Teisėjų gauja : V.Kažio naudai savo nutartį suklastojo teisėjas Petras Karvelis

Imbrasoprokurroo-0001-scaled

Imbrasoprokurroo-0001-scaled

Generalinei prokuratūrai

 

Pareiškėjas Aurimas Drižius,

Konstitucijos per. 23b, Vilnius

2019 m. vasario 22 d.

 

Prašymas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio melagingo skundo, melagingų parodymų ir šmeižto

 

2018-07-02 ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00529-17 man buvo pareikštas įtarimas dėl tariamo V.Kažio apšmeižimo. Kad aš, neva „veikdamas bendrininkų grupėje  kartu su Romu Balevičiumi ir Kazimieru Juraičių sukūrė reportažą „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS …liežuvis nesiverčia…2017-09- 08“, kuriame Kaziui Juraičiui klausinėjant, jam bei Romui Balevičiui pasakojant, kad Viktoras Kažys: „Jis ją tiesiog pasiėmė, tiesiog atėmė, o ne pasiėmė, pinigų nesumokėjo, kaip atlygį prikūrė bylų ir vaizdavo nuskriaustą, savo kolegų teisėjų pagalba mane apkaltinęs, viso bandė iškelt, berods, apie 14 bylų, už viską ką tik tai įmanoma.“ (kalba netaisyta); „Tai ten irgi buvo reiškia, daėjo iki muštinių. Mane kaip bandė mušti, reiškia, mušė, sudavė ne kartą ir Kažys, ir Artūras Kuzma, terorizuot bandė, reiškia, tai ten ežero, netoli ežeras, tai, reiškia, žemyn galva į ežerą įmest, tai, tai ten“ (kalba netaisyta); „Jis, reiškia, kaip atvažiavo pasiimti mašinos, tai buvo tiesioginiai grasinimai, tiesioginiai, atviri grasinimai, reiškia, iš jo. Reiškia, ir dar, sakykim, nu, kaip kalbos atžvilgiu, kaip ir korektiški, nebuvo tokių keiksmažodžių ten, koliojimųsi, bet, reiškia, kad būsiu pasodintas, jisai pasakė, kad: „Aš esu teisininkas, aš tave pasodinsiu“. Tai jis vienareikšmiškai, tiesiai šviesiai man pasakė, reiškia, ne toliau stovėjo kaip jūs dabar, sakykim, metro atstumu reiškia, ir jis man tai pasakė“ (kalba netaisyta); „3 valandą nakties, reiškia, užvakar sudegino automobilį, kuriuo aš naudojausi. Tai yra poveikis man, prieš posėdį poveikis, ateičiai, ir aš nemanau, kad tuo pasibaigs. Analogiškas atvejis dvyliktais metais ir dabar rugsėjo 22 d. naktį vyko. Analogiškas atvejis vakarykščiai nakčiai, nes tada buvo po posėdžio su teisme reiškia su Kažiu reiškia dėl tos Volgos buvo padegta nuomojamų patalpų durys, tai vienareikšmiškai yra, reiškia, jo…“ (kalba netaisyta); „Nesuprasi, reiškia, kur teisininkai, o kur nusikalstama grupuotė. Tai va tas yra toks akcentas, pats blogiausias, reiškia, nes valstybės mastu tai yra pasityčiojimas iš valstybės. Pasityčiojimas iš valstybės, reiškia, na teisėjas daro ką nori. Nu, jis, reiškia, atėjęs rėkė, reiškia, rėkė, nu aš teisininkas, aš tave pasodinsiu. Ir taip padarė.“ (kalba netaisyta); „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – teisėjas“ (kalba netaisyta), po ko K. Juraitis šį reportažą patalpino socialiniame tinkle „Youtube.com“, kuris prilyginamas visuomenės informavimo priemonei, bei jis (Aurimas Drižius) tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-09-09 internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt, kuris prilyginamas visuomenės informavimo priemonei, po straipsniu „Apeliacinio teismo teisėjo V. Kažio kreditoriaus Romo Balevičiaus byloje atsiskleidžia visa teisėjų mafija (pildoma)“ patalpino 2017-09-08 reportažą „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS …liežuvis nesiverčia…2017-09-08“, tokiu būdu apšmeižė Viktorą Kažį, paniekino ir pažemino, pakirto pasitikėjimą juo kaip teisėju, viešoje erdvėje, t. y. savo veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str. 2 d.“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rt3qxBTNyJQ&t=497s

Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal melagingą V.Kažio skundą, jam davus melagingus parodymus ir mane apšmeižus, kad aš neva padariau nusikaltimą.

