Teisėjų, prokurorų ir policijos gauja, apvogusi ir nuteisusi ūkininkę, pabandė paskelbti ją „psichine ligone“ už tai, kad ji pareikalavo „vykdyti teisingumą“

gedvilienes

gedvilienes

Teisėjų, prokurorų ir policijos gauja, apvogusi ir nuteisusi ūkininkę, pabandė paskelbti ją „psichine ligone“ už tai, kad ji pareikalavo „vykdyti teisingumą“
Aurimas Drižius
„Laisvas laikraštis“ jau rašė apie Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę – suklastojus jos parašą, iš jos buvo pagrobtas visą šeimą maitinęs žemės sklypas, o kai moteris ėmėsi ieškoti teisybės ir paviešino apie  šį nusikaltimą socialiniuose tinkluose, teisėjų, prokurorų ir policininkų organizuota gauja ją nuteisė „už šmeižtą“.
 Tai tipiška naujosios Lietuvos istorija, kai organizuota valdžiažmogių gauja daro su eiliniais žmonėmis ką nori – visos valdžios grandis daro sunkius nusikaltimus, vėliau juos dangsto, o galiausiai apiplėštą ūkininkę dar ir nuteisė kaip kriminalinę nusikaltėlę. „Tačiau aš nepasiduosiu, tegul jie mane nužudo“, – sako žemaitė.
Nors ūkininkė nieko nešmeižė, o papasakojo savo istoriją facebooke ir pridėjo tai įrodančius dokumentus, Telšių apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė ignoravo šiuos įrodymus ir pernai balandžio 6 d. nuosprendžiu nuteisė Telšių rajono ūkininkę Reginą Gedvilienę, kuri facebooke aprašė, kaip iš jos buvo atimtas 30 metų moters dirbamas žemės sklypas Telšių rajone.
 Teisėja Staševičienė nutarė, kad žemę praradusi ūkininkė „šmeižė“ nekaltus vagis ir aferistus. Visi įrodymai, kai ji nieko nešmeižė, dingo iš baudžiamosios bylos – policija ir prokuratūra juos tiesiog sunaikino.
Tiesa, teisėja Staševičienė turėjo teismo eksperto išvadą, kurioje juodu ant baltu buvo surašyta, kad viskas, ką ūkininkė R.Gedvilienė pasakojo, yra tiesa, tačiau minėtą išvada „dingo“ iš baudžiamosios bylos.
Visa ši istorija – tokio banalaus aferizmo pavyzdys – ūkininkei dar dirbant laukuose, atvažiavo „matininkas“, kuris pasakė, kad reikia jos parašo dėl to, kad ji sutinkanti kad neva būtų įvesta „melioracija“, ir ūkininkė jį pasirašė. Tik vėliau paaiškėjo, kad tas pakištas popieriaus lapas buvo jos sutikimas, kad ji neva savo noru sutinka, kad jos 30 arų žemės sklypas būtų perkeltas į kitą vietą, į pelkę.
Garsiai paskelbusi apie šiuos nusikaltimus, apvogta moteris sulaukė baudžiamosios bylos už garbingų matininkų, prokurorų, policijos viršininkų tariamą šmeižtą. Buvo nuteista, tiems patiems viršininkams matyt pasistengus, kad įrodymai apie nusikaltimus dingtų iš bylos.
Kaip moteris parašė skundą Šiaulių apygardos teismui dėl šiuo nuosprendžio, jos skundą turėję nagrinėti Šiaulių apygardos teismo teisėjai Zigmas Kavaliauskas, Nerijus Mačiulis ir Virginija Židulienė nusprendė paskirti ūkininkei „psichiatrinę ekspertizę“.
R.Gedvilienė atsakė į LL klausimus:
Kiek suprantu, teisėjai bandė iš jūsų padaryti „psichinę ligonę“?
– Taip, tačiau jiems nepavyko, nes aš visur skundžiau tas nutartis. Kokia 13 institucijų išsiuntinėjau skundui, tačiau Teisingumo ministerija atsisakė nušalinti tą ekspertą, kuris suklastojo Ramutės Vaitekūnienės ekspertizę. Tačiau jie išsigando.
Tačiau jūsų skundas dėl tariamo šmeižto dar neišnagrinėtas Šiaulių apygardos teisme?
– Ne, tačiau man pavyko šiaip ne taip gauti naują advokatą, nes senasis Jurka „išnešė muilą“. Nors ir paėmė labai didelius pinigus. Pavyko rasti kitą advokatą iš Klaipėdos Osvaldą Martinkų. Labai sunkiai jį prikalbinau atstovauti, nes advokatas sakė, kad ‚Lietuvoje jau 30 metų tokia padėtis ir nieko negalima padaryti“. Vienintelis sąžiningas žmogus – teisininkė Katavičienė, kuri parašė atskirąjį skundą Vyriausiam administraciniam teismui. Nors apygardos teismas mano skundą atmetė. Vienu žodžiu, padėtis Lietuvoje tragiška, ir baisu čia gyventi.
O kodėl tie banditai norėjo padaryti jus nepakaltinama?
– Jie juokėsi, kai paprašiau „vykdyti teisingumą“. Prokuratūra suklastojo tą baudžiamąją bylą. Įsivaizduokite – prokuratūra „vykdė ikiteisminį tyrimą“. Nunešiau jiems virš 200 psl. įvairių dokumentų ir įrodymų. Policija nepriėmė, pasakė, kad neščiau į prokuratūrą. Tos policijos tyrėjos iš manęs juokėsi, įteikdamos kaltinamąjį aktą. Tačiau tie dokumentai, kuriuos aš pateikiau policijai ir prokuratūrai, nebuvo sukelti į baudžiamąją bylą. Prašiau teismo, kad man būtų aišku, kokie dokumentai sudėti į bylą, o kurie – ne. Tai teisėjai juokėsi iš manęs, ir sakė, kad jokia žala man nepadaryta, nors žemė pavogta. Pateikiau visus dokumentus, kad aukšti pareigūnai vykdo sunkius nusikaltimus, tačiau tie dokumentai dingo iš baudžiamosios bylos. Šiauliai ir Telšiai – viena šaika, kuri juokiasi iš žmonių. Net teisme sakiau, kad 40 metų dirbau dieną ir naktį be jokių išeiginių, ir tikrai nenusipelniau tokio likimo. Kai teisme pasakiau, kad „jūs vykdykite teisingumą“, tai teisėjai man nusprendė skirt psichiatrinę ekspertizę. Aš esu kaimo moteris, ir niekada neįsivaizdavau, kad aš gyvenu tokioje valstybėje. Nesusidūriau su teisėsauga, ir nežinojau, kaip ji dirba. Kai man paskyrė psichiatrinę ekspertizę, negalėjau net jokio darbo dirbti. Viena mano dukra neseniai pagimdė, kita nėščia, aš net savo vaikams negalėjau pasakyti, kad man paskirta psichiatrinę ekspertizė. Vien dėl savo išgyventų žmogus gali išprotėti.
Prieš jus dirba gauja, kuri save vadina „sistema“, ir jūms niekas negali padėti, nebent kas nors iš aukščiau?
– Mes prašėme skundą į STT, kad pradėtų bylą tiems teisėjams, kurie pradangino bylos dokumentus. Įsivaizduokite – visi dokumentai pristatyti prieš keturis metus, tačiau jie pradingo. Nė vieno dokumento apie tai, kaip žemė buvo pagrobta, nėra toje byloje. Tačiau jie tą tyrimą dėl dingusių dokumentų nutraukė. Visi mano skundai dėl ingusių dokumentų atmesti. Buvau susitikusi su Grunskienės pavaduotoju Ivanausku visą valandą, jam vėl nusiunčiau elektroniniu parašu patvirtinus dokumentus, nes kitaip jie juos sunaikina. Tačiau jokio atsakymo dar negavau.
Nebandėte į kokį nors Seimą arba kokį Nausėdą kreiptis?
Tas prezidentas juk jau seniai viską žino. Juk iki šiol jo vardu atsirašinėja tos pačios raštininkės, kurios dirbo dar prie Grybauskaitės. Tas Nausėda yra statytinis, jie nieko neveikia. Tačiau aš nepasiduosiu, mane arba nužudys, tačiau aš vis tiek kovosiu iki galo.

