių palei tvorą, byla, tos pačios A. Gecevičienės padaryta svarbesne byla negu teroro aktas Užliedžiuose 2008 m. gruodžio mėnesį?

Ir kurio ištyrimas, kaltųjų asmenų sugaudymas, užsakovų identifikavimas ir būtų siūlo galas į Kauno įvykius, kai, liudytojų teigimu, šaudė azijietiškos, čečėniškos išvaizdos vyrukai, 1,60 m ir 1,80 m ūgio?

Ir kai toks pats snaiperis  (azijatas, 1,6 m ūgio) nušovė Vilniuje SSRS GRU karininką, labiau visuomenei pristatomą kaip “Kauno nusikalstamo pasaulio autoritetą” Remigijų Daškevičių – kuris Parlamento apsaugoje dirbo Audriaus Butkevičiaus KAD tarnyboje, ir per čečėnus, kalbama, tiekė KAD vyrukams ginklus? “Remygos” arba “Daškės” byla neištirta iki šios dienos.

O Henriko Daktaro vyrukai iš Karaliaučiaus varė ginklus, bet ne tik  vienai tarnybai, o visoms.

Dažnai susidaro įspūdis, jog vyksta konkurencija tarp V. Landsbergio ir A. Butkevičiaus. Kiekvienas nori įrodyti, kad geresnis.

Vyksta nepaskelbas karas tarp šių dviejų veikėjų grupuočių, naikinami veikėjai, kurie žino apie tikrąją revoliuciją, ir kaip viskas vyko iš tiesų.

Kruvinojo scenarijaus autoriai Henrikui Daktarui, nors ir kalėjusiam tuo metu Sibire,negali atleisti, jog jo “seniai” Kaune susitarė su elitine Afganistano valymo divizija Šančiuose, ir į Kauno gatves neišriedėjo nei vienas tankas.

Yra dar toks anekdotas, jog po Aukščiausiąją Tarybą blaškėsi profesorius, su revolveriu, ir rėkė “jeigu tuoj pat nebus aukų, aš pats tuoj pradėsiu šaudyti”, iš jo ginklą atėmė pusiau čečėnas, pusiau lietuvis Algirdas Vaclovas Patackas.

V. Landsbergiui gal “Deputackas” (tokią pravardę turėjo siaurame rate) buvo pristatytas kaip labai radikalus, tačiau lemiamu momentu suveikė jame gyvenęs begalinis šaltumas.

KAD apsauga, su A. Butkevičiumi priešakyje, ramumu nepasižymėjo.

A.A. Skučo knygoje “Pėstininko užrašai” aprašyta ne viena A. Butkevičiaus vyrų provokacija prieš jo vadovaujamą tarnybą, taip pat paties A. Butkevičiaus provokacijos, tame tarpe, AT laiptinių, stogo minavimas, niekam nepranešus.

A. Butkevičiaus tarnyboje tarnavo ir ultravatnykus šiuo metu vaidinantys Giedrius Grabauskas, bei Žilvinas Razminas (tuometinis Šiaulių KAD inspektorius). Ž. Razminas, rašė “Lietuvos rytas”, buvo įtariamas Bražuolės tilto sprogdinimo byloje.

Ši byla buvo nutraukta dėl senaties. G. Grabauskas neseniai kaip keliantis grėsmę visuomenės saugumui, buvo neįleistas į Latvijos Respubliką, jam oficialiai įteikiant apie tai raštą. (Saugumo veikla, o ne pasieniečių…)

Tai kas tokiems vyrukams vieną kitą “bambioškę” pamėtyti?

Tuo labiau, kad nuo visų bylų jie yra gražiausiai atplauti.

Beje, į Klonio gatvę “protestuoti” sulėkė daug Audriaus Butkevičiaus žmonių…Velniai žino, kas ten organizuota Klonio gatvėje, ir kiek aukų buvo suplanuota – juk tokie kaip Audrius jas ir paplanuoti mėgsta.

Faktas kaip blynas yra ir tai, jog per 2012 m. Velykas, susirūpinęs situacijos rimtumu, nuvyko garsios šachmatininkės tėvas, GRU karinininkas, galimai po KGB priedanga  perkeltas į Lietuvą iš Ukrainos, Viktoras Čmilis (netikiu, kad boksininkas galėjęs priklausyti KGB, nes sporto čempionai priklausė GRU žvalgybai, aukštesnei,- karinei).

Kaip skundėsi etatinės visų akcijų dalyvės, “šitas mus sekė”.

Viktorui Čmiliui būtent užkliuvo etatinės moterys, matytos ir prie parlamento, ir visur, kur tik kažkas vyksta. Labiausiai jam turėjo įtarimą kelti savanorių maišto vieno iš organizatorių, Kauno savanorių vado našlė, kuri tarsi dirbo Klonio budėtoja.

Dar galimai per tas Velykas buvo identifikuoti ir pašalinti provokatoriai, kurie turėję išprovokuoti realias aukas.

Todėl šturmo meninis vaizdas susimažino per 6 kartus maždaug.

Jeigu visus šitus aspektus tirtų garsiosos tyrėjos, jos pamatytų, jog V.K. ir M.K. nuo pat pradžių dirbo kaip provokatoriai, ir jie abu atplauti nuo visų bylų: tiesa, V.K. dėl akių yra “gaujos įtariamasis “- jis šiuo metu tarnauja Ukrainos batalione “Aidar”, ir į kalėjimą Lietuvoje tikrai nesės.

M.K. iš viso iš bylos yra pašalintas.

Jeigu Henriko Daktaro gyvenamosios vietovės užpuolimas, ir Klonio gatvės įvykiai kartu su Kauno įvykiais nesisieja, ir už jų nestovi tas pats “nekruvinų revoliucijų” scenaristas, sakykite, tai ar mūsų tyrėjų menka kompetencija – ar jos kaip tik suvokia, su kuo turi reikalą, ir, tempę bylas iki senačių, mano taip įgyvendinę nors minimalų teisingumą? Tyrėjas, kurios yra moterys, ir turi šeimas, galima suprasti: bet šitiek išsigyrę, kovoję su gaujomis, su šešėliu, mūsų teisėsaugos titanai tesugebėjo pasodinti patį nuo pasikėsinimo nužudyti nukentėjusį Henrika Daktarą, kuris su pasikėsinimo byla net nesupažindintas. Tesugebama sudoroti…aukas? O tikrųjų nusikaltėlių, smogikų, kurie naudojosi kovinėmis priemonėmis, neprieinamomis paprastiems civiliams – net neieškoti, jų veikas nurašius į …buitinį chuliganizmą?

Beje, Vilulos apšaudymas – irgi tamsi byla, ir nebuvo ištirta, kas ten tokie kaukėti iššaudė beveik visus buvusius tą dieną minėtame restorane – liko gyvas Henrikas Daktaras, kuris sėdėjo “ofise” ir smogikas pro jį praėjo, ir tie liko gyvi, kuriems jis spėjęs ženklais parodyti, kad griūtų ant žemės.

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));