Iš tiesų aš tik sąžiningai vykdžiau savo pareigas – į „Laisvo laikraščio“ redakciją kreipėsi Veisiejų gyventojas Romas Balevičius, kuris papasakojo, kad teisėjas V.Kažys ne tik kad nesumokėjo jam už atliktą  automobilio „Volga“ remontą, tačiau visokiais būdais jį persekiojo dėl to, kad R.Balevičius kreipėsi į prokuratūrą dėl tokio V.Kažio elgesio, bei į žiniasklaidą, paviešindamas šią istoriją.

T.y. minėti „Laisvo laikraščio“ straipsniai buvo parengti pagal nuo V.Kažio nukentėjusiojo R.Balevičiaus pasakojimą man ir K.Juraičiui. Pačiam V.Kažiui ne kartą buvo siunčiami paklausimai elektroniniu paštu Viktoras.kazys@teismai.lt, į kuriuos jis niekaip nereagavo.

Todėl aš tik atlikau savo, kaip žurnalisto pareigą išklausyti abi puses – viena pusė, V.Kažys niekaip nereagavo, todėl aš parengiau publikacijas pagal V.Kažio pasakojimus, o straipsnyje buvo paminėta tik V.Kažio liudijimai R.Balevičiaus teisme, kad jis neva pinigus sumokėjo, tačiau jokių dokumentų pateikti nesugebėjo.

Vasario 20 d. minėtas teisėjas V.Kažys buvo sulaikytas, įtariant jį kyšininkavimu. Sužinojau, kad teisėjo V.Kažio telefoniniai pokalbiai buvo ilgą laiką klausomi, todėl manau, kad šiuose pokalbiuose turėtų būti užfiksuota ir kita neteisėta V.Kažio veikla:

T.y.  šiame ikiteisminiame tyrime pateikiau kelis prašymus, kuriuos Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Karvelis atmetė, suklastodamas savo nutartį, įrašydamas į ją žinomai melagingus duomenis. T.y. prašiau, kad teismas išsireikalautų V.Kažio pajamų ir išlaidų išsamią deklaraciją, kurią jis kasmet pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai. Mat. V.Kažys teisme ir policijoje ne kartą liudijo, kad visus pinigus R.Balevičiui už automobilio „Volgą“ remontą – 28 tūkst. litų jis sumokėjo. Tokias išlaidas teisėjas privalėjo deklaruoti ir savo išlaidų deklaracijoje. Tačiau akivaizdu, kad jis to nepadarė, o tai reiškia, kad jokių pinigų R.Balevičiui jis nemokėjo, o suklastojo jam bylą, ir uždarė nekaltą žmogų į kalėjimą.

Tačiau visa eilė teisėjų galimai dengė V.Kažio veiklą, atsisakydami išreikalauti pagrindinio šios bylos įrodymą – V.Kažio pajamų ir išlaidų deklaraciją.

Mano skundus šiame ikiteisminiame tyrime nagrinėjęs teisėjas Petras Karvelis jau vieną kartą suklastojo savo nutartį atsisakyti patenkinti mano skundą – dėl to kreipiausi, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prokuratūra nusprendė, kad teisėjai yra nepakaltinami, jie neatsako už tyčinius nusikaltimus net ir veikdami organizuotoje gaujoje.

T.y. Vilniaus apygardos prokuratūra pripažino, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis padarė nusikaltimą ir suklastojo savo  nutartį, tačiau kažkodėl nusprendė, kad teisėjas nusikaltimą padarė netyčia,  per klaidą įrašydamas į savo nutartį savo išgalvotus melagingus duomenis ir tos klastotės pagrindu priimdamas savo nutartį.