Specialisto isvada Gedviliene Page 1

Specialisto isvada Gedviliene Page 2

Moteris tapo banalios aferos auka
Sąžininga moteris Regina Gedvilienė negalėjo pagalvoti, kad matininkai įbruks jai kitą dokumentą, nie patys sakė. Tik kai paaiškėjo, kad žemės savininkai pirma pasirašė sutikimus ir sutartis dėl žemės konsolidacijos, o tik paskui pamatė patį sklypų planą, moteris sukėlė triukšmą.
„Tai buvo padaryta apgaulės būdu“, – mano ūkininkė. Beje, žemės  konsolidacijos sutartys buvo pasirašinėjamos laukuose – ūkininkė sako, kad 2015 kovo mėnesį ir kiti žmonės pasirašė, nežinodami kad tai yra konsolidacijos sutarčių atskiri lapai.
Paskelbusi savo įžvalgas „facebooke“ ir pakvietusi žmones viešinti visas korupcines istorijas dėl žemės grobimo, moteris sulaukė baudžiamosios bylos už „šmeižtą“. Galiausiai teisėja J.Staševičienė ją nuteisė už gerbiamo konsolidaciją vykdžiusio matininko ir kitų „pareigūnų“ šmeižtą – neva tai, kad ji pareiškė, yra netiesa, ir ji tai žinojo.
Tiesa, Šiaulių policija ir prokuratūra buvo pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų klastojimo pagal žmonių skundus, tačiau vėliau jį nutraukė.
Regina Gedvilienė  pastebėjo, kad byloje neliko net 155 dokumentų – įrodymų apie tai, kad jos žemės sklypas buvo perkeltas į kitą vietą neteisėtai.
Iš bylos dingo ir specialisto Giedriaus Paužolio 55 psl. ekspertinė išvada apie tai, kokie įstatymo pažeidimai padaryti, perkeliant Gedvlienės žemės sklypą:

Ekspertinė išvada_Regina Gedvilienė

 

Visi šie nusikaltimai išsamiai aprašyti G.Paužolio  ekspertinėje išvadoje, kurią ūkininkė pateikė tiek policijai, tiek teismui, tiek prokuratūrai.
Čia pateikiama ekspertinė išvada, kuri įrodo, kad ūkininkės žemė buvo užgrobta neteisėtai, tačiau prokurorų ir teisėjų pagalba dingo iš bylos:
Ekspertinė išvada_Regina Gedvilienė
Visi šie dokumentai iš bylos buvo išimti ir sunaikinti.
Specialistas G.Paužolis savo išvadoje konstatavo : „Pagal atliktą palyginimą nustatyta, kad: 1) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) rytinėje dalyje yra apie 14,76 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); 2) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) vakarinėje dalyje yra apie 19,97 metro atstumu pietų kryptimi nutolęs nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161); 3) po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) nuo 6,74 iki 8,51 metro atstumais yra nutolęs vakarų kryptimi nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161).
Specialisto komentaras Pagal atliktą analizę nustatyta, kad po Konsolidacijos projekto suteiktas žemės sklypas (kadastro Nr. 7825/0003:292) savo geografine padėtimi iš esmės skiriasi (yra „perslinktas“ pietų ir vakarų kryptimis) nuo iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161)“.
Tačiau šis dokumentas „dingo“ iš bylos. „Viskas, kas jiems netiko, jie išėmė iš bylos ir ištrynė ar kitaip sunaikino“, – apibendrino ūkininkė.
Iš bylos dingo ir to pačio specialisto G.Paužolio nuomonė apie tai, kaip yra grobiama ūkininkų žemė :
2.2.4.2 IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priedo Nr. 2 analizė:
Pateiktame IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje (19 pav.) – yra grafiškai pavaizduotas iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ir po Konsolidacijos projekto suteikto žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas, ribų persislinkimas.
Pažymėtina, kad šioje schemoje nėra nurodytų koordinačių, nėra valstybinės koordinačių sistemos LKS-94 koordinačių tinklo susikirtimo taškų, taip pat nėra nurodyta informacija, kokiais duomenimis remiantis buvo nustatytos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos.
Palyginus nagrinėjamoje schemoje ir Ekspertinės išvados 2.2.4.1 papunktyje atliktus palyginimus, darytina išvada, kad IĮ „Geolinija“ atsiliepimo priede Nr. 2 – „R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje“ – neteisingai pavaizduotas žemės sklypų (kadastro Nr. 7825/0003:161 ir Nr. 7825/0003:292) ribų palyginimas.
Viena iš priežasčių, dėl kurių galėjo atsirasti šis neatitikimas yra tai, kad IĮ „Geolinija“ parengtoje R. Gedvilienės žemės sklypų išdėstymo schemoje buvo lyginamos ne teritorijų planavimo dokumente (žemės reformos žemėtvarkos projekte, pagal kurį 2004-03-02 buvo parengtas žemės sklypo planas M 1: 5000) suprojektuotos iki Konsolidacijos projekto buvusio žemės sklypo (kadastro Nr. 7825/0003:161) ribos, o, galbūt, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje anksčiau pažymėtos „preliminarios“ ribos arba vietovėje užfiksuotos arba ortofotografinėje medžiagoje vektorizuotos“.
„Niekur nerandu pagalbos, esu žiauriai nuskriausta valstybės, ir trejus metus jau persekiojama žiauriai, – redakcijai pasakojo moteris, – matininkai vykdė kadastrinius matavimus už ES lėšas, ir matyt, su jais susitarė turtingas ūkininkas. Iš manęs atėmė žemę, ji turėjo likti toje pačioje vietoje, tačiau sklypas buvo perkeltas į pelkę. Sandoris įvyko net nepatvirtinus sandėrio pas notarą, man jokių dokumentų jie nerodė. Iš pradžių jie surinko žmonių parašus ant konsolidacijos sutarčių, o tik paskui parodė sklypus.  Visas mano sklypas buvo perkeltas į pelkę, o kai aš paviešinau visas jų aferas, tai man iškėlė baudžiamąją bylą”.
O čia nuosprendis – už kokius teiginius buvo nuteista ūkininkė R.Gedvilienė : „iš teismo nuosprendžio :
Apeliantę įpareigojo viešai atsiprašyti nukentėjusiųjų Stanisovo Jucevičiaus, Gedimino Permino, Birutės Neverdauskienės, Aušros Butkienės, atsiprašymą paskelbiant internetiniame portale Rekvizitai.lt; socialinio tinklapio „Facebook“ viešoje grupėje „Lietuvos policija“; socialinio tinklapio „Facebook“, asmeninėje paskyroje „Regina Gedvilienė“ socialinio tinklapio „Facebook“ viešojoje grupėje „Viešinkime ir kovokime su KORUPCIJA kartu“.
Teismas įpareigojo apeliantę pašalinti kaltinime nurodytą, tikrovės neatitinkančią, šmeižikišką, paniekinančią ir pažeminančią informaciją.
1) Regina Gedvilienė 2019 m. sausio 20 d., 19 val. 23 val., internetiniame portale Rekvizitai.lt parašydama, kad „Jusevičius Stanislovas pasirodo užvaldydamas vertingus žemes sklypus pažeidžia visa eilę įstatymų net neleidžia Gedeminui Perminui notarui dirbti savo darbo, pasiėmęs konsolidacijos sutartį neša i laukus, kad tik apgaulės būdu išgauti parašą, nerodo koks tai dokumentas, liepia pasirašyti laukuose, klastoja sklypo ženklinimo data, o po prasideda patyčios, grasinimai, kad esi pats kaltas. Teisme meluoja ir tai daro ne tik jisai, bet ir ūkininkas pasisavinęs žemes sklypą.“, tokiu būdu paskleidė apie Stanislovą Jucevičių, tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią jį paniekinti ir pažeminti bei pakirsti pasitikėjimą juo, t. y. šmeižė Stanislovą Jucevičių.
2) ji 2019 m. rugpjūčio 6 d., 11 val. 00 min., internetiniame portale Rekvizitai.lt parašydama, kad „Ko toliau nuo tokių matininkų kaip Stanislovas Jusevičius, gerai organizuota žemgrobių gauja vykdo kosolidacijos projektus atiminėja sklypus vertingus visą žemės sklypą pakeičia turtingo ūkininko pelke, sutartys pasirašomos laukuose be notaro, po to vykdomos patyčios grasinama. Reikia saugotis tokių specialistų, tai yra organizuota žemgrobių gauja.“
3) „Stanislovas Jusevičius apgaulės būdu išgavo parašą notaro Gedemino Permino notarinėje registravimo knygoje 2015 metų kovo mėnesį susirinkimo metu pateikdamas pasirašyti ant tuščio langelio, tai yra žmogus, kuris apgaudinėja žmones padeda pasisavinti turtingiems ūkininkams šiuo atveju Alvydui Blažinauskui vertingus žemės mano sklypus. 26 arų mano sklypą nusavino apgaulės būdu.“
5) „Telšių policijos pareigūnai nesugeba atlikti darbo sąžiningai, dirba nusikalstamoms grupuotėms, tyrė parašų suklastojimą du policijos pareigūnai Aušra Butkienė, Andrius Norbutas, tačiau 57 parašų suklastojimo taip ir nesugebėjo ištirti, pareikalavo iš manęs konsolidacijos sutarties su mano parašu ir pristatė rašto ekspertams. Mano parašą išgavo Telšių registrų centras atsiimant sutartį. Marijanas Isajevas 2 metus sugebėjo nuslėpti parašų klastojimą. Sutartys visos vienodos ir jas reikėjo visas pasirašyti. 2015 07-24 reikėjo pasirašyti pas notarą sužinojau tik 2018 -12, koks notaras tvirtino Gedeminas Perminas, tačiau policijos pareigūnai netiki nukentėjusio žmogaus parodymas 26 arų sklypas kur maitinosi mano 11 asmenų šeima atiteko turtingam ūkininkui Alvydui Blažinauskui. Marijanas Isajevas net pagrasino atimti visą mano turtą. Tokia Lietuvos policija.“
„Teismų pagalba, pasirodo suklastoti 57 parašus notarinėse konsolidacijos sutartyse nėra joks nusikaltimas, toks prokurorės Laisvidos Sabaliauskienės sprendimas, tai yra organizuota grupuotė, kurios negalima bausti už nusikalstamą veiką, korupcija Lietuvos valstybėje įteisinta nusikaltėliams uždegta žalia šviesa..“
Facebook komentarai
});}(jQuery));