Šis teisėjo Petro Karvelio nusikaltimas yra viena nedidelė dalis nusikaltimų, kuriuos vykdo gerai organizuota ir neliečiama teisėjų gauja Vilniaus apylinkės, apygardos ir Apeliaciniame teisme.

Kaip žinia, į redakciją prieš kelis metus kreipėsi Veisiejų miestelio gyventojas Romas Balevičius, kuris papasakojo neįtikėtiną istoriją – Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys jam užsakė renovuoti savo antikvarinį automobilį „Volgą“, tačiau už dviejų metų darbą  meistras ne tik kad negavo nė cento, tačiau teisėjo pastangomis dar buvo ir pasodintas į kalėjimą, jam prikelta begalė įvairių absurdiškų bylų po to, kai išdrįso kreiptis į žiniasklaidą.

Beje, pats V.Kažys sako, kad pinigus už Volgos remontą meistrui sumokėjo, tačiau neprašė joki dokumentų, nors remonto išlaidos viršijo 3 tūkst. Eurų, ir teisėjas turėjo pareigą deklaruoti šias išlaidas. Pats R.Balevičius sako, kad iš V.Kažio negavo nė cento, tik pažadus, o vėliau – grasinimus susidoroti, nes ‚aš teisininkas“. Teisėjai patikėjo savo kolegos V.Kažio žodžiais, nors visi jo pakviesti liudininkai pasakojo skirtingas istorijas apie remontą, kurias jiems papasakojo pats V.Kažys. R.Balevičius buvo nuteistas už „svetimo turto pasisavinimą“ bauda, o kai atsisakė ją mokėti – pusę metų praleido Lukiškėse, ir tada tas pats Kauno apygardos teismas nusprendė, kad jis „bausmę jau atliko“.

Galiausiai prokuratūra iškėlė baudžiamąsias bylas „Laisvo laikraščio“ redaktoriui A.Drižiui ir žurnalistui Kazimierui Juraičiui už tai, kad jie sąžiningai dirbo savo darbą – parengė reportažus apie minėtą istoriją. Aš, kaip šios bylos įtariamas V.Kažio šmeižikas, paprašiau, kad nukentėjęs teisėjas V.Kažys pateiktų savo pajamų ir išlaidų deklaraciją – jeigu jis atsiskaitė už R.Balevičiaus darbą, tai turi būti įrašyta ir jo išlaidų deklaracijoje. Prokuratūra atsisakė tai padaryti – neva čia ir tai jau viskas aišku, „teismas viską išsiaiškino“, tada šį prokuratūros atsisakymą apskundžiau Vilniaus apylinkės teismui. Skundą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis nesugalvojo nieko gudriau, kaip tik suklastoti savo nutartį – t.y. įrašyti melagingą skundo pateikimo datą ir tuo pagrindu jį atmesti. Tada paprašiau, kad teisėjui P.Karveliui būtų keliama baudžiamoji byla už dokumento klastojimą.

Nurodžiau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Karvelis 2018-08-01 priėmė nutartį atsisakyti priimti mano skundą ir man jį gražinti – neva aš tą skundą padaviau praleidus apskundimo terminą ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00529-17.

Tačiau taip tikrai nėra – skundžiamas prokuratūros nutarimas buvo priimtas 2018-07-24, o mano skundas teismui pateiktas 2018-07-30, t.y. nepraleidus septynių dienų apskundimo termino. Nurodžiau, kad teisėjas P.Karvelis arba visiškai neskaito bylos dokumentų, arba juos sąmoningai klastoja , nes į savo nutartį įrašo, kad prokuratūra priėmė nutartį liepos 7 d. Nors iš tikrųjų prokuratūros nutarime aiškiai pasakyta, kada ji priimta – liepos 24 d.

Teisėjas Karvelis sąmoningai suklastojo savo nutartį V.Kažio naudai, įrašydamas į ją žinomai melagingus duomenis, ir taip pats padarė nusikaltimą – dokumento klastojimą. Vienintelė bėda – teisėjai niekaip neatsako už savo padarytus nusikaltimus, todėl ir rašo tokias nesąmones. Remdamasis išdėstytu, prašiau prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjo Petro Karvelio atžvilgiu pagal BK 300 straipsnį – dokumento klastojimas.

Teisėjas P.Karvelis sąmoningai įrašė melagingus duomenis, kad atmesti mano prašymą kito teisėjo – Viktoro Kažio byloje. Tai padarė sąmoningai ir dėl to aš patyriau žalą – esu persekiojamas šios vadinamųjų “teisėjų” gaujos. Nurodžiau, kad darydamas tokias faktines klaidas bylose, teisėjas P.Karvelis negali nagrinėti bylų, o turi atsakyti už piktnaudžiavimą tarnyba ir dokumento suklastojimą.  Visa Petro Karvelio veikla – nors turėjo prokuratūros nutarimą, kuriame aiškiai parašyta, kad jis priimtas liepos 27 d., ir mano skundas teismui, išsiųstas liepos 30 d. , tačiau teisėjas tyčia suklastojo savo nutartį, įrašęs, kad prokuratūros nutartis priimta liepos 7 d., ir kad neva mano skundo terminas jau pasibaigęs.

 

Imbrasoprokurroo 0001 scaled

 

 

 

Imbrasoprokurroo 0003 scaled

 

Tai yra tyčinė veikla, siekiant padėti išvengti atsakomybės kitam teisėjui – V.Kažiui, kuris persekioja savo kreditorius ir net žurnalistus, kurie rengia apie tai reportažus. Tai yra sąmoninga veikla, nes išreikalavus teisėjo V.Kažio pajamų deklaraciją, gali paaiškėti, kad jokių pinigų savo kreditoriui R.Balevičiui jis nėra mokėjęs ir šių išlaidų nėra deklaravęs, todėl kils ir Apeliacinio teismo teisėjo V.Kažio atsakomybės už melagingus parodymus klausimus. Siekiant to išvengti, ir dengiant galimai sunkią nusikalstamą teisėjo V.Kažio veiklą, kitas teisėjas beatodairiškai klastoja savo nutartis.

Tai, kad jau vieną kartą pagautas klastojantis savo nutartis dėl mano skundų, teisėjas P.Karvelis toliau lyg niekur nieko atmetinėja mano skundus rodo tik begalinį teisėjų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Nors jis jau seniai turėjo nusišalinti nuo mano skundų nagrinėjimo, kadangi jau įrodžiau, kad jis sąmojingai klastoja savo nutartis.

Visos minėtos aplinkybės rodo, kad mane, sąžiningai atliekantį savo, kaip žurnalisto ir laikraščio redaktoriaus pareigas, persekioja organizuota teisėjų grupuotė.

Remdamasis išdėstytu, prašau nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00529-17, ir pradėti naują ikiteisminį tyrimą – dėl melagingo V.Kažio skundo mano atžvilgiu, melagingų parodymų, kad aš neva padariau nusikaltimą jo atžvilgiu, ir šmeižto. Tokiu būdu teisėjas V.Kažys padarė nusikalstame veiklą, numatytą BK 235 straipsnyje (melagingas skundas, pareiškimas), taip pat  šmeižė  mane (nusikaltimas pagal BK 154 str.). Esu tikras, kad STT ikiteisminiame tyrime dėl V.Kažio yra užfiksuoti neteisėti jo nurodymai ar pokalbiai mano atžvilgiu kitiems teisėjams, todėl prašau mane pripažinti nukentėjusiuoju šioje byloje.

Remdamasis BPK 212 str. (kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo), prašau nutraukti mano atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą ir pradėti tyrimą V.Kažio atžvilgiu dėl visų mano paminėtų aplinkybių. Taip pat prašau išreikalauti iš VMI V. Kažio pajamų ir išlaidų deklaraciją. Juk tai taip paprasta. Jeigu paaiškės, kad jokių išlaidų „Volgos“ remontui V.Kažys nėra deklaravęs, paaiškės, kad pagal jo melagingus parodymus yra įkalintas nekaltas žmogus, o žurnalistai persekiojami tik todėl, kad sąžiningai atlieka savo darbą.

 

Aurimas Drižius

